Epochų muzika

EPOCHŲ MUZIKA
1,SENOVĖS MUZIKA (nuo sen. Laikų iki Va.
2,VIDURAMŽIAI: ankstyvieji,vidurinieji, vėlyvieji(V-Vlla.)
3,RENESANSAS (XV-XVll)
4,BAROKAS (XVll-Xllla.)
5,KLASICIZMAS (Xllla. vid.-XlXa. pr.)
6,ROMANTIZMAS (XlXa.pr.-pab.)
7,MODERNIZMAS XXa.

SENOVINĖ MZIKA
Skambėjo prieš 3-4 tūkst. metų. Žymiausi centrai – Graikija, Indija, Kinija, Senovės Egiptas. Svarbiausi instrumentai – arfa

VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO MUZ.
Grigališkojo choralo giesmės – vienbalsės, santūraus pobūdžio,siauro diapazono giesmės, skirtos giedoti bažnyčiose.
Choralų rūšys – psalmės, himnai, aleliuja.VIDURAMŽIAI: suklestėjo pasaulietinė,riterių muzika, sparčiai vystėsi daugiabalsės, giedojimas. NEUMOS: kvadratiniai ženklai, sukurti X-Xla.,rašomos ant keturių linijų. ŽYMIAUSI RENESO ŽANRAI: madri-galas,motetas, mišios.KOMPOZITORIAI:
Dž. Palestrina. K. Motevernis. O. Di Lasas. L. Marencijus. 1-OJI OPERA:1598m. D. Pe

e
erio „Dafnė“. REN. INSTRUMENTAI:išilginės fleitos, obojai, valtornos, trombonai, violos de gamos, smuikai, ragai. ŠOKIAI: panava, sarabanda, čakona, pasakalija.

BAROKO MUZIKA
Labai iškilminga,monumentali,teatrališka, didinga, puošni. KOMPOZITORIAI: Stradivarijus. Hendelis. Vivaldis. Bachas. Kuperenas. Alegris. Ramo.

KLASICISTINĖ MUZIKA.ROKOKO, GALANTIŠKASIS STL.:
INSTRUMENTAI: fleita, obojus, smuikas, violančelė, klavesinas. Melodija grakšti, puošni, galantiška. KŪRINIAI: Bachas „dvylika mažųjų pjesių“, Kuperenas „Javų pjovėjai“.

KASIKINĖ MUZIKA(XVlll-XlX). KOMPOZITORIAI: J. Haidnas. V. A. Mocartas. L. Bethovenas. Jų kūrybai būdingos aiškios, prasmingos mintys, emocingumas, formų, melodijų, ritmų, harmonijos tobulumas ir paprastumas.