lietuviu liaudies dainos interpretacija

Dainos “ Ar aš tau, sese, nesakiau?” interpretacija.

Lietuvių liaudies dainos – užmirštos šiandieninio jaunimo tarpe. Aš pati, turbūt tik kelis kartus buvau girdėjus dainuojant tarmiškai lietuvių liaudies dainas. Šiuolaikinė visuomenė, nesidomi ir juolab neanalizuoja, ką tomis dainomis norima pasakyti, kuom jos buvo svarbios ir kuom idomios.
Man pačiai pasidarė idomu, tik po pirmos ar antros paskaitos apie lietuvių liaudies dainas. Dainuoti tas dainas buvo dar idomiau, ypač kai dėstytoja paaiškino jų prasmę, kada jos yra dainuojamos ir kokią reikšmę jos turėjo mūsų protėviams.
Neesu diidelė dainų interpretavimo ekspertė, tačiau pabandysiu parašyti vienos dainos interpretaciją. Ji vadinasi „ Ar aš tau, sese, nesakiau?“.

Šitos dainos pavadinimas man skamba kaip priekaištas.“ar aš tau nesakiau?“.Visa ši daina, mano manymu, yra kaip kažkoks įvykio aptarimas.
Pirmame posmelyje galime suprasti, kad buvo liepiama, o gal prašoma susitvarkyti namus „iššluok kiemelį subatoj“. Kaip žinoma, mergelė šluodavo kiemą, belaukiant bernelio. Vėliau tai yra apdainuojama „ atjos bernelis nedėlioj“. Tas bernelio atjojimas, buvo ne šiaip koks nereikšmingas, aš supantu, kad jis turėjo atjoti ir pasipiršti mergelei.
Antrame poosmelyje aprašoma, jog atjoja ponai ir tarnai. „atjojo ponai septyni, o ju tarnai dar devyni“. Mano manymu, tai buvo bernelis iš kokios pasiturinčios šeimos, nes ne kiekvienas turbūt važiuodavo pirštis su tokia didele palyda ir devyniais tarnais.
Toliau, bernelio vaidmuo neaprašomas, ta

ačiau galima suprasti jo tolimesnį poelgį. Trečiame posmelyje rašoma, jog žirgas buvo pririštas prie lelijos ir rūtos. „ pririšo žirgą prie tvoros, prie lelijėlės ir rūtos“. Vėliau įvyksta tai, dėl ko galima šios dainos pavadinimą interpretuoti kaip kaltinimą „ ar aš tau, sese, nesakiau?“. Žirgas išlaužia uosio tvorelę ir aš suprantu, kad sumindo leliją ir rūtą.
Tuomet, sekančiame posmelyje, aprašomas mergelės skausmas ir širdgėla. Ji bėga pas motule verkdama, papasakoti kas nutiko. „ bėgau per kiemą tekina, pas motinėlę verkdama, močiute mano mieloji, vysta rūtelė žalioji“. Iš šios citatos, galima padaryti dideles išvadas. Kodėl ji kreipiasi į mamą, močiute? Mano nuomone, taip galima susidaryti nuomonę apie mergelės amžių. Aš manau, kad jai jau per 30. Toliau galima įžvelgti didelį sielvartą, kada ji pasako, jog vysta rūtelė. Kaaip jau žinoma, rūta yra nekaltybės ir skaistybės simbolis. Ir vėl gi mano manymu, ji pergyvena, nes vysta rūtelė, o ji jau nebe mergelė, o jau moteris ir netekėjusi.
Paskutiniame stulpelyje įvelgiu motulės paguodą, bet tikriausiai ji tuos žodžius pasako, pati netikėdama jais, jog prigis rūtelė ir vėl viskas bus gerai.
Daugiausiai mano apmastymų sulaukė žodžiai „palaistyk rūtą vyneliu“. Aš manau, jog tai turima omenyje, jog mergelė eitų ir išgertų vyno iš sielvarto, tame pačiame sodelyje, kur augo rūtelė. Apmastytų ką ji bl
logai padarė ir kodėl tas bernelis jai nepasipiršo.
Apie šia dainą mano nuomonė gali būti tik viena. Tai dramatiška, liudna daina. Matome, koks didelis dėmesys buvo skiriamas mergelės tvarkai, kaip stipriai buvo norima ištekėti.
Lietuvių liaudies dainose, galime pamatyti pakitusias vertybes, kaip dabar į visą tai žiūri mūsų jaunimas. Tiesiog kartais įdomu sužinoti ir paanalizuoti mūsų protėvių poelgius ir jiems galbūt sudėtingas situacijas.

Ar aš tau, sese, nesakiau?
Ar tau žodelio netariau?
Iššluok kiemelį subatoj,
Atjos bernelis nedėlioj. (2×2)

Atjojo ponai septyni,
O jų tarnai dar devyni,
Atjos ir šelmis bernelis,
Kiek jis iškados padarys. (2×2)

Pririšo žirgą prie tvoros,
Prie lelijėlės ir rūtos,
Pamuistė žirgas galvelę,
Išlaužė uosio tvorelę. (2×2)

Bėgau per kiemą tekina,
Pas motinėlę verkdama,
Močiute mano mieloji,
Vysta rūtelė žalioji. (2×2)

Palaistyk rūtą vyneliu,
O lelijėlę vandeniu.
Prigys rūtelė iš šaknų,
O lelijėlė iš laiškų. (2×2)

Leave a Comment