Islamo etika

Islamas

Musulmono pareigos: 1.Tikėti vienintelį Dievą Alachą ir jo pranašą
Mahomedą. 2.Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis penkis kartus
per dieną. 3.Jis gali melstis bet kur, tačiau esant sąlygom, tai privalo
daryti mečetėje. 4.Prieš pradėdamas maldą, jis turi atlikti ritualinį
apsiplovimą – nusiauti batus, atsiklaupti ir melstis atsigrežus į meką.

Aukojimas yra ne mažiau svarbi kiekvieno musulmono priedermė. Musulmonas
privalo dalį pinigų arba derliaus paaukoti savo bendruomenės vargšams.
Paprastai tai sudaro dešimtadalį musulmono pajamų.

Islamo maldos namai – mečetė
Islamo knyga – Koranas
Islamo dvasininkas – mula
Islamo Dievas – Alachas

ŠV.KORANAS

Šv. Koranas yra unikalus kitų šventųjų raštų kontekste. Tai da

a
ažniausiai
pasaulyje skaitoma knyga. Šv. Koranas buvo apreikštas pranašui Muhamedui 7-
tame amžiuje kaip paskutinis Dievo žodis žmonijai ir iki šiol bet kurios
tautybės musulmonai su meile gieda Šv. Korano eilutes (ajatus) bei mokosi
jų atmintinai. Tikintieji, skaitydami Šv. Koraną (o ypač giedodami jį
garsiai), būna iki ašarų sujaudinti jo vaizdingos poetinės kalbos. Taipogi
yra svarbu paminėti, kad Šv. Koranas yra unikalus ir tuo, kad jis yra
vienintelis Šv. Raštas, kuriame minimi faktai neprieštarauja mokslininkų
teiginiams, jų autentiškumas yra lengvai patikrinamas istoriškai, ir
egzistuoja tik viena Šv. Korano versija (t.y. ar
r
rabų kalboje). Dar vienas iš
Šv. Korano stebuklų yra tas, kad ši knyga, kuri yra beveik tokios pačios
apimties kaip ir Naujasis Testamentas, yra vienintelė, kurią viso pasaulio
musulmonai, net ir tie, kuriems arabų kalba nėra gimtoji, nepriklausomai
savo amžiaus bei intelektualinių sugebėjimų, mokosi at
t
tmintinai.

ISLAMAS LIETUVOJE

Islamas Lietuvoje turi labai senas šaknis ir gilias tradicijas. Pirmieji
musulmonai – tai totoriai – unikali etninė grupė, šiuo metu gyvenanti
Lietuvos Respublikoje, Baltarusijos Respublikos vakarinėje dalyje ir
Lenkijos Respublikos rytiniame pasienyje. Pirmą kartą jie pasirodė XIV –
XVI amžiuose ir įsikūrė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, pakviesti
Vytauto Didžiojo. Lietuvos totoriai – tai išeivių iš Aukso Ordos ir Krymo
chanato palikuonys. Ši savita bendruomenė, atitrūkusi nuo pagrindinių
totorių – tiurkų šaknų ir apsupta svetimų šalių, sugebėjo susitelkti ir
išsaugoti savo protėvių etninę kultūrą – nacionalinius ypatumus, tautinį ir
religinį identitetą. Dėl įvairių priežasčių per trumpą laiką praradę savo
kalbą, Lietuvos totoriai dėl stipraus prisirišimo prie savo protėvių
religijos – Islamo per 600 metų išsaugojo savo nacionalinę savimonę.
Lietuvos ir Lenkijos valdovai visada buvo tolerantiški totorių visuomenės
ir jų religijos atžvilgiu, totoriai statė jų žemėse mečetes ir netrukdomi
išpažindavo savo religiją. Lietuvos ta

a
autinis atgimimas ir nepriklausomybės
atgavimas XX amžiaus pabaigoje sudarė sąlygas totorių bendruomenėms
atsigręžti į savo tautos etninę kultūrą – į savo ištakas, tautos gyvybės
šaltinius bei religiją.
1988 metais įkurta Lietuvos totorių kultūros draugija, atsikūrė totorių
bendruomenių visuomeninė veikla. 1997 metais buvo iškilmingai pažymėtas
totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų
jubiliejus. 1998 metais buvo atkurtas Lietuvos musulmonų – sunitų dvasinis
centras muftijatas.
Tačiau totoriai – dar ne visi musulmonai, gyvenantys Lietuvoje. Per
pastaruosius dešimt metų į Lietuvą pradėjo plūsti užsienio svečiai, kurie
ilgainiui apsistojo čia gyventi ar mokytis. Nepaisydami to fakto, kad
Lietuva – krikščioniškas kraštas, jie stropiai laikėsi savo kr
r
rašto
tradicijų. Kartu su totorių muftijais bei imamais, užsieniečiai studentai
atgaivino penktadienines pamaldas, pradėjo organizuoti sekmadienines
paskaitas mečetėse bei mažesniųjų miestelių, kuriuose gyvena totoriai,
mokyklose. Jų dėka mūsų šalyje pradėjo plisti Islamas, ir dabar, al-hamdu-
lillah jau galime pasidžiaugti ir dideliu lietuvių būriu, kurie yra priėmę
Islamą. Be gausaus skaičiaus esančių totorių bendruomenių, Vilniuje yra
įsikūręs Lietuvojs musulmonu sunitu dvasinis centras-muftijatas, bei
Lietuvos musulmonų jaunimo bendruomenė, kurios centras yra Kauno mečetėje.

ISLAMIŠKOS ŠVENTĖS

Kiekviena religinė šventė musulmonams turi ypatingą reikšmę, todėl
kiekvieno garbinimo proceso pabaigoje Islamas skelbia tam tikrą šventę.
Šventė, užbaigianti kasdienines savaitės maldas yra Jum’a-tul-Mubarak
(Penktadienio malda); pasninkavimo mėnesio pabaigoje – pati didžiausia
Islamiška šventė – Eid-ul-Fitr; na, o Hadžo į šventajį miestą Meką
pabaigoje yra švenčiama Eid-ul-Adhia.
 
Islamiškų švenčių sąrašas:
Jum’a-tul-Mubarak (Penktadienio Malda)
Eid-ul-Fitr (Šv.Ramadano pabaigos šventė)
Eid-ul-Adhia (Piligrimų kelionės į Meką – Hadžo pabaiga)
Muharam mėnesio gedulas
Eid Milad-un-Nabi (Pranašo Mahomedo gimtadienio šventė)
Shab-i-Miradž (Pranašo Mahomedo paėmimo į Dangų naktis)
Lailat-ul-Kadr (Didybės naktis)

MUSULMONŲ SKAIČIUS VISOSE PASAULIO ŠALYSE

|Šalies pavadinimas |Visų gyventojų |Musulmonų |Musulmonų |
| |skaičius |skaičius |skaičius |
| | |procentais | |
|Afganistanas |22,664,136 |100 |22,664,136 |
|Albanija |3,249,136 |75 |2,436,852 |
|Alžyras |29,183,032 |99 |28,891,202 |
|Angola |10,342,899 |25 |2,585,725 |
|Antigva ir Barbuda |65,647 |n/a |  |
|Argentina |34,672,997 |2 |693,460 |
|Aruba |67,794 |5 |3,390 |
|Australija |18,260,863 |2.09 |382,000 |
|Azerbaidžanas |7,676,953 |93.4 |7,170,274 |
|Bachreinas |590,042 |100 |590,042 |
|Beninas |5,709,529 |15 |856,429 |
|Bangladešas |123,062,800 |85 |104,603,380 |
|Butanas |1,822,625 |5 |91,131 |
|Bosnija  ir Hercegovina|2,656,240 |40 |1,062,496 |
|Botsvana |1,477,630 |5 |73,882 |
|Brazilija |162,661,214 |0.6 |1,000,000 |
|Brunėjus |299,939 |63 |188,962 |
|Bulgarija |8,612,757 |14 |1,205,786 |
|Burkina Faso |10,623,323 |50 |5,311,662 |
|Birma |45,975,625 |10 |4,597,563 |
|Burundis |5,943,057 |20 |1,188,611 |
|Kambodža |10,861,218 |1 |108,612 |
|Kamerūnas |14,261,557 |55 |7,843,856 |
|Kanada |28,820,671 |1.48 |400,000 |
|Centrinės Afrikos |3,274,426 |55 |1,800,934 |
|Republika | | | |
|Čadas |6,976,845 |85 |5,930,318 |
|Kinija |1,210,004,956 |11 |133,100,545 |
|Kalėdų salos |813 |10 |81 |
|Kokos Sala |609 |57 |347 |
|Komorų salos |569,237 |86 |489,544 |
|Kongas |2,527,841 |15 |379,176 |
|Dramblio kaulo krantas |14,762,445 |60 |8,857,467 |
|Kroatija |5,004,112 |1.2 |60,049 |
|Kipras |744,609 |33 |245,721 |
|Džibutis |427,642 |94 |401,983 |
|Egiptas |63,575,107 |94 |59,760,601 |
|Pusiaujo Gvinėja |431,282 |25 |107,821 |
|Eritrėja |3,427,883 |80 |2,742,306 |
|Etijopija |57,171,662 |65 |37,161,580 |
|Fidžis |782,381 |11 |86,062 |
|Prancūzija |58,317,450 |7 |4,082,222 |
|Gabonas |1,172,798 |1 |11,728 |
|Gambija |1,204,984 |90 |1,084,486 |
|Gazos Ruožas |923,940 |98.7 |911,929 |
|Gruzija |5,219,810 |11 |574,179 |
|Vokietija |83,536,115 |3.4 |2,840,228 |
|Gana |17,698,271 |30 |5,309,481 |
|Gibraltaras |28,765 |8 |2,301 |
|Graikija |10,538,594 |1.5 |158,079 |
|Gvinėja |7,411,981 |95 |7,041,382 |
|Gvinėja-Bissau |1,151,330 |70 |805,931 |
|Gajana |712,091 |15 |106,814 |
|Hong Kongas |6,305,413 |1 |63,054 |
|Indija |952,107,694 |14 |133,295,077 |
|Indonesija |206,611,600 |95 |196,281,020 |
|Iranas |66,094,264 |99 |65,433,321 |
|Irakas |21,422,292 |97 |20,779,623 |
|Izraelis |5,421,995 |14 |759,079 |
|Italija |57,460,274 |1 |574,603 |
|Japonija |125,449,703 |1 |1,254,497 |
|Jordanija |4,212,152 |95 |4,001,544 |
|Kazakstanas |16,916,463 |51.2 |8,661,229 |
|Kenija |28,176,686 |29.5 |8,312,122 |
|Kuveitas |1,950,047 |89 |1,735,542 |
|Kyrgyztanas |4,529,648 |76.1 |3,447,062 |
|Libanas |3,776,317 |70 |2,643,422 |
|Liberija |2,109,789 |30 |632,937 |
|Libija |5,445,436 |100 |5,445,436 |
|Lisoto |1,970,781 |10 |197,078 |
|Makedonija |2,104,035 |30 |631,211 |
|Madagaskaras |13,670,507 |20 |2,734,101 |
|Malavis |9,452,844 |35 |3,308,495 |
|Malaizija |19,962,893 |52 |10,380,704 |
|Maldyvai |270,758 |100 |270,758 |
|Malis |9,653,261 |90 |8,687,935 |
|Malta |375,576 |14 |52,581 |
|Mauritanija |2,336,048 |100 |2,336,048 |
|Mauricijus |1,140,256 |19.5 |222,350 |
|Majotė |100,838 |99 |99,830 |
|Mongolija |2,496,617 |4 |99,865 |
|Marokas |29,779,156 |98.7 |29,392,027 |
|Mozambikas |17,877,927 |29 |5,184,599 |
|Namibija |1,677,243 |5 |83,862 |
|Nepalas |22,094,033 |4 |883,761 |
|Nyderlandai |15,568,034 |3 |467,041 |
|Nigeris |9,113,001 |91 |8,292,831 |
|Nigerija |103,912,489 |75 |77,934,367 |
|Norvegija |4,438,547 |1.5 |66,578 |
|Omanas |2,186,548 |100 |2,186,548 |
|Pakistanas |129,275,660 |97 |125,397,390 |
|Panama |2,655,094 |4 |106,204 |
|Filipinai |74,480,848 |14 |10,427,319 |
|Kataras |547,761 |100 |547,761 |
|Reunion |679,198 |20 |135,840 |
|Rumunija |21,657,162 |20 |4,331,432 |
|Rusija |148,178,487 |18 |26,672,127 |
|Ruanda |6,853,359 |1 |68,534 |
|Saudi Arabija |19,409,058 |100 |19,409,058 |
|Senegalas |9,092,749 |95 |8,638,112 |
|Serbija ir Montenegras |10,614,558 |19 |2,016,766 |
|Siera Leonė |4,793,121 |65 |3,115,529 |
|Singapuras |3,396,924 |17 |577,477 |
|Slovėnija |1,951,443 |1 |19,514 |
|Somalija |9,639,151 |100 |9,639,151 |
|Pietų Afrika |41,743,459 |2 |834,869 |
|Šri Lanka |18,553,074 |9 |1,669,777 |
|Sudanas |31,547,543 |85 |26,815,412 |
|Surinamas |436,418 |25 |109,105 |
|Šveicarija |998,730 |10 |99,873 |
|Švedija |9,800,000 |3.6 |320,000 |
|Syria |15,608,648 |90 |14,047,783 |
|Tadžikistanas |5,916,373 |85 |5,028,917 |
|Tanzanija |29,058,470 |65 |18,888,006 |
|Tailandas |58,851,357 |14 |8,239,190 |
|Togas |4,570,530 |55 |2,513,792 |
|Trinidadas ir Tobagas |1,272,385 |12 |152,686 |
|Tunisas |9,019,687 |98 |8,839,293 |
|Turkija |62,484,478 |99.8 |62,359,509 |
|Turkmėnistanas |4,149,283 |87 |3,609,876 |
|Uganda |20,158,176 |36 |7,256,943 |
|Jungtiniai Arabų |3,057,337 |96 |2,935,044 |
|Emyratai | | | |
|Didžioji Britanija |58,489,975 |2.7 |1,579,229 |
|Jungtinės Amerikos |266,476,278 |3.75 |9,992,860 |
|Valstijos | | | |
|Uzbekistanas |23,418,381 |88 |20,608,175 |
|Vakarų Krantas |1,427,741 |75 |1,070,806 |
|(Pakestina) | | | |
|Vakarų Sachara |222,631 |100 |222,631 |
|Jemenas |13,483,178 |99 |13,348,346 |
|Zairas |46,498,539 |10 |4,649,854 |
|Zambija |9,159,072 |15 |1,373,861 |
|Zimbabvė |11,271,314 |15 |1,690,697 |

Islamiškoji išmintis

ŽMOGAUS GYVENIMO TIKSLAS

Kiekviena siela kada nors klausia savęs: „Kodėl aš esu čia?“ Atsakymas į
šį klausimą, priklausomai nuo žmogaus proto išsivystymo lygio, skamba
skirtingai. Vienas pasakys: „Aš čia tam, kad valgyčiau, gerčiau ir
linksminčiaus“. Bet tai daro net gyvūnai, todėl galima paklausti, o ką jis
nuveikė kaip žmogus. Kitas gali tvirtinti, kad svarbu pasiekti valdžią ir
užimti aukštą vietą visuomenėje, bet jam reikėtų žinoti, kad ir viena, ir
kita – laikina. Bet kokiai valdžiai ateina kritimo momentas, taip pat kaip
ir kilimo momentas. Viskas, ką mes turime, paimta iš kitų, ir kažkas savo
ruožtu laukia, tiesdamas rankas, atimti tai.

Kas nors gal pasakys: „Mes čia tam, kad įgytume garbės“. Tokiu atveju
tam, kad įgytų garbės, kurios jis ieško, jam teks ką nors pažeminti, tačiau
ir jis pats savo ruožtu gali būti pažemintas dar didesnio garbės sekėjo.
Galime pagalvoti, kad svarbiausia yra būti visų mylimu, bet turime žinoti,
kad grožis, kuris egzistuoja mumyse ir žadina meilę kitame žmoguje,
laikinas. Be to, grožis, kurį mes turime, vieną kartą gali nublankti
lyginant su kito grožiu. Kai ieškome kito žmogaus meilės, mes tampame ne
šiaip sau priklausomi nuo jo meilės, bet patys netenkame meilės. Jeigu
galvojame, kad geriausia mylėti tą, kuris vertas mūsų meilės, tai klystame,
nes visada galime nusivilti meilės objektu, kuris galų gale gali pasirodyti
visiškai nepanašus į mūsų idealą. Žmogus linkęs tikėtis ir tikėti, kad
dorybė yra vienintelis vertingas dalykas gyvenime, bet paaiškėja, kad
daugybė žmonių, kenčiančių moralinių haliucinacijų kančias, sutinkami
būtent tarp šventųjų.

Tada vienintelis mūsų gyvenimo čia, žemėje, tikslas, jeigu tik toks iš
viso egzistuoja, yra sėkmingas atlikimas tų reikalavimų, kuriuos mums
pateikia gyvenimas. Kaip keistai iš pirmo žvilgsnio tai beatrodytų, visi
reikalavimai, kuriuos mums pateikia gyvenimas,turi būti priimtini ir verti
siekimo, bet, gyvenimui pasirūpinus, matome, kad mūsų išorinio „aš“
poreikiai – tai viskas, ką žinome, ir kad nieko nežinome apie mūsų tikrojo
„aš“, mūsų vidinio „aš“ poreikius. Pavyzdžiui, mes norime gerai maitintis
ir gražiai rengtis, jaukiai gyventi ir patogiai keliauti, mes norime
pagarbos, nuosavybės ir visų priemonių, būtinų mūsų puikybei patenkinti –
visos šios reikmės esamu momentu yra vieninteliai mūsų gyvenimo poreikiai,
bet nei jos, nei džiaugsmas dėl jų buvimo nebūna su mumis nuolatos. Tada
mes prieiname išvadą, kad to, ką turime, yra mažai ir pilnam pasitenkinimui
mums, matyt, reikia daugiau; bet tai ne taip. Net jeigu visa visata būtų
mūsų rankose, nebūtų įmanoma visiškai patenkinti mūsų gyvenimo poreikių.
Tai įrodo, kad mūsų tikrosios esmės poreikiai visiškai skiriasi nuo mums
žinomų. Jai nereikia džiaugsmo, kuri jaus jos asmeninis „aš“, ji trokšta
visuotinio džiaugsmo. Ji trokšta ne trumpos ramybės, bet amžinai
trunkančios. Ji netrokšta mylėti mylimąjį mirtingumo glėbyje. Jai
reikalingas mylimasis, kuris visada bus su ja. Ji nenori būti šiandien
mylima, o rytoj gal jau nemylima. Ji nori nardyti meilės okeane.

Štai kodėl sufijus ieško Dievo kaip savo meilės, kaip mylinčio ir
mylimojo, kaip savo brangenybės, kaip savo nuosavybės, savo garbės, savo
džiaugsmo, savo ramybės. Ir vien tik to tobulas pasiekimas patenkins visus
poreikius tiek čia, tiek ir būsimame gyvenime.

Pridursime, kad virš kiekvieno tikslo visada egzistuoja aukštesnis
tikslas, ir kad po kiekvienu tikslu egzistuoja žemesnis tikslas, ir visgi
tiek aukščiausio, tiek ir už žemiausio iš visų tikslų nėra jokio tikslo.
Kūrinija yra todėl, kad ji yra.

Gyvenimas – tai kelionė iš vieno pasaulio į kitą, ir tobulai sąmoningas
gyvenimas yra galutinis netobulo gyvenimo paskirties punktas. Kitaip
sakant, kiekvienas gyvenimo aspektas šiame įvairovės pasaulyje nuolat
evoliucionuoja nuo netobulo į tobulą, ir jeigu gyvenimo evoliucijos
prigimtis būtų ne tokia, nebūtų skirtumo tarp gyvenimo ir mirties, nes
išorinis gyvenimas yra ne kas kita, kaip kontrastų fenomenai. Vadinasi, tai
– tik kitas būdas išreikšti tai, kas yra gyvenimo tikslas.

GYVENIMAS ŠIAME PASAULYJE

  Galima bandyti į kokį nors klausimą pažiūrėti kito žmogaus akimis kaip
savo paties ir tuo pačiu duoti laisvę kiekvieno žmogaus mintims, nes šios
laisvės reikalaujame dėl savęs. Galima bandyti įvertinti, kas kitame
žmoguje yra gera, ir nematyti to, kas bloga. Jeigu kas nors elgiasi
egoistiškai jūsų atžvilgiu, pabandykite priimti tai kaip natūralų reiškinį,
nes žmogiškai prigimčiai būdinga būti egoistiška – taip jums neteks
nusivilti; bet jeigu jūs pats būsite egoistas, tai verta kelti sau uždavinį
pasitaisyti. Nėra nieko, ko žmogus neturi būti pasiruošęs ištverti, nėra
nieko, ko žmogus neturi atleisti. Niekada neabejokite tais, kuriais
pasitikite, niekada nežeminkite tų, kuriuos jūs vieną kartą išaukštinote
savo pagarba. Norėkite būti draugais su visais, kuriuos sutinkate, dėkite
pastangas susidraugauti su tais, kurie, jūsų nuomone, sunkiai bendrauja,
tapkite jiems abejingi, bet tik tuo atveju, jeigu jums nepasiseks jūsų
bandymas. Niekada nenorėkite nutraukti draugystės, jeigu ji egzistuoja.

Jeigu kas nors kenkia Jums, pasistenkite galvoti, kad dėl kokios nors
priežasties jūs to nusipelnėte, arba kad tas, kuris pakenkė jums, negalėjo
pasielgti kitaip. Atminkite, kad kiekviena siela, aukštai nešanti savo
misiją per gyvenimą, sutinka stiprų pasaulio pasipriešinimą. Taip buvo su
visais pranašais, šventaisiais ir išminčiais, todėl neverta tikėtis, kad
jūs būsite išimtis. Tai gamtos dėsnis, o taip pat Dievo planas, dirbantis
ir ruošiantis kažką trokštamą. Niekas nėra aukštesnis ar žemesnis už kitą.
Kiekviename šaltinyje, kuris mums duoda tai, ko mums reikia, galima
įžvelgti vieną šaltinį – Dievą, vienintelį šaltinį; ir kuo besižavėtume, ką
begarbintume, ką bemylėtume, galima sakyti, kad jūs viską nukreipiate į
Dievą. Savo skausmo valandą galima kreiptis į Dievą, ir džiaugsmo valandą
dėkoti Jam. Nesiskųskite praeitimi, nesirūpinkite ateitimi, stenkitės kuo
geresnę padaryti dabartį. Nepatirsite pralaimėjimų, nes net kritimo atveju
visada pasitaikys akmenėlis, į kurį atsirėmus bus galima pakilti; bet
sufijui ir kritimas, ir kilimas nedaug tereiškia. Neverta gailėtis to, kas
padaryta, nes viskas, ką žmogus galvoja, kalba ir daro, tėra tai, ką jis
turi galvoje. Nebijokite norų išsipildymo gyvenime pasekmių, nes kas bus,
tas bus

KALIFŲ PAMOKYMAI

Ghulam Sarwar “Islam – beliefs and teachings” (Ištraukos iš skyriaus: Al-

Khulafa’ur Rashidun)

KALIFO ABU BAKR PATARIMAI MUSULMONŲ ARMIJAI
1. Visuomet bijokite Allacho. Jis žino kas yra žmogaus širdyje.
2. Būkite malonūs tiems, kurie yra žemesni už Jus (t.y. socialine prasme)
ir gerai su jais elkitės.
3. Duokite trumpus, bet aiškius nurodymus. Per ilgi nurodymai yra greitai
užmirštami.
4. Pakeiskite savo elgesį prieš sakydami kitiems pakeisti savąjį.
5. Gerbkite priešų pasiuntinius.
6. Savo planus laikykite paslaptyje.
7. Visuomet sakykite tiesą, kad Jums būtų galima duoti teisingą patarimą.
8. Prieš ko nors imdamiesi, tarkitės su savais vyrais. Tai skatina
bendradarbiavimą.
9. Imkitės tinkamų priemonių priešui stebėti.
10. Būkite nuoširdūs su visais, su kuriais Jūs bendraujate.
11. Atsisakykite bailumo ir nesąžiningumo.
12. Atsisakykite blogos kompanijos.
 

KALIFO UMAR PATARIMAI
 
1. Nesileiskite apgaunami kieno nors reputacijos.
2. Nespręskite apie žmogų pagal tai, kaip jis meldžiasi; geriau stenkitės
įžvelgti jo teisingumą bei išmintį.
3. Tik tas, kuris saugo savo paslaptis, iš tiesų kontroliuoja savo
reikalus.
4. Bijok to žmogaus, kurio to nekenti.
5. Iš tiesų išmintingas yra tas, kuris sugeba kontroliuoti savo veiksmus.
6. Neatidėliok savo darbo iki rytojaus.
7. Tas, kuris nieko nenutuokia apie blogį, gali lengvai papulti į jo
pinkles.
8. Spręsk apie žmogaus protingumą pagal jo klausiamus klausimus.
9. Kuo mažesnis rūpestis materialiniais dalykais suteikia žmogui galimybę
gyventi laisvą gyvenimą.
10. Daug lengviau yra neįsivelti į nuodėmes, negu atgailauti.
11. Pasitenkinimas jumis bei padėka yra dvi didelės vertybės, todėl jums
neturėtų rūpėti, kurią iš jų gaunate.
12. Būk dėkingas tam žmogui, kuris parodo tau tavo minusus.
 

KAI KURIE SVARBŪS KALIFO ALI POSAKIAI
 
1. Tas, kuris pažįsta save, pažįsta ir savo kūrėją.
2. Jei tu myli Allahą, išrauk iš savo širdies meilę šiam pasauliui.
3. Allacho baimė daro žmogų saugesnį.
4. Kaip jūs galite džiaugtis šiuo gyvenimu, kuris kiekvieną valandą
trumpėja?
5. Viso pasaulio garbė gali būti sunaikinta vienos valandos nešlovės.
6. Trys ydos daro gyvenimą nepakenčiamą:
     a) ker6tingumas; b) pavydas; c) blogas charakteris.
7. Tas, kuris didžiuojasi savo žemiškaisiais turtais šioje nykstančioje
egzistencijoje, iš tiesų yra beprotis.
8. Juoką seka ašaros.
9. Kiekvienas oro įkvėpimas yra vienas žingsnis arčiau mirties.
10. Geriausias žmogus yra tas, kuris nuoširdžiai padeda šalia esančiam.
11. Tas, kuris apie save galvoja geriausiai, iš tiesų yra blogiausias.
12. Visų nekenčiamas yra tas žmogus, kuris blogiu atsako už gėrį.
13. Dorybė yra raktas į sėkmę.
14. Išsilavinę žmonės gyvena ir po mirties, kvailiai, gi, yra mirę dar
šiame gyvenime.
15. Nėra nieko vertingiau, kaip įgytos žinios.
16. Žinios yra išmintis, todėl išsilavinęs žmogus yra išminčius.
17. Patirtis yra įgytos žinios.
18. Tas, kuris niekuomet savęs nepataiso, niekuomet nepataisys ir kito.
19. Klausykis, ir tu save mokysi: tylėk, ir niekuo nerizikuosi.
20. Tam, kuris apmąsto Allacho dovanas, iš tiesų sekasi.
21. Abejingumas kenkia žmogui daug labiau negu vėžys jo kūne.
22. Vienas iš kvailio požymių yra staigus nuomonės keitimas.
23. Niekuomet nekalbėk netinkamu metu.
24. Saugokis ir venk apkalbų, tai labai karčios sėklos, kurios atskiria
žmogų nuo Dievo.
25. Geriausia tiesa yra pažadų tesėjimas.
26. Geriau lik kvailiu, negu meluok.
27. Nepataikauk, tai ne tikėjimo išraiška.
28. Veidmainio liežuvis švarus, bet jo širdis supuvusi.
29. Geriau būti vienam, negu su bloga kompanija.
30. Geras derlius – tai dovana tiem, kurie sėja.

IŠTRAUKOS IŠ HADISŲ

Žodis hadisas arabiškai reiškia „žinios“ arba „informacija“. Tačiau
Islame jis turi ypatingą reikšmę. Hadisuose  kalbama apie Pranašo Muhamedo
gyvenimą bei poelgius.

DŽIHADAS

Džihadas – yra visa tai, ką žmogus daro Dievo garbei. Tai gali būti bet
kas, pvz.: pastangos gerai mokytis (mokslo džihadas); pastangos melstis
(maldos džihadas); pastangos gerai atlikti visas savo pareigas (gyvenimo
džihadas); pastangos ginti bei saugoti savo religiją (karo džihadas); ir
t.t

„Geriausias žmogus yra tas, kuris sunkiai dirba Allacho naudai,
negailėdamas nei savo gyvenimo, nei savo turto“. (Al-Bukhari).

„Geriausias džihadas yra sakyti teisybę stovint prieš despotišką
valdovą“. (Al-Bukhari).

IMANAS, ISLAMAS BEI ICHSANAS

„Žmogaus tikėjimas (arba arabiškai ‚Imanas‘) yra tikėjimas Alachu
(Dievu), Jo angelais, Jo pranašais, bei gyvenimu po mirties.

Islamas yra taip vadinamas Allacho (Dievo) garbinimas neasocijuojant Jo
su niekuo kitu, Salat (maldų) meldimasis, Zakato (išmaldos) davimas, bei
pasninkavimas Ramadano mėnesį.

Ichsanas yra Allacho garbinimas taip, tarsi tu Jį matytum, o jeigu tu
Jo nematai, tai gali būti tikras, Jis tave tikrai mato“. (Al-Bukhari).

MEILĖ PRANAŠUI

„Nė vienas iš jūsų nėra tikrai tikintis, jeigu aš jam esu brangesnis,
nei jo tikras tėvas, ar sūnus, ar visa žmonija“. (Al-Bukhari).

SALAH IR TAHARAH

„Raktas į Rojų yra Salah (t.y. maldos), o raktas į Salah yra Taharah
(t.y. kūno bei sielos švarumas). (Miškat).

TĖVAI

„Vienas žmogus paklausė Pranašo Mahomedo: „O, Dievo pasiuntiny! Kas
nusipelno mano geriausios priežiūros?“ Pranašas Mahomedas atsakė: „Tavo
motina“. Žmogus tuomet vėl paklausė: „O kas po jos?“ Pranašas Mahomedas
atsakė: „Tavo motina“. Tuomet žmogus ir vėl paklausė: „O kas po jos?“
Pranašas Mahomedas ir vėl atsakė: „Tavo motina“. (Al-Bukhari).

Žmogus priėjo prie Pranašo Mahomedo ir pasakė: „Allacho pasiuntiny! Aš
noriu eiti į karą ir dėl to atėjau pasitarti su tavimi“. Pranašas Mahomedas
paklausė, ar tas žmogus turi motiną, o žmogui atsakius, kad turi, Pranašas
Mahomedas jam pasakė: „Pasilik su ja, nes Rojus yra prie motinos kojų“. (an-
Nasa‘i).

„Tėvo malonė yra Allacho malonė, o tėvo nemalonė yra Allacho nemalonė“.
(At-Tirmidhi).

ŽMONA

„Patys geriausieji iš tikinčiųjų yra tie, kurie turi gerą charakterį, o
geriausieji iš šių yra tie, kurie yra geri savo žmonoms. (At-Tirmidhi).

VAIKAI

„Tas nėra iš mūsų tarpo, kuris nejaučia gailesčio mūsų mažiausiesiems
ir kuris negerbia mūsų vyriausiųjų“. (At-Tirmidhi).

„Tėvas negali duoti savo vaikui nieko geriau, kaip geras elgesio
manieras“. (At-Tirmidhi).

„Stropiai vykdyk savo pareigas Dievui, bei būk sąžiningas ir teisingas
savo vaikams“. (Al-Bukhari).

„Tas iš jūsų, kuris tinkamai užaugins dvi dukras iki tol, kol jos
sulauks pilnametystės, bus kartu su manimi netoli Rojaus taip arti, kaip
arti yra du rankos pirštai“. (Muslim).

SVEČIAI

„Tas, kuris tiki Alachu ir Paskutine Teismo Diena, turi gerbti savo
svečius“. (Al-Bukhari).

KAIMYNAI

„Prisiekiu Alachu, tas iš jūsų tikrai netiki (Pranašas [pic]pakartojo
tai tris kartus), kurio kaimynai kenčia dėl jo blogų darbų“. (Al-Bukhari).

„Tas iš jūsų tikrai netikintis, kuris valgo pilna burna, kai tuo tarpu
jo kaimynas, sėdintis šalia, yra alkanas“. (Al-Baihali).

„Angelas Gabrielius taip smarkiai reikalavo padoriai elgtis su
kaimynais, jog aš maniau, kad jis suteiks jiems paveldėjimo teisę“. (Al-
Bukhari).

NAŠLAIČIAI

„Geriausi namai musulmonų tarpe yra tie, kuriuose gražiai elgiamasi su
našlaičiais, o blogiausi namai musulmonų tarpe yra tie, kuriuose su jais
yra blogai elgiamasi“. (Ibn Majad).

VARGSTANTYS

„Tas iš jūsų, kuris stengiasi padėti našlei bei vargšams, yra tarsi
karys kelyje link Allacho“. (Al-Bukhari).

INTENCIJOS, KETINIMAI (Niyyah)

„Apie žmogaus veiksmus turi būti sprendžiama pagal jo ketinimus;
kiekvienas iš jūsų gaus tai, ko pats norėjo (ketino daryti). (Al-Bukhari).

TEISINGUMAS

„Pažadėkite man šešis dalykus ir aš jums pažadėsiu Rojų. Kuomet
kalbate, sakykite teisybę, tesėkite savo pažadus, pasitikėkite žmonėmis,
saugokite savo skaistybę, nuleiskite savo žvilgsnius, bei nebūkite
arogantiški“. (Al-Baihaqi).

„Iš tiesų, teisybė veda į vertybę, o vertybė veda į Rojų“. (Al-
Bukhari).

PAŽADŲ TESĖJIMAS

„Nesiginčyk ir nesibark su savo broliu musulmonu, nesišaipyk iš jo, nei
nežadėk jam to, ko negali ištesėti“. (At-Tirmidhi).

TOLERANCIJA

„Aš turiu dvi savybes, kurios iš tiesų patinka Allachui, tai yra
tolerancija bei apgalvojimas prieš ko nors imantis“. (Ahmad, at-Tirmidhi).

MANDAGUMAS

„Allachas yra mandagus ir Jis mėgsta  mandagumą“.

KUKLUMAS

„Kuklumas – dalis tikėjimo“ (Al-Bukhari).

BROLIŠKUMAS

„Kiekvienas iš jūsų – vienas kito atspindys; todėl, jei pastebi ką nors
blogo savo brolyje, turi jam pasakyti, kad jis galėtų to atsikratyti“. (At-
Tirmidhi).

„Tikintieji yra tarsi vieno pastato plytos – jos prilaiko viena kitą,
dėl ko pastatas išlieka stiprus ir tvirtas“. (Al-Bukhari).

„Nė vienas iš jūsų nėra tikrai tikintis, jei jis nemyli savo brolio
taip, kaip pats savęs“. (Al-Bukhari).

„Tikras musulmonas yra tas, kuris savo žodžiais ir darbais gina kitą
musulmoną“. (Al-Bukhari).

LABDARA

„Kiekvienas geras jūsų darbas yra tarsi labdara, o vienas iš tokių gerų
darbų yra sutikti savo draugą besišypsant“. (Al-Bukhari).

„Vienas žmogus duodavo labdarą / išmaldą, tačiau jis tai taip slėpdavo,
jog jo kairė ranka nežinodavo ką daro jo dešinė“. (Al-Bukhari).

„Labdara – tai patraukimas nuo kelio to, kas gali pakenkti kitiems
keliaujantiems“. (Al-Bukhari).

PASITENKINIMAS

„Turtas – tai ne materialinių gėrybių gausa, bet širdies pasitenkinimas
esančia situacija“. (Al-Bukhari).

MOKYMASIS

„Geriausias iš jūsų yra tas, kuris pats išmoko visą Šv.Koraną, o paskui
mokė kitus“. (Al-Bukhari).

„Žinių siekimas yra privalomas kiekvienam musulmonui, nežiūrint į tai
kas jis, vyras, ar moteris“. (Mushkat).

„Tie, kurie yra išsilavinę, jie yra pranašų pasekėjai, ir visos jų
žinios yra tarsi paveldas. Tas, kuris sugebės paveldėti protėvių žinias,
bus išties turtingas“. (Al-Bukhari).

GERANORIŠKUMAS

„Tas, kuris nėra malonus ir geras žmonėms, su juo ir Allachas nėra
malonus bei geras“. (Al-Bukhari).

„Tiems, kurie yra malonūs, taktiški ir dėmesingi visiems Allacho
kūriniams, Allachas atsilygina tuo pačiu, todėl būk malonus su visais
Allacho kūriniais, kad Allachas galėtų būti malonus su tavimi“. (Abu Awud).

DĖKINGUMAS

„Tas, kuris yra nedėkingas žmonėms, nedėkingas ir Allachui“. (Al-
Tirmidhi).

PASTOVUMAS

Sufijus bin Abdullah pasakė: „Aš paklausiau Pranašo Mahomedo , Allacho
pasiuntinį! Pasakyk man, ko aš turėčiau laikytis gyvenime“. Jis man atsakė:
„Ištark: ‘mano Viešpats yra Allachas‘ ir tuomet laikykis to, ką pasakei“.
(An-Nawawi 40 hadisas).

ATGAILA (TAWBAH)

„Allacho vardan, Aš (Mohammad) prašau Allah atleidimo ir dėl to
kreipiuosi į jį daugiau nei septyniasdešimt kartų per dieną“. (Al-Bukhari).

DOVANOS

„Dovanokite vieni kitiems dovanas, nes jos panaikina pyktį bei
pagiežą“. (Miškat).

„Allah Pranašas Mahomedas priimdavo dovanas, bei pats dovanodavo
dovanas kitiems“. (Al-Bukhari).

SERGANČIŲJŲ LANKYMAS

„Lankykite sergančiuosius, pamaitinkite alkstančiuosius, bei
išlaisvinkite įkaitus“. (Al-Bukhari).

SUSITINKANT IR SVEIKINANTIS

„Kuomet vienas kuris iš jūsų atvyksta į vietą, kur susirinkę sėdi daug
žmonių, jums pridera pasveikinti juos žodžiu Salam. O norint atsisveikinti,
taipogi pridera sakyti Salam.“ (Abu Dawud).

„Nesisėsk tarp dviejų žmonių, prieš tai jų neatsiklausęs“. (Abu Dawud).

„Kiekvienas žmonių susibūrimas turi naudą, išskyrus tris: susibūrimas
dėl uždrausto maisto, susibūrimas dėl svetimoteriavimo, bei susibūrimas
neteisėtai atimti svetimą turtą“. (Abu Dawud).

„Kai susitinkate savo brolį, privalote jam sakyti Salam“. (Abu Dawud).

„Salam privalo sakyti jaunesnis vyresniajam, pakeleivis sėdinčiajam, bei
mažesnė grupė žmonių didesnei“. (Abu Dawud).

„Geriausias būdas pasakyti Salam yra rankos paspaudimas“. (At-
Tirmidhi).

KALBANTIS

„Tas, kuris tikrai tiki Allachu ir Paskutinio Teismo Diena, turi kalbėti
tik gera, arba iš vis patylėti“. (Al-Bukhari, Muslim).

„Tas, kuris tyli, yra saugus“. (al-Tirmidhi).

VALGANT BEI GERIANT

„Valgydami gaunate palaiminimą tuomet, kuomet nusiplaunate rankas prieš
valgį ir po to“. (Miškat).

„Sakykite Bismillah ir valgykite savo dešine ranka, ir valgykite tai,
kas padėta šalia jūsų“. (Al-Bukhari).

„Kuomet geriate, nekvėpuokite“. (Al-Bukhari).

DRABUŽIAI

„Valgykite ir gerkite, duokite išmaldą ir dėvėkite gerus drabužius tol,
kol tai neperžengia ribų“.  (An-Nasa‘i, Ibn Majah).

„Iš tiesų, tas kuris dėvi šilką šiame gyvenimą, neturės teisės į jį po
mirties“. (Al-Bukhari).

„Auksas bei šilkai yra leidžiami dėvėti moterims, tačiau draudžiami
vyrams“. (At-Tirmidhi).

„Allacho Pasiuntinys Mahomedas  prakeikė tuos vyrus, kurie rengiasi
kaip moterys, ir tas moteris, kurios rengiasi kaip vyrai.“ (At-Tirmidhi).

„Pranašas Mahomedas pasakė Asmai, Abu Bakr dukrai, ‚Kuomet moteris
sulaukia lytinės brandos, nėra gerai, kai kuri nors jos kūno dalis matosi,
išskyrus tai ir tai‘ ir Pranašas parodė į jos veidą bei į rankas“. (Abu
Dawud).

NESIKIŠKITE Į NE SAVO REIKALUS

„Viena iš nuostabiausių Islamo taisyklių yra ‚Nesikiškite ne į savo
reikalus“. (Malik, Ahmad).

MELAVIMAS

„Vargas tam, kuris meluoja, norėdamas prajuokinti žmones! Vargas jam!
Vargas jam!“ (Ahmad, at-Tirmidhi).

„Didžiausia išdavystė bei klasta yra sakyti savo broliui tai, kuo jis
tiki, tačiau iš tikrųjų žinoti, kad tu meluoji“. (Abu Dawud).

APKALBOS

„Jei kuris nors iš jūsų man prisiekinės, jog jis laikys savo liežuvį už
dantų, saugos savo skaistumą, neapkalbinės kitų, nešmeiš ir neliežuvaus, ne
svetimoteriaus ir kitaip panašiai nusidės, aš garantuoju jam Rojų“. (Al-
Bukhari).

ĮTARINĖJIMAI

„Saugokitės įtarinėjimų, nes jie gali būti pagrįsti neteisinga
informacija, o taipogi nešnipinėkite vienas kito, ir neišpasakokite vienas
kito silpnybių“. (Al-Bukhari).

PAVYDAS

„Saugokitės pavydo, nes kaip ugnis degina malkas, taip pavydas degina
jūsų gerus darbus“. (Abu Dawud).

„Nėra nieko žiauriau, kaip suteršti musulmono reputaciją“. (At-
Tirmidhi).

PYKTIS

„Ne tas yra stiprus, kuris gali sumušti kitą žmogų, bet tas, kuris
moka kontroliuoti savo pyktį“. (Al-Bukhari, Muslim).

„Jei tave kankina pyktis, tai atsisėsk, o jei ir tai nepadeda, tai
atsigulk“. (At-Tirmidhi).

IŠDIDUMAS

„Tas, kuris savo širdyje turi nors kruopelytę išdidumo, neįžengs į
Rojų“. (Al-Bukhari).

ĮŽEIDINĖJIMAS

„Įžeisti musulmoną yra nuodėmė, o užmušti jį yra tas pats, kas būti
netikinčiu“. (Al-Bukhari, Muslim).

VEIDMAINIAVIMAS

„Yra trys požymiai, pagal kuriuos pažinsite veidmainį: kuomet jis
kalba, jis meluoja; kuomet jis pažada, savo pažado nesilaiko; kuomet juo
yra pasitikima, jis jus apvilia“. (Al-Bukhari).

PATYČIOS

„Tikras tikintysis nesityčioja iš kitų,  neprakeikia, nekalba netiesos,
nešneka niekalų ir neliežuvauja“.  (At-Tirmidhi).

„Nesidžiauk kito musulmono nelaime, nes Allachas gali jo nelaimę
pašalinti ir palikti tave tokioje pačioje nelaimėje“. (At-Tirmidhi).

„Saugokis! Kiekviename mūsų yra mėsos gabalėlis. Jei jis sveikas,
tuomet visas mūsų kūnas sveikas, o jei jis serga, tuomet ir visas mūsų
kūnas serga. Saugokis, nes tai yra širdis“. (Al-Bukhari, Muslim).