Nepilnamecio teises pazeidejo tipologija

Nepilnamečių nusikalstamumą sąlygoja begalės veiksnių ir jų derinių, vienas iš jų – nepilnamečių charakterio nukrypimas.
Individui, turinčiam charakterio nukrypimą, sunkiau negu kitiems žmonėms prisitaikyti prie aplinkos ir kitų žmonių. Charakterio nukrypimas pirmiausia sukelia konfliktą su teisiškai paklusnia aplinka. Paauglys pasitraukia į antivisuomenišką grupę, nes ten jis gali patenkinti savo poreikius, kurių negalėjo patenkinti teisiškai paklusnioje aplinkoje.
Pavyzdžiui, paauglys labai agresyvus, šis jo agresyvumas nedera teisiškai paklusnioje aplinkoje, o antivisuomeninė grupė tą jo agresyvumą palaiko ir skatina – jis jaučiasi įvertintas.
Kaip žinia, charakterio nukrypimas ga ali pabloginti nepilnamečio santykius su aplinkiniais, sąlygoti jo antivisuomenišką veiklą.
Taigi, reikia aptarti, kokie charakterio nukrypimai ir kaip „skatina“ nepilnametį nusikalsti. Dar prieš pradėdama apibūdinti kiekvieną nukrypimo tipą atskirai, noriu aptarti akcentuoto charakterio struktūrą. Charakterio bruožai yra labai susiję, vieno bruožo pakitimas sąlygoja ir kitų bruožų kitimą. Ši grandininė reakcija vadinama „charakterio logika“. Ši kategorija labai svarbi tada, kai vienas pradinis bruožas (pagrindinis) yra labai ryškus ir jo poveikis kitiems bruožams labai didelis. Būtent šis pagrindinis charakterio nukrypimo bruožas ir sąlygoja ak kcentuoto nepilnamečio charakterio struktūrą. Žmonės, turintys tam tikrą akcentuotą charakterio bruožą yra labai panašūs vieni į kitus, būtent dėl šios priežasties įmanoma išskirti tam tikrus jų charakterių tipus.
Yra daugybė teorijų aiškinančių charakterio nukrypimo priežastis, bet mano pranešime svarbiausia yra akcentuoti ta

am tikrus nepilnamečių teisės pažeidėjų charakterių tipus ir jų įtaką paauglių nusikalstamumui.
Pasak profesoriaus V. Justickio, pagrindiniai charakterių nukrypimai, būdingi teisės pažeidėjams yra šie:
o Hipertiminis;
o Epileptoidinis;
o Isteroidinis;
o Silpnavališkas.

Hipertiminis charakterio nukrypimas

Pasak tarptautinių žodžių žodyno, pirmoji žodžio dalis „hiper“ rodo normos viršijimą, tai galima daryti išvadą apie šio charakterio nukrypimo bruožus vien tik iš jo pavadinimo.
Bazinis hipertimiko bruožas – aktyvumas: sugebėjimas ir siekimas išeikvoti labai daug fizinių ir psichinių jėgų.
Kiti pagrindiniai hipertimiko bruožai:
o Didelis paauglio aktyvumas matomas išoriškai – jis akivaizdus ir draugams ir tėvams, mokytojams.
o Pažintinis aktyvumas – hipertimikas sunkiai išgyvena monotoniją, jis trokšta vis naujų įspūdžių pažinčių, įvykių, dinamikos, būtent dėl šių priežasčių jis labai sunkiai pripranta, jei išvis pripranta, prie uždaro tipo įstaigų (mokykla, pataisos darbų kolonija ir kt.).
o Emocinis aktyvumas – hipertimikas mėgsta stiprius ir aštrius pojūčius. Ju uos traukia rizika, avantiūra.
o Bendravimo aktyvumas – jie dažniausiai turi labai daug draugų, pažįstamų. Jie yra „natūralūs kompanijos lyderiai“. Paauglių kompanijoje jie dažniausiai yra pavojingų sumanymų iniciatoriai.
o Psichinis atsparumas – hipertimikai lengviau ištveria stresus, psichinę įtampą, geriau už kitus žmones ištveria nemigą.
o Optimizmas. Nerūpestingumas – jie linkę manyti, kad visada viskas baigsis gerai, labai pasitiki savo jėgomis. Mano, kad nesėkmė – tai atsitiktinumas, jog kitą kartą bus viskas gerai.
o Hipertimikai nesugeba susikoncentruoti ties vienu tikslu, jie dažniausiai nebaigia savo pradėto darbo, greitai imasi kito.
o Hipertimikai dažnai nesugeba valdyti sa

avo aktyvumo. Jiems aktyviems būti labai lengva, problemų kyla, kai turi būti kantrus, ramus.
o Dar reiktų pabrėžti jų nervinės sistemos ypatumą – jų nervinė sistema iš kitų žmonių išsiskiria savo stiprumu, o stipriai nervų sistemai reikalingas tam tikras stimulų kiekis ir kuo ta sistema stipresnė, tuo daugiau stimulų jai reikia. Šie paaugliai jaučia vadinamąjį „stimulų badą“, kuris verčia ieškoti veiklos, aplinkos, kuri tą stygių kompensuotų. Būtent šis aspektas ir paaiškina hipertimiko charakterio bruožų visumą.
Tai bendri hipertiminio charakterio nukrypimo bruožai, tačiau jų pagrindu susiformuoja tam tikri hipertimiko teisės pažeidėjo asmenybės ypatumai, kurie sąlygoja teisės pažeidimų padarymą:
o Dauguma jų pažįsta asocialius asmenis ir su jais palaiko gan glaudžius ryšius, kartu leidžia laiką.
o Visi labai anksti pradeda girtauti.
o Savo gyvenimą apibūdina kaip „tikrą“: „Mes gyvename ir jaučiame, kad gyvename. Jokiu būdu nenorėčiau pasikeisti vietomis su paklusniu mamytės sūneliu“ ir panašiai apibūdina savo aktyvų, žaismingą, nors ir nusikalstamą veikimo būdą.
o Hipertimikai dažnai nusikalstamą veiką padaro tiesiog įsilinksminę, dėl to tarsi išnyksta riba tarp „galima – draudžiama“.
o Dažnas hipertimiko teisės pažeidimų padarymo motyvas – nuotykių ieškojimas, o teisės pažeidimas – lengviausias ir paprasčiausias nuotykis.
o Dažnai hipertimikai yra antivisuomeninių grupių lyderiai. Jie nuteikia grupę nuotykiui, avantiūrai. Dar svarbus bruožas – kad jie sugeba paversti nusikalstamą veiką nuotykiu, žaidimu.
o Jie dar sugeba nusikalstamos veikos metu kontroliuoti „žaidimą“, koreguoti jo ve
eiką, kad nuotykis per anksti nepasibaigtų.

Epileptoidinis charakterio nukrypimas

Kalbant apie šį nukrypimo tipą, reikia akcentuoti du esminius bruožus – tai agresyvumas ir psichinių procesų inertiškumas.
o Agresyvumas – polinkis agresyviai reaguoti į tuos reiškinius kurie individui nepatinka.
o Nepasitikėjimas kitais žmonėmis – epileptoidai nemėgsta atvirumo, nuoširdumo. Dažniausiai jie neturi draugų, jų santykiai su priešinga lytimi yra labai sudėtingi: sunkiai patiki meilės nuoširdumu, yra labai pavydus.
o Polinkis konfliktuoti su kitais žmonėmis.
o Polinkis savo tikslų siekti prievarta – norėdami paveikti kitų žmonių elgesį, jie griebiasi prievartos, labiausiai pasitiki jėga. Jie dažnai siekia valdžios, jiems būdingas tironiškas valdymo būdas. Be to, jie labai vertina materialines gėrybes, tai jiems tarsi saugumo jausmas ir pranašumo šaltinis.
o Sadizmas: jo proveržiai dažniausiai neišnaudoto agresyvumo perteklius, nukreiptas į bejėgę auką.
o Jo įvairūs psichiniai procesai sunkiai prasideda, prasidėję būna labai pastovūs ir taip pat nelengvai nutrūksta. Tai pasireiškia proto nelankstumu, nesugebėjimu greitai priimti sprendimo.
o Paaugliams epileptoidams būdingas ypač stiprus užsispyrimas.
Paauglys epileptoidas ir nusikalstama veika:
o Jų agresyvumas jiems labai svarbus įsitvirtinant antivisuomeninėse grupėse.
o Padaro daug smurtinių nusikaltimų;
o Jų padarytos nusikalstamos veikos labai susijusios su alkoholio vartojimu, apsvaigę jie dar sunkiau valdo savo agresiją.
o Dažnai epileptoidai būna nusikalstamų grupių organizatoriai, ypač dažnai rengia vadinamus „teismus“ – keršija už išdavystę, įžeidimą ar pan.

Isteroidinis charakterio nukrypimas

Pagrindiniai bruožai:
o Padidėjęs noras patraukti kitų asmenų dėmesį – apskritai jiems labai svarbi kitų žmonių nuomonė apie jį. Jis labai sk

kausmingai reaguoja į per menką dėmesį jam;
o Polinkis ingraciaciją: pastangos paveikti žmones, darant jiems reikiamą įspūdį.
o Sugebėjimas išstumti iš sąmonės nepageidaujamą informaciją –paauglys stebėtinai greitai sugeba pamiršti viską, kas jam nepatinka, visas savo nesėkmes.
o Isteroidinis lengvabūdiškumas – darydami kitam asmeniui įspūdį, jis gali prarasti realybes jausmą.
o Mokėjimas iš pradžių padaryti gerą įspūdį. Jie siekia visas savo problemas spręsti žavėdami kitus žmones.
o Iškreiptas požiūris į tikrovę – jis naiviai įsitikinęs, kad gyvenimas turi būti toks, kokio jis nori, kad visi turi elgtis taip, kad tik jam būtų geriau.

Isteroidinis tipas ir nusikalstama veika
Isteroidai yra mažiau pavojingi už kitus tipus, jų nusikalstamos veikos paprastai nerimtos, tai daugiausia nenoras dirbti, provokuojantis elgesys gatvėse, vagystės. Steroidinio tipo paaugliai dažniausiai padaro tokias nusikalstamas veikas, kurių tikslas – nustebinti savo draugus. Jų chuliganiški veiksmai dažniausiai yra bandymas atkreipti praeivių, prie kurių kabinamasi dėmesį, pasirodyti prieš draugus, priešingos lyties atstovus. Dar vienas svarbus motyvas – didžiulis madingų daiktų, drabužių, technikos poreikis. Dažniausiai dėl šių priežasčių daromos vagystės – lengviausias būdas įsigyti jiems reikalingų materialinių gėrybių. Taip pat svarbus stimulas – daugybės pažadų, negrąžintų daiktų, siejančių jį su kitais paaugliais. Jis visada slepiasi nuo jų, ieško, kas jam galėtų padėti, būdų, kaip atsiskaityti su jį persekiojančiais bendraamžiais.

Silpnavališkasis charakterio nukrypimas

Svarbiausias jo bruožas – valios silpnumas. Visi pomėgiai, reikalaujantys nors kiek pastangų – jiems nepriimtini. Stebina jų abejingumas ateičiai, gyvena vien dabartimi ir nori gauti kuo daugiau malonumų. Jie dažnai yra bailiai, mat drąsai reikia valios. Taip pat jie lengvai prinarnat prie alkoholinių gėrimų. Labai svarbus momentas, kad juos valdo atsitiktinumas. Jis neturi savimeilės, negerbia nei savęs nei kitų.

Silpnavalis teisės pažeidėjas
Silpnavalių antisocialumas yra didžiausias. Jų nusikalstamos veikos yra palyginus greitai išaiškinamos, mat jie net nesistengia slėpti pėdsakų. Labai daug nusiklastamų veikų padaro paprasčiausiai įkalbėtas draugų, jis nesugeba atsispirti jų sprendimams padaryti nusikalstamą veiką. Šio tipo teisės pažeidėjai dažniausiai daro nusikalstamas veikas grupėse, mat nevalingai tampa paklusniu grupių įrankiu. Be to, jie nusikalstamos veikos darymą labiau linkę suvokti kaip pramogą, kurių jam visada trūksta. Įdomu tai, kad silpnavaliai nusikalstamos veikos situacijoje įžiūri seksualinį – erotinį momentą. Daug šio tipo atstovų padarytų nusikalstamų veikų yra išžaginimais. Dar vienas aspektas – jie padeda savo bendrininkams įveikti baimę, sąžinės graužatį, ragindami į nusikalstamos veikos darymą žiūrėti paprasčiau, per daug nesureikšminant. Dar vienas ryškus nepilnamečių silpnavalių teisės pažeidėjų bruožas – jų požiūris į auką, kurios jie praktiškai nesigaili, nesijaučia prieš ją nusikaltę. Silpnavalio teismo sprendimo komentaras: „keista. Už tokią menką senę tiek daug davė.“

Šie keturi charakterio nukrypimo bruožai yra pagrindiniai, bet galima rasti ir nemažai kitų charakterio nukrypimų, bet aš jų neminėsiu savo pranešime.

Pabaigdama norėčiau pateikti priežastį dėl ko gi yra sudarinėjami šie nepilnamečių teisės pažeidėjų charakterių nukrypimų tipai. Tokia tipologija paprastai remiamasi sprendžiant auklėjamojo poveikio uždavinius, nustatant šio poveikio kryptis ir lygius, siekiant pritaikyti kuo efektyvesnę poveikio priemonę.

Literatūra:
1. Babachinaitė G., Čepas A., Dapšys A. Ir kt. Nepilnamečio asmenybė ir nusikalstamumas. V., 1984
2. Justickis V., Akcentuotas nepilnametis nusikaltėlis (Asmenybė. Nusižengimai. Koreliacija). V., 1993

Leave a Comment