ORGANA GENITALIA FEMININA -PATĖLIŲ LYTINIAI ORGANAI

ORGANA GENITALIA FEMININA -PATĖLIŲ LYTINIAI ORGANAI

OVARIUM – KIAUŠIDĖ

Hilus ovarii – kiaušidės vartai
Facies medialis – vidinis pavirsius
Facies lateralis – išorinis paviršius
Margo liber – laisvasis kraštas
Fossa ovarii – kiaušidės duobe
Margo mesovaricus – kiaušidės pasaito kraštas
Extremitas tubaria – kiaušintakinis galas
Extremitas uterina – gimdinis galas
Margo limiitans peritonei (peritonaei) – ribinis pilvaplėvės kraštas
Epithelium superficiale – pavitšinis epitėlis
Tunica albuginea – balzganasis dangalas
Cortex ovarii (Zona parenchymatosa) – kiaušidės žieve
Medulla ovarii (Zona vasculosa) – kiaušidės šerdis
Stroma ovarii – savoji kiaušidės medžiaga
Folliculi ovarici primarii – pirminiai kiaušidės folikulai
Folliculi ovarici vesiculosi – pūslėliniai kiausidės folikulai
Corpus luteum &##8211; geltonasis kunas
Corpus albicans – balkšvasis kunas
Lig, ovarii proprium – savasis kiaušidės raištis

EPOOPHORON – ANTKIAUŠIDIS

Ductus epoophori longitudinalis – išilginis antkiaušidžio lalakas
Ductuli transversi – skersiniai latakeliai
Appendices vesiculosae – pūslinės ataugos

PAROOPHORON – PRIEKIAUŠIDIS

TUBA UTERINA – KIAUŠINTAKIS

Ostium abdominale tubae uterinae – pilvinė kiauintakio anga
Infundibulum tubae uterinae – kiausintakio piltuvelis
Fimbriae tubae – kiaušintakio spurgai
Fimbriae ovarica – kiaušidės spurga!
Ampulia tubae uterinae – kiaušintakio ampulė
Isthmus tubae uterinae – kiaušintakio sąsmauka
Pars uterina – gimdme dalis
Ostium uterinum tubae – gimdinė kiaušintakio anga
Tunica serosa – serozinis dangalas
Tela subserosa – poserozinis audinys
Tunica muscularis – raumenmis dangalas
Tunica mucosa – gleivinė

Plicae tubariae – kiaušintakio klostės

UTERUS – GIMDA

Uterus bicornis &##8211; dviragė gimda

Cornu uteri (dextrum et sinistrum) – gimdos ragas (dešinysis ir kairysis)
Margo mesometricus – gimdos pasaito krastas
Margo liber – laisvasis kraštas
Lig. intercornuale – tarpraginis ralstis
Lig- intercornuale dorsale – viršutinis tarptaginis raistis
Lig. intercornuate ventrale – apatinis tarpraginis raistis
Corpus uteri – gimdos kunas
Margo uteri (d

dexter et sinister) – gimdos kraštas
Facies dorsalis – virsutinis paviršius
Cavum uteri – gimdos ertmė
Facies ventralis – apatinis paviršius
Velum uteri – gimdos burė
Fundus uteri – gimdos dugnas
Cervix uteri – gimdos kaklelis
Portio prevaginalis (cervicis) – priešmakštinė kaklelio dalis
Portio vaginalis (cervicis) – makštinė kaklelio dalis
Ostium uteri internum – vidinė gimdos anga
Oslium uteri externum – išorinė gimdos anga
Canalis cervicis uteri – gimdos kaklelio kanalas
Plicae longitudinales – išilginės klostės

Plicae circulares -žiedinės klostės
Pulvini cervicales – kaklelio velenėliai
Gll. cervicales – gimdos kaklelio liaukos
Tunica serosa (Perimetrium) -serozinis dangalas
Tela subserosa – poserozinis audinys
Tunica muscularis (Myometrium) – raumeninis dangalas
Tunica mucosa (Endometrium) – gleivine
Carunculae – karpelės, karunkulai
Gll. uterinae – gimdos liaukos
Lig. teres uteri – apvalusis gimdos raistis
Processus vaginalis peritonei – makštinė pilvaplėvės atauga

VAGINA – MAKŠTIS

Fornix vaginae – makšties skliaūtas
Paries ventralis – apatine sicna
Paries dorsalis – viršutinė siena
Hymen – plėvė
Ostium vaginae – makštiės anga
Rugae vaginales – makštiės raūkšlės
Lymphonoduli vaginales – makšties liimfiniai mazgeliai

VESTIBULUM VAGINAE – MAKŠTIĖS PRIEANGIS

Bulbus vestibuli – makšties prieangio stormuo
Pars intermedia bulborum – tarpinė stormens dalis
Gll. vestibulares minores – mažosios prieangio liaūkos
Gll. vestibularis major – didžioji prieangio liauka
Diverticulum suburethrale – pošlaplinė išgauba (divertikulas)
Tuberculum urethrale – šlaples gumburėlis

PARTES GENITALES FEMININAE EXTERNAE – IŠORINIAI PATĖLIŲ LYTINIAI ORGANAI

PUDENDUM FEMININUM (VULVA) – PATELIŲ LYTINĖS IFIPOS

Labium pudendi (vulvae) – lytinės lupos
Commissura labiorum ventralis – apatinė lupų jungtis
Commissura labiorum dorsalis – viršutinė lupų jungtis
Rima pudendi (vulvae) – lytinis plyšys

CLITORIS – VARPUTĖ

Crus clitoridis – varputės kojytė
Corpus clitoridis – varputės kdnas
Glans clitoridis – varputės galvutė
Sinus cl

litoridis – varputės antis (sinusas)
Frenulura clitoridis – varputės pavadelis
Preputium clitoridis – varputės apyvarpė
Fossa clitoridis – varputės duobe
Corpus cavernosum clitoridis – varputės akytkūnis
Septum corporum cavernosorum – varputės akytkūnio pėrtvara
Corpus spongiosum glandis – varputės galvutės kempinkūnis
Fascia clitoridis – varputės fascija

URETHRA FEMININA – PATELIŲ ŠLAPLĖ

Ostium urethrae externum – išorinė šlaples anga
Stratum spongiosum – kempmkūnio sluoksnis
Gll. urethrales -šlaples liaukos
Lacunae urethrales – šlaplės įdubos
Gll. paraurethrales – priešlaplinės liaūkos
Crista urethralis – šlaples skiautere

Leave a Comment