Atsitiktinumų nebūna

“Gyvenime niekas nevyksta atsitiktinai”. Šią žinomą frazę savaip yra išreiškęs ir garsus mokslininkas ir filosofas Albertas Einšteinas: “Dievas nelošia kauliukais”. Negaliu nesutikti. Visuomet maniau, kad žmonės susitinka neatsitiktinai. Susitinka, nes turi susitikti. Kažko pasimokyti vienas iš kito ir gyventi toliau.

Galbūt šis požiūris per daug moteriškas (dauguma vyrų su juo tikrai nesutiks), tačiau ne iš piršto laužtas. Tuo įsitikinau perskaičiusi neseniai išleistą žurnalisto ir gyvenimo būdo mokytojo Ruedigerio Schache knygą “Širdies magnetizmo paslaptis”.

Nedidelė, beveik kvadrato formos knygelė paliko gerą įspūdį. Joje aprašomos “dešimt paslapčių” apie tarpusavio santykius. Kodėl pritraukiame būtent tuos žmones, o ne kitokius? Kodėl taip sunku rasti laimę santykiuose? Kas yra meilė? Šie ir panašūs klausimai nagrinėjami knygoje. Šiame trijų straipsnyje rasite kalias labiausiai galvoje įsitrigusių pamokų apie žmones ir jų tarpusavio santykius.

Paslaptis nr. 1: patrauklumas

Kiekvienas žmogus turi savo širdies magnetą, kuris pritraukia ir/ar atstumia žmones, aplinkybes, reiškinius ir įvykius. Tai lyg programa veikiantis mechanizmas, nulemtas iš anksto, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, išvaizdos, išsilavinimo ar turtinės padėties.

Visi skleidžiame tam tikrą energiją (mintis, jausmus) ir rezonanso virpesių pagalba reaguojame į kitų žmonių skleidžiamą energiją. Šie žmonės rezonansiškai veikia vienas kitą. Jų širdies magnetai sutampa. Gimsta draugystė, kartais perauganti į tikrą meilę.

Nelengva įsivaizduoti šią nematomą jėgą, tačiau ji egzistuoja. Egzistuoja virpesiai, skirtingo dažnio virpesiai. Vieniems žmonėms juntama didesnė trauka, kitiems – visai maža.

Būtent šis širdies magnetas, susidedantis iš jūsų patirties, lūkesčių, baimių, dvejonių, troškimų, idėjų, tikslų, požiūrių, prigimties esmės nulemia pusę jūsų patrauklumo. Pažinę savo širdies magnetą sutaupysite marias laiko (ir nervų!) ieškant tinkamo partnerio bei tapsite žmogumi, sąmoningai pasirenkančiu kokius žmones įsileisti į savo gyvenimą.

Bet, kaip ir minėjau, širdies magnetas nulemia pusę jūsų patrauklumo. Kita pusė yra savitaiga arba vidinis jungiklis, kaip tai vadina knygos autorius. Įjungę “patrauklaus vyriškio” ar “seksualios moters” jungiklį akimirksniu tokie ir tampate.

Vidinis jungiklis lemia tai, kaip jaučiatės ir kuo jaučiatės. Tai vidinė jūsų poveikio jėga. Tai nepriklauso nuo žinių, tai yra jūsų patirties ir išgyvenimų padarinys. Tereikia pasirinkti vaidmenį ir akimirksniu tapsite tuo, kuo norite tapti. Iš karto pakils jūsų savigarba ir pasikeis aplinkinių elgesys jūsų atžvilgiu..

Apibendrintai galima būtų pasakyti, kad patrauklumas priklauso nuo to, ką jaučiate (širdies magnetizmas) ir kaip jaučiatės (vidinis jungiklis). Viską lemia jausmai. Patrauklumo formulė paprasta: darykite mažiau, jauskite daugiau. Jauskite savo esybę ir gyvenkite pagal ją. Tapsite patrauklūs.

Paslaptis nr. 2: veidrodis

Visi nujaučiame, kad apie žmogų galima spręsti pagal tai, su kuo tas žmogus bendrauja. Knygoje šis principas įvardijamas kaip “veidrodžio dėsnis”.

Daugelis žmonių netiki šia idėja, nes jis veikia sudėtingiau nei paprastas veidrodis. Tačiau įminę “stebuklingo veidrodžio” principą, galima gauti daug naudingos informacijos apie save patį.

Širdies magnetizmas veikia ketveriopai:

1. Jūs traukiate į save panašius arba tokius pat žmones. Pavykus pritraukti daug kuo į save panašų žmogų, širdį užlieja malonus jausmas. Tučtuojau suvokiate, kodėl jūs vienas kitą suradote. Panašumas suprantamas kaip kažkas labai artima, miela ir pažįstama, o tai kelia saugumo, patikimumo ir ramybės jausmą. Dauguma trokšta tai patirti. Kiekvienąkart, kai pastebite, kad esate panašus į kitą žmogų, matote ir jaučiate pats save. Ir kiekvienąkart, nusprendęs už tai mylėti kitą žmogų, jūs truputi pamilstate ir save patį.

2. Jūs traukiate skirtingus nei jūs pats žmones. Trauka priešingybei atsiranda dėl dviejų priežasčių: 1) tas žmogus jus papildo; 2) provokuoja. Kartais yra ir viena, ir kita. Santykių kokybė priklauso nuo to, kokiomis proporcijomis išsidėsčiusios šios traukos. Jei papildo labiau nei provokuoja – santykiai puikūs, kitu atveju santykiai nepakenčiami. “Kiekvienąkart, konstatavęs, koks esate nepanašus į kitą žmogų, galite aiškiai suvokti savo padėtį. Kas kartą galite nuspręsti, kaip turėtumėte tobulėti kaip asmenybė ir tapti dvasiškai brandesnis” – rašoma knygoje.

3. Jūs traukiate kaip tik tai, ko stengiatės išvengti. Atstumdamas kai kuriuos žmones ir atmesdamas reiškinius savo širdyje sužadiname jausmus ir vaizdinius. Toks jūsų širdies magneto turinys visa tai ir pritraukia. Iš besikartojančių įvykių ir pažinčių grandinės ištrūkti padeda tik stiprus įsivaizdavimas to, ko norite, užuot nuolat mąsčius apie tai, ko nenorite. Jei tai nesuveikia, vadinasi vis dar nepašalintas atmetimas. Atrodo, kad jo nebėra, bet netgi nuslopintas ir nustumtas į patį atokiausią sielos užkaborį jis vistiek veikia.

Kiekviena mintis ir jausmas, kuriais jūs bandote kanors nuo savęs atstumti ar pasmerkti, tik dar labiau paskatina jūsų magnetą pritraukti tai, ką atstūmėte. Apskritai, noras valdyti savo jausmus ir mintis nėra gelbstinti priemonė gyvenime.

4. Jūs pritraukiate nepaaiškinamą ir visiškai naują stebuklą. Kiekvienąkart, kai į jūsų kasdienybę įsiveržia nesuprantamas, į stebuklą panašus dalykas, verčiantis suabejoti viskuo, ką žinojote apie gyvenimą, bandote tą stebuklą suprasti, tačiau nepajėgiate. Jūs tegalite priimti tai lyg mįslingą dovaną. Visata jus myli. Jums patinka stebuklai? Savo magnetui paskirkite atsidavimą ir nieko nelaukite, nesitikėkite. Stebuklų randasi, kai liaunamės ko nors laikytis įsikibę dantimis ir nagais. Kai nustojame kovoti dėl kokio nors dalyko, nors anksčiau manėme, kad būtinai privalome jį gauti, nutinka kažkas visiškai nelaukta.

Galima sakyti, gražiausias pavyzdys yra meilė. Ji tarp dviejų žmonių gali kilti tik tada, kai nė vienas jos nesiekia. Kontrolė sudegina meilės sparnus. Jeigu vienas žmogus iš tiesų nuoširdžiai atsiduoda likimui ir nustoja vaikytis meilės, ir kitas pamilsta jį arba ją.