zymiausios citatos

“Du įvykiai mus sukuria ir sunaikina – gimimas ir mirtis. Reikia, kad tarp šių dviejų įvykių mes gyventume pasitikedami kitais, jų meile, jų atmintimi.”

”Mes sukurti, kad amžinai keistumėmės.” (Andre Dhotel)

”Ko nori tu? Mat jei nieko nenori, nieko ir neturi. Tave nublokš likimo vėjas, būsi nušluotas nuo žemės paviršiaus, būsi palaidotas po sniegu ir šešėliais. O pavasarį, kai sniegas nutirps, niekas nė neprisimins, kur esi tu, sušalęs ir palaidotas, ir tavęs daugiau niekur nebus.” (Nick McDonell)

”.yra dalykų, kurių žmonės nesako. Yra nerašytų taaisyklių, slaptų įstatymų, didžiausių pasaulio paslapčių, ir tokiais dalykais niekas nejuokauja. Tokie dalykai nėra narpliojami kiekvieno pasitaikiusio ir kada papuola. O kai jau tokios paslaptys atskleidžiamos, jų nebeįslaptinsi.” (Hilde Hagerup)

”.meilė yra pats maloniausias, pats tikriausias, pats teisingiausias dalykas pasaulyje. Ir nesvarbu, kuo už ją moki.” (Francoise Sargan)

”Bedugnė, į kurią tu leki – ypatinga ir baisi. Žmogus krinta, krinta, bet jam nelemta pasiekti dugno. Jis tik krinta ir krinta. Taip as įsivaizduoju žmones, kurie tą ar kitą savo gyvenimo momentą ieškojo to, ko juuos supanti aplinka negalėjo jiems duoti. Arba jie įsivaizdavo, kad toji aplinka negali jiems nieko duoti. Ir jie liovėsi ieškoje. Dar nepradėję ieškoti, jie pametė viltį surasti.” (Dzeromas Selindzeris)

”Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų.”
”Visą laiką būnant su ta

ais pačiais žmonėmis jie ilgainiui tampa tarsi mūsų gyvenimo dalimi. O tapę mūsų gyvenimo dalimi, jie užsinori tą gyvenimą pakeisti. Mat kiekvienas tariasi tiksliai žinąs, kaip turetu gyventi kitas. Tik nė vienas niekad nežino, kaip turėtų gyventi jis pats.”
”Aš kaip ir dauguma žmonių, matau pasaulį tokį, kokį norėčiau matyti, o ne tokį, koks jis yra iš tiesų.”
”Atmink – visada turi žinoti, ko nori”
”Kartais gyvenimo srauto sulaikyti neįmanoma.”
”Niekada neišsižadėk savo svajonių.”
”Kai tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis padeda įgyvendinti tą troškimą.”
”Sprendimai tėra tik ko nors pradžia. Darydamas sprendimą, žmogus iš tikrųjų pasineria veržlion srovėn, kuri jį neša ten, kur sprendimo akimirka jis net nenujautė atsidursiąs.”
”Žmogus neturi bijoti nežinomybės, nes kiekvienas yra pajėgus pasiekti visko, ko jis nori ir ko jam reikia.”
”Akys parodo siielos stiprybę.”
”Nuojautos – tai trumpi sąmones panirimai i bendrąją gyvenimo tėkme, kurioje susiliejusios visų žmonių istorijos; taigi mes galime viską žinoti todel, kad viskas yra įrašyta.”
(Paulo Coelho)

”Tas juokias iš svetimo žaizdos, kas sužeistas nebuvo niekados”
”Jei niekada jokios paikystės neiškrėtei iš meilės – tu nemylėjai.” (V.Sekspyras)

”Suprasti žmogu! Tai labai daug. Tai beveik nepasiekiama, nes kiekvienas supranta tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje. Taigi: suprasti save – suprasti kitą. Suprasti kitą – suprasti save.” (J.Marcinkevicius)

”Didele nelaimė turi ištikti žmogų, kad jis galėtų susirasti patį sa

ave ir savo gyvenimo kelią.”
”Brangink gyvenimo žiedus: jie antrąkart nežydi.”
”Mažiausiai būk atlaidus žmogui, kurį tu myli.” (K.Boruta)

”Gyvenime reikia turėti tikrą draugą. Jei tu jo neturi – susirask, jei turi gerbk. Jei kada tu jį prarasi – nesigailėk. Tikrojo draugo tu niekada neturėjai, nes tikrojo draugo prarasti negalima.” (N.Krupskaja)

”Pats didžiausias blogis šiame pasaulyje atsiranda ne dėl piktumo ir žiaurumo, bet mažne visada dėl silpnumo.” (S.Cveigas)

“Kaip daug pasaulyje beprasmiškų, bet pripažintų ir įteisintų dalykų, ir kaip mažai tikros, žmogiskos šilumos.” (Petras Skodžius)

”Eik gyvenimo saulės sutikti. Neškis šypseną, laimę kartu. Ir tegul niekas nedrįsta to sutrypti, kas svajonėse tau brangu.”

”Būk žmogus – ne akmuo. Akmenų žemėje daug, o žmonių kartais tenka ieškoti.”

”Niekada nepasiduok, siekdamas užsibrėžto tikslo. Žmogus turintis didelių svajonių yra daug galingesnis už tą, kuris žino visus faktus.”

”Meilė nieko nelaukia ir nepaiso, ir jeigu ji uždega dviejų jaunuolių kraują, tai jau reikia stebūklo, kad ji lauktų kitų pritarimo.” (Džordž Sand)

”Kartais širdyje žinai, kad ką nors myli, tačiau reikia išeiti, kad tą suprastų ir galva.”
”Negali liūdesio paukščiams uždrausti sklandyti virš tavo galvos, bet gali jiems neleisti susukti lizdo tavo plaukuose.” (Sharlote Creech)

”Turėk svajonę – didelę lyg žemė ir neaprėpiamą lyg vasaros dangus. Turėk svajonę amžiną, neramią, nes be svajonės dar nesi žmogus.”

”Ką jau sykį skaudžiai sužeidė li

ikimas, tas amžinai lieka opus.” (Stefanas Cveigas)

”Jei vieną dieną atsirastų noras verkt – paskambink man, nepažadu tavęs prajuokint, bet galėčiau verkt kartu su tavim. Jei vieną dieną nuspręsi dingti, paskambink man, nepažadu tavęs prašyti pasilikti, bet galėtume dingti kartu. Jei vieną dieną nebūtų noro kalbeti – paskambink man, patylesim drauge, bet jei vieną dieną paskambintum ir aš neatsiliepčiau, vistiek ieškok manęs. Galbut man reikia tavo pagalbos!”

”Kai mums gražu, sakom trūksta žodžių. Kai mums liūdna, pravirkstam lyg maži vaikai. Ir jeigu meilei kartais trūksta žodžiu – tai tik todėl, kad ji graži.”

”Bijau, kad man nepakaks laiko. Užtektinai laiko, kad suprasčiau, kokie iš tikrųjų yra žmonės, ir kad jie suprastų mane. Bijau skubotų sprendimų ir klaidų, kurias visi daro. Joms ištaisyti reikia laiko. Bijau vietoj filmų matyti tik nuotraukas.” (Ann Brashares )

”Gal laimė priklauso nuo mažų sėkmių, pavyzdžiui, kai žalia šviesaforo šviesa užsidega tą pačią akimirką, kai tik prieini sankryža. Ir nesėkmiu, kaip odą braižanti etikete ant apykaklės. Tokiu dalykų kasdien patiria visi žmonės. Galbūt kiekvienam kasdien skirta po tam tikrą laimės kiekį.
Gal laimė nepriklauso nuo to, kas esi: pasaulinio garso žvaigždė ar tikras apkiautėlis. Gal ji nepriklauso ir nuo to, kad tavo draugė galbūt miršta. Gal tiesiog reikia tai ištverti. Gal tai viskas, ko ga

alėtum tikėtis.” (Ann Brashares)

”Ne visi, kurie klajoja, yra pasiklydę.” (J. R. R. Tolkien)

”Sėkmė nieko neduoda: ji tik skolina” (Senoves kinu ismintis)

”Šiandien yra tas rytojus, dėl kurio nerimavome vakar.”

”Ar galima save priversti ka nors myleti? Ar galima priversti mylėti save? (Lena Kaligaris)

”Kai gyvenimas tau pasiūlo citriną, sakyk: ”O taip. Mėgstu citrinas. Ką dar man turi?””” (Henris Rolinsas)

”Kartais esi mašinos stiklas, o kartais – vabalas.” (Markas Knopfleris)

Jei tau kažkas trukdo eiti, tiesiog eini nepakankamai greitai.” (Marijo Andreti)

”Problema yra visai ne problema. Problema yra tavo požiūris į problemą. Supratai?” (Brevinas)

”Prieš kritikuodamas kitą, turėtum nueiti mylią jo batuose. Tada kritikuodamas jį būtum nutolęs nuo jo per mylią. Ir turėtum jo batus.” (Frida Noris)

”Svajok apie tai, ko nori. Dirbk dėl to, ko reikia.” (-)

”Tavo darbai kalba taip garsiai, kad negirdžiu, ką sakai. (Ralfas Valdo Emersonas)

”Kai myli. Tiki tuo, kas neįmanoma.” (Elizabeth Barret Browning)

”Nėra kitų vaistų nuo meilės, kaip tik mylėti dar labiau.” (Henry David Thoreu)

”Meilė kasdien daro stebūklus: pakerta jėgas stipriesiems ir suteikia jegų silpniems, kvailina išminčius ir įkvepia išminties kvailiams, kursto aistras, griauna sveiką protą – žodžiu, verčia viską aukštyn kojom.” (Marguerite De Valois)

”Meilė esti spontaniška ir reiškiasi per džiaugsmą, grožį, tiesą, netgi per ašaras. Meilė gyvena šią akimirką; ji neklaidžioja praeityje ir nesvaičioja apie rytdieną. Meilė yra DABAR!”
”Meilė – tai gyvenimas. Nemyli – negyveni.

”Patirtis tarytum moko mus, kad tik kvailiai pasitiki, tik kvailiai viską pripažįsta ir viskuo tiki. Jei tai tiesa, tuomet meilė yra pats kvailiausias dalykas, nes jeigu ji nepagrįsta tikėjimu, pasitikėjimu ir pripažinimu, ji nėra meilė.” (Leo Buscaglia)

”To, kas pasaulyje geriausia ir gražiausia, neįmanoma nei pamatyti, nei palytėti. Tai galima tik pajusti širdimi.” (Hellen Keller)

”Meilė neverčia pasaulio suktis ratu. Meilė suteikia sukimuisi prasmę.” (Franklin P.Jones)

”Pirmosios meilės žavesys – tai mūsų nežinojimas, kad vieną dieną ji gali baigtis.” (Benjamin Disraeli)

”Meilė – tai nenumaldomas troškimas buti nenumaldomai trokštamu.” (Louis Ginsberg)

”Jei pernelyg pasitikėsi, gali likti apgautas, bet jei nepakankamai pasitikėsi, gyvenimas tau bus kančia.” (Frank Crane)

”Žmogus klysta, toks jau gyvenimas. Bet pamilti – anaiptol ne klaida.” (Romain Rolland)

Leave a Comment