Renginio planas, alkoholio zala

Išplėstinis planas

Tema:
Alkoholio žala ir pasekmės žmogaus organizmui.
Tikslai:
Pažintiniai: supažindinti mokinius su priežastimis, kurios skatina žmones vartoti alkoholį; suteikti žinių apie žalingą alkoholio poveikį jauniems žmonėms, padėti mokiniams suvokti alkoholio reklamos tikslą.
Auklėjamieji: ugdyti vaikų darbą grupėje, formuoti nuostatas prieš alkoholizmą, asmens sugebėjimą ir pasiruošimą atsispirti socialiniam spaudimui vartoti alkoholį.
Metodai:
Smegenų audrinimo („minčių lietaus“), žaidimų, komandinis darbas.
Forma:
Pokalbis, disputas, vaidinimas.
Naudojama literatūra:
Pedagoginė:
1. Paulavičiūtė A. (2002). Renginių organizavimo ABC. Vilnius.
2. http://www.ugdymas.vvspt.lt/Projektai/rekom.mokykl.leid%20(1)-red.doc
Psichologinė:
1. Bulotaitė L. (1999). Alkoholio ir kitų narkotikų prevencija mokykloje. Vilnius.
2. Keizo I. (2000). Kas gresia tavo vaikui. Vilnius.
3. Kalvaitis Z., Karnuševičiūtė R. (1998). Marytės dienoraštis. Vilnius.

Dalykinė:
1. Treckmann U., Heinz T. W. (1999). Alkoholis ir depresija. Vilnius.
2. http://www.stok.lt/alltex.html

Renginio parengimas:
Šis renginys numatytas, todėl, kad alkoholizmas – aktuali šiandienos jaunimo problema. Šia temą reikia plačiai negrinėti ir integruoti į visus kitus dalykus.
Visų pirma numatomi ir išskiriami renginio tikslai. Tada pasirenkama literatūra, susijusi su alkoholizmo problema, pasirenkama Visuomenės sveikatos centro rekomenduojama literatūra. Remiantis literatūra sudaromos užduotys, kurios bus atliekamos su mokiniais renginio metu.
Paruošiama padaloma medžiaga mokiniams.
Taip pat informuojama mokinius, kad į renginį reikia susirasti ir atsinešti alkoholio reklamos iškarpų.
Paruošiama klasė, kurioje vyks renginys: stalai sustumdomi ratu, nuvaloma lenta.
Renginio eiga
Įvadinė dalis. Mokiniai sukviečiami į paruoštą klasę. Renginio vedėjas pasisveikina su dalyviais, išdėsto renginio tikslus ir pradeda renginį.
Pagrindinė dalis.
Dalyviams pateikiama medžiaga, kurią jie turi perskaityti, ją taip pat perskaito renginio vedėjas. Tekstas skamba taip:
Alkoholiniais vadinami tokie gėrimai, kuriuose yra alkoholio etanolio (C2H2OH). Įvairiuose gėrimuose alkoholio kiekis yra skirtingas. Degtinėje yra daugiausia, aluje mažiausia, o vyne – vidutiniškai.
Dviejuose buteliuose alaus (2, 8% alkoholio) alkoholio yra tiek pat, kiek ir taurėje vyno, ar viename stiklelyje degtinės.
Alkoholis iš skrandžio patenka į kraują. Alkoholio kiekis kraujyje matuojamas promilėmis. Kaip alkoholio kiekis kraujyje viršija 0,04/00 draudžiama vairuoti.
Pirmiausia alkoholis paveikia žmogaus smegenis. Tai įvyksta jau po kelių minučių. Iš pradžių paveikiama smegenų žievė, ji reguliuoja mūsų protą, gebėjimą mąstyti, jausmus ir asmenybę. Žmogui išgėrus jo gebėjimas mąstyti pablogėja, ir jis elgiais šiek tiek kitaip. Jis jaučiasi daug saugesnis ir protingesnis, iš tikrųjų jis ima labiau pasitikėti savimi, lėčiau mąsto ir nesugeba susikaupti. Jis labiau rizikuoja, užtat jo gebėjimas valdyti situaciją pablogėja. Kai žmogus išgeria daugiau, paveikiamos tos smegenų dalys, kurios valdo raumenis. Todėl žmogus tampa nerangus, sutrinka jo judesių koordinacija. Pablogėja ir jo refleksai.
Jeigu žmogus išgers dar daugiau, jam bus sunku valdyti liežuvį ir stambiuosius raumenis. Jo kalba taps neaiški, o elgsena nelygi.
Jei žmogus bus tiek išgėręs, kad alkoholio kiekis jo sąmonėje viršys 5 promiles, jis gali parasti sąmonę. Tai labai pavojinga. Jeigu žmogus praradęs sąmonę vems, o tai atsitinka gan dažnai, jis gali uždusti nuo vėmalų.
Kvėpavimo centrą alkoholis taip pat gali pažeisti, tokiu atveju, žmogui nustojus kvėpuoti jį gali ištikti mirtis. Žmonėms ,prisigėrusiems iki sąmonės netekimo būtina išplauti skrandį, kitaip jie gali mirti. Tokių atvejų, kai į ligonines atvežami jaunuoliai, skrandžio plovimui Lietuvoje pasitaiko daug.
Jeigu žmogus dažnai gers, jo smegenys pripras prie alkoholio ir nebegalės be jo gyventi. Nors žmogus ir bus blaivus, jis jau jaus alkoholio poreikį ir jis pamažu taps nuo alkoholio priklausomas. Pagaliau žmogui reikės alkoholio, kad apskritai galėtų egzistuoti. Neišgėręs jis jausis labai blogai ir bus labai nervingas. Ir galų gale jis taps alkoholiku.
Alkoholiniai gėrimai, kuriuos išgeria žmogus yra suskaidomi kepenyse. Ten alkoholis suskyla į nuodingas medžiagas, kurios sukelia troškulį, galvos skausmą ir pykinimą. Skaidyti alkoholį kepenims nelengva. Po kelerių metų daug ir dažnai žmogui geriant jo kepenys bus pažeistos. Tada žmogaus kepenys susiraukšlės, toji liga labai pavojinga ir gali sukelti kepenų vėžį. Kiti alkoholio lengvai pažeidžiami organai yra kasa, inkstai širdis ir raumenys.
Alkoholis veikia ir potencija. Kai žmogus išgeria, jis pajunta stipresnį seksualinį potraukį, nes nebegali susivaldyti, ir drovumas dingsta. Bet drauge jis tampa nerangus ir sumažėja jautrumas, todėl merginai su juo nėra itin malonu. Jei vyriškis gers per daug, jis paprasčiau taps impotentu.
Merginoms būna dar blogiau: jos apgirsta greičiau negu vyrai. Gebėjimas mąstyti pablogėja greičiau, ir todėl mergina gali elgtis taip, dėl ko paskui labai gailėsis. Girta mergina galbūt pergulės su vaikinu, nors blaivi niekados to nedarytų. Ir tokiu atvejų nė vienas negalvos apie apsisaugojimo priemones. Geriant didėja rizika tapti nėščiai arba užsikrėsti kokia nors lytiškai plintančia liga. Ne ,mažesnis pavojus ir vaikinams. Merginas ir moteris alkoholis paveikia daug greičiau. Jos greičiau tampa alkoholikėmis. Taip atsitinka todėl, kad moterų kūno sandara ir hormonų sudėtis yra kitokia nei vyrų.
Kol galutinai sutriks sveikata gali praeiti ne vieneri metai. Tačiau esama ir kitokios rizikos, susijusios su alkoholio vartojimu, – tai ypač aktualu tarp jaunimo. Sulėtėja mąstymas ir jaunuoliai pervertina savo gebėjimus, smarkiai rizikuoja ir krečia kvailystes, apie kurias net galvoti neišdrįstų būdami blaivūs: įsivelia į muštynes, vartoja narkotikus, siautėja, neblaivus vairuoja automobilį ir t.t. kadangi paaugliams brendimo laikotarpiu vis knieti priimti iššūkį, rizika pakliūti į nelaimingą atsitikimą išgėrus ypač didelė. Statistikos duomenys rodo, jog apie 80% jaunuolių nukentėjusių per muštynes arba dėl nelaimingų atsitikimų buvo daugiau ar mažiau apsvaigę nuo alkoholio. Jeigu jie būtų blaivūs, jiems niekada nebūtų to atsitikę.
Jeigu alkoholinių gėrimų griebiamasi saugumo sumetimais arba siekiant lengviau užmegzti ryšį su kitais žmonėmis, galbūt su priešingos lyties atstovai, toks tiek savęs tiek kitų žmonių pažinimas bus nevert s nė sudilusio skatiko. Paveiktam alkoholio atrodys vienaip, o išsiblaivusiam kitaip. Tiesiog bus bandoma pabėgti nuo tikrovės ir išaugęs iš paauglystė galite likti toks pats nemokša ir nesubrendėlis kaip dešimtmetis vaikas. Ypač jums nesiseks bendrauti ir užmegzti santykius su kitais žmonėmis arba priešingos lyties atstovais.
Kai dalyviai perskaito tekstą, vedėjas jiems pateikia kitą užduotį. Jis pateikia surašytas penkias priežastis, dėl kurių jaunimui nereikėtų vartoti alkoholio. Šios priežastys skamba tai:
1. Nerizikuoji tapti priklausomi nuo alkoholio.
2. Mažesnė tikimybė nukentėti per muštynes arba per nelaimingą atsitikimą
3. Nekenkia sveikatai.
4. Lieka daugiau pinigų kitiems dalykams.
5. Jeigu „nebėgi nuo tikrovės“ geriau pažįsti save ir kitus.
Mokinių prašoma šias priežastis suskirstyti eilės tvarka pagal svarbą nuo 1 iki 5 ( 1 – svarbiausia, 2 mažiau svarbu ir t.t)
Kai visi mokiniai surašo priežastis eilės tvarka, vedėjas juos suskirto į grupeles (po 4 – 5 mokinius), kuriuose jie nutaria kokia eilės tvarka turėtų būti surašytos priežastys, o paskui surašo jas ant lentos ir bendrai su visais dalyviais aptaria.
Vėliau renginio dalyviams pateikiami teiginiai apie alkoholio vartojimą, prašoma juos perskaityti.
• Alkoholio vartojimą reikėtų visai uždrausti
• Alaus nereikėtų priskirti prie alkoholinių gėrimų
• Visis suaugę geria alkoholį
• Alkoholio vartojimas – kiekvieno asmeninis reikalas
Vedėjui garsiai perskaičius vieną teiginį siūloma į vieną klasės pusę susėsti tuos, kurie sutinka su šiuo teiginiu, o į kitą, kurie nesutinka.
Vedėjas paaiškina, kad kiekvienas grupė pasitarusi turi apginti savo nuomonę, surinkti argumentus jai paremti.
Vedėjas perskaito diskusijos taisykles: kiekviena grupė išsako savo nuomonę, pateikdama argumentus, o ne kritikuodama kitos grupės nuomonę; nesistengiama pertemti į savo pusę.
Pasibaigus užduočiai pradedama kita. Mokinių prašoma pasiimti jų atsineštas alkoholinių gėrimų reklamų iškarpas. Klasėje surengiama reklamų peržiūra ar parodėlė.
Vedėjas liepia grupelėse atsakyti į klausimus:
1. Kam reikalinga ši reklama?
2. Kam naudinga šita reklama?
3. Kokia informacija slypi šioje reklamoje?
4. Kaip elgtis skatina reklama?
5. Kokio amžiaus žmonėms skirta ši reklama
6. Ar galima reklamą skirti tik tam tikro amžiaus žmonėms?
Pabaiga. Kai užduotys baigiamos renginio vedėjas atsisveikina, mokiniai išsiskirsto.