Baleto žingsniai

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

Šokių edukologijos specialybės

I kurso studentės

Renatos Samusevos

Jievai Jackevičiūtėi-Šimauskienei

SAVARANKIŠKAS DARBAS

Vilnius, 2006

PLIE

Plie – tai pancūziškas pavadinimas kojų judėsiams, kuris reiškia prisėdimą arba pritupimą.

Plie yra naudojamas 5 – iose pozicijose. Iš pradžių jis yra daromas ne visiškai prisėdus – demi-plie – o po to pereinant prie pilno prisėdimo arba grand-plie, bet ne anksčiau kaip bus gerai įsisavintas nepilnas prisėdimas (demi-plie).

Plie būdingas visiems šokio judėsiams. Jam reikia skirti ypatingą dėmesį.

Jei šokėjas nėra pilnai įsisavinęs plie, jo judėsiai bus sukaustyti, neteks plastiškumo, gali atrodyti nerangūs. Tačiau jei šiis trūkumas bus pastebėtas, jį galima ištaisyti. Šokėjus, kurie turi iš prigimties tamprias Achilo kulno sausgysles, yra lengviau ištreniruoti, kad kojos ir pėdos sudarytų aštrų kampą. Na, o pas kitus sunkiau gaunasi ir reikia įdėti didesnes pastangas pasiekti norimą rezultatą. Tačiau tai reikia daryti labia atsargiai. Jei pradedant mokytis atlikti plie, mokiniui, kuriam tai sunkiau gaunasi, pradeda skaudėti kojas, ypač sausgysles, geriau būtų kuriam laikui atidėti plie įsisavinimą ir prie to vėl sigrįžti tik po kurio laiko atsargiai ir palaipsniui. Mookantys taisyklingai atlikti plie, būtina vadovautis keliomis taisyklėmis. Tolygiai paskirstyti ne tik kūno svorį į abi kojas, bet ir abi pėdas.
1. Iš pradžių būtina gerai išmokti demi-plie, kuris atliekamas neatitraukiant kulno nuo grindų. Neverėtų iš karto po to pradėti mokytis plie. Iš pr

radžių reikia įtvirtinti demi-plie pratimais battements tendus I-oje ir V-oje pozicijose su demi-plie.
2. Atliekant demi-plie taip pat ir pilną prisėdimą, būtina stebėti kojas, kad jos būtų sulenktos į kojas pirštų pusę.
3. Kaip galima ilgiau laikyti kulnus, psispautus prie grindų, atleidžiant pilną prisėdimą ir kai jau neįmanoma daugiau išsitempti, lėtai, palaipsniui kelti juos į viršų. Ilgai laikyti iškeltų kulnų negalima. Kelentis kulnus nuleisti ant žemės be jokio išlaikymo.
4. II-oje pozicijoje kulnai neatitraukiami nuo grindų, kadangi šioje pozicijose galima gyliai prisėsti jų neatitraukus. Tarp kojų pėdų išlaikomas vienos pėdos atstumas. Toks nedidelis kojų praskėtimas yra naudingas kojų lankstumui treniruoti. Tačiau negalima iškišti užpakalio, nes tada judėsys bus neteisingas. Ir dėl to neišgaunamas tam tikras klubo pasisukimas, koks turi būti atliekant plie.
5. Pasiekus apatinį plie tašką negalima tokioje poozoje užtrukti nė sekundės.

I-a kojų pozicija.

1 tkt.- rankas uždėti ant atramos, galva tiesiai.
2 tkt.- pauzė, patikrinti stovėseną, 2 taktas – 1-6 tkt.- 3 demi-plie (1 tkt.- tupti, 2 tkt.- tempti kelius).
7 tkt.- tiesti į šoną (lėtai).
8 tkt.- kulną nuleisti – II-a kojų pozicija.
9-14 tkt.- 3 demi-plies.
15 tkt.- kulną pakelti.
16 tkt.- grąžinti į I-ą poziciją (lėtai).

JETES

Jetes iš prancūzų kalbos išvertus reiškia išmestas. Tai ir apibendrina šio judėsio charakterį. Pradedant mokytis jete, reikia vadovautis tokiais pratimais.

Reikia atsistoti į V-a poziciją. Dešinė koja priekyje, tuo metu prisėdama į demi-plie, kairė koja patraukiama į 2-ą poziciją. Slystant grindimis koja yra ištiesiama ir tik kojų pirštai li

iečia žemę, tada dešine koja atsispiriama ir pašokama. Kairė koja yra grąžinamą į vietą prie dešiniosios ir nusileidžiama į demi-plie. Vėliau jete galima atlikti visomis kryptimis palaipsniui, tobulinant šokį, atlikti jį skirtingomis, nedidelėmis rankų pozomis pereinant prie jete su kojos patraukimu iki 45˚ ir prie didelės jete 90˚.

Pas jetes, M – 2/4

V-a kojų pozicija, rankos paruošiamojoje padėtyje.
Iš prieštakčio:
1 tkt. ¼ – jete DK; pašokus į viršų, rankas išskleisti į II-ą (pažemintą) poziciją; baigiant demi-plie, DR I-oje pozicijoje, galva pasukta dešinėn;
¼ – pauzė;
2 tkt. ¼ – jete KK; baigiant demi-plie, KR I-oje pozicijose, DR lieka II-oje pozicijoje, galva pasukta kairėn;
¼ – pauzė;
3 tkt. – KK nuleisti į V-ą poziciją atgal į demi-lie; rankos paruošiamoje padėtyje, galva tiesiai;
4 tkt. – ištiesti kelius;
5 – 16 tkt.- kartoti 1 – 4 taktų judėsius dar 3 kartus.

FRAPPE

Dešinė koja II-oje pozicijoje su ištestais pirštais, kairė koja liečia dešiniąją iš priekio ir grįžta atgal į II-ą poziciją, atsitraukiant pirštų galais į grindis. Kai frappe yra daromas atgal, kairė koja neliečia dešiniosios, o praeina už jos. Statant koją nuo pirmųjų žingsnių, reikia žiūrėti, kad nebūtų persisukus.

V-a kojų pozicija.

1 tkt.- rankas uždėti ant atramos;
2 tkt.- tiesti į šoną;
1 tkt.- ¼ – pritraukti į kulkšnį;
¼ – pauzė;
2 tkt. ¼ – tiesti į šoną ant pirštų;
¼ – pauzė;
3 tkt.¼ – pritraukti į kulšnį;
¼ – pauzė;
4 tkt. ¼ – tiesti į šoną;
¼ pauzė;
5-16 tkt.- kartoti 1-4 taktų judėsius dar 3 kartus.

ROND DE JAMBE PAR TERRE

Tai yra pirštų galais brėžiamas ratas.

En de hors (išorėn) judėsys prasideda I- oj pozicijoje, koja patraukiama į priekį taip pat kaip ir battements tendus. Nuo čia koja pi

iešia puslankį. Per II-ą poziciją. Atgal priešais pirmą poziciją. Brėžia tiesia liniją iki to taško, kur pradėjo piešti puslankį. Praeidama pro I-ą poziciją su nuleistu iki žemės kulnu ir įtemptais keliais.

Judėsys atvirkštine eiga atliekamas taip: koja išvedama is I-os pozicijos ir piešia tą patį puslankį ir tiesia liniją atvirkštine eiga, laikantis tų pačių taisyklių judėsys baigiamas pastatant koją į V-ą poziciją į priekį. Priešingai benrai taisyklei baigti pratimą V-oje pozicijoje atgal. Sis judėsys vadinamas en dedans (vidun).

Kai būna labai didelis judesio atlikimo tempas, kai koja nespėja tiksliai atlikti rato, reikia stengtis judesį en dehors taip, kad koja pasiektų iš galo savo kraštinį tašką iš priekio. Koja nevalingai nusimuša ir daro kaip tik atvirkščiai, t.y. en dehors koja eina iš II- os pozicijos į I- ą poziciją į priekį, oen dedans is II- os pozicijos į I-ą atgal. Tai per daug palengvina judesį ir neduoda reikiamo krūvio raumenims.

I–a kojų pozicija.

1 tkt.- rankas uždėti ant atramos.
En dehors:
1-2 tkt. 2/4 – DK tiesti pirmyn;
2/4 – DK demi-rond de jambe par terre į šoną;
2/4 – pauzė;
2/4 – DK grąžinti į I-ą poziciją;
3-4 tkt. 2/4 – DK tiesti pirmyn;
2/4 – DK demi-rond de jambe par terre į šoną;
2/4 DK grąžinti į poziciją;
2/4 pauzė;
5-6 tkt. 2/4 DK tiesti pirmyn;
2/4 DK demi-rond de jambe par terre į šoną;
2/4 DK demi-rond de jambe par terre atgal;
2/4 – DK grąžinti į I-ą poziciją;
7-8 tkt.- kartoti 5-6 taktų judesius;
9-16 tkt. KK kartoti 1-8 taktų judesius.
Taip pat pratimą atlikti D

ir K kojomis en dedans.

PASSE

Iš prancūzų kalbos išvertus reiškia – praeinamas. Pas mus jis tarnauja kaip pagalbinis judėsys, padedantis pernešti koją iš vienos pozicijos į kitą.

Passe par terre, M – 2/4 (tempas lėtas)

I – kojų pozicija.

1 tkt.- uždėti ant atramos;
2 tkt.- patikrinti stovėseną.
1 tkt. DK tiesti pirmyn;
2-3 tkt. DK per I-ą poziciją nesustojant tiesti atgal;
4 tkt.- DK grąžinti į I-ą poziciją;
5-8 tkt.- DK kartoti 1-4 taktų judesius;
9-16 tkt.- atgal KK kartoti 1-8 takų judesius.
Pratimą atlikti D ir K kojomis, pradedant atgal.

Atliekant passe par terre, išlaikyti išorėn pasuktas kojas, „nenusėsti“ ant atraminės kojos klubo; dirbančioji koja ištempta ir ja vesti tiesią liniją per I-ą poziciją, nuleidžiant kulną ir neatpalaiduojant kojos raumenų. Tiesiant koją pirmyn arba atgal, laiku ištemprti, kelti ir pirštus.

BATTEMENTS TENDUS

Žodis Battements šokio terminologijoje reiškia ir privedimą. Klasikiniame šokyje šis kojos privedimas ir nuvedimas persiliejo į įvairiausias formas.

Battements tendus yra viso šokio pagrindas. Paprastas pavizdys iš šokėjos kasdieninio gyvenimo, kai šokėja šokio metu lengvai išsinarina koją ir dėl to negali ant jos atsistoti,ir kai ji pradeda atlikinėti battements tendus, koja išmankštinama, ir šokėja gali vėl ant jos stotis.

Neveltui priimta prieš šokį daryti battement tendus. Jis daromas tam, kad išmankštinti raumenis, kitaip tariant „sušildyti kojas“. Šiais judesiais kojos yra ne tik apšildamos, bet ir paruošiamos atlikimams. Kai matai, kad koja eina neteisingai, nesunku atspėti, kad šokėja kažkada nebuvo pakankamai auklėjama atlikti griežtai battements tendus.

Pradedant mokytis atlikti batemens tendus, reikia iš I-os pozicijos, kadangi tai mažiau sudėtinga, tačiau reikia laikytis tų pačių taisyklių kaip ir aprašyme iš V-os pozicijos, tik grįžti visą laiką reikia į I-ą poziciją.

Kojos V-oj pozicijoj, dešinė koja priekyje. Visas kūno svoris ant kairės kojos, dešinė veikia laisvai ir neneša kūno svoio. Dešinė koja slysta į priekį, neatitraukiant pirštų galų nuo grindų. Judesys pradedamas visa ištiesta koja, išlaikant kiek yra įmanoma išsuktą kulną, o po to tęsiamas sukimas kojų pirštų galais.

Atliekant šį judesį, stebima kaip koja slysdama pirštu galais grindimis, prieš tai kaip pasiekti kultinį tašką, atitrūksta nuo grindų ir po to į jį įsiremia. Taip atliekams judesys yra neteisingas. Reikia visą laiką griežtai išlaikyti išsisukimą (en dehors). O tuo momentu kai koja grįžta į savo vietą, reikia statyti pėdą kuo labiau prasukant į V-ą poziciją.

Tas pats judesys atliekamas ir iš II-os pozicijos ir atgal. Kai judesys daromas į šoną II-oj pozicijoj, reikia sustiprintai stebėti, kad koja pieštų tiesią liniją, tęsenčią pasisukusios kairės kojos. Todėl reikia atkreipti mokinio dėmeį į tai, kad grįžtant į V-ą poziciją, kulną vestis į priekį, kad jis būtų kuo labiau pasuktas, pirštų galus sustiprintai laikyti pasuktus. Tik kruopsčiai sukant visą koją iš viršaus į apačiągalima išvengti zigzagų, kurie ypač lengvai atsirandavedant koją iš II-os pozicijos į V-ą poziciją atgal.

I-a kojų pozicija, M- 4/4 (tempas lėtas)

1 tkt.- rankas uždėti ant atramos;
2 tkt.- patikrinti stovėseną.
Prieš pradedant battement tendu, kūno svorį nepastebimai perkelti ant KK.
1 tkt.- DK pritraukti į I-ą poziciją (lėtai);
2 tkt.- pauzė;
3 tkt.- DK pritraukti į I-ą poziciją (lėtai);
4 tkt.- pauzė;
5-16 tkt.- DK kartoti 1-4 taktų judesius dar 3 kartus.

RELEVE

Releve iš prancūzų kalbos reiškia pasistėbimą. Stovint II-oj pozicijos ant puspirščių iš pradžių daryti lėtai su pauzėmis. Pamažu kelti kulnus, išlaikant pasuktas iš klubų kojas, sėdmenų, kojų raumenys įtempti, riešas tvirtas. Nusileisti nuo puspirščių palengva, elastingai, neatpalaiduojant kelių.

Releve ant puspirščių atliekamas visose pozicijose. Iš pradžių ištiestomis kojomis, paskui iš demi-plie nusileisti ant ištiestų kojų, o vėliau iš demi-plie ir vėl grįžti į demi-plie.

Sunkiausias releve, kai viena koja pasistiebiama ant puspirščių, o kita ištiesta bet kuria kryptimi.

I-a kojų pozicija, M – 4/4 (tempa lėtas).

1-2 tkt.- rankas uždėti ant atramos, galva tiesiai.
1 tkt.- lėtai stiebtis ant puspirščių;
2 tkt.- pauzė;
3 tkt.- lėtai leistis ant visos pėdos;
4 tkt.- pauzė;
5-16 tkt.- kartoti 1-4 taktų judesius dar 3 kartus.

Leave a Comment