91 straipsnio, 1992-2002 m. rašiusio apie Kernavę sąrašas

© Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos centras

Paieškos rezultatas

Paieškos sąlygos:
Asmenvardis:
Žodžiai straipsnio antraštėje: Kernavė, reikalingas bent vienas žodis
Leidinio pavadinimas:
Leidimo metai: 1992 – 2002
Leidinio numeris:
Apie asmenį:
Reikšminiai žodžiai:
UDK:
Rūšiuoti pagal abėcėlę
Pateikti įrašus, jei jų ne daugiau kaip: 1000

Surasta įrašų: 37

Albertavičius, Jonas

Kernavė – Pompeii unearthed : [about the history place of Lithuania] / Jonas Albertavičius – Iliustr – Angl. // The best in Vilnius. – 2000, Nr. [1], p. 12-13.
UDK 947.45(-2/-3)

Alekna, Algimantas

Vilniaus Katedros aikštės lygiagretėje – Kernavė : [apie Fen Šui (Feną Schui) strategiją senojoje architektūroje] / Algimantas Alekna – Iliustr. // / Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 2000, liep. 26, p. 4.
UDK 71/72

Alekna, Viktoras

Vadovas po Kernavę : [recenzija] / Viktoras Alekna – Rec. kn.: Kernavė / J. Vitkūnas. Vilnius: 1999 // Trakų žemė. – ISSN 1392-835X. – 2000, bal. 29, p. 3.
UDK 908

Barbaravičienė, Jadvyga

Atidarytas bažnyčios reliktų muziejus [Kernavė, Širvintų rajonas] / Jadvyga Barbaravičienė – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1997, liep. 26, p. 2.
UDK 069

Baužytė, Jūra

Kernavė nepamiršo žuvusio klebono. [Zenono Baužio] / Jūra Baužytė // Apžvalga. – ISSN 1392-6721. – 1996, kovo 29 – bal. 4 (Nr. 13), p. 8.
UDK 947.45.08

Bielskis, Gintaras

Kernavė ruošiasi jubiliejui [Širvintų raj.] : [Kernavės par. 500-osioms metinėms, Širvintų raj.] – iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1995, Geg. 24
UDK 2

Buchaveckas, Stanislovas br />
Knyga apie Musninkus ir jų apylinkes : [recenzija] / Stanislovas Buchaveckas – Iliustr – Rec. kn.: Lietuvos valsčiai: Musninkai. Kernavė. Vilnius : Versmė, 2001 // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2001, birž. 28, p. 12.
UDK 908

Čičinskienė E.

Kernavė – pirmoji Lietuvos širdis [Širvintų rajonas] / E. Čičinskienė, R. Ratnikienė – Iliustr. // Gimtinė. – ISSN 1392-4419. – 1998, rugs. 1-

-30 (Nr. 9), p. 8.
UDK 908

Jakentaitė-Kuzmickienė, Leonarda

Ar Kernavė [Širvintų rajonas] pateks į UNESCO? : [pokalbiai su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generaline sekretore L. Jakentaite-Kuzmickiene, Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininke G. Drėmaite, šios komisijos sekretoriato vedėju V. Niunka bei kontrolės tarnybos vyriausiuoju specialistu A. Gražuliu] / kalbėjosi Gražina Jurgaitienė – Portr. // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2001, liepa (Nr. 1), p. 2.
UDK 341

Kazlauskas, Albinas

Kernavė: gyvoji archeologija : [apie renginį, Širvintų rajonas] / Albinas Kazlauskas – Iliustr. // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2000, liep. 15, p. 3.
UDK 902/904

Krasauskaitė, Rasa

Senove alsuojanti Kernavė : [Apie archeol. radinius, Širvintų raj.] – iliustr. // Diena. – 1995, Rugs. 21, p. 8.
UDK 902/904

Lauciūtė, Rafaelė

Kernavė. Diena po švento Roko : [Apie Archeologijos ir istorijos muziejų-rezervatą, Širvintų raj.] – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1994, Rugs. 15-21 (Nr. 36), p. 4-5.
UDK 902/904

Lozoraitis, Julius

Per Valstybės dieną – ir iškilmės, ir linksmybės [Kernavė, Širvintų rajonas] / Julius Lozoraitis – Iliustr. // Lietuvos rytas. &# #8211; ISSN 1392-2351. – 2002, liep. 5, p. 8.
UDK 323/324(474.5)

Lozoraitis, Julius

Rytų Lietuvos ežeruose – povandeninė Kernavė : [Luokesų ežere netoli Molėtų archeologai aptiko priešistorinės gyvenvietės ant polių pėdsakus] / Julius Lozoraitis – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2000, liep. 14, priedas “Savaitgalis”, p. 8.
UDK 902/904

Luchtanas, Aleksas; Grigonis, Giedrius

Kernavė, Kernavė. : [Pokalbis su VU Archeologijos kat. doc., archeol. kasinėjimų Kernavėje vad. A.Luchtanu ir Kernavės valst. archeologijos ir istorijos rezervat. muz. direktoriaus pav. G.Grigoniu / Užrašė] Liudvikas Giedraitis – iliustr – Santr. angl. // Liaudies kultūra. – ISSN 0236-0551. – 1995, Nr. 5, p. 1-9.
UDK 902/904

Luchtanas, Aleksiejus

Kernavė : [apie miestelį, Širvintų rajonas] /

Aleksiejus Luchtanas // Ąžuolas. – 1997, balandis-birželis (Nr. 2), p. 7.
UDK 947.45(-2/-3)

Norušienė, Stanislava

Kernavė – šalies turizmo centras [Širvintų rajonas] : prieš porą mėnesių Kernavės seniūnu paskirtas J.A.Urbonas / Stanislava Norušienė – Portr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1997, liep. 19, p. 3.
UDK 351/354(474.5)

Norušienė, Stanislava

Kernavė – širdžiai mieliausias kampelis : [apie Širvintų rajono mero pavaduotoją J. Purvanecką ir jo šeimą] / Stanislava Norušienė – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1999, spal. 6, p. 2.
UDK 17

Pakalnienė, Emilija

Įsikūrė bendruomenė: darbų per akis [Kernavė, Širvintų rajonas] / Emilija Pakalnienė – Iliustr. // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2002, liepa (Nr. 1), p. 5.
UDK 316

Rukšėnienė, Henrika

Valstybės kelio pradžia – Kernavė : [apie archeologų radinius piliakalniuose, Širvintų rajonas] / Henrika Rukšėnienė – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1997, liep. 5, p. 1, 6.
UDK 902/904

Skaržinskas, Česlovas

Kernavė: valstybės šaknų beieškant : [apie 4-ąjį eksperimentinį gyvosios archeologijos festivalį, Širvintų rajonas] / Česlovas Skaržinskas – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2002, liep. 13, p. 1, 5.
UDK 06

Stacevičius, Stasys

Kernavė švytėjo rasa : [apie Rasos šventę, Širvintų rajonas] / Stasys Stacevičius // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 1998, birž. 27, p. 4.
UDK 39

Tomaszun, Waleria

* Kernavė – Lietuvos Troja : [apie rengiamą Kernavės muziejaus eksponatų parodą Varšuvoje] / Valerija Tomašun – Iliustr. // Draugystė. – 2002, rugpj. 1-7 (Nr. 31), p. 1, 3.
UDK 069

Vadišis, Saulius

Kernavė gali tapti eksperimentinės archeologijos centru : [pokalbis su Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorjos muziejaus-rezervato direktoriumi S. Vadišiu, Širvintų rajonas] / kalbėjosi Gražina Vasiliauskaitė – Iliustr. // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2002, liepa (Nr. 1), p. 5.
UDK 902/904

Vadišis, Saulius

Pajautos slėnis [Kernavė, Trakų raj.] – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 1994, Nr. 6, p. 20

0-21.
UDK 908

Vadišis, Saulius

Paroda “Kernavė – lietuviška Troja” Varšuvoje / Saulius Vadišis – Iliustr – Santr. angl. // Muziejininkystės biuletenis. – ISSN 1392-5326. – 2002, Nr. 5/6, p. 12-13.
UDK 902/904

Vėlius, Gintautas

Kernavė. Pirmieji Lietuvos miestelėnų kapai – iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 1995, Nr. 4, p. 24-26.
UDK 902/904

Vitkūnas, Jonas

Kernavė : [apie miestelį, Širvintų rajonas] / Jonas Vitkūnas – Iliustr. // Kelionių magija. – ISSN 1392-7809. – 2001, Nr. 5, p. 5-6.
UDK 947.45(-2/-3)

Vitkūnas, Jonas

Legendinė Kernavė [Širvintų rajonas] / Jonas Vitkūnas // Kelionės ir pramogos. – ISSN 1392-5199. – 1998, Nr. 2, p. 66-68.
UDK 947.45(-2/-3)

Vitkūnas, Manvydas

Kernavė. Piliakalnių sapnas // Moksleivis. – ISSN 0134-3254. – 1995, Nr. 10, p. 11..
UDK 888.2-1

Vitkūnas, Manvydas

Liepos 6-oji. Karalius Mindaugas. Kernavė [Širvintų rajonas] / Manvydas Vitkūnas – Iliustr. // Karys. – 2000, Nr. 13, p. 12-13, 20-21.
UDK 947.45(-2/-3)

Vitkūnas, Manvydas

Lietuva; Sudie, naktie; Kernavė. Piliakaklnių sapnas; Baltų žiedų lietus; Prūsams; Šiandien; Žiema : [Su red. prier. apie aut.] // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1995, Rugpj. 30.
UDK 888.2-1

Zimblienė, Daiva

*Kernavė tampa Vilniaus priemiesčiu [Širvintų rajonas] / Daiva Zimblienė – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1999, birž. 21 (rus. birž. 25 – liep. 2 (Nr. 25)), priedas “Būstas”, p. 5.
UDK 351/354(474.5)

Zimblienė, Daiva

Kernavė vilniečius vilioja ir garsiąja mokykla : [apie 70-metį švenčiančią Kernavės mokyklą, Širvintų rajonas] / Daiva Zimblienė // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1999, rugpj. 19, priedas “Sostinė”, p. 5.
UDK 373

Žilinskas, Antanas

Pažaislis – baroko stebuklas [Kaunas]; Atlaikęs amžių išbandymus [Darsūniškis, Kaišiadorių rajonas]; Lietuvos sostinių močiutė, arba Kelionė po Lietuvos Troją [Kernavė, Širvintų rajonas]; Iš Kernavės [per Maišiagalą, Dukštas, Sudeervę] į – Europos centrą : [apie Pasaulio skulptūrų parką Joneikiškių kaime, Vilniaus ra

ajonas] / Antanas Žilinskas – Iliustr // Šešupė. – 1996, liep. 10, 17, 24, 31.
UDK 914.475

Kernavė atvykėlius pasitiko gausybe amatininkų : [apie eksperimentinės archeologijos festivalį “Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje” – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2000, liep. 10, p. 6.
UDK 791

Kernavė vakar ir šiandien [Širvintų rajonas] / [paruošė Vytautas Andrejaitis] – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 1999, liep. 31, p. 14.
UDK 947.45(-2/-3)

FPRIVATE “TYPE=PICT;ALT=Bibliografi”
© Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos centras
Paieškos rezultatas
Paieškos sąlygos:
Asmenvardis:
Žodžiai straipsnio antraštėje: Kernavės, reikalingas bent vienas žodis
Leidinio pavadinimas:
Leidimo metai: 1992 – 2002
Leidinio numeris:
Apie asmenį:
Reikšminiai žodžiai:
UDK:
Rūšiuoti pagal abėcėlę
Pateikti įrašus, jei jų ne daugiau kaip: 1000
Surasta įrašų: 54
Alekna, Algirdas
Kernavės kryžiai / Algirdas Alekna – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1998, geg. 2, p. 3.
UDK 71/72
Alekna, Algirdas
Kernavės kryžiai [Širvintų rajonas] / Algirdas Alekna // Gimtinė. – ISSN 1392-4419. – 1999, birž. 1-30 (Nr. 6), p. 5.
UDK 908
Anskaitis, Antanas
Keturių sostinių [Kernavės, Trakų, Vilniaus, Kauno] herbai / Antanas Anskaitis – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 1998, geg. 21, p. 1.
UDK 929.5/.9
Barbaravičius, Marijonas
“Niokoti miškų tikrai nesiruošiame”, – užtikrino Kernavės girininkas Rimas Kazlauskas : [apie Ukmergės urėdijos Kernavės girininkiją] / Marijonas Barbaravičius – Portr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1997, rugs. 13, p. 2.
UDK 630
Bartkus, Marius
Kernavės pradinei mokyklai – 70 metų [Širvintų rajonas] / Marius Bartkus – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1999, rugpj. 25, p. 1.
UDK 373
Baužytė, Jūra
Kernavės dabartis ir ateities vizija : [apie seniūno J. Urbono veikla, Širvintų rajonas] / Jūra Baužytė – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 1998, vas. 26, p. 5.
UDK 351/354(474.5)
Bielskis, Gintaras
Kernavės keistuolis turi ne tik šarvuotį : [apie automobilių kolekcionierių B.Kindurį, Širvintų rajonas] / Gintaras Bielskis – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1997, rugs. 6, p. 3.
UDK 379.8
Brazauskas, Viktoras
Pirmasis iš Kernavės : [recenzija] / Viktoras Brazauskas – Iliustr – Rec. kn.: Laumgunda / E. Jankūnas. Panevėžys, 2000 // Trakų žemė. – ISSN 1392-835X. – 2000, vas. 5, p. 3.
UDK 908
Burauskaitė, Birutė
Ką sulipdė Kernavės Rasa : pasakoja viena iš aktyviausių Rasos švenčių Kernavėje dalyvių B.Burauskaitė / užrašė Juozas Šorys – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 1997, birž. 21, p. 3.
UDK 39
Čilvinaitė, Marijona
Metiniai bei kalendoriniai papročiai Kernavės apylinkėje XX a. pradžioje // Mūsų kraštas. – ISSN 1392-9453. – 1994, Nr. 1, p. 67-75..
UDK 39
Čilvinaitė, Marijona
Metiniai bei kalendoriniai papročiai Kernavės apylinkėje XX a. pradžioje // Mūsų kraštas. – ISSN 1392-9453. – 1994, Nr. 1, p. 67-75..
UDK 39
Dobkevičius, Kazimieras
Kernavės piliakalnių paslaptys : [Apie archeol. radinius, Širvintų raj.] – Iliustr. // Santara. – ISSN 1392-0979. – 1994, Nr. 18, p. 72-76.
UDK 902/904
Gilmoras, Benas
Kernavės kompasas : [Apie poeto V.Sirokomlės (L.V.Kondratovičiaus) viešnagę Kernavėje ir Kernavėje rastą senov. kompasą, Širvintų raj.] // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1994, Geg. 7.
UDK 908
Grigonienė, Dalia
Kernavės bendruomenė? Taip, mes jau esame! [Širvintų rajonas] / Dalia Grigonienė – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 2002, vas. 9, p. 2.
UDK 351/354(474.5)
Gudavičiūtė, Aušra
Istorijos pamokos Kernavės muziejuje [Širvintų rajonas] / Aušra Gudavičiūtė // Vilniaus balsas. – ISSN 1392-5814. – 1998, rugs. 18, p. 5.
UDK 372.8
Ylevičius, Vytautas
Kernavės spalvos ir siela [Širvintų rajonas] / Vytautas Ylevičius – Iliustr. // Gamta. Medžioklė. Žūklė. – ISSN 1392-3676. – 1998, Nr. 1, p. 2-3.
UDK 908
Jarockis, Romas
XIII-XIV amžių Kernavės kauliniai-raginiai dirbiniai / Romas Jarockis – Iliustr – Santr. angl. – Bibliogr.: 47 pavad. // Lituanistica. – ISSN 0235-716X. – 1996, Nr. 4, p. 11-24.
UDK 902/904
Jurgelis, Pranas
Kernavės archeologijos eksponatų paroda Varšuvoje : [apie parodą “Kernavė nuo akmens amžiaus iki Lietuvos valstybės susiformavimo” Varšuvos valstybinio muziejaus Baltų archeologijos skyriuje, Lenkija] / Pranas Jurgelis, Aleksas Klevinis // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2002, liepa (Nr. 1), p. 12.
UDK 902/904
Kanys, Linas
Fenomenas nuo Kernavės krašto : [apie buhalterį S.Radzevičių, Paspirių kaimas, Širvintų rajonas] / Linas Kanys – Portr // Apskaita ir kontrolė. – ISSN 1392-3056. – 1996, spal. 2, p. 4.
UDK 657
Kareniauskas, Juozas
Kukavaičio giria ir Kernavės šventvietės [Širvintų rajonas] : Kukavaičio girioje 1377 m. buvo sudeginti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo palaikai / Juozas Kareniauskas – Iliustr. // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2002, liepa (Nr. 1), p. 7.
UDK 908
Lauciutė, Rafaelė
Noreikų šeima iš Kernavės siunčia linkėjimus į Karakasą : [Apie V.Noreikos ir L.Bartusevičiūtės kūrybą ir gyvenimą Venesueloje] – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1994, Rugpj. 25-31 (Nr. 33), p. 1, 4-5.
UDK 7
Leskauskaitė, Asta
Kernavės piliakalnių atspindžiai Kiaušų sodyboje / Asta Leskauskaitė – Iliustr. // Sodo spalvos. – ISSN 1392-5849. – 2000, Nr. 9, p. 26-28.
UDK 71/72
Liaudanskienė, Angelina
Kernavės muziejus – gyvoji knyga [Širvintų rajonas] / Angelina Liaudanskienė – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 2000, Nr. 12, p. 34-35.
UDK 069
Luchtanas, Aleksas
Ar matėte žėrinčius Kernavės lobius? : [pokalbis su VU docentu, archeologijos mokslininku A. Luchtanu apie Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus parodą, Širvintų rajonas / užrašė] Kazimieras Dobkevičius – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, vas. 2, p. 8.
UDK 902/904
Luchtanas, Aleksas
Didžiosios Kernavės paslaptys dar glūdi žemėje. : [Pokalbis su VU doc., archeologijos kand. A.Luchtanu apie parodą Kernavės Valst. archeologijos ir istorijos muz., Širvintų raj.] / Kalbėjosi Kazimieras Dobkevičius // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 1994, Birž. 13, p. 16..
UDK 902/904
Mičiulienė, Jūratė
Iš Kernavės peizažo dings elektros stulpai : [UNESCO ekspertų nuomone, vietovė greitai bus įtraukta į pasaulio paveldo objektų sąrašą] / Jūratė Mičiulienė – Portr. // Lietuvos žinios. – 2002, gruod. 16, p. 24.
UDK 71/72
Norušienė, Stanislava
Aptartas Kernavės išplanavimo projektas [Širvintų rajonas] / Stanislava Norušienė – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1997, liep. 12, p. 1.
UDK 71/72
Ramanauskienė, Valentina
Prisiminimai neišsakyti švenčiant Kernavės mokyklos jubiliejų [Širvintų rajonas] / Valentina Ramanauskienė – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1999, rugs. 4, p. 2.
UDK 373
Raupėnienė B.
Dėl Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato kultūros vertybių apsaugos : [atsakymas į “Paklausimą dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo vykdymo”, išspausdintą 2001 05 31 “Kernavės” laikraštyje] / B. Raupėnienė // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2002, liepa (Nr. 1), p. 14.
UDK 902/904
Rimša, Edmundas
Kernavės miesto herbas [Širvintų rajonas] / Edmundas Rimša // Kernavė. – ISSN 1648-2735. – 2001, liepa (Nr. 1), p. 3.
UDK 929.5/.9
Skendelytė, Petronėlė
Nuo Kernavės [Širvintų rajonas] iki Dieveniškių [Šalčininkų rajonas] : [apie Trakų folkloro ansamblį “Radasta”] / Petronėlė Skendelytė // Trakų žemė. – ISSN 1392-835X. – 2001, birž. 30, p. 5.
UDK 39
Stacevičius, Stasys
Kernavės vėtrungė : [Apie miestelį, Širvintų raj.] – Iliustr. // Jaunimo gretos. – ISSN 0132-6562. – 1994, Nr. 5, p. 3-4.
UDK 914.475
Stankevičius, Jonas
Kernavės mokyklos istorija [Širvintų rajonas] / Jonas Stankevičius – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1999, liep. 21, 24, 28, 31.
UDK 371
Strielkūnas, Jonas
Trisdešimt tretieji; Kernavės sapnas; Gruodžio vakarų poezija; Vaikystės kiemas; Gagarino metų pavasaris; Aludės baladė; Kaip vilkas; Rožės mirtis;Narcizas; Baltas; Ruduo ateis; Guliveris? / Jonas Strielkūnas – Portr. // Metai. – ISSN 0134-3211. – 1997, Nr. 2, p. 7-11.
UDK 888.2-1
Šimkuvienė, Aldona
Kernavės mokykla ištvėrė istorijos vėjus ir pertvarkas : [mokyklos įkūrimo 70-mečiui, Širvintų rajonas] / Aldona Šimkuvienė – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1999, rugpj. 25, p. 14.
UDK 373
Štelbienė, Aida
Kernavės tiltas priartins dešinįjį krantą : grakštus tiltas-estakada Vilniaus centre palengvins gyvenimą / Aida Štelbienė – Iliustr. // Statybų pilotas. – ISSN 1392-5415. – 1999, kovo 4, p. 4.
UDK 624
Trainys, Vygandas
Sodų bendrija – pinigų plovykla ; Buvusį “Kernavės” sodų bendrijos vadą [A. Mažeiką] lydi skandalai : [apie Kulautuvoje esančios “Kernavės” sodų bendrijos nusikalstamos finansinės veiklos peripetijas, Kauno rajonas] / Vygandas Trainys – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2000, vas. 14, 25.
UDK 343
Trumpickas, Virkantas
Kernavės parapijai 500 metų [Širvintų raj.] – iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1995, Liep. 19
UDK 2
Usavičiūtė, Janina
Kai kurie Kernavės pradžios mokyklos istorijos puslapiai [Širvintų rajonas] / Janina Usavičiūtė – Iliustr. // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1999, rugpj. 11, p. 3.
UDK 373
Vadišis, Saulius
Valstybinis Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas [Širvintų raj.] – iliustr. // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 1995, Rugpj. 19-31 (Nr. 30/31), p. 2.
UDK 069
Vadišius, Saulius
Kernavės slėpiniai : [pokalbis su Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato direktoriumi S.Vadišiumi / užrašė] Julijus Lozoraitis – Iliustr // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1996, liep. 22, p. 15.
UDK 902/904
Vaičiūnienė, Dalia
Kernavės viršutinio miesto tyrinėjimai [Širvintų rajonas] / Dalia Vaičiūnienė – Iliustr – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – ISSN 1392-5512. – 2000, p. 131-134.
UDK 902/904
Vaičiūnienė, Dalia
Kernavės viršutinis miestas [Širvintų rajonas] / Dalia Vaičiūnienė – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2000. – ISSN 1392-5512. – 2002, p. 40-41.
UDK 902/904
Vėlius, Gintautas
Apgalviai iš viduramžių Kernavės Kriveikiškių kapinyno : archeologija ir restauravimas / Gintautas Vėlius, Sandra Satkūnaitė – Iliustr – Bibliogr.: 9 pavad. // Metraštis / Lietuvos dailės muziejus. – 2001, T. 4, p. 229-234.
UDK 902/904
Vėlius, Gintautas
Dešimt Kernavės metų : [pokalbis su tautosakininko, mitologo prof. habil. dr. N. Vėliaus sūnumi, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantūros studentu archeologu G. Vėliumi / užrašė] Julius Girdvainis – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2000, vas. 12, priedas “Julius”, p. 5.
UDK 902/904
Vėlius, Gintautas
Kernavės – Kriveikiškių XIII XIV a. kapinynas ir Rytų Lietuvos senkapiai / Gintautas Vėlius – Iliustr – Pab. Pradžia: 1997 Nr. 1. – Santr. angl., p. 59. – Bibliogr.: 83 pavad. // Baltų archeologija. – ISSN 1392-0197. – 1998, Nr. 1/2, p. 38-48.
UDK 902/904
Vėlius, Gintautas
Kernavės – Kriveikiškių XIII-XIV a. kapinynas / Gintautas Vėlius – Iliustr – B. d. // Baltų archeologija. – ISSN 1392-0197. – 1997, Nr. 1, p. 26-34.
UDK 902/904
Vėlius, Gintautas
Kernavės-Kriveikiškių XIII-XIV a. senkapis [Širvintų rajonas] / Gintautas Vėlius – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – ISSN 1392-5512. – 2000, p. 332-335.
UDK 902/904
Vėlius, Gintautas
XIII-XIV a. Kernavės kapinyno apgalviai / Gintautas Vėlius – Iliustr – Santr. angl., rus. – Bibliogr.: 33 pavad. // Lietuvos archeologija. – ISSN 0207-8694. – 2001, T. 21, p. 383-398.
UDK 902/904
Vitkūnas, Jonas
“Gyvoji archeologija” Kernavės archeologijos ir istorijos muziejuje-rezervate : [apie 3-iąjį eksperimentinės archeologijos festivalį “Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje”, skirtą Valstybės dienai paminėti, Širvintų rajonas] / Jonas Vitkūnas – Iliustr – Santr. angl. // Muziejininkystės biuletenis. – ISSN 1392-5326. – 2001, Nr. 4, p. 38-39.
UDK 902/904
Vitkūnas, Jonas
Kernavės proistorė ir vaidmuo valstybės formavimosi procese: istorija ir padavimai / Jonas Vitkūnas // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1996, liep. 13, 20, 24.
UDK 947.45(-2/-3)
Žilinskas, Antanas
Pažaislis – baroko stebuklas [Kaunas]; Atlaikęs amžių išbandymus [Darsūniškis, Kaišiadorių rajonas]; Lietuvos sostinių močiutė, arba Kelionė po Lietuvos Troją [Kernavė, Širvintų rajonas]; Iš Kernavės [per Maišiagalą, Dukštas, Sudeervę] į – Europos centrą : [apie Pasaulio skulptūrų parką Joneikiškių kaime, Vilniaus rajonas] / Antanas Žilinskas – Iliustr // Šešupė. – 1996, liep. 10, 17, 24, 31.
UDK 914.475
Kernavės mokyklos reikalai rūpi visiems [Širvintų rajonas] // Širvinta. – ISSN 1392-8058. – 1997, rugs. 10.
UDK 371
Poezijos pavasario įspūdžiai : [Straipsniai] – iliustr – T u r i n y s: Dvi dienos be postmodernizmo / Birutė Marcinkevičiūtė; Skrydis prie Vištyčio / B.B.; Geriausia grupė / Paulina Žemgulytė; Po Trakų rajoną / Vytautas Rubavičius; Ant Kernavės kalvų / Jonas Strielkūnas; Uodų balius Pasadravy / Juozas Smeglas; Į Druskininkus / G.Alesionka; Trumpas vakaras be Kukulo / Renata Baltrušaitytė; Geležinio vilko ir geležinės lapės draugystė / Arnas Ališauskas; Didžiosios apokalipsės ir mažosios aferos / Mindaugas Kvietkauskas. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 1995, Birž. 3, p. 2-3.
UDK 888.2.0/.09

Leave a Comment