Hipių judėjimas

„ Hipių judėjimas Lietuvoje, Lietuvos roko pionieriai“

Ronaldas
Jakubovskis IId.

Hipių judėjimas Lietuvoje, Lietuvos roko pionieriai

|[pic] | |
| | |
| | |
| | |

Hipių judėjimą labiausiai veikė muzika. Ji buvo stipriausia ir paties
judėjimo pusė. Hipių judėjimas chronologiškai susijęs ir su roko muzikos
gimimu, o rokas šiems jaunuoliams nebuvo paprasta muzika – tai buvo kitoks
bendravimo būdas, kita kalbos dimensija. Jis taip pat įkūnijo laisvės
idėjas. „Roko muzika gimė kaip laisvės, meilės ir mirties metafora, metanti
iššūkį moderniojo žmogaus sąmonei, kūrybai ir patirčiai. Jis tapo geriausiu
instrumentu įgyvendinti kontrkultūros programą. Rokas tapo ne tik fenomenu,
kuriame susiliejo kone visi įmanomi antistruktūros elementai bei jų
išraiškos – karnavalas, stipriai teatralizuotas miesto gyvenimas, tyčinis
socialinių vaidmenų supainiojimas ar net socialinių kaukių nuplėšimas,
apnuoginantis nonkonformišką ir antistruktūrinę visuomenės gyvenimo
konvenciją, prietarų ir dviprasmybių nepaisančią roko prigimtį – rokas tapo
fenomenu, sąmoningai naikinančiu ribas, skiriančias realų, kasdienį
gyvenimą nuo išgalvoto, nenatūralaus.“

Lietuvoje pirmieji alternatyvią tarybinei estradai muziką pradėjo groti
džiazo kolektyvai, kurie pradėjo kurtis 6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių
sandūroje Vilniuje ir Kaune. Kaip ir buvo galima tikėtis, iš viršaus buvo
paskelbta, kad džiazas – tai nesveikas idėjiškai nesubrendusio jaunimo
užsiėmimas, jam buvo priklijuota „amerikietiško ideologinio ginklo“
etiketė, su kuriuo reikia kovoti pačiomis ryžtingiausiomis priemonėmis.
„Ceгодня ты играеш джаз, а завтра Родину продаш!“ – taip skambėjo vienas iš
populiariausių komjaunimo organizacijos lozungų.

Dėl Sovietų Sąjungos izoliacijos bene vienintelis šaltinis apie Vakarų
pasaulyje vykstančius procesus buvo radijo imtuvas. Apie 1964 metus
Liuksemburgo radijo bangomis Lietuvos jaunimą pasiekė pirmosios grupės „The
Beatles“ dainos. Tos muzikos paprastumas, nuoširdumas bei novatoriškumas
užbūrė ne vieną jauną širdį:

| |[pic] |
| |[pic] |
| | |
| | |

„Nuo tada, kai 1964 metais per Liuksemburgo radijo stotį išgirdau „The
Beatles“ dainą „Love Me Do“, visas mano gyvenimas pasikeitė.“
(K. Antanėlis)
Nuo 7-ojo dešimtmečio vidurio Lietuvos jaunuoliai entuziastingai puolė
drožti gitaras ir burtis į muzikines grupes. Beveik visos šio laikotarpio
grupės buvo susikūrusios vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. Vilniuje –
„Vienuoliai“, Kęstučio Antanėlio grupė, „Kėkštai“, pagrindinės Kauno roko
grupės buvo „Kertukai“ ir „Aitvarai“. Iš kitų Lietuvos miestų minėtini
Druskininkai, kur apie 1965 metus susikūrė Miko Suraučiaus vadovaujama
grupė. Kadangi naujoji muzikinė mada buvo įtakota grupės „The Beatles“, ji
buvo pavadinta bitlomanijos terminu, o muzikinis stilius – bigbyto terminu.
|[pic] | |
|Gėlių vaikai. Nuotrauka iš | |
|elektroninės | |
|enciklopedijos „Lietuvos roko | |
|pionieriai 1965-1985“ | |
|[pic] | |

Nuo 1968-ųjų metų galima įžvelgti kokybiškai naują etapą, kuriame
muzikuojančios grupės nuo „The Beatles“, „The Rolling Stones“ ir kitų
grupių dainų kopijavimo perėjo prie savų muzikinių idėjų generavimo.
Kadangi savos kūrybos dainos buvo sunkiai toleruojamos, dauguma grupių
pasuko neutraliu folk stilistikos keliu. Kūrėsi naujos grupės: Vilniuje –
„Bočiai“, „Gėlių Vaikai“, „Rupūs Miltai“, Šiauliuose – „Saulės Vaikai“,
Kaune – „Vyturėliai“, „Vaizbūnai“, „Perkūno Ainiai“, „Dainiai“, „Raganiai“
ir t.t.. Gitarinei muzikai neliko abejingos ir merginos. Vilniuje muzikavo
merginų grupė „Bitės“, o Kaune susikūrė net dvi merginų gitarinės grupės –
viena be pavadinimo, o kita – „Eglutės“.

8-ojo dešimtmečio pradžioje šalia oficialiosios bigbyto scenos ėmė rastis
alternatyvioji. Iki tol buvęs daugiau mados atributu, gitarinis judėjimas
įgavo ir maištingumo atspalvį. Pirmieji šios krypties pranašai buvo
„Sartakovo Trio“ Vilniuje ir „Nuogi Ant Slenksčio“ Kaune, kurių grojama
muzika neatitiko jau nusistovėjusios bigbyto muzikos sampratos ir
demonstravo pirmąsias tikro roko užuomazgas.

Roko muzikos bumas greitai imtas aptarinėti palčiai ir visuotinai. Valdžia
į šią muziką žiūrėjo neigiamai: roko muzika vadinta „triukšmingu ritminiu
gitarų dundesiu ir žvangesiu, neturinčiu nieko bendra su muzika; vulgariu
klyksmu „įkvepenčiu“ net instrumentų laužymą, daužymą ir pan.“. Tačiau
valdžiai greitai supratus, jog žaibiškai plintančios muzikinės mados
neįmanoma uždrausti, buvo stengiamas bent ją kontroliuoti (pvz., imta
rengti saviveiklinių kolektyvų apžiūras).
|    [pic] | |
|Bitės. Nuotrauka iš elektroninės | |
|enciklopedijos | |
|„Lietuvos roko pionieriai 1965-1985“ | |
|[pic] | |

Roko muzika buvo tiltas, jungiantis Vakarus su Sovietų Sąjunga, jai
negaliojo jokios geležinės uždangos ir suvaržymai. Sovietinėje Lietuvoje
rokas buvo kaip laisvės gurkšnis, tai buvo pagrindinis „uždraustas vaisius,
telkiantis žmones ir skatinantis naujas pažintis“.

Muzikos hipiai klausydavosi, ne pavieniui, bet dažniausiai po keletą. Tai
buvo savotiškas grupinis ritualas, religijos pakaitalas, magija:
„Susirinkdavome klausytis muzikos ir daugiau mums nieko nereikėjo – nei
kalbų, nei žodžių. Kiti stebėdavosi: „Ką jūs veikiate, juk susirinkę apie
nieką nekalbate? Kaip jūs laiką leidžiate? “. O mums tai buvo kitas
pasaulis, kitas bendravimo principas. Mums nerūpėjo, kas kiek ko turi,
kiek kieno tėvai gauna pinigų. Svarbiausia buvo muzika. “
(O. Zacharenkovas)
Įrašus gauti buvo sunku. Kai kam atsiųsdavo giminaičiai iš Amerikos, būdavo
galima nusipirkti ir iš „spekuliantų“ (įrašai kainavo apie 3 rublius):
„Plokštelių tada buvo labai mažai. Klausydavomės šimtus kartų perrašytų,
nutrintų, suklijuotų paprastu nagų laku magnetafono juostų. Siekdamas kuo
daugiau sužinoti apie vakarietišką muziką, išmokau skaityti lenkiškai.
Mano mama gaudavo žurnalą „Kobieta ir žycie“. Kai ką išskaitydavau
paskalų skyriuje. Eidavome į dokumentinius filmus, per kuriuos kartais 5-
7 sekundes parodydavo užsieninių koncertų ištraukų. Tai iliustruodavo
kapitalizmo grimasas ir išsigimimą. Dėl tų kelių sekundžių filmus
spoksodavome dešimtis kartų. “ (V. Kernagis)

„Trys taikos, muzikos ir meilės dienos“

„Woodstock‘o festivalis“

Ronaldas Jakubovskis IId.

Trys taikos ir muzikos dienos

1969-ųjų rugpjūtį beveik pusė milijono žmonių susirinko į „Vudstoko“
festivalį Niujorko valstijoje

Folkloro dainininkė Joni Mitchell pati nedalyvavo Vudstoko festivalyje. Kad
nepraleistų pasirodymo per televiziją, ji verčiau liko Niujorke. Nes
šeštadienį, rugpjūčio 16-ąją, visi keliai, vedantys į festivalio vietovæ
Betelyje, buvo beviltiškai užkimšti kilometrinėmis autokolonomis. Vietoj
planuotų 50 tūkstančių į Niujorko valstijos užkampį patraukė 4–5 šimtai
tūkstančių!
      Vudstokas, pakrikštytas iš pradžių numatytos vietovės pavadinimu,
švelniai tariant, buvo „baisi makalynė“ (Pete’as Townshendas). Visgi
festivalis tapo legenda, ir ne vien dėl 150 operatorių apie jį susukto
filmo. Geriausiai trijų dienų dvasią perteikė Mitchello daina „Vudstokas“,
parašyta dar 1969 rugpjūty: sielos laisvė, žmogaus laisvė, meilė, taika ir
harmonija – rojus žemėje.
     Vudstokas buvo 7-ajame dešimtmetyje JAV ir Europoje praūžusių protestų
kulminacija. Jaunimas, daugiausia studentai, „hipiai“, stojo prieš
sustabarėjusios senosios kartos taisykles bei melagingą moralę, prieš
vartotojiškumą ir militarizmą. Naujasis gyvenimo jausmas buvo išreikštas
pirmiausia per muziką – Elvis Presley su savo klubų raitymu, agresyvieji
„Rolling Stones“, „The Who“ ir, žinoma, „grybų galvutės“, „Bitlai“, veikė
kaip katalizatoriai. „Laikai keitėsi“, kaip kad rašo Bobas Dylanas – jis
pats, beje, nepanoro dalyvauti Vudstoke – 1964-aisiais savo to paties
pavadinimo dainoje:
     „Motinos ir tėvai/ visame krašte/ nekritikuokit to/ ko nesuprantat./
Jūsų sūnūs ir dukros/ nebeklauso jūsų komandų/ lauke vyksta mūšis/ jis
verda/ jis tuoj gali sudrebinti jūsų langus/ išklibinti jūsų tvoras/ nes
laikai tiesiog keičiasi“
      Betelyje, fermerio Maxo Yasguro valdose, nesiautė joks mūšis – visi
čia buvo savi. Tiesa, susidarė spūstys prie tualetų bei aptarnavimo punktų,
o scena tiesiog drebėjo nuo muzikantų ir aparatūros svorio ir nekart galėjo
įgriūti. Apskritai Vudstokas kaip grandiozinis masinis renginys buvo
nepaprastai taikus: niekas nieko neužmušė (tiesa, užfiksuotas vienas
mirties atvejis dėl nelaimingo atsitikimo, vienas žmogus mirė natūralia
mirtimi ir vienas – nuo narkotikų perdozavimo), neprimušė, neapiplėšė ir
neišprievartavo. Beje, „Los Angeles Times“ pasipiktinæs rašė, kad
„jaunimas… (esą) nusirito į patį dugną“, tačiau šis apleistas jaunimas
bent jau nenužudė nė vienos nekaltos būtybės Vietname.
     Visuomenės kritikus, aišku, šokiravo toks laisvo sekso ir narkomanijos
paradas (manoma, kad 90 proc. dalyvių ir žiūrovų rūkė marihuaną) – būtent
čia kilo 8-ojo dešimtmečio narkomanijos banga. Visgi jaunoji karta buvo ne
taip jau nutolusi nuo tautos krikščioniško paveldo – visi laikė save „Dievo
vaikais“ (žr. Mitchell dainą). Žiūrint iš nūdienos perspektyvos Vudstokas,
tiesą sakant, savo dvasia labiau priminė pamaldas po atviru dangumi arba
sąskrydį Tezė nei roko koncertą. Tiesioginiai religiniai elementai panėšėjo
labiau į „New Age“ krikščionybæ. „New Age“ miuziklas „Hair“ dar prieš tai
paženklino Vandenio eros pradžią. Be kita ko, čia buvo ir tokių atlikėjų
kaip Joan Baez, kuri dainavo vadinamuosius gospelsongus „Swing Low Sweet
Chariot“, „We shall Overcome“ ir pan. bei dainą „Amazing Grace“ („Malonė
Dievo suteikta“). Dauguma dainų buvo kupinos meilės, taikos ir laisvės
ilgesio.
      „Laisvė“, „Freedom“ – taip vadinosi improvizuota daina pirmojo
atlikėjo Richie Havenso, kuriam neleido nulipti nuo scenos, nes dar nebuvo
numatytas kitas pasirodymas. Havensas jau buvo atlikæs visą savo
repertuarą, tad spontaniškai sugrojo „Laisvæ“ – su visišku atsidavimu ir iš
paskutiniųjų sugrota daina buvo tinkama festivalio uvertiūra ir išgarsino
Havensą (kuris populiarios dainos daugiau taip ir nesukūrė) iki mūsų dienų.
     Apskritai Vudstokas pateikė įvairiausių muzikinių stilių kokteilį su
daug folklorinio ir trankaus roko, trupučiu egzotikos (indas Ravis
Shankaras) ir faktiškai tik vieno ilgesnio papildomo šou: šeštadienio naktį
britų grupė „The Who“ pagrojo visą koncertinæ programą ir daug dainų iš
savo roko operos „Tommy“. Palyginti su angeliška Joan Baez, „The Who“
atstovavo priešingam – brutaliam ir beviltiškam – poliui. Jų 1965-ųjų
„himne“ „Mano karta“ („My Generation“), priešpaskutinėje programos dainoje,
yra tokie žodžiai: „Žmonės bando mus prispausti/ vien todėl, kad mes esame
čia/ Dalykai, kuriuos jie daro, yra baisiai šalti/ Aš ti kiuosi mirti, kol
pasensiu“.
     Priedo Townshendas, kaip ir visų savo pasirodymų pabaigoje, sudaužė
savo gitarą ir dalį scenos aparatūros. Jėga pratrūko, bet buvo vilties
sulaukti rojaus žemėje. Iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos, kai pankai griovė
su tikru pasimėgavimu, atrodė, praeis ištisi amžiai.
     Kas žvelgė giliau, visgi jau tuomet galėjo pamatyti ir tamsųjį
Vudstoko šešėlį. 26-erių Janis Joplin, kuri kerėjo naktinæ publiką savo
„bliuziniu“ balseliu ir kurios veidas atrodė pasenæs ištisais metais ar net
dešimtmečiais, po gerų metų pasimirė nuo narkotikų perdozavimo. 1970-ieji
nusinešė ir paskutinæ festivalio žvaigždæ Jimį Hendrixą. Pirmadienio rytą
amerikiečių gitaros genijus dar grojo 25 tūkstančiams žiūrovų (ir krūvoms
šiukšlių). Astrononomiškai didelis tais laikais buvo ir Hendrixo honoraras
– 125 tūkst. dolerių – kas vargu ar atitiko antikapitalistinio judėjimo
dvasią. Jis padaugino narkotikų likus kelioms savaitėms iki to, kai nuo jų
mirė Joplin.
     Prieš Vudstokui tampant tikru mitu, įamžinus jį kino juostoje, tikrovė
dar kartą pasivijo „Vudstoko kartą“: gruodžio pradžioje Mickas Jaggeris iš
„Rolling Stones“ Altamonto festivalyje išreiškė savo „Simpatiją velniui“
(„Sympathy for the Devil“), prie jų derėjo „Hell’s Angels“ surengta
prievartos orgija ir prie scenos nužudytas juodaodis.
     Šiandien daug kam Vudstokas atrodo tik kaip neįtikėtinas, nepaprastas
įvykis iš kito pasaulio: marga antimada, ilgi plaukai, primityvi koncertinė
technika ir – pagal nūdienos kriterijus – gan nuobodus scenos šou. Kokie
idealistai turėjo būti organizatoriai, galėjæ šeštadienio festivalį
padaryti nemokamų koncertų diena! Šiandien iš pelno paskatų, esant tokiai
paklausai, būtų pareikalauta dar ir priemokos.
     Ką gi davė šis mega festivalis? Muzikiniu požiūriu nedaug, daugumos
atlikėjų šiandien niekas nežino. Vieninteliai Joe Cockeris bei Carlosas
Santana Vudstoko dėka tapo pasaulinėmis žvaigždėmis. Kaip mitinis
festivalis Vudstokas buvo vilties arba geriau – ilgesio ženklas. Geresnio
pasaulio, žemiškosios taikos viešpatijos arba, kaip dainavo „Ten Years
After“, Tėvynės ilgesio: „I’m going home“ – „aš grįžtu namo“.