Klubas “Užuovėja”

Klubas “Užuovėja”
Kuriant klubą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas bus klubo lankytojai, ko jie norėtų, kas ir kaip galėtų patenkinti klubo lankytojų poreikius.
Daug jaunesniojo amžiaus vaikų po pamokų ilgą laiką priversti būti vieni. Daug paauglių iš nepilnų šeimų, motinos ilgai ar pamainomis dirba, o vaikai namuose lieka vieni. Vieniems namuose liūdna, kiti „užsimiršta“ grįžti namo ir iki vėlumos užsibuna gatvėje. Ten buriasi savo „bendrijos“, kurias sudaro vaikai ir skurdžiai, nevengenčių alkoholio ar nepakankamai besirūpinančių savo vaikais šeimų. Dėl savo socialinio statuso tokie va aikai patiria daug pažeminimų. Jeigu vaikai nuo kūdikystės nesijautė saugūs, tai ir vėliau jie turi įvairių mokymosi, elgesio, bendravimo sutrikimų. Vaikai, nuolat patiriantys stresą, gyvena taip vadinamoje „paregties“ būsenoje. Tokie vaikai kitų veiksmus subokia kaip grėsmę ir atsako agresija. Todėl vaikai savo laisvalaikį, o kartais ir pamokų laiką leidžiantys gatvėje, linkę nusikalsti. Jie užgaulioja jaunesnius vaikus, atima iš mažesnių centus, susimuša.
Kad kuo mažiau vaikų liktų gatvėje ir kyla mintis įkurti kluba „Užuovėja“. Pavadinimą sugalvojau tokį, kuris atitiktų klubo veiklos tikslus. Nu uo vėjo, audros, darganos žmogus ieško užuovėjos. Čia užuovėja siūloma vaikams nuo gyvenimo „darganų“.
Patalpas, manau rasiu nesunkiai. Su mokyklos administracija neturėtų būti sunku sutarti. Mokykla taip pat siekia to, kad kuo mažiau vaikų liktų po pamokų be užsiėmimų, „eitų ga

atvės universitetus“. Leis naudotis viena kita klase, sporto sale.
Mokyklos skelbimų lentoje iškabinsiu skelbimus, kviečančius visus, kam liūdna, užsukti į „Užuovėją“ nurodytu adresu: mokykla, I aukštas 23 kabinetas. Tikiu, atsiras tokių, kurie sureaguos. Tai kas nežinoma – intriguoja. Pirmųjų smalsuolių, tikiuosi, sulaukti greitai. Jie norės išsiaiškinti, ką reiškia „Užuovėja“? Ką galima bus čia veikti, ką čia moksleiviai ras? Aiškinsiu pirmiesiems lankytojams, kad informuotų draugus apie galimybę čia rinktis praleisti laisvą laiką.
Manau, kad naujame klube lankysis apie 20 vaikų. Amžius – įvairus. Ir pradinukai, ir paaugliai. Spręsime kartu, kuo būtų geriausia užsiimti. Kokie paauglių poreikiai ir kaip juos tenkinti?
Kadangi klubo dispozicijoje bus sporto salė, daug laiko vaikai leis joje. Žaisime krepšinį, tinklinį, kvadratą. Treniruosimės ir rengsime varžybas. Viena klase taip pat bus žaidimų ir darbo vieta. Turėsime ša aškes, šachmatus. Nemokantys, mokysis žaisti, rungtiniaus tarpusavyje.
Mergaitės ir mažesnieji berniukai mėgsta piešti. Sudarysime visas sąlygas, kad norintys ir mėgstantys piešti – pieštų. Klube kviesime apsilankyti mokyklos dailės mokytoją, ji patars moksleiviams kaip geriau kaip geriau parinkti spalvas, piešinio proporcijas, figurų perteikimą.
Taip žaidimais, sportu jaukinsime savo lankytojus. Mūsų tikslas didesnis, neužteks to, kad paaugliai čia lankosi. Norėsis juos mokyti draugiškumo, pakantumo vienas kitam, tolerantiškumo, tvarkingumo.
Ieškosime rėmiejų. Kreipsimės į UAB „Grigiškių poperius“. Tikiu, kad gausime poperiaus piešimui, pinigų dažams. Į mūsų prašymus atsilieps keletas verslinimkų. Įr
rodysime, savo klubo darbo svarbą ir tikiu, kad atsiras kas sutiks mus paremti moterialiai. Galima kreiptis į A. Adomkienės paramos fondą. Ji padeda kaimo vaikams. Įrodysime, kad ir miesto vaikams trūksta paramos.
Atsiras galimybė vaikus aprūpinti pavakarais. Pagal tvarkaraštį būdintys patys virs arbatą, darys sumuštinius. Šio darbo imsis noriai, jausis atsakingi, svarbūs. Tai vaikams patinka. Atsiras puiki proga ugdyti naujus įgudžius, mokytis tvarkingumo. Ne visiems įprasta prieš valgį plauti rankas. Budintys tai primins, murzinomis rankomis neleis prie stalo. Daugelis neturi supratimo apie elementariausias elgesio prie stalo taisykles. Ir arbatos stiklinę galima išgerti gražiai susėdus už stalo, tvarkingai. Nesiūrbčiojant, be šaukštelio stiklinėje.
Kai jau geriau susipažinsime ir susigyvensime, nutarsime, kad netikslinga visą laiką leisti žaidžiant. Kad jaukiau ir ramiau būtų per pamokas, nuspręsime bendromis jėgomis ruošti pamokas. Tam skirsime vieną valandą. Kam geriau sekasi matematika, tas paaiškins uždavinių sprendimą kitiems, kas mėgsta istoriją – pasakos draugams. Vyresni padės jaunesniems.
Ne iš pirmos dienos vaikai puola nuoširdžiai bendrauti, bet supratę, kad jie gali būti kam reikalingi, pajurė savo reikalingumą kitiems, neatsisakys padėti. Įpratus prie naujų savo pareigų, keisis net paauglių elgesys. Jie taps atviresni, draugiškesni, ramesni.
Vyksime karu susipažinti su miestu. Juk ne visi buvę net Gedimino pilyje. Ješkosime gražiausių miesto kampelių. Vyksta daug masinių renginių. Puiki galimybė ir
r neturint pinigų susipažinti su kai kuriais meno kolektyvais. Susipažinimui su aplinkine gamta, išsiruošime prie Belmonto krioklių.
Kelionės rizikingos, kad jose vaikai neiškrėstų ko nenumatyto, tačiau išanksto aptarus kaip turime elgtis, galime laimėti daug. Tokoios išvykos labiau suartina vaikus, jie atsiskleidžia, įgyja naujų įspudžių, nesijaučia vieniši.
Jeigu vyks nuoširdus bendravimas, vaikai matys, kad jais rūpinasi, jie norės čia lankytis. Bendromis jėgomis veiklą galima padaryti prasminga.

Kuriant klubą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas bus klubo lankytojai, ko jie norėtų, kas ir kaip galėtų patenkinti klubo lankytojų poreikius.
Daug jaunesniojo amžiaus vaikų po pamokų ilgą laiką priversti būti vieni. Daug paauglių iš nepilnų šeimų, motinos ilgai ar pamainomis dirba, o vaikai namuose lieka vieni. Vieniems namuose liūdna, kiti „užsimiršta“ grįžti namo ir iki vėlumos užsibuna gatvėje. Ten buriasi savo „bendrijos“, kurias sudaro vaikai ir skurdžiai, nevengenčių alkoholio ar nepakankamai besirūpinančių savo vaikais šeimų. Dėl savo socialinio statuso tokie vaikai patiria daug pažeminimų. Jeigu vaikai nuo kūdikystės nesijautė saugūs, tai ir vėliau jie turi įvairių mokymosi, elgesio, bendravimo sutrikimų. Vaikai, nuolat patiriantys stresą, gyvena taip vadinamoje „paregties“ būsenoje. Tokie vaikai kitų veiksmus subokia kaip grėsmę ir atsako agresija. Todėl vaikai savo laisvalaikį, o kartais ir pamokų laiką leidžiantys gatvėje, linkę nusikalsti. Jie užgaulioja jaunesnius vaikus, atima iš ma

ažesnių centus, susimuša.
Kad kuo mažiau vaikų liktų gatvėje ir kyla mintis įkurti kluba „Užuovėja“. Pavadinimą sugalvojau tokį, kuris atitiktų klubo veiklos tikslus. Nuo vėjo, audros, darganos žmogus ieško užuovėjos. Čia užuovėja siūloma vaikams nuo gyvenimo „darganų“.
Patalpas, manau rasiu nesunkiai. Su mokyklos administracija neturėtų būti sunku sutarti. Mokykla taip pat siekia to, kad kuo mažiau vaikų liktų po pamokų be užsiėmimų, „eitų gatvės universitetus“. Leis naudotis viena kita klase, sporto sale.
Mokyklos skelbimų lentoje iškabinsiu skelbimus, kviečančius visus, kam liūdna, užsukti į „Užuovėją“ nurodytu adresu: mokykla, I aukštas 23 kabinetas. Tikiu, atsiras tokių, kurie sureaguos. Tai kas nežinoma – intriguoja. Pirmųjų smalsuolių, tikiuosi, sulaukti greitai. Jie norės išsiaiškinti, ką reiškia „Užuovėja“? Ką galima bus čia veikti, ką čia moksleiviai ras? Aiškinsiu pirmiesiems lankytojams, kad informuotų draugus apie galimybę čia rinktis praleisti laisvą laiką.
Manau, kad naujame klube lankysis apie 20 vaikų. Amžius – įvairus. Ir pradinukai, ir paaugliai. Spręsime kartu, kuo būtų geriausia užsiimti. Kokie paauglių poreikiai ir kaip juos tenkinti?
Kadangi klubo dispozicijoje bus sporto salė, daug laiko vaikai leis joje. Žaisime krepšinį, tinklinį, kvadratą. Treniruosimės ir rengsime varžybas. Viena klase taip pat bus žaidimų ir darbo vieta. Turėsime šaškes, šachmatus. Nemokantys, mokysis žaisti, rungtiniaus tarpusavyje.
Mergaitės ir mažesnieji berniukai mėgsta piešti. Sudarysime visas sąlygas, kad norintys ir mėgstantys piešti – pieštų. Klube kviesime apsilankyti mokyklos dailės mokytoją, ji patars moksleiviams kaip geriau kaip geriau parinkti spalvas, piešinio proporcijas, figurų perteikimą.
Taip žaidimais, sportu jaukinsime savo lankytojus. Mūsų tikslas didesnis, neužteks to, kad paaugliai čia lankosi. Norėsis juos mokyti draugiškumo, pakantumo vienas kitam, tolerantiškumo, tvarkingumo.
Ieškosime rėmiejų. Kreipsimės į UAB „Grigiškių poperius“. Tikiu, kad gausime poperiaus piešimui, pinigų dažams. Į mūsų prašymus atsilieps keletas verslinimkų. Įrodysime, savo klubo darbo svarbą ir tikiu, kad atsiras kas sutiks mus paremti moterialiai. Galima kreiptis į A. Adomkienės paramos fondą. Ji padeda kaimo vaikams. Įrodysime, kad ir miesto vaikams trūksta paramos.
Atsiras galimybė vaikus aprūpinti pavakarais. Pagal tvarkaraštį būdintys patys virs arbatą, darys sumuštinius. Šio darbo imsis noriai, jausis atsakingi, svarbūs. Tai vaikams patinka. Atsiras puiki proga ugdyti naujus įgudžius, mokytis tvarkingumo. Ne visiems įprasta prieš valgį plauti rankas. Budintys tai primins, murzinomis rankomis neleis prie stalo. Daugelis neturi supratimo apie elementariausias elgesio prie stalo taisykles. Ir arbatos stiklinę galima išgerti gražiai susėdus už stalo, tvarkingai. Nesiūrbčiojant, be šaukštelio stiklinėje.
Kai jau geriau susipažinsime ir susigyvensime, nutarsime, kad netikslinga visą laiką leisti žaidžiant. Kad jaukiau ir ramiau būtų per pamokas, nuspręsime bendromis jėgomis ruošti pamokas. Tam skirsime vieną valandą. Kam geriau sekasi matematika, tas paaiškins uždavinių sprendimą kitiems, kas mėgsta istoriją – pasakos draugams. Vyresni padės jaunesniems.
Ne iš pirmos dienos vaikai puola nuoširdžiai bendrauti, bet supratę, kad jie gali būti kam reikalingi, pajurė savo reikalingumą kitiems, neatsisakys padėti. Įpratus prie naujų savo pareigų, keisis net paauglių elgesys. Jie taps atviresni, draugiškesni, ramesni.
Vyksime karu susipažinti su miestu. Juk ne visi buvę net Gedimino pilyje. Ješkosime gražiausių miesto kampelių. Vyksta daug masinių renginių. Puiki galimybė ir neturint pinigų susipažinti su kai kuriais meno kolektyvais. Susipažinimui su aplinkine gamta, išsiruošime prie Belmonto krioklių.
Kelionės rizikingos, kad jose vaikai neiškrėstų ko nenumatyto, tačiau išanksto aptarus kaip turime elgtis, galime laimėti daug. Tokoios išvykos labiau suartina vaikus, jie atsiskleidžia, įgyja naujų įspudžių, nesijaučia vieniši.
Jeigu vyks nuoširdus bendravimas, vaikai matys, kad jais rūpinasi, jie norės čia lankytis. Bendromis jėgomis veiklą galima padaryti prasminga.

Kuriant klubą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas bus klubo lankytojai, ko jie norėtų, kas ir kaip galėtų patenkinti klubo lankytojų poreikius.
Daug jaunesniojo amžiaus vaikų po pamokų ilgą laiką priversti būti vieni. Daug paauglių iš nepilnų šeimų, motinos ilgai ar pamainomis dirba, o vaikai namuose lieka vieni. Vieniems namuose liūdna, kiti „užsimiršta“ grįžti namo ir iki vėlumos užsibuna gatvėje. Ten buriasi savo „bendrijos“, kurias sudaro vaikai ir skurdžiai, nevengenčių alkoholio ar nepakankamai besirūpinančių savo vaikais šeimų. Dėl savo socialinio statuso tokie vaikai patiria daug pažeminimų. Jeigu vaikai nuo kūdikystės nesijautė saugūs, tai ir vėliau jie turi įvairių mokymosi, elgesio, bendravimo sutrikimų. Vaikai, nuolat patiriantys stresą, gyvena taip vadinamoje „paregties“ būsenoje. Tokie vaikai kitų veiksmus subokia kaip grėsmę ir atsako agresija. Todėl vaikai savo laisvalaikį, o kartais ir pamokų laiką leidžiantys gatvėje, linkę nusikalsti. Jie užgaulioja jaunesnius vaikus, atima iš mažesnių centus, susimuša.
Kad kuo mažiau vaikų liktų gatvėje ir kyla mintis įkurti kluba „Užuovėja“. Pavadinimą sugalvojau tokį, kuris atitiktų klubo veiklos tikslus. Nuo vėjo, audros, darganos žmogus ieško užuovėjos. Čia užuovėja siūloma vaikams nuo gyvenimo „darganų“.
Patalpas, manau rasiu nesunkiai. Su mokyklos administracija neturėtų būti sunku sutarti. Mokykla taip pat siekia to, kad kuo mažiau vaikų liktų po pamokų be užsiėmimų, „eitų gatvės universitetus“. Leis naudotis viena kita klase, sporto sale.
Mokyklos skelbimų lentoje iškabinsiu skelbimus, kviečančius visus, kam liūdna, užsukti į „Užuovėją“ nurodytu adresu: mokykla, I aukštas 23 kabinetas. Tikiu, atsiras tokių, kurie sureaguos. Tai kas nežinoma – intriguoja. Pirmųjų smalsuolių, tikiuosi, sulaukti greitai. Jie norės išsiaiškinti, ką reiškia „Užuovėja“? Ką galima bus čia veikti, ką čia moksleiviai ras? Aiškinsiu pirmiesiems lankytojams, kad informuotų draugus apie galimybę čia rinktis praleisti laisvą laiką.
Manau, kad naujame klube lankysis apie 20 vaikų. Amžius – įvairus. Ir pradinukai, ir paaugliai. Spręsime kartu, kuo būtų geriausia užsiimti. Kokie paauglių poreikiai ir kaip juos tenkinti?
Kadangi klubo dispozicijoje bus sporto salė, daug laiko vaikai leis joje. Žaisime krepšinį, tinklinį, kvadratą. Treniruosimės ir rengsime varžybas. Viena klase taip pat bus žaidimų ir darbo vieta. Turėsime šaškes, šachmatus. Nemokantys, mokysis žaisti, rungtiniaus tarpusavyje.
Mergaitės ir mažesnieji berniukai mėgsta piešti. Sudarysime visas sąlygas, kad norintys ir mėgstantys piešti – pieštų. Klube kviesime apsilankyti mokyklos dailės mokytoją, ji patars moksleiviams kaip geriau kaip geriau parinkti spalvas, piešinio proporcijas, figurų perteikimą.
Taip žaidimais, sportu jaukinsime savo lankytojus. Mūsų tikslas didesnis, neužteks to, kad paaugliai čia lankosi. Norėsis juos mokyti draugiškumo, pakantumo vienas kitam, tolerantiškumo, tvarkingumo.
Ieškosime rėmiejų. Kreipsimės į UAB „Grigiškių poperius“. Tikiu, kad gausime poperiaus piešimui, pinigų dažams. Į mūsų prašymus atsilieps keletas verslinimkų. Įrodysime, savo klubo darbo svarbą ir tikiu, kad atsiras kas sutiks mus paremti moterialiai. Galima kreiptis į A. Adomkienės paramos fondą. Ji padeda kaimo vaikams. Įrodysime, kad ir miesto vaikams trūksta paramos.
Atsiras galimybė vaikus aprūpinti pavakarais. Pagal tvarkaraštį būdintys patys virs arbatą, darys sumuštinius. Šio darbo imsis noriai, jausis atsakingi, svarbūs. Tai vaikams patinka. Atsiras puiki proga ugdyti naujus įgudžius, mokytis tvarkingumo. Ne visiems įprasta prieš valgį plauti rankas. Budintys tai primins, murzinomis rankomis neleis prie stalo. Daugelis neturi supratimo apie elementariausias elgesio prie stalo taisykles. Ir arbatos stiklinę galima išgerti gražiai susėdus už stalo, tvarkingai. Nesiūrbčiojant, be šaukštelio stiklinėje.
Kai jau geriau susipažinsime ir susigyvensime, nutarsime, kad netikslinga visą laiką leisti žaidžiant. Kad jaukiau ir ramiau būtų per pamokas, nuspręsime bendromis jėgomis ruošti pamokas. Tam skirsime vieną valandą. Kam geriau sekasi matematika, tas paaiškins uždavinių sprendimą kitiems, kas mėgsta istoriją – pasakos draugams. Vyresni padės jaunesniems.
Ne iš pirmos dienos vaikai puola nuoširdžiai bendrauti, bet supratę, kad jie gali būti kam reikalingi, pajurė savo reikalingumą kitiems, neatsisakys padėti. Įpratus prie naujų savo pareigų, keisis net paauglių elgesys. Jie taps atviresni, draugiškesni, ramesni.
Vyksime karu susipažinti su miestu. Juk ne visi buvę net Gedimino pilyje. Ješkosime gražiausių miesto kampelių. Vyksta daug masinių renginių. Puiki galimybė ir neturint pinigų susipažinti su kai kuriais meno kolektyvais. Susipažinimui su aplinkine gamta, išsiruošime prie Belmonto krioklių.
Kelionės rizikingos, kad jose vaikai neiškrėstų ko nenumatyto, tačiau išanksto aptarus kaip turime elgtis, galime laimėti daug. Tokoios išvykos labiau suartina vaikus, jie atsiskleidžia, įgyja naujų įspudžių, nesijaučia vieniši.
Jeigu vyks nuoširdus bendravimas, vaikai matys, kad jais rūpinasi, jie norės čia lankytis. Bendromis jėgomis veiklą galima padaryti prasminga.

Leave a Comment