Jaunimo žinios apie narkotikus

VILNIAUS KOLEGIJA
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

Jaunimo žinios apie narkotikus
Ir jų poveikis į organizmą
Tyrimas

Parengė: Jelena Kimsa

Diana Marcinkevič

DT 02 studentės

Vilnius
2004
TURINYS
SANTRAUKA 3
LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 4
1. ĮVADAS 5
2. LITERATŪROS APŽVALGA 6
3. TYRIMO METODIKA 9
4. REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS 10
5. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 14
6. LITERATŪRA 15

SANTRAUKA

Tiriamajame darbe svarbiausias tikslas – išsiaiškinti jaunimo žinias apie narkotikus ir požiūrį į juos.
Uždaviniai būtų:
1. Įvertinti jaunimo žinias apie narkotikus.
2. Išsiaiškinti jaunimo požiūrį į narkotikus.
3. Apžvelgti narkotikų rūšys.
Šiame tyrime buvo naudotas tyrimo metodas – anketavimas. Į pateiktus anketos klausimus atsakinėjo Naujosios Vilnios „Žaros“ vidurinės mokyklos, 9-12 klasių moksleiviai ir Vilniaus Teisės universiteto studentai. Iš viso buvo šešiasdešimt respondentų. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad ja aunimas apie narkotikus žino pakankamai daug.

Taigi šio darbo pagrindinės išvados yra:
1. Jaunimas pakankamai žino apie narkotikus ir jų poveikį organizmui.
2. narkotikų poveikis organizmui neigiamas: gali pakenkti inkstams ir kepenims, nuo jų susergama depresija, atsiranda asmenybės vystymosi sutrikimų, netenkama atminties, gali sukelti baimes priepuolius, haliucinacijos, agresyvumą.

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
1.LENTELĖ. Narkotikų rūšys ir jų veikimas..........................7
1 paveikslas. Jaunimo bendravimas ir buvimas su narkomanais...............10
2 paveikslas. Dažniausiai vartojami narkotikai........................11
3 paveikslas. Narkotikų vartojimas mokyklinių vakarėlių metų..............12
4 Paveikslas. Žinios apie narkotikus.............................13

1. ĮVADAS

Pastaruoju metu vis daugiau 18-25 metų ir mokyklinio amžiaus jaunimo vartoja medžiagas, su ukeliančias priklausomybę. Dėl to kyla didelė grėsmė sveikatai ir gyvybei. Priklausomybę sukeliančių medžiagų yra platus, jos įvairiai veikia žmogaus organizmą, sukeldamos įvairus organų pakitimus,ligas, o kartais netgi ir mirtį.
Moksleiviai ypatingai domisi narkotikais, diskutuoja, skaito literatūra, ne vienas nutaria juos išbandyti, ne

esuprasdami, kaip rizikuoja pakenkti sau. Pardavinėjami narkotikai pasilinksminimo vietose, gatvėse ir netgi mokymo įstaigose. Vis dažniau pardavinėjami sintetiniai narkotikai. Sparčiai daugėja jaunų žmonių, sergančių narkomanija, o su ja ir susijusių infekcinių susirgimų skaičius (hepatito C, AIDS). Daugėja smurto, prievartos, nusikaltimų.

Tiriamojo darbo tema – „Jaunimo žinios apie narkotikus ir požiūris į juos.“ Tema pasirinkta dėl tuo, kad yra pakankamai aktuali tarp mūsų jaunimo. Mes manome, kad daugumai žmonių butų įdomu sužinoti tikrą narkotikų poveikį organizmui.

Tiriamojo darbo tikslas. Šio darbo tikslas – nustatyti jaunimo žinias apie narkotikus ir požiūrį į juos. Taip pat svarbu sužinoti, ką žmonės žino apie narkotikų poveikį organizmui.

Svarbiausi šio darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti narkotikų rūšys.
2. Įvertinti jaunimo žinias apie narkotikus.
3. Išsiaiškinti narkotikų poveikį organizmui.

Svarbiausi tiriamojo darbo tyrimo objektai: jaunimo žinios ir požiūris į narkotikus.

Hipotezė. Jaunimo ži inios apie narkotikus ir požiūris į juos yra nepakankamos.

2. LITERATŪROS APŽVALGA

Narkotikai- tai natūralios ir sintetinės cheminės medžiagos, veikiančios žmogaus psichika ir jei jomis piktnaudžiaujama, sukeliančios sunkų sveikatos sutrikimą, kuris pasireiškia psichologine ir fizine priklausomybe.
Sparčios permainos šalies ekonomikoje, socialinėje sferoje ir žmonių gyvenime keičia visuomenės požiūrį į kai kuriuos reiškinius, taip pat ir į narkotinių medžiagų vartojimą. Didėja narkotikų prieinamumas ir tiekimas, neteisėta jų pasiūla, didėja ir narkotikų poreikis. Paaugliai ir jaunimas yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis. Dėl savo amžiaus ypatumų – pomėgio rizikoti ir smalsumo –

jie pradeda bandyti, o vėliau ir vartuoti narkotikus ar net užsiimti su narkotikais susijusia rizikinga veikla.
Narkotinių medžiagų poveikis organizmui labai įvairus. Jis priklauso nuo vartojamos medžiagos rūšies, sudėties, suvartoto kiekio, vartojimo būdo, žmogaus organizmo individualių savybių, asmenybės, nusiteikimo, vartojimo aplinkos ir kitų veiksnių. Žiūrint kokį ir kiek narkotiko žmogus yra pavartojęs, jis gali jausti jauduli, jėgų antplūdi, žvalumą, nuotaikos pagerėjimą, malonų apsvaigimą, atsipalaidavimą, ramybę, nerūpestingumą, savotiška dvasinę pusiausvyrą. Šie pojūčiai užvaldo, norisi juos patirti vėl ir vėl, klostosi psichinė ir fizinė priklausomybė. Tuo narkotikų vartojimas yra labai pavojingas.
Pagal poveikį narkotines medžiagas galima skirstyti į stimuliuojančiąsias, slopinančiąsias ir haliucinogenines ( 1.lentelė.Narkotikų rūšys ir jų veikias).
Analizuojant narkotikų vartojimo priežastis, neįmanoma išskirti kurios nors vienos. Narkotikų vartojimą lemia daugybė įvairių priežasčių – biologinės, socialinės, psichologinės priežastys bei ypatybės. Narkotinių medžiagų vartojimą lemia asmens, šeimos ir socialinės aplinkos veiksniai. Socialiniai aplinkos veiksniai – bendraamžiai, mokykla, kaimynai, taip pat visuomenės papročiai ir kultūra. Minėtos priežastys nebūtinai sąlygoja narkotikų vartojimą, tačiau asmenys, kurios veikia šie rizikos veiksniai, dažniau linkę vartoti narkotines medžiagas.
Į narkomaniją linkę irzlus, jautrus, greitai netenkantys dvasinės pusiausvyros, silpnavaliai žmonės. Dažniausiai tai asmenys, neturintis gyvenimo tikslo.

Jaunuoliai narkotinės medžiagas vartoja, norėdami:
• Patenkinti smalsumą, pajusti narkotiko poveikį,
• Patirti pakitusią sąmonės būseną, pajusti kažką nepatirta,
• Sumažinti įtampą ar atsipalaiduoti,
• Pamiršti problemas,
• Neatsilikti nuo draugų, kartų praleisti la

aiką,
• Greičiau tapti suaugusiu
• Įrodyti savo nepriklausomybę, protestuoti.

1.Lentelė. Narkotikų rūšys ir jų veikimas.

Rūšys Veikia Greitai atsirandantys padariniai Ilgalaikio vartojimo padariniai ir pavojai
Stimuliuojančios Amfetaminas, kokainas, krekas, „ekstazi“, efedronas, kofeinas. Centrinę nervų sistemą ir sukelia energijos antplūdi, žvalumą ir pasitikėjimą savimi.Padidėja lytinis potraukis. Pakinta mąstymas, atsiranda traukuliai, sutrinka koordinacija, išsiplečia akių vyzdžiai, pagreitėja kvėpavimas, pakyla temperatūra, džiūsta burna. Organizmo išsekimas, pervargimas, dantų gedimas, kraujo užkrėtimas virusiniais hepatitais, ŽIV. Plaučių embolija kraujo krešuliu, mikrobais ar mikrobais. Plaučių vėžys. Insultas, kepenų atrofija.
Slopinančios Heroinas, opijus, morfijus, metadonas. Slopina nervų sistema, sukelia atsipalaidavimo ir mieguistumo pojūtį, išnyksta skausmas. Susitraukia ir nereaguoja į šviesą akių vyzdžiai, džiūsta burna. Sulėtėja pulsas, kvėpavimas, sumažėja kraujospūdis. Kraujo užkrėtimas, kepenų ligos, organizmo išsekimas, Sąnarių skausmai, inkstų nepakankamumas, apsigimimai, depresijos.
Haliucinogenines Kanapės, LSD, haliucinogeniniai grybai, marihuana. Sutrikdo psichiką, sukelia psichozei būdingų požymių: iškreipti jutimai ir haliucinacijos, pakinta mąstymo būdas. Pagreitėja širdies ritmas,parausta akių baltymai, džiūsta burna, norisi valgyti, apima silpnumas. Sulėtėjęs emocinis vystymasis, susilpnėja atmintis, sunki depresija, bloga nuotaika, sutrikusi augimo ir lytinių hormonų gamyba, susilpnėja imunitetas.

Narkotikų vartojimo atvejai:

Eksperimentinis – kuomet asmuo, pavartojęs narkotikus vieną ar kelis kartus, po to atsisako.
Nereguliarus – kuomet narkotikai vartojami kartais (pasimėgavimo sumetimais).
Reguliarus (piktnaudžiavimas) – kai narkotikas vartojamas labai dažnai, toliau didėja organizmo tolerancija.
Priklausomybė – kai po ilgesnio ar trumpesnio narkotinių medžiagų vartojimo išsivysto stiprus, nenugalimas potraukis vartoti narkotikus, žmogus suserga liga – narkomanija.
Didelės įtakos sveikatai turi ne tik vartojama na

arkotinės medžiagos rūšis, kiekis, bet ir vartojimo būdas. Narkotinės medžiagos vartojamos:
• Išgeriant,kramtant, praryjant.Medžiaga absorbuojasi burnos gleivinėje (kanapių aliejus, opiumas,heroinas,kokainas, LSD, ekstazi, kofeinas, raminančios migdančios medžiagos).
• Uostant. Medžiaga jau obsorbojama nosies gleivinėje (heroinas, kokainas, amfetaminas, laikios medžiagos).
• Įkvepiant. Medžiaga absorbuojasi plačiose (hašišas,marihuana,kanapių aliejus, opiumas,heroinas,kokainas,laikios medžiagos).
• Įšvirkščiant į poodį,raumenis,veną (heroinas,kokainas,amfetaminas, anaboliniai steroidai, aguonų ekstraktas).
Visi vartojimo būdai yra susiję su rizika. Uostant, kvėpuojant galima uždusti, tačiau daugiausiai pavojų yra susiję su infekcijomis:
• Suleidus į veną per didelį kiekį medžiagos, perdozavus – staigi mirtis;
• Jei nesterilūs švirkštai ar adatos, galima užsikrėsti hepatitu B, C, ŽIV ar kitomis infekcijomis;
• Užkalkėja venos, susidaro pūliniai, trombai, išsivysto kraujotakos sutrikimai;
• Padidėjęs kraujo užkrėtimo, gangrenos pavojus.
Analizuojant narkotikų rūšys, jų poveiki organizmui, veikimą,vartojimo priežastis, atvejus ir kokias gali būti pasekmės, parodo, kad narkotikų vartojimas yra labai pavojingas dalykas. Jaunimui reikia stengtis jų atsisakyti,kad galėtų pasakyti narkotikams “ne”.

3. TYRIMO METODIKA

3.1 Tiriamųjų imtis. Šiam tiriamajam darbui tiriamieji buvo atrinkti paprastų būdu. Tai toks būdas, kai iš populiacijos sąrašo atsitiktinai parenkamas reikiamas tiriamosios imties skaičius. Tyrime dalyvavo 29 berniukai ir 31 mergaitę. Respondentų amžius buvo nuo 16 iki 23 metų ( 10-12 klasių moksleiviai ir 3 kurso studentai). 22 metų buvo daugiausia respondentų – šešiolika, 16 metų buvo trylika , 17 ir 18 metų po vienuoliktą respondentų, 21 metų – keturi respondentai, 23 metų buvo trys ir 19 metų buvo du respondentai.
3.2 Tyrimo metodai. Šio tyrimo duomenys buvo surinkti naudojant tyrimo metodą – anketavimą. Rezultatai buvo skaičiuojami skaičiuokle. Anketos buvo sukurtos tyrėjo. Šio tiriamojo darbo anketos sudarytos iš įvairaus tipo klausimų, tokių kaip:
1. Flirtuojantys,(pvz.: Ar vartojami narkotikai mokyklinių vakarėlių ir diskotekų metu? □ taip, □ ne, □ nežinau). Tokiais klausimais respondentui suteikiama galimybė pasirinkti – atsakinėti į klausimus ar ne.
2. Atviri klausimai ( pvz.: Kaip pagal jūsų nuomonė galima būtų sustabdyti narkotikų vartojimą tarp jaunimo?), čia respondentas gali parašyti savo nuomonę, kaip jis suprantą. Šie klausimai yra sunkiausiai apibendrinami tyrėjui iš visų pateiktų klausimų.
3. Uždari klausimai ( pvz.: Iš kur jūs daugiausiai žinote apie narkotikus ir jų poveikį organizmui? □ iš spaudos, □ per televiziją, □ per radiją, □ iš draugų, □ klubuose, diskotekose, □ iš pedagogų ). Į tokius klausimus respondentams yra geriausiai atsakinėti, nes pateiktį variantai, palengvinantys atsakinėjimą į klausimus.
4. Pusiau uždari klausimai ( pvz.: Kodėl, pagal jūsų nuomonė jaunimas vartoja narkotikus? □ nuo smalsumo, □ nori atsipalaiduoti, □ nori pajusti malonumą, □ nori nors trumpam pamiršti savo problemas, □ nenori atsilikti nuo draugų, □ tai mada, □ kita.) Tokie klausimai respondentui duoda galimybę pasirinkti tinkamą jam variantą.
3.3 Tyrimo eiga. Tyrimas buvo atliktas Naujosios Vilnios „ žaros“ vidurinėje mokykloje ir Vilniaus Teisės universitete. Anketos buvo platinamos pamokų metų ir atsakinėjamos vietoje, tai geriausias Budas pildyti anketas, nes garantuojamas anketų grįžtamumas.

4. REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS

Atlikus tyrimą gauti tokie rezultatai:
Iš pateikto pirmo klausimo buvo gauti tokie duomenis:
• 37% respondentų santykiuose su tėvais karais jaučia įtampą;
• 25% pastoviai jaučia įtampą;
• Ir 38% niekada nejaučia įtampos su tėvais.
Atsakinėdami į antrą pateiktą klausimą daugiausia respondentų – 51,2% atsakė, kad nebuvo kompanijose kur vartoja narkotikus, 33,7 % atsakė kad buna kompanijose,kur vartoja narkotikus, o likę 15,1%, nežino.

1 pav. Jaunimo bendravimas ir buvimas su narkomanais.

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausia respondentų ne bendrauja su narkomanais. Jaunimas žino, kad bendravimas su narkomanais gali baigtis liūdnai, nes kai narkomanai bendrauja su savo pažįstamais jie bando jaunimą įtykinti pabandyti narkotikus.

Iš trečio klausimo rezultatai buvo tokie:
• 15% atsakė, kad nėra jų mokykloje (universitete) žmonių, kurie vartoja narkotikus;
• 32% atsakė, kad keletą;
• 17% atsakė, kad daug;
• 36%atsakė į šį klausimą, kad nežino.

Ketvirto klausimo rezultatai buvo tokie: jaunimas dažniausiai vartoja raminamus vaistus – 20,3% bet jie nežino, kad prie jų galima irgi priprasti; po to eina marihuana – 19,3%; daug vartoja amfetamino – 13,5%; LSD – 10,2%; kreko – 8,2%; anaboliniu steroidų – 7%; heroino – 4,2%; toksinių medžiagų – 3,9% ir kita – 3,4%. Tai rodo, kad mūsų jaunimas vartoja narkotikus, ir žino jų poveiki. Gamtoje yra daug medžiagų, veikiančių žmogaus psichika. Labiausiai žinomi legalūs narkotikai – etilo spiritas, gaminamas iš įvairių maisto produktų.Narkotinių medžiagų sąrašas yra nuolat papildomas,koreguojamas pagal tai, kiek medžiagos pavojingos žmogaus sveikatai ir gyvybei.

2 pav. Dažniausiai vartojami narkotikai.

Apskaičiavus penkto klausimo rezultatus gavome tokius duomenis:
• 13% atsakė, kad narkotikai vartojami iš įdomumo;
• 23% nori atsipalaiduoti;
• 17% nori pajusti malonumo;
• 12% nori nuspręsti savo problemas (laikinai pamiršti);
• 7% nenori atsilikti nuo draugų;
• 18% tai mada;
• 10% kita.

Iš šešto klausimo mes galime spręsti, kad vakarėlių metu galime nusipirkti narkotikų:

• 73% atsakė taip;
• 15% ne;
• 12% nežino.

Septinto klausimo tikslas buvo sužinoti ar vartojami narkotikai vakarėliuose, gavome tokius rezultatus:
Taip atsakė 63% respondentų, 24% atsakė ne ir 13% atsakė nežino.

3pav. Narkotikų vartojimas mokyklinių vakarėlių metų.

Iš aštunto klausimo mes sužinojom iš kur daugiausiai respondentai sužino apie narkotikus:
• Iš spaudos 28%;
• Iš televizijos 32%
• Iš draugu 19%;
• Iš pedagogų 21%.
Taigi daugiau iš televizijos ir spaudos.

Devinto klausimo rezultatai mums rodo respondentai daugiausia kreiptųsi į savo draugus, tėvus ir į kita vietą :
• Pas tėvus kreiptųsi 33%;
• Pas draugus 42%;
• Į kitą vietą 12%;
• Pas psichologą 5%;
• Į narkologini centrą 8%.

Daugiausiai respondentų į dešimtą klausimą parašė, kad reikia legalizuoti narkotikus Lietuvoje, tai buvo 86%.
Jaunimas žino koks yra narkotikų poveikis organizmui, nes visi respondentai pažymėjo visus atsakymus, nebuvo nepažymėta nei vienas langelis :
• Kenkia inkstams ir kepenims atsakė 21%;
• Susergama depresija 15%;
• Pažeidžia nervų sistemą 39%;
• Būna haliucinacijos 25%.

Apskaičiavus 12 klausimo rezultatus, mes matome kad daugiausia jaunimo – 59,6% pakankamai žino apie narkotikus ir jų poveiki organizmui. O 40,4% jaunimui trūksta informacijos.
4.pav. Žinios apie narkotikus.

5. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Viso tiriamojo darbo metu buvo svarbiausia išsiaiškinti moksleivių ir studentų žinias apie narkotikus ir jų požiūrį į juos.
Tiriamojo darbo uždaviniai buvo – įvertinti moksleivių žinias apie narkotikus bei išsiaiškinti narkotikų poveikį organizmui.
Atlikus tyrimą buvo gauti tokie rezultatai:
1. Moksleiviai apie narkotikus žino pakankamai. Dauguma respondentų žinojo, kas yra narkotikai, koks jų veikimas organizmui. Taip pat žino kokie narkotikai vartojami dažniau
2. Narkotikų poveikis į organizmą yra neigiamas: kenkia inkstams ir kepenims; susergama depresija; netenkama atminties; gali sukelti agresiją; kenkia nervų sistemai.
3. Tyrimo pradžioje buvo iškelta hipotezė, jog moksleivių žinios apie narkotikus ir požiūris į juos yra nepakankamas. Tačiau, iš tyrimo rezultatų išplaukia išvados, kad moksleivių žinios apie narkotikus ir požiūris į juos yra pakankamas, hipotezė nepasitvirtina.

Pasiūlymai:
Moksleiviams galime padėti išvengti narkotikų vartojimo jeigu:
1. Mylėsime ir busime jautrūs, stengsime suprasti, kad ir jaunas žmogus gali turėti problemų.
2. Busime pakantūs jaunuolių klaidoms.
3. Suteiksime galimybių jaunuoliui išreikšti savo jausmus ir mintis.
4. Įvesime tvirtą tinkamą drausmę.
5. Formuosime priešišką požiūrį į narkotikus.
6. Turėsime tikslią informaciją apie brendimo laikotarpio problemas.
7. Formuosime gyvenimo įgūdžius bei sveikos gyvensenos poreikį.
8. Suteiksime vaikams ir moksleiviams reikiamų žinių.

6. LITERATŪRA
1. AIDS: metodinės rekomendacijos pedagogams ir tėvams. V.,1991, 22 p.
2. Bulotaitė L. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje.- V.,2000
3. Ganeri A. Narkotikai. Specialistės patarymai.-V., 1999.

ANKETA
Vilniaus kolegija
Sveikatos priežiūros fakultetas
Dietologijos katedra

Tema, pagal kuria sudaryta anketa – „ Jaunimo žinios apie narkotikus ir jų požiūris į juos“. Šia anketa norime išsiaiškinti, kaip plačiai yra paplitęs tarp jaunimo narkotikų vartojimas. Mus domina jaunimo požiūris į narkotikus ir jų žinios apie juos. Pora klausimų šiek tiek asmeninio charakterio. Atsakinėjant į pateiktus anketos klausimus, nereikia rašyti savo vardo ir pavardės -ananimiškumas garantuojamas. Atsakinėdami į klausimus, atsakymą pažymėkite (x). Jeigu galvojote kitaip parašykite savo nuomonė.

Amžius........m.
Lytis: □ vyr. □ mot.
Klasė: □ 10 □ 11 □ 12 Kursas....

1. Įvertinkite kokie Jūsų santykius su tėvais:
□ Pastoviai jaučiu įtampą;
□ Kartais jaučiu įtampą;
□ Iš vis nejaučiu įtampos.
2. Ar Jus buvote kompanijoje, kur vartoja narkotikus?
□ Taip;
□ Ne;
□ Nežinau.
3. Kaip Jus manote, ar yra Jūsų mokykloje moksleivių (studentų), kurie vartoja narkotikus?
□ Taip;
□ Keletą;
□ Daug;
□ Nežinau.

4. Kokias narkotines medžiagas esate vartoję:
□ Marihuana;
□ Ekstazi;
□ Amfetaminas;
□ LSD;
□ Krekas;
□ Raminamieji preparatai;
□ Anaboliniai steroidai;
□ Heroinas;
□ Toksines medžiagos;
□ Kita..............................
5. Kodėl pagal Jūsų nuomonė jaunimas vartoja narkotikus?
□ Iš įdomumo;
□ Nori atsipalaiduoti;
□ Nori pajusti malonumą;
□ Nori, nors laikui pamiršti savo problemas;
□ Nenori atsilikti nuo draugų;
□ Tai mada;
□ Kita..............................
6. Ar galima nusipirkti narkotikus mokyklinių vakarėlių ir diskotekų metu?
□ Taip;
□ Ne;
□ Nežinau.
7. Ar vartojami narkotikai mokyklinių vakarėlių ir diskotekų metu?
□ Taip;
□ Ne;
□ Nežinau.

8. Iš kur daugiausiai sužinote apie narkotikus ir jų poveikį organizmui?
□ Iš spaudos;
□ Per televizija;
□ Iš draugų;
□ Iš pedagogų.
9. Jeigu jus ar Jūsų draugai turėtumėt problemų dėl narkotikų vartojimo, kur Jus kreiptumėtės?
□ Pas tėvus;
□ Pas draugus;
□ Pas psichologą;
□ Į narkologinį centrą;
□ Į kitą vietą..............................
10. Kaip pagal Jūsų nuomonė galima būtų sustabdyti narkomaniją?
..............................
11. Koks yra narkotikų poveikis organizmui?
□ Kenkia inkstams ir kepenims;
□ Susergama depresija;
□ Būna haliucinacijos;
□ Pažeidžia nervų sistemą.
12. Kaip Jus manote, Jus pakankamai žinote apie narkotikus ir jų poveikį organizmui?
□ Manau, kad taip;
□ Man trūksta informacijos.

Dėkojame už nuoširdų atsakinėjimą.
———————————————————————————————————————
Jelena Kimsa
DT 02
2004-11-03

Leave a Comment