Ankstyvo lytinio gyvenimo paplitimo priežastys bei pasekmės

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

Istorijos fakultetas

Socialinių mokslų katedra

Sveikatos ugdymasREFERATAS

Ankstyvo lytinio gyvenimo paplitimo priežastys bei pasekmės

Studentė: Edita Kėkštaitė I kursas

Vadovas: Doc. M. Černiauskienė

Vilnius 2004 Turinys

Įvadas 3

1. Lytinis brendimas 4

1. 1 Mergaičių lytinis brendimas 4

1.2 Berniukų lytinis brendimas 5

2. Ankstyvas lytinis gyvenimas. Jo paplitimo priežastys 6

3. Ankstyvo lytinio gyvenimo paplitimo pasekmės 9

Išvados 10

Informacijos šaltinių sąrašas 11

Įvadas

Paauglystę, charakterizuoja eilė fiziologinių, anatominių ir psichologinių pokyčių, kuriuos jauni žmonės privalo įsisąmoninti besikeičiančioje socialinėje – kultūrinėje aplinkoje. Šiandieniniai paaugliai biologinę brandą pasiekia anksčiau, nei buvusios kartos. Tobulėjantis pasaulis, komunikacijų sistema, didesnis atvirumas suteikia jaunam žmogui daugybę informacijos įvairiose gyvenimo srityse.Padėti apdoroti paaugliui šį informacijos kiekį privalo ne tik tėvai, bet ir visuomenė, mokytojai. Juk jaunosios kartos auklėjimas yra bene svarbiausias visuomenės gyvenimo uždavinys.Vienas svarbiausių jaunos kartos auklėjimo krypčių yra jos rengimas šeimos gyvenimui. Norint tai pasiekti, reikia, kad ne tik tėvai, bet ir mokytojai suvoktų tobulėjančiomis komunikacijos sistemomis perduodamos informacijos prasmę, naudą, pavojus ir padėtų juos jaunam žmogui juos įsisavinti bei suvokti.Tai svarbu todėl, kad tapęs paaugliu, jaunas žmogus įžengia į tokį gyvenimo laikotarpį, kai domimasi ir norima išbandyti viską. Tuomet mažai kas analizuojama, susiejama ar daromos išvados. Jaunas žmogus vedinas smalsumo trokšta patirti tai, kas jam atrodo nauja bei nepažįstama. Šis troškimas ir noras kuo greičiau viską sužinoti, trukdo įsigilinti į pateikiamos informacijos esmę, pažvelgi į pasekmes. Lytiniai santykiai ir su tuo susijusios temos, yra ta sritis kuria jauni žmonės domisi labiausiai. Tuo labiau, kad bręstant atsiranda potraukis priešingai lyčiai. Erotinių televizijos kanalų, žurnalų žiūrėjimas, interneto puslapių vartymas audrina vaizduotę, suteikia temas bendriems pokalbiams su bendraamžiais, formuoja, paauglių įsitikinimu, seksualinę patirtį.

Tačiau dažniausiai per įvairias informacijos priemones tokių žinių pateikimas yra vienpusis, vieno žmogaus nuomonės išraiška (dažniausiai atspindinti tik lytinių santykių teikiamą malonumą), masinių informacijos priemonių grūmimasis dėl reitingų. Tai tarsi didelio informacijos kiekio nuotrupa, išmesta tam, kad pritraukti daugiau žiūrovų. Tokias nuotrupas jaunas žmogus retai kada susieją iškarto. Sąsaja atsirandi tik vėliau. O noras patirti tai kas malonu- skubėjimas gyventi skatina ankstyvus lytinius santykius, troškimą viską išbandyti pačiam. Dėl to didelė dalis nesukūrusių šeimos paauglių yra lytiškai aktyvūs, nors daugelis jų neturi dažnų lytinių santykių. Daugeliu atvejų jie nereguliariai vartoja kontraceptikus arba iš viso nenaudoja tinkamos kontraceptinės priemonės, rizikuodami susidurti su neplanuotu nėštumu ar lytiniu keliu plintančiomis ligomis.Čia paaugliui padėti suprasti lytinio gyvenimo pagrįstumą, atsakomybę bei išvengti ankstyvų lytinių santykių ir su tuo susijusių pasekmių, gali mokytojai, o svarbiausia tėvai, kalbėdami, atvirai atsakinėdami, o ne besistengiantys išsisukti nuo vaiko užduodamų klausimų.

1. Lytinis brendimas

Lytis- morfologinė- funkcinė organizmo charakteristika, apimanti visas jo specifines reprodukcines ypatybes, tai yra ypatybes, kurios turi reikšmę giminės pratęsimui. Jos įvairios. Aiškiausios ypatybės, pagal kurias galima nustatyti žmogaus lytį, vadinamos lytiniais požymiais. Jie yra skirstomi į pirminius bei antrinius. Pirminiai- lytinės liaukos, taip pat lytinių organų sandaros ypatumai, žodžiu, visa tai, pagal ką nustatoma naujagimio lytis. Antriniai- tie, kurių naujagimis dar neturi, bet suaugusio žmogaus kūne jie yra ryškiai matomi. Tai kūno proporcijų ypatumai, pieno liaukų išsivystymas, plaukuotumo pobūdis, balso tembras ir pan. Pirminiai lytiniai požymiai vystosi embrioniniu laikotarpiu, antriniai- lytinio brendimo laikotarpiu- paauglystės amžiuje.Lytiniu brendimu- laikytina tai, kas rodo stiprėjimą požymių, būdingų vyriškajai bei moteriškajai lyčiai, vyro ir moters skirtumui, tai procesas, kurio rezultatas yra lytinė branda. Žmogaus lytinis brendimas glaudžiai susijęs su fiziniu vystymusi. Tai įvairiausios organizmo vieningo vystymosi proceso pusės.

Glaudus fizinio vystymosi ir lytinio brendimo ryšys aiškiai pasireiškia tuo, kad lytiniam brendimui būdingi kūno proporcijų pokyčiai ir galutinis suaugusio žmogaus išorės formavimasis.Iki lytinio brendimo pradžios berniukų ir mergaičių kūno matmenys ir masė iš esmės nesiskiria, bet lytinio brendimo eigoje skirtumas atsiranda ir vis labiau ryškėja.Tačiau žmogaus lytinio brendimo pagrindas yra hormonai, kurie sukelia dalį kūno pakitimų. Moteriškas lytinis hormonas vadinamas estrogenu, vyriškas- testosteronu. Šie hormonai sąlygoja vadinamųjų antrinių lytinių požymių atsiradimą, galutinį vyriškosios ar moteriškosios lyties požymių susiformavimą.

1.1 Mergaičių lytinis brendimas

Šiuo laikotarpiu mergaitėms dažniausiai :1.Prasideda menstruacijos, atsiranda priešmenstruacinis sindromas;2.Pradeda augti krūtys, pažastų gaktos, kojų plaukai;3.Keičiasi kūno formos- išryškėja liemuo, praplatėja klubai;4.Atsiranda įtampos pojūtis, nepastovi nuotaika, didesnis irzlumas;5.Pradedama atidžiau vertinti išvaizda, kūnas, labiau domimasi priešina lytimi kaip meilės, prieraišumo, artimumo partneriais.

1.2 Berniukų lytinis brendimas

Šiuo laikotarpiu berniukams dažniausiai:1.Pradeda augti plaukai pažastyse, ant veido, krūtinės, gaktos, kojų;2.Pakinta balso tembras;3.Padidėja lytiniai organai;4.Išsivysto stambesni raumenys;5.Prasideda poliucijos;6. Atsiranda įtampos pojūtis, nepastovi nuotaika, didesnis irzlumas;7. Pradedama atidžiau vertinti išvaizda, kūnas, labiau domimasi priešina lytimi kaip meilės, prieraišumo, artimumo ir sekso partnerėmis.

2. Ankstyvas lytinis gyvenimas. Jo paplitimo priežastys

Lytinio brendimo laikotarpiu tiek vaikinai, tiek merginos pradeda visaip kitaip vertinti save, savo kūną. Tai kas juos supa: vaizdai, garsai, kvapai, lytėjimai neretai sukelia jau visai kitus jausmus. Šiame laikotarpyje pasireiškia seksualinės fantazijos, geismas, padidėja seksualinis aktyvumas bei potraukis priešingos lyties atstovams.Reikia pripažinti, jog šiuo metu, kaip sakė amerikiečių mokslininkas Kinskis, pasaulyje plinta „laisvojo sekso virusas“. Jaunimo ankstyvi lytiniai santykiai yra itin sudėtinga ir iki šiol dar neišspręsta problema.

Laiko ir besivystančios civilizacijos veikiamas vis aštresnis tampa konfliktas, kurį sukelia vadinamoji jaunimo lytinio brendimo akceleracija. Kad lytinis brendimas laipsniškai greitėja ir išryškėja ankstesniais gyvenimo metais, pastebima jau gana seniai. Tam didžiausią įtaką turi nuolatinis civilizacijos vystymasis, masinių informacijos priemonių tobulėjimas ir gausėjimas įvairių faktorių, veikiančių jauną organizmą.Dažnai jaunimas, kuris tampa seksualiai aktyvus, neturi tikslios informacijos apie reprodukcinę sveikatą. Šios informacijos stygius didina neplanuotų nėštumų galimybę bei riziką užsikrėsti lytiniu būdu plintančiomis ligomis. Lytinis švietimas gali padėti atidėti ankstyvus lytinius santykius paugliams, kurie nėra dar lytiškai aktyvūs. Lytiškai aktyviems paaugliams, įskaitant tuos kurie yra vedę, lytinis švietimas gali paskatinti teisingai ir nuosekliai vartoti kontraceptines priemones. Čia pagrindinį vaidmenį turi vaidinti paauglio tėvai bei mokytojai.Tačiau dar ne vienoje šeimoje yra paplitusi nuostata, kad vaikui nereikia nieko aiškinti apie lytinį gyvenimą arba viską paaiškinti dešimčia sakinių ir apsisukus bėgti iš kambario, bijant, kad vaikas ko nepaklaustų. Tokiu savo elgesiu tėvai tarsi stumteli paauglį į ankstyvus lytinius santykius. Neturėdamas kieno paklausti, negaudamas tikslių atsakymų paauglys imasi domėtis pats. O jam padeda internetas, vaizdajuostės, žurnalai, televizija.Daugeliu atvejų milžinišką neigiamą įtaką jaunam žmogui daro žiniasklaida. Jaunimas neatsispiria filmų bei įvairiausių leidinių peršamai nuostatai: jeigu žmogus ką nors myli, tai iš karto su tuo žmogumi ir mylisi. Ir atvirkščiai: jeigu mylisi, tai reiškia vienas kitą ir myli. Būtent taip šį reikalą traktuoja televizija. Kada paskutinį kartą matėme filmą, kai žmonės, prisipažinę vienas kitą mylį, iš karto nenueitų į lovą? Taip įperšamas klaidingas laimės ir meilės stereotipas. Jaunimo požiūrį į seksą ir lytiškumą formuoja televizija. Tačiau beveik 90 proc. viso to, ką matome per televiziją yra visiškai nerealu ir vienpusiška.
Realybė nutylima. Filmuose ir video klipuose seksu tik žaidžiama, tačiau to padariniai nerodomi. Kada paskutinį kartą matėme filmą, kuriame seksui būtų pasakyta “ ne”, o po dviejų minučių veiksmas jau nevyktų lovoje? O ar matėte kokį nors televizijos filmą, kuriame rodytų kūdikį su įgimtais defektais dėl lytiškai plintančios ligos? Viso to nematome nei mes, nei paaugliai. Tačiau suaugęs žmogus suvokia, kad seksas ne vien malonumas, jog egzistuoja ir tam tikri pavojai. Televizija ir kino produkcija tą retai rodo. Ji skverbiasi į vaizduotę ir jausmų pasaulį tuo ką jaunas žmogus nori matyti, tuo kas jam labiausiai suprantama, ir neišvengiamai formuoja iškreiptą paauglių požiūrį į lytinį gyvenimą.Lygiai taip pat ne realu yra ir tai, ką jaunimas aptinka erotiniuos žurnaluose bei interneto svetainėse. Pastaruoju metu jaunimo tarpe itin populiarus yra kiberseksas. Priklausomybei nuo jo atsirasti svarbūs trys dalykai: anonimiškumas, patogumas bei išsilaisvinimas.Visais atvejais internetas yra erdvė leidžianti jaunam žmogui pažadinti visas slapčiausias savo svajones ir fantazijas, be baimės, kad bus „sugautas“.Vis labiau tampa populiaresni „suaugusiųjų“ pokalbių kambariai. Šia industrija kasmet naudojasi apie 700 000 aštrių pojūčių bei naujovių siekiantys jaunuoliai.Siekdami didesnio tiražo bei populiarumo vis daugiau į erotiką yra linkę laikraščiai. štai visai neseniai Olandijos dienraščiai ėmė spausdinti visą puslapį, šlykščiausių sekso frazių. Tam buvo gautas Olandijos vyriausybės leidimas. Įvairių erotinių nuotraukų neišvengia ir Lietuvos dienraščiai. Štai platinamame laikraštyje „Vakaro žinios“ dažnai puikuojasi pusnuogės ar nuogos merginos. Tokios nuotraukos yra skirtos suaugusiems, tačiau leidėjas neatsižvelgia į tai, jog laikraštį varto ir vaikai.Dar nelabai seniai realus ankstyvų lytinių santykių stabdis buvo viešumo vengimas, visuomenės pasmerkimo, nėštumo ir venerinių ligų baimė.Tačiau ilgainiui visų trijų stabdymo faktorių reikšmė pastebimai mažėja.
Dabar jaunimas viešumo nebijo, nes visuomenė į ankstyvus lytinius santykius žiūri gana tolerantiškai. Kai kuriose negausiose jaunimo grupėse aktyvūs lytiniai santykiai laikomi net savotišku laimėjimu, ir tokiam asmeniui stengiasi prilygti draugai bei pažįstami.Medicinos laimėjimai susilpnino ir kitus du stabdžius- baimę pastoti bei užsikrėsti venerinėmis ligomis. Priemonėmis nuo nėštumo bei venerinių ligų apsisaugoti gali naudoti ir paaugliai. Tačiau dažnas nerūpestingumas leidžia jaunam žmogui užmiršti šias priemones.Tačiau susirgti venerine liga ar pastoti jaunimas taip pat nesibaimina. Juk čia į pagalbą ateina daug ką galinti medicina. Pastojusi mergina visada gali apsispręsti negimdyti kūdikio- nutraukti nėštumą. Toks nėštumo nutraukimas vadinamas abortu. Iki 42 dienų daromas vadinamasis „mini abortas“.Tai atlikti galima kiekvienoje poliklinikoje. Ši operacija trunka neilgai.Esant didesniam nėštumui, abortą vos už kelis šimtus litų gali atlikti nelegaliai, tai yra ne stacionare. Nors tokia gydytojų veika yra griežtai baudžiama pagal įstatymus, tačiau tai nesulaiko nei jaunų žmonių, nei gydytojų nuo panašaus pobūdžio veiksmų.O medicinos praktikoje pradėjus vartoti sulfanilamidus ir antibiotikus, kuriais visiškai išgydomos ankstyvose stadijose esančios venerinės ligos, sumažėjo baimė jomis užsikrėsti. Todėl dar dėl vienos priežasties gali nevaržomai plisti ankstyvi lytiniai santykiai.

3.Ankstyvo lytinio gyvenimo paplitimo pasekmės

Pastaruoju metu stengiamasi vis labiau pakeisti susiformavusias tėvų, paauglių, visuomenės nuomones. Tėvus stengiamasi įtikinti, kad būtent jie vaikams yra pagrindinis bet kokių žinių šaltinis, visuomenę -ignoruoti lytinius santykius, o paauglius- jų nepradėti.Medicininiu požiūriu labai svarbu, kad lytinį gyvenimą jaunimas pradėtų kuo vėliau. Yra žinoma, jog lytiškai bręsdamas, jauno žmogaus organizmas yra dar nepasirengęs dideliems fiziniams krūviams, tokiems kaip nėštumas, nes visos gyvybinės jėgos yra eikvojamos psichofiziniam vystymuisi bei augimui.

Pastojimas jauname amžiuje, ne tik užkerta kelią merginai toliau augti ir vystytis kitų paauglių tarpe, bet tuo pačiu jauna moteris rizikuoja savo sveikata, dažnai esti mirties grėsmė.Jauno žmogaus organizmas, ypač paauglystėje, esti nepaprastai jautrus bet kokiems žalingiems poveikiams, kurie labai lengvai gali sutrikdyti jo veiklą. Čia, kaip vieną tokių galima paminėti abortą. Jis- didėlė trauma jaunos moters gyvenime tiek fizine, tiek moraline prasme. Dažnos yra ir įvairios komplikacijos: gimdos traumavimas, infekcija, ilgalaikis moters invalidumas. Statistiniais duomenimis kas penktai moteriai po aborto pasireiškia nevaisingumas, lėtiniai gimdos priedų uždegimai. Dėl šių uždegimų dažnesni tampa negimdybiniai nėštumai, gresia persileidimai kito nėštumo metu, priešlaikiniai gimdymai. Be to, kūdikio atsiradimas dažnai nesuteikia galimybės jauniems tėvams toliau mokytis, o priverčia dirbti ir paveikia socialinį bei kultūrinį paauglio, ypač mergaitės, vystymąsi.Informacijos ir supratimo apie lytinius santykius bei kontracepciją neturėjimas padidina lytiniu būdu plintančių ligų, ypač AIDS, riziką tarp jaunų žmonių. Nes pastarieji mažai ar visiškai dėmesio neskiria elementariai lytiniai higienai. Susirgę lytiniu keliu plintančia liga jauni žmonės vengia kreiptis į gydytoją, šį vengimą motyvuodami baimės bei gėdos jausmu. Todėl lytiniu keliu plintančios ligos jaunų žmonių organizme retai kada aptinkamos tik pirmoje stadijoje. Dažnai būna kelias ligos stadijas praėjusios ir sunkiai gydomos ligos. Bet kokiu atveju tokių ligų gydymas jauno žmogaus organizme palieka atitinkamas žymes bei pasekmes. Tiek vaikinams, tiek merginoms gali atsirasti nevaisingumas, lytinio potraukio sutrikimai bei psichologinės problemos.

Išvados

1. Tam, kad jauni žmonės žinotų nesaugių ankstyvų lytinių santykių pasekmes, įsisąmonintų vertybes, suprastų lytiškumą, yra būtinas lytinis švietimas, nes tik tinkamai lytiškai šviečiant, paaugliai įgytų žinių bei pasitikėjimą savimi, spręsdami dėl savo seksualinio elgesio, įskaitant ir nuostatą neturėti lytinių santykių tol, kol yra jiems nepasiruošę.Tačiau šiuo metu tinkamas lytinis švietimas retai kur randamas.Paaugliai yra priversti į juos dominančius klausimus patys rasti atsakymus.

2.Šiuolaikinio jaunimo gyvenimą užgožia erotika. Progresuojant civilizacijai tapo prieinamos visos vaizdumo priemonės- dirbtiniai faktoriai. Kai lytinis potraukis atsiranda anksti jauno žmogaus gyvenime, kol dar yra nesusiformavę „psichiniai stabdžiai“, gyvenimo tikslai bei uždaviniai vis labiau susipina su sekso sritimi, o lytinis potraukis pradeda stelbti asmenybę.3.Jaunimo tarpe ankstyvus lytinius santykius pateisina šie faktoriai:– Fiziologinis poreikis patenkinti lytinį jausmą;– Galimybė fiziškai bei psichiškai pasitenkinti;– Nuomonė, kad fiziškai lengviau yra adaptuotis jauname amžiuje, o vėliau tai gali sukelti atitinkamų sunkumų;– Įsitikinimas, jog tai savotiška erotinė treniruotė, galinti vėliau praversti vedybiniame gyvenime;– Įsitikinimas, jog lytiniai santykiai yra jausmų, šiuo atveju meilės, įrodymas;– Visiškas viešumo nebijojimas, atsakomybės nesuvokimas.3.Pradėti jauname amžiuje lytiniai santykiai sutrikdo jauno žmogaus gyvybines jėgas, reikalingas pilnaverčiam fiziniam bei psichiniam vystymuisi. O taip pat atsiranda galimybė užsikrėsti venerinė liga, vesti nepageidautiną partnerę, gali išlikti ankstyvo lytinio gyvenimo metu patirtos seksualinės traumos, gresia nepageidautinas nėštumas.

Informacijos šaltinių sąrašas

1. Rita Banevičienė „Meilės paslaptys jaunuoliams“. Kaunas, 1996m.

2. K. Imelinskis „Lytinio gyvenimo psichohigiena“. Vilnius, 1980m.

3. J. Gale „Tėvams apie paauglių lytinį brendimą“.Kaunas, 1996m.

4. D. Kolesovas, A. Chripova „Berniukas-paauglys-jaunuolis“. Kaunas, 1985m.

5. www.motery.lt/index.php?show.content_id=541

6. www.motery.lt/index.php?show.content_id=526

7.www.spa.lt/ l_ imap.phtml

8. www3.vdu.lt/ life/ pv/ s29.htm

9. www.straipsniai.lt/ category.php?cat=62