Biologinio ginklo panaudojimas. Turto ir žmonių apsauga nuo biologinio ginklo

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJAVERSLO FAKULTETAS

Referatas Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai biologinės taršos metu. Naudojamos apsaugos priemonės

Klaipėda, 2004

Įžanga

Dažnai per radio imtuvus ar televiziją girdime, kaip daug ir dažnai teršiamas pasaulis: oras, kuriuo kvėpuojame, vanduo, kurį geriame. Ne išimtis ir Lietuva. Ir čia dažnai įvyksta įvairiausių avarijų, teršiančių mūsų orą, žemę, vandenį, kenkiančių mūsų sveikatai. Cheminė, fizinė ir biologinė aplinkos oro tarša neabejotinai turi įtakos gyventojų, ypač vaikų iki 15 m. amžiaus, kvėpavimo organų ligoms. Veikia ir žmogaus imuninę sistemą – atsparumą įvairioms ligoms. Žmogaus apsauginė reakcija (kosulys, čiaudulys ir kt.) priešinasi ore esantiems dirgikliams, tačiau kvėpavimo sutrikimų bei ligų daugėja. Dažniausiai ligos atsiradimui turi įtakos keletas faktorių, tarp jų fizinė ir biologinė aplinka ir gyvenimo būdas. Šiame darbe aptarsiu, ką reikia daryti atsitikus biologinei nelaimei, kokie turėtų būti žmonių veiksmai, kokios apsaugos priemonės turėtume naudoti atsitikus tokiai nelaimei. O kas gi yra ta biologinė tarša? Biologinė tarša – aplinkos teršimas mikroorganizmais, jų apykaitos produktais, baltyminės kilmės medžiagomis, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

Gyventojų veiksmai esant biologinei taršai

Suintensyvėjus tarptautiniams, ekonominiams, kultūriniams ryšiams bei gyventojų migracijai, padidėjo ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų įvežimo į Lietuvą galimybė, taip pat išaugo grėsmė užkrečiamųjų ligų sukėlėjus panaudoti teroro tikslais.Biologinės taršos grėsmė gali būti staigi ir išankstinė.Staigi grėsmė gali būti dviem atvejais – karo metu, kai priešas panaudoja biologinį ginklą, ir taikos metu, kai biologinį ginklą panaudoja teroristai.

Kaip elgtis esant biologinei taršai

Siekdami išvengti ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų plitimo, gyventojai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos patarimus:

Jeigu netikėtai kiltų ligų protrūkis:1. Klausykite pranešimų per radiją ir televiziją.2. Neišsigąskite ir nekelkite panikos.3. Nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti.4. Vartokite tik virintą vandenį.5. Laikykitės asmens higienos reikalavimų.6. Patalpas valykite drėgnu skuduru.7. Pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į medikus. ATSIMINKITE – užkrečiamosios ligos plinta geriant užterštą vandenį, valgant užterštus maisto produktus, nesilaikant asmeninės higienos reikalavimų, liečiant užkrėstus daiktus, bendraujant su sergančiaisiais ar užsikrėtusiais žmonėmis.

Jei gavote įtartiną neatplėštą laišką ar paketą:1. Nekratykite, nepurtykite ir neišbarstykite įtartino voko ar paketo turinio. 2. Kad neišbarstytumėte esamo turinio, įdėkite voką ar paketą į polietileninį maišelį ar kitą sandariai uždaromą indą.3. Jeigu neturite jokio indo, voką ar paketą apvyniokite bet kuo (drabužiais, popieriumi) ir šios apsaugos nenuimkite.4. Išeikite iš kambario ir uždarykite duris. Neleiskite įeiti kitiems asmenims.5. Nusiplaukite rankas su muilu.

Jei esate namie, skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais – 01, 02, 03. Jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais – 01, 02, 03. Surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, kur laiškas ar paketas buvo surastas. Pateikite šį sąrašą vietinėms visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų vykdyti tolesnį tyrimą ir teikti rekomendacijas.

Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė :1. Nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti! Nedelsiant uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar pan.

2. Išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą.3. Išeikite iš kambario, uždarykite duris ir neleiskite įeiti kitiems asmenims. 4. Nusiplaukite rankas su muilu. 5. Kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į polietileninį maišą ar į bet kokią kitą talpyklą, kurią galima užantspauduoti. Šie drabužiai turi būti atiduoti specialiųjų tarnybų darbuotojams.6. Kuo greičiau nusiprauskite po dušu su muilu. Nevartokite chlorkalkių ar kitų dezinfekantų.7. Jei esate namie, skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais – 01, 02, 03. 8. Jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais – 01, 02, 03, informuokite pastato apsaugos darbuotojus ar kitus prižiūrėtojus.9. Surašykite visus tame kambaryje ar teritorijoje buvusius žmones, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su milteliais. Pateikite šį sąrašą vietinėms visuomenės sveikatos institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų vykdyti tolesnį tyrimą ir duoti rekomendacijas.

Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas :1. Išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius. 2. Nedelsiant palikite patalpą ar teritoriją. 3. Uždarykite patalpos duris, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų. 4. Nedelsiant praneškite savo institucijos vadovui ir policijai. 5. Išjunkite pastato oro kondicionavimo sistemą. 6. Surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų institucijų specialistai galėtų nedelsiant vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir teikti skubią medicinos pagalbą.

Kaip atpažinti įtartiną laišką ar paketą:Įtartino paketo ar laiško požymiai:1. Pernelyg didelės pašto išlaidos. 2. Ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas. 3. Iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės. 4. Klaidos žodžiuose. 5. Nėra atgalinio adreso. 6. Riebalų dėmės, išblukusios spalvos. 7. Kreivas ar grublėtas vokas. 8. Išsikišę laidai ar aliuminio folija. 9. Pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.).

10. Tiksėjimo garsas. 11. Pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“.12. Skleidžia specifinį kvapą.

Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus biologinį masinio naikinimo ginklą

Teroristų išpuolio objektai gali būti žmonės, gyvūnai, augalai, maisto produktai, pasėliai. Jiems sunaikinti arba užteršti gali būti panaudoti masinio naikinimo ginklų komponentai, kurie pasižymi naikinamuoju ir žalojamuoju poveikiu. Šiuo metu egzistuoja šios pagrindinės masinio naikinimo ginklų rūšys: biologinis, cheminis, branduolinis, radiologinis. Biologinis ginklas – masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas žmonių, gyvulių ir augalų ligas sukeliančio užkrato paskleidimu.

Bioterorizmas gali būti:1. paslėptas, kai asmenys paveikiami jiems apie tai nenutuokiant, o ligos protrūkis yra įtariamas tik pastebėjus neįprastos ligos simptomus arba keletą ligos atvejų vienoje vietoje;2. gąsdinantis, kai žmonėms yra pranešama, kad buvo panaudotas biologinis agentas.

Pavojingos biologinės medžiagos:Užkrate kaip pavojingos biologinės medžiagos gali būti panaudoti raupų, juodligės, maro sukėlėjai, Ebola virusai ir kt.1. Raupų sukėlėjas. Jis paskleidžiamas aerozolio pavidalu, patvarus, žmogus juo užsikrečia nuo žmogaus. Inkubacinis periodas trunka 10-12 dienų, užsikrečia apie 30 % žmonių.

2. Juodligės sukėlėjas. Aerozolių arba miltelių pavidalu paskleidžiamos mikrobų sporos yra labai patvarios. Šio sukėlėjo žmogus žmogui neperduoda (išskyrus odos formą). Inkubacinis periodas – 2-60 dienų, užsikrečia daugiau kaip 99 % žmonių.

3. Maro sukėlėjas. Paskleidžiamas aerozolio pavidalu per kraujasiurbius vabzdžius, vidutinio patvarumo, žmogus užsikrečia nuo žmogaus. Inkubacinis periodas tęsiasi 2-3 dienas, užsikrečia daugiau kaip 90 % žmonių.

4. Ebola virusas. Paskleidžiamas aerozolio pavidalu, vidutinio patvarumo, žmogus šiuo virusu užsikrečia nuo žmogaus. Inkubacinis periodo trukmė – 7-9 dienos, užsikrečia daugiau kaip 70 % žmonių.

Toksinai:1. Botulinas – paskleidžiamas aerozolio pavidalu arba užteršus maistą, vidutinio patvarumo, žmogus nuo žmogaus neužsikrečia. Inkubacinis periodas – 12-72 valandos, paveikiama daugiau kaip 70 % žmonių.

2. Ricinas – paskleidžiamas aerozolių pavidalu arba užteršus maistą, vidutinio patvarumo, žmogus nuo žmogaus neužsikrečia. Inkubacinis periodas trunka 4-8 dienas, paveikiama daugiau kaip 90 % žmonių;

Pavojingos biologinės medžiagos gali būti paskleistos aerozoliais išpurškiant užkratą:1. diversiniu būdu (slaptai, iš anksto suplanavus, užteršus vandenį, maisto produktus, orą ir t.t.);2. transmisiniu būdu (išplatinus dirbtinai užkrėstus mikroorganizmais kraujasiurbius vabzdžius: erkes, blusas, uodus arba graužikus – žiurkes, peles);

Atsiminkite, kad pavojingų biologinių medžiagų nei pamatysime, nei užuosime, todėl,jei pastebėjote paskleistus neaiškius aerozolius, aptikote įtartinus daiktus prie vėdinimo sistemų, purškimo įtaisus, neįprastus biralus ar įtartinus paketus, jokiu būdu nelieskite jų. Nedelsdami skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Informuokite pastato apsaugos darbuotojus ar kitus prižiūrėtojus.Užsidenkite nosį ir burną.Pasitraukite nuo nežinomo šaltinio.Jeigu buvote lauke, eikite prieš vėją arba statmenai vėjo krypčiai į aukštesnes vietas.Jeigu tai įvyko pastate ar kambaryje, išeikite iš jo, uždarykite duris ir neleiskite įeiti kitiems asmenims.Kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į polietileninį maišą ar į bet kokią talpyklą, kurią galima sandariai uždaryti arba užrišti. Šie drabužiai turi būti atiduoti specialiųjų tarnybų darbuotojams.Kuo greičiau nusiprauskite po dušu su muilu.Nevartokite chlorkalkių ar kitų dezinfekantų.Surašykite visus tame kambaryje ar teritorijoje buvusius žmones, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su įtartinomis medžiagomis. Pateikite šį sąrašą vietinėms visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų vykdyti tolesnį tyrimą ir teikti rekomendacijas.

Jei netikėtai kiltų ligų protrūkis:Klausykite pranešimų per radiją ir televizijąNeišsigąskite ir nekelkite panikos.Nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti arba vartokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti.Vartokite tik virintą vandenį.Laikykitės asmens higienos reikalavimų.Patalpas valykite drėgna šluoste.Pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą, tuoj pat kreipkitės į medikus.

Atsiminkite – užkrečiamosios ligos plinta geriant užterštą vandenį, valgant užterštus maisto produktus, nesilaikant asmeninės higienos reikalavimų, liečiant užkrėstus daiktus, bendraujant su sergančiais ar užsikrėtusiais žmonėmis.

Išvados

Kaip matome, biologinė tarša yra siaubingas dalykas ir labai svarbu ją laiku atpažinti, nuo jos laiku apsisaugoti. Ar mes žinojome, kaip? Jau yra buvę pasaulio istorijoje atvejų, kai teroristai paleidžia ir platina aplinkoje biologiškai kenksmingas medžiagas (juodligę, ebolos virusą). Pastudijavę šį darbą ir susipažinę su visa naudinga informacija apie biologinę taršą, žinome, kada ji gresia, kaip ją atpažinti, kur jos laukti, kaip nuo jos apsisaugoti. Taigi biologinė tarša mums jau nebaisi.

Naudota literatūra:

1. http://www.zpasaulis.lt/archyvas/3/sgb.html2. http://www.ff.vu.lt/biophotonics/knyga3/knyga1_20.html3. http://www.csd.lt/patarimai/p.php?n=114. http://www.csd.lt/patarimai/p.php?n=155. http://www.csd.lt/klausimai/index.php?page=2