Rūkymo žala paauglių sveikatai

Turinys
Įvadas........................
...................2
Keliami
uždaviniai......................
.............2
Priežastys skatinančios paauglius
rūkyti........................
. 3
Rūkymo žala
organizmui......................
..........6
Pagalba metančiam rūkyti
paaugliui.......................
....7
Profilaktika......................
..................8
Išvados.......................
...................10
Naudota
literatūra......................
...............11

Įvadas

Maždaug vienas trečdalis Amerikos bei Didžiosios Britanijos suaugusių
gyventojų rūko . Amerikoje bei kitose industrinėse šalyse pastebima
tendencija mažiau rūkyti . Tačiau ganėtinai įdomios šios tendencijos
išimtys . Tokio cigarečių rūkymo sumažėjimo nepastebėta tarp mokinių ir
ypač pagausėjo rūkančių mergaičių . Maždaug ketvirtadalis vienuolikmečių
yra bandę rūkyti , o apie 30proc. abiejų lyčių šešiolikmečių rūko nuolat .
Rūkančiųjų skaičius skirtingas kiekvienoje socialinėje klasėje .

Suaugusiųjų Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo
duomenys rodo, kad 1998 metais mūsų šalyje rūkė
43,3 % vyrų ir 12,5 % moterų. Rūkančių vyrų ir
moterų skaičius didėja . Rūkymo paplitimas tarp
moterų nuo 1994 metų pa

a
adidėjo dvigubai
(6,3 % iki 12.5 %).Ypač dažnai pradėjo rūkyti jauno
amžiaus moterys. Per ketverius metus 20-24 metų
amžiaus rūkančių moterų skaičius padidėjo beveik
penkis kartus (nuo 4.3 % iki 20 %).

Trečiajame pasaulyje sparčiai didėja rūkalų vartojimas.
Čia apie riziką rūkant yra žinoma daug mažiau ir todėl
yra daug mažiau apribojimų .
Cigarečių rūkymas yra bene pavojingiausia , brangiausia ir dažniausiai
pasitaikanti žalingo įpročio forma . Jo patrauklumas glūdi tame , kad jo
neigiamas poveikis niekuomet nepasireiškia staiga . Savo juodą darbą jis
dirba lėtai ir nepastebimai . Nikotino prieinamumas ir jo naudojamo
paprastumas sudaro sąlygas bujoti priklausomybei nuo jo . Rūkymas tai
eilinė narkotikų va
a
artojimo forma , kuri kasmet nužudo daugiau negu bet
kuris kitas nelegalus narkotikas .
Referato tikslas: paanalizuoti rūkymo profilaktikos vystymą paauglystės
metais
Keliami uždaviniai:

1. Pasiaiškinti priežastis skatinančias priežastis paauglius pradėti

rūkyti.

2. Panagrinėti rūkymo žalą paauglio organizmui.

3. Paanalizuoti pagalbos būdus metančiam rūkyti.

4. Apžvelgti rūkymo profilaktika.

Priežastys skatinančios paauglius pradėti rūkyti

Viena pagrindinių rūkymo pr

r
riežasčių yra smalsumas . Mokyklų aukštesniųjų
klasių mokinių apklausų duomenimis beveik 25 proc. pradėjo rūkyti vedini
smalsumo . Kita priežastis dėl ko pradedama rūkyti paaugliai , tai
suaugusiųjų pamėgdžiojimas . Pastebėta , kad nerūkančių tėvų šeimose rūko
maždaug 25 proc. vaikų , o tuo tarpu rūkančių tėvų šeimose rūko 50 proc.
vaikų .Jei rūko tėvas , tai rūkymas būna toks įprastas gyvenime dalykas ,
kad nei suaugusiems nei vaikams nekyla klausimų rūkyti ar ne , tik
galvojama kada pradėti . Paauglys siekia parodyti aplinkiniams , kad jis
jau suaugęs , ypač tai aktualu jei tėvai bara už tai ką patys sau leidžia .
Tokiais atvejais rūkymas pasidaro jo nepriklausomybės , savarankiškumo ,
suaugimo simboliu . Rūkymas paaugliams yra vienas iš savęs įtvirtinimo būdų
, kai nėra asmenybės įtvirtinimo pagrindų . Daugelis prisipažįsta , kad
rūkyti pradėjo pamėgdžiodami rūkančius draugus ar filmų herojus . Šio
žalingo įpročio plitimui mokyklose paauglių tarpe turi tai , kad
vaikus
verčia rūkyti patys rūkantieji . Mokymo įstaigoje rūkantys mokiniai
nerūkančius laiko bailiais , nepilnaverčiais , “mamų sūneliais “ ,
nesavarankiškais , tupinčiais po tėvų sparneliu . Atsikratyti tokios
aplinkinių draugų nuomonės padeda surūkyta pirmoji cigaretė .Rūkantieji
jaučia savotišką savitarpio supratimą , solidarumą . panašumą Tai ypač
svarbu bendraujant . Kuo žemesnis asmenybės išsivystymo lygis , tuo tas
panašumas svarbesnis .Būtent todėl vienmečių spaudimas paaugliui visada yra
didesnis . Juk tokio amžiaus jaunimas būna labai nepakantus tiems kas į
juos nepanašus . Rūkymą skatina ir tai ,kad jo naudingumas yra akivaizdus
ir nulemtas konkrečios situacijos , o žala tik numatoma .Paaugliai nėra
linkę toli nu
u
umatyti ateitį , o gyvena šia diena . Kad ir kokios buvo
priežastys paimti pirmą cigaretę , paprastai vėl siekiama cigaretės . Noras
parūkyti , įtraukti tabako dūmų aromato ateina nepastebimai , ir deja ,
darosi vis stipresnis . Pirma dalis rūkančių paauglių rūkyti pradeda dar
penktoje šeštoje klasėje . Pusė jų pamėgdžioja mokyklos , kiemo draugus ,
kurie yra vyresni ir laikomi autoritetais . Paauglys mėgdžioja kompanijos ,
kurion nori būti priimtas , manieras . Jas išmokęs jis lengviau priimamas
, nes jaunuolių kompanijos linkusios į nusistovėjusį stereotipą . Dažnai
tas noras yra stipresnis už anksčiau turėtą neigiamą požiūrį į rūkymą
.Tokio amžiaus jaunimas nesugeba vertinti kito žmogaus savybių tai yra
skirti geras nuo blogų .Didelė dalis pradėjo rūkyti siekdami nepaprastumo ,
paslaptingumo . Juk reikia gauti cigarečių ir degtukų , kurių
nepilnamečiams neparduoda . Reikia pasislėpti nuošalioje vietoje , kad
nepamatytų mokytojai , nesužinotų tėvai . Tai panašu į mažą nuotykį .
Rūkantiems lengviau pradėti bendrauti . Juk pakanka prieiti prie kitų
rūkančių ir kartu užsirūkyti . Kitokią dingstį rasti sunku , o šia visada
gali pasinaudoti . Be to , rūkymas savaime sukuria bendravimui tinkamą
aplinką , tam nereikia jokios specialios vietos ar kitų sąlygų , o ir pats
bendravimas būna lengvesnis . Kai galvoje nėra įdomių minčių , kuriomis
vertėtų pasidalinti su kitais ,stovėti ir tylėti tarsi beprasmiška , o
štai tylom stovėti ir rūkyti puiku . Jau pats užsiėmimas sukuria bendrumo
pojūtį . Taigi rūkymas naudingas kai trūksta kalbos . Beveik ketvirtadalis
rūko, kad solidžiau atrodytų .O ir iš įpročio rūko labai daug . Ne veltui
yra posakis , kad įpratimas antras prigimimas . Rūko daugelis žmonių ,
kurie mielai mestų šį užsiėmimą , tačiau negali atsikratyti savo žalingo
įpročio . Įprotis rūkyti taip tvirtai įsigalėjo buityje , kad atrodo esąs
būtinas gyvenimo poreikis . Daugelis nė valandos negali ištverti be
cigaretės : rūko ryte nubudę , prieš valgį ir pavalgę , ilsėdamiesi ir
įtemptai dirbdami protinį darbą , tradicinio parūkymo metu po fizinio darbo
ir vakare prieš miegą . Labai greitai susidaro savotiškas rūkymo refleksas
: gražiai apipavidalintas cigarečių pakelis ar papirosų dėžutė , dūmų
aromatas bei kiti rūkymo atributai daro jaunuolį aistringu rūkoriumi .Dar
vienas motyvas tai siekimas viską išbandyti gyvenime . Tai troškimas
neatsilikti , neprarasti galimybės pasinaudoti kažkokiomis gėrybėmis .
Prisideda ir smalsumas . Juk paaugliui įdomu , kuo rūkantiesiems tas
tabakas taip patinka . Kad rūko merginos gerokai kalta mada . 60proc.
merginų paaiškino pradėjusios rūkyti todėl ,kad tai gražu , madinga , rūko
norėdamos patikti ,atkreipti į save dėmesį . Dažnai merginos pradeda rūkyti
kompanijose . Matydamos , kad rūkančios merginos atkreipia į save didesnį
vyrų dėmesį mados vergės nenori atsilikti nuo rūkančiųjų ir tai pat
griebiasi cigaretės . Paskatinti rūkyti gali ir tėvų kontrolės
susilpnėjimas , tai pat ar rūko jos pažįstamas vaikinas .Merginą domina ne
tiek pats rūkymo aktas , kiek visa rūkymo procedūra , įgaunanti tam tikro
ritualo pobūdį .Svarbu neskubant atplėšti cigarečių pakelį , išsitraukti iš
jo cigaretę , ją pamaigyti išpuoselėtais pirštukais , prisidegti gražiu
firminiu žiebtuvėliu ar manieringai prikištu degtuku . Galop pats rūkymas
tai grakštus rūkstančią cigaretę laikančios rankos tiesimas prie peleninės
, pelenų nukratymas gracingai pastuksenant pirštą per cigaretę , meniškas
dūmų žiedelių leidimas . Tai neabejotinas įrodymas ,kad rūkymo technika
įvaldyta tobulai . Visa tai suteikia teisę merginai laikyti save visiškai
šiuolaikiška ir madinga . Tam nereikia nei valios pastangų , nei daug
pinigų , nei ypatingų protinių gabumų . Taigi vaikinai pradeda anksti
rūkyti pamėgdžiodami suaugusius , sutapatindami rūkymą su įsivaizduojamu
savarankiškumu , jėga , vyriškumu , o merginos siekdamos originalumo ,
norėdamos patikti vaikinams , iš koketiškumo .
Tačiau yra vienas bendras svarbus veiksnys , sąlygojantis įprotį rūkyti . Į
tabako sudėtį įeina daugelis medžiagų . Vienos jų yra paprastos ir būdingos
kiekvienam augalui , o kitos tik tabako lapams . Degant tabakui susidaro
dervos ir išgaruoja eteriniai aliejai . Jie suteikia tabakui specifinį
aromatą . Kai kurių rūšių tabako aromatas ypač patrauklus , specialiai
apdorotas . Jis toks malonus , jog net kai kurie nerūkantys žmonės
mėgaujasi tabako dūmais . O bjaurus kvapas atsiranda degant baltymams , jie
rūkymo metu suteikia tabakui kartumo ir sukelia nemalonaus skonio pojūtį .
Šiuolaikinių rūšių tabakas labai švelnus , neretai su nedideliu balastinių
medžiagų kiekiu . Todėl pirmas užtrauktas dūmas neduoda pašalinės neigiamos
reakcijos . Juo labiau , kad dabar rūkoma ne pypkės , o cigaretės su filtru
, kuris sulaiko dervingas medžiagas , kartumą ir dalį nikotino .
Apsinuodijimo reiškinių nebūna dar ir todėl , kad retai kuris paauglys
iškart surūko visą cigaretę . Pradedantys rūkoriai dažnai pasidalija vieną
cigaretę tarpusavyje , rūkydami ją ratu . Kaip tik taip tai yra rūkant
nedaug ir nereguliariai atsiranda tikrasis tabako ir nikotino poreikis .
Tabako dūmų sudedamosios dalys įsisiurbia į kraują

ir yra išnešiojamos po visą organizmą .Įtraukus dūmų

jau po 2-3 minučių nikotinas įsiskverbia į galvos
smegenų ląsteles ir neilgam padidina jų aktyvumą .

Rūkorius tai suvokia kaip žvalumo teikiantį jėgų
antplūdį ar savotišką nusiraminimo jausmą . Tačiau

po kurio laiko energijos ir pakilumo jausmas dingsta .
O kad vėl pajustų pakilią būseną vėl
griebiamasi cigaretės Taigi kartais rūkymas
rekomenduojamas kaip protinės veiklos stimuliatorius
, ir nerūkantiems pasakojami visokie pramanai . . Tariamas energijos
antplūdis , nusiraminimas stiprėjantys pasąmonėje po surūkytos cigaretės ,
virsta sąlyginiu refleksu . Rūkantysis mano , kad be tabako negalės
normaliai dirbti ir gyventi . Žmogus netrukus tampa tikru savo įpročio
vergu . Nikotinas pasidaro įprastas ir rūkančiam žmogui , dėl susidariusių
refleksų , sunku be jo apseiti . Įprotis rūkyti tai sąlyginių refleksinių
ryšių kompleksas , kurį sudaro rūkymo procesas , konkrečios sąlygos ,
kuriomis jis vyksta ir įsitvirtina rūkančiojo sąmonėje . Žmogus po sočių
pietų parūkęs malonius valgymo pojūčius laiko ne normalaus virškinimo , o
rūkymo pasekme . Tai įsitvirtina sąmonėje ir kiekvieną kartą pavalgius
norisi rūkyti . Daugeliui toks įprotis įsitvirtina ir virsta poreikiu .
Paaugliui pamėginti užsirūkyti skatina efektyvi tabako gaminių reklama .
Jai priklauso dailus pakelio įpakavimas , sugalvojami įvairūs patrauklūs
pavadinimai . Dažnai su rūkymu susijusius daiktus savo kūryboje naudoja
fotografai ir dailininkai
( 3, 5 , 6 )

Rūkymo žala organizmui

Galima tvirtai pasakyti , kad kiekvienas cigaretės dūmų įtraukimas
sutrumpina žmogaus gyvenimą vienu įkvėpimu , o kiekviena surūkyta cigaretė
gyvenimą sutrumpina 15 minučių . Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta apie
milijonas žmonių . Rūkymas ypač kenkia jaunuolių kvėpavimo organams , nes
jų plaučiai dar būna ne visiškai susiformavę . Pastebėta , kad rūkančių
paauglių krūtinės apimtis ir plaučių išsivystymas 25proc. atsilieka nuo
nerūkančiųjų . Dažnai juos kamuoja ir peršalimo ligos , nes sumažėjęs
organizmo atsparumas mikrobams . Rūkančių paauglių kvėpavimo funkcija ir
bendra būklė gerokai nukrypusi nuo normos . Jų vidutinė kūno masė 1kg.
mažesnė negu nerūkančiųjų , plaučių ventiliacija 10proc. prastesnė ,
deguonies įsisavinimas sumažėjęs 10-12proc. , per vieną širdies
susitraukimą deguonies į audinius patekdavo apie 20proc. mažiau negu
nerūkantiems . Ir visa tai paaiškėjo , tiriant rūkorius , kurių rūkymo
stažas buvo tik 1-2 metai . Rūkymo žalą paaugliams padidina labai greitas
rūkymas , slepiantis nuo tėvų ar mokytojų . rūkant tokiomis sąlygomis į
organizmą patenka du kartus daugiau nuodingųjų medžiagų negu tabakui degant
lėtai .
Nikotinas sukelia kraujagyslių spazmus , tai pat jų vidinių sienelių
pakitimus , sukeliančius aterosklerozę , kraujagyslių spindžio susiaurėjimą
.Yra paskaičiuota , kad rūkantysis 12-13 kartų dažniau už nerūkantį kenčia
nuo stenokardijos ir miokardo infarkto . Nikotino ir tabako eterinių aliejų
sukeltas širdies susitraukimų padažnėjimas perkrauna širdį , nes jai tenka
per parą vidutiniškai 15 tūkstančių kartų papildomai susitraukti ir tai tik
todėl , kad tabako nuodai dirgina širdį .Kita rūkymo komplikacija tai kojų
kraujagyslių vidinių sienelių spazmai ir degeneracija . Ši vyrams būdinga
liga pasireiškia vadinamuoju protarpiniu šlubumu . Tai atsitinka todėl ,
kad labai susiaurėja kojų kraujagyslių spindis ir nepakanka jomis tekančio
kraujo . Kvėpavimo organams rūkymas kenkia pirmiausia , todėl ,kad tabako
dervos tiesiogiai dirgina jų gleivinę .Nuo to nukenčia visos kvėpavimo takų
dalys . Rūkoriai kosti beveik nuolatos . Pastebėta , kad rūkantys paaugliai
labiau išsiblaškę ir blogiau mokosi .Nes smalkės sujungdamos hemoglobiną ,
sutrikdo kvėpavimą , todėl atsiranda deguonies stygius audiniuose . Noras
užsirūkyti atsiranda ir per pamokas , ir paauglys išsiblaško , nebeseka
pamokos . Rūkantys paaugliai nesistengia aktyviai judėti , nes jų tikslas
tik parūkyti . Manoma , kad rūkoriai plaučių vėžiu serga maždaug 30 kartų
dažniau už nerūkančius . Prie rūkymo komplikacijų priskiriama ir skrandžio
bei dvylikapirštės žarnos opaligė . Be to reikia paminėti , kad rūkančių
gerokai didesnis procentas piktnaudžiauja alkoholiu negu nerūkančiųjų .
Rūkymas kenkia ir lytinei funkcijai . Rūkančių vyrų spermatozoidų judrumas
1,5 karto mažesnis , o jų kraujyje mažiau lytinio hormono testosterono .
Rūkymas ypač kenkia paauglės organizmui . Pirmiausiai jos greičiau įpranta
rūkyti nei vaikinai ir daug sunkiau atpranta
.Rūkančioms merginoms pailgėja mėnesinių ciklas . Jei nėščia mergina rūko ,
blogiau vystosi placenta , nėštumo metu būna kraujavimų iš gimdos , dažniau
joms pasitaiko persileidimų . Rūkymas neigiamai veikia gimdoje
besivystančio kūdikio masę , jie būna silpnesni . Rūkančių moterų
naujagimių mirtingumas 10proc didesnis . Nustatyta ,kad nikotinas kenkia
kiaušialąstei ir gimdai . Nikotinas pažeidžia visas kiaušialąstes , todėl
rūkydama paauglė kenkia palikuonims . Pastebėta , kad rūkančių moterų
vaikai dažniau serga epilepsija , hidrocefalija , jiems atsilieka fizinis
vystymasis . Maitinančios krūtimi rūkymas sumažina pieno kiekį ir pablogina
jo kokybę . Nikotinas ir kitos kenksmingos medžiagos patenka į pieną ir
gali vaikui sutrikdyti virškinimą , o kartais sukelti sunkų apsinuodijimą .
Rūkančių moterų vaikai dažniau suserga mažakraujyste . Rūkaliams sumažėja
protinis pajėgumas , pablogėja judesių koordinacija , sulėtėja reakcija ,
greičiau pajuntamas fizinis ir protinis nuovargis . Tai gali būti traumų
priežastimi . Rūkymas neigiamai atsiliepia uoslės bei skonio pojūčiams ,
nes tabako dūmų nuolat dirginamos nosies ir liežuvio gleivinės bei nervų
galūnių jautrumas sumažėja . Blogėja klausa , nes nikotinas slopina klausos
nervą . Manoma , kad dėl rūkymo gyvenimas sutrumpėja 6-8 metais , o
rūkančių jauno amžiaus žmonių mirtingumas 30-40proc. didesnis negu
nerūkančio . Mirtis , apsinuodijus nikotinu , ištinka po kelių sekundžių .
Nikotinas pasiekia smegenis per kelias sekundes po dūmo įtraukimo , o
vidutinis rūkalius kiekvienais metais gali nusiųsti smegenims maždaug 70
000 narkotiko dozių . Nikotinas yra galingas narkotikas , turintis daug
poveikių , kurių dauguma yra nenuspėjami .
Deja rūkantieji kenkia ne vien savo , bet ir aplinkinių sveikatai .
Nustatyta , kad išbūti valandą prirūkytoje patalpoje yra tas pats , kas
surūkyti 4 cigaretes . Pasyviais rūkoriais tampa rūkančiojo giminės ,
draugai ir artimieji . Ypač blogai tabako dūmus pakelia vaikai . Jie
pasidaro išblyškę , neramūs , blogai miega , sumažėja jų apetitas .
(1 , 5 )

Pagalba metančiam rūkyti paaugliui

Staiga metus rūkyti , kaip ir esant kitoms narkomanijos rūšims organizmas
kurį laiką reikalauja nikotino . Padidėja jautrumas , sunku susikaupti ,
sutrinka miegas , jaučiasi nuovargis , galvos skausmas , nerimas ,
sulėtėja širdies ritmas , padidėja apetitas , juntama didelė įtampa ,
nuolat persekioja įkyrus noras rūkyti . Galimi ir virškinamojo trakto
sutrikimai . Gali užkietėti viduriai ar prasidėti viduriavimas . Visi šie
sutrikimai gana nemalonūs , bet žmogus juos ištverti gali ir be mediko
pagalbos .Juo labiau ,kad retas paauglys bus rūkęs iki 20 cigarečių per
dieną . Nikotininė abstinencija turi vieną ypatingą bruožą . Jeigu iš lėto
mažinama surūkytų cigarečių skaičių per dieną , prasideda kur kas stipresni
negalavimai . Taigi geras patarimas , kad lengviau mesti iš karto .
Geriausiai tai padaryti tuomet kai būna bloga nuo persirūkymo . Kai kurie
rūkoriai taip nustoja rūkyti specialiai persirūkydami .

Tačiau daug sunkiau įveikti ne fizinę , bet psichologinę trauką .
Ypatingai tai aktualu paaugliui . Juk cigarečių pirkimas , susitikimas su
bendraminčių kompanija , pasijutimas suaugusiuoju , madingu ir šiuolaikišku
veikia labiau nei pats nikotinas . Štai turbūt todėl atsisakymas nuo rūkymo

sulyginamas su seno gero draugo praradimu , kai lieka dvasinė tuštuma .
Metančiam rūkyti reikia vengti situacijų ir draugijos ,kuriose jis
rūkydavo . Reikia patarti ir paskatinti , kad mesti rūkyti reikia jau dabar
– iš karto ir nė kiek neatidėlioti savo sprendimo . Jei vienam tai padaryti
labai sunku galima paieškoti bendraminčių . Svarbu turėti tvirtą
apsisprendimą ir gerai žinoti ,kad metęs rūkyti turėsi gerą fizinę
savijautą , dvasinę laisvę , pagarbą sau pačiam , nepriklausomybę , tvirtos
valios įrodymą , geriau jausi kvapus ir skonį . Kad mesti rūkyti būtų
lengviau reikia vengti situacijų ir įpročių , kurie susiję su rūkymu .
Daugelis rūkiusių žmonių jaučia , kad geriant vandenį , galima iš dalies
užpildyti tuštumą , kuri lieka atsisakius cigaretės . Suplanuoti savo laiką
taip , kad neliktų laisvų minučių per kurias prisiminsite dūmo skonį . Tai
gali būti ir sportas .Mokslininkai nustatė , kad sportuojant smegenyse
išsiskiria tos pačios cheminės medžiagos , kurios sukelia malonumo jausmą .
O kur dar jausmas , kad būsite fiziškai stipresnis . ( 2, 4 )

Profilaktika

Pirmiausiai reikia atkreipti dėmesį į tai , kad paauglys iš viso
nepabandytų užsirūkyti . Svarbu išugdyti griežtai neigiamą požiūrį į rūkymą
ir rūkančiuosius . Net mažo vaiko dėmesį , prirūkytoje patalpoje , reikia
atkreipti į nemalonų kvapą . Mokiniui pabrėžti ir rūkančių žmonių neigiamas
savybes , paaiškinti , kad rūkantys yra blogo įpročio vergai . Įdiegti ,
kad rūkantys artistai , manekenės ar aktoriai yra tokios pat šio pomėgio
aukos ir jie mielai to atsisakytų , bet neturi tiek valios . Paaugliams
būtina įteigti ,kad kitų žmonių neapgalvotas mėgdžiojimas yra žmogaus
nesavarankiškumo požymis , tai pat ir nesubrendimas . Atsirinkdamas kito
žmogaus pasiūlymus paauglys įrodo sugebąs spręsti savarankiškai , o tai
įrodo jo kaip asmenybės brandumą . Be to visada privalu priminti apie
rūkymo žalą . Pateikti konkrečių sportininkų laimėjimų ir pabrėžti apie jų
sveiką gyvenimo būdą .
Kovojant su rūkymo plitimu reikia atsižvelgti į tai , kad paaugliams
neretai praeina tam tikras laiko tarpas nuo pirmos pabandytos surūkyti
cigaretės iki tol kol jie iš tiesų pradeda rūkyti. Tai kad aiškinti rūkymo
žalą , priklausomybę nuo jo niekada ne vėlu ir tai daryti reikia nuolat .
Rūkymo profilaktika teoriškai idealiausias būdas išvengti rūkymo pasekmių ,
o rūkymo nutraukimas rūkantiesiems yra vienintelis būdas išvengti rūkymo
pasekmių arba jas sumažinti .
-Vyriausybė įgyvendina Valstybinę tabako kontrolės programą
-Būtina drausti tabako gaminių reklamą , jų realizavimo ir vartojimo rėmimą
.
-Sveikatos ugdymo įstaigos :
sudaro ir vykdo visuomenės informavimo apie rūkymo pasekmes programas ;
įtraukia rūkymo profilaktiką ir pagalbą į sveikos gyvensenos programas;
organizuoja masinius renginius kovai su rūkymu , konkursus metantiems
rūkyti ir kitas priemones , skirtas rūkymui netoleruoti;
rengia mokymo kursus norintiesiems mesti rūkyti ;
moko medicinos darbuotojus teikti pagalbą metantiesiems rūkyti ;
Sveikatos priežiūros įstaigos organizuoja kvalifikuotos medicinos ir
psichologinės pagalbos tiekimą norintiesiems mesti rūkyti .Farmacijos
įstaigos tiekia nikotininę kramtomąją gumą ir nikotininį pleistrą .
Medicinos mokymo įstaigos skatina studijuojančiuosius išlikti arba tapti
nerūkančiais . Įtraukia į studentų mokymo ir gydytojų tobulinimosi
programas informaciją apie rūkymą , jo pasekmes ir pagalbos teikimą
metantiems rūkyti . Švietimo įstaigos informaciją apie rūkymą ir jo
pasekmes į mokymo programas . Įgyvendina draudimą rūkyti mokymo įstaigose
ir sukuria jose aplinką , ugdančią požiūrį į nerūkymą kaip elgesio formą .
Medicinos mokslo įstaigos turi tirti suaugusiųjų , paauglių ir vaikų rūkymo
paplitimą ir dinamiką . Teikti metodinę pagalbą rengiant profesionalius
rūkymo kontrolės darbuotojus .( 7 )

Išvados

1. Paauglius rūkyti skatina smalsumas . Juk rūko tiek daug aplinkinių , o

jei rūko ir tėvai , tai net ir klausimas nekyla ar rūkyti . Rūkymas juos

suartina bendraamžių tarpe , o juk tokiame amžiaus tarpsnyje labai svarbu

neišsiskirti iš kitų rato . Rūkantiems lengviau pradėti bendrauti , ypač

jei daugiau nėra apie ką kalbėti . Dauguma pradeda rūkyti siekdami

solidžiau atrodyti . Merginos pirmąją cigaretę paima siekdamos atrodyti

madingai ir šiuolaikiškai . O tai lengviausias kelias šiuolaikiškumo link

. Tiek merginos tiek vaikinai pirmąjį dūmą užtraukia ir siekdami viską

išbandyti gyvenime . Taip pamažu rūkymas iš įpročio pereina į būtinybę .

Nikotinas tai legalizuotas narkotikas prie kurio labai greitai

priprantama ir surūkius vieną cigaretę gana greitai siekiama kitos .
2. Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta apie milijonas žmonių . Labiausiai

nukenčia jaunuolių kvėpavimo sistema . Sumažėja bendras organizmo

atsparumas . Nikotinas sukelia ne tik greitą pripratimą , bet ir

kraujagyslių spazmus bei vidinių sienelių pakitimus . Rūkymas kenkia ir

lytinei funkcijai . Mažėja spermatozoidų judrumas , pailgėja mėnesinių

ciklas . Rūkančių moterų naujagimių mirtingumas 10proc. didesnis .

Pažeidžiamos visos kiaušialąstės , todėl rūkydama paauglė kenkia savo

palikuonims . Rūkaliams sumažėja protinis pajėgumas , susilpnėja uoslės

ir skonio pojūčiai , blogėja klausa .
3. Staiga metus rūkyti , kaip ir esant kitoms narkomanijos rūšims ,

organizmas kurį laiką reikalauja nikotino . Todėl juntami šie

reikalavimai : sutrinka miegas , padidėja jautrumas , padidėja apetitas ,

jaučiasi nuovargis . Jei iš lėto mažinama cigarečių norma , tai prasideda

kur kas stipresni negalavimai . Metančiam rūkyti geriau tai daryti staiga

. Reikėtų vengti situacijų , kuriose jis rūkydavo .Užsiimti sportine

veikla , gerai susiplanuoti savo laiką . Paieškoti bendraminčių , juk

kartu įveikti bet kokius sunkumus yra lengviau .
Visuomenė turi aktyviai dalyvauti kontroliuojant rūkymą . Ugdyti neigiamą
požiūrį į rūkymą ir rūkančiuosius . Pirmą žingsnį turėtų žengti tėvai
skiepydami vaikui nepakantumą rūkaliams nuo pat mažų dienų . Paaugliams
įdiegti , kad kitų žmonių mėgdžiojimas yra žmogaus nesavarankiškumo
požymis. Rūkymo profilaktika idealiausias būdas išvengti rūkymo pasekmių .
Profilaktikoje dalyvauja Vyriausybė , sveikatos ugdymo ir mokymo įstaigos ,
švietimo įstaigos ir visa visuomenė .

Naudota literatūra

1.Elena Moncevičiūtė-Eringienė “ Rūkymas , alkoholis , imunitetas ir vėžys
“13-29psl.1994 Vilnius
2.Vladas Minius ir Kęstutis Brusokas “ Šeimos daktaras “ 499-501psl. 1994
Vilnius
3. E.Andriulis , E.Grinienė , M.Černiauskienė “Moksleivio fiziologija ir
higiena “ 184 psl. 1994 m. mokslo ir enciklopedijų leidykla
4. Michael Gossop “ Gyvenimas su narkotikais “ 151-180 psl. Vilnius .
Artlora . 2001m.
5. Michael Hardiman “Žalingi įpročiai “ 44-46 psl. Gaivata .1999m.
6. Žanas Polis Alo “50 būdų , kaip išvengti kvėpavimo organų ligų ir kaip
lengviau nuo jų pagyti . Nuo vaikystės iki paauglystės “ 136-138psl. Kaunas
“Šviesa”1995m.
7. Internetas www.mesk.lt www.delfi.lt/sveikata