Automatinis ginklas AK4

Automatinis ginklas AK4

AK-4MT yra automatinis šautuvas, kurio veikimas yra pagrįstas pusiau laisvos spynos atatranka. Vamzdžio užsklendimo būdas – pusiau laisva spyna (rutulėliais). Šiuo ginklu galima šaudyti ir pavieniais šūviais, ir automatine ugnimi. Šaudant pavieniais šūviais, nuleistuką reikia atleisti po kiekvieno šūvio, o šaudant automatine ugnimi, nuspaustas nuleistukas yra laikomas tiek, kiek tęsiasi ugnis.

Taktiniai-techniniai duomenys

Kalibras 7.62 mm

Šovinys 7,62×51 mm

Svoris 4,4 kg

Svoris su pilna dėtuve 5,3 kg

Ilgis 1025 mm

Dėtuvės talpa 20 šovinių

Kulkos pradinis greitis 790 m/s

Šaudymo tempas 500-600 šūv/min.

Efektyvus šaudymo nuotolis 400 m

Ginklo saugos mechanizmas yra saugos padėtyje, kai keitiklis yra pa adėtyje S, ir atvirkščiai, ginklo saugos mechanizmas nėra saugos padėtyje, kai keitiklis yra padėtyje P ( pavienių šūvių ugnis ) arba A ( automatinė ugnis ). Šios žymos yra apatinio uokso kairėje pusėje, tačiau ir dešinėje pusėje yra žymos, kurių pagalba taip pat galima nustatyti, kokioje padėtyje yra keitiklis.
Valant ginklą kiekvienas karys turi patikrinti ar keitiklis gerai užsifiksuoja kiekvienoje padėtyje. Jei jis neužsifiksuoja, tai reikia pranešti artimiausiam vadui.

Priedai
1. 4 dėtuvės. (AK-4MT 3 dėtuvės)
2. Ginklo diržas.
3. Taikiklio reguliavimo atsuktuvas ( ne prie kiekvieno ginklo ).
4. Ugnies slopintuvo apsauga.
5. Lankstus grūstuvas su dėklu.
6. Šepetėlis.
7. Grūstuvo galvutė.
8. Universalus ra aktas.
9. Kaištis apatiniam uoksui ir vamzdžio apdangai.
10. Traukiklio spyruoklės.
11. Traukiklis.
12. Daužiklio spyruoklės.
13. Buožės kaištis.
14. Traukiklio raktas.
15. Dėžutė priedams ir atsarginėms dalims.
Priedai, kurie priskiriami taikos metu:
16. Tūtų surinktuvas.
17. Įvorė šaudymui imitaciniais šoviniais.
18. Pavienių šūvių keitiklis.
19. Saugos plokštelė.

Taikymosi įrenginys
Taikymosi įrenginys susideda iš kryptuko ir taikiklio:
1. Kryptuką nuo pažeidimų apsaugo žiedas. Be to, jis yra su

umontuotas taip, kad neįmanoma pakeisti jo padėties.
2. Taikiklis yra V formos ir turi angas, kurios pažymėtos 2, 3, 4 ir 5. Šie skaičiai reiškia šaudymo nuotolį nuo 200 iki 500 m.

Kaip ir šaudant iš kitų ginklų, reikia atsiminti, kad pataikymui į taikinius įtakos gali turėti ir temperatūra, vėjas ir t.t. Tačiau kiekvienas karys turi prišaudyti savo ginklą ir sureguliuoti taikiklį taip, kaip jam reikia. Taikiklio reguliavimui naudojamas specialus atsuktuvas ( tai kryžminis atsuktuvas ir reguliavimo gilzė ). Reguliavimo gilzė naudojama tik taikiklio reguliavimui į aukštį.

Prieš ginklo prišaudymą kiekvienas karys turi nustatyti taikiklį į nuolatinę padėtį, tai reiškia, kad:
a) reguliavimo gilze ir kryžminiu atsuktuvu atlaisvinama taikiklio galvutė, ji įsukama iki galo, o po to išsukama tris pilnus apsisukimus;
b) taikiklio varžtas atlaisvinamas ir taikiklio galvutė pastatoma ant taikiklio pado centro.
Ginklo prišaudymas yra atliekamas iš 30 0 m į specialius taikinius arba iš 200 m į standartinius taikinius.
Taikiklio reguliavimas į šoną:
Taikiklis reguliuojamas į šoną tada, kai pradauža ant taikinio yra į kairę ar dešinę nuo taikymosi taško. Taikiklis reguliuojamas taip:
1. Atlaisvinamas taikiklio varžtas.
2. Taikiklio padėtis pakeičiama, pasukus reguliavimo varžtą. Jei pradauža ant taikinio yra į dešinę nuo taikymosi taško, tai reguliavimo varžtas sukamas pagal laikrodžio rodyklę. Jei pradauža ant taikinio yra į kairę nuo taikymosi taško, tai reguliavimo varžtas sukamas prieš laikrodžio rodyklę. Atlikus pilną apsukimą, taikiklis pasistumia į šoną apie 26 cm, jei šaudymo nuotolis yra 200 m.
3. Taikiklio varžtas už

žsukamas.

Taikiklio reguliavimas į aukštį:
Taikiklis reguliuojamas į aukštį tada, kai pradauža ant taikinio yra aukščiau ar žemiau negu taikymosi taškas. Taikiklis reguliuojamas taip:
1. Reguliavimo gilzė įstatoma į taikiklio galvutę taip, kad jos fiksatoriai įsistatytų į atitinkamas išėmas.
2. Kryžminis atsuktuvas yra atlaisvinamas taip, kad reguliavimo gilzės padėtis nepasikeistų. Taikiklio galvutė turi būti pasukinama, kad įsitinti, jog reguliavimo gilzės fiksatoriai užsifiksavo išėmose. Jei jie neužsifiksavo, tai išėmas reikia išvalyti.
3. Kryžminis atsuktuvas yra spaudžiamas į gilzės viršuje esančią skylę taip, kad taikiklio galvutė atsilaisvina. Taikiklio galvutė atsilaisvina tada, jei spaudžiama vienodai ir reguliavimo gilzės fiksatoriai yra užsifiksavę.
4. Reguliavimo gilzė yra laikoma įspausta, o galvutė įsukama ar išsukama atitinkamą skaičių apsukimų. . Jei pradauža ant taikinio yra aukščiau negu taikymosi taškas, tai taikiklio galvutė sukama pagal laikrodžio rodyklę. Jei pradauža ant taikinio yra žemiau negu taikymosi taškas, tai taikiklio galvutė sukama prieš laikrodžio rodyklę. Atlikus pilną apsukimą, taikiklis pakyla arba nusileidžia apie 24 cm, jei šaudymo nuotolis yra 200 m.
5. Reguliavimo gilzė yra išimama, o taikiklio galvutė pasukama į vieną ar kitą pusę taip, kad užsifiksuotų ( atsistotų ant artimiausios angos ). Po to taikiklis nustatomas ant pagrindinės taikiklio angos ( 200 m ).

Teleskopinis taikiklis (šita nėra reikalinga išmokti,tik žinoti, kad tai įmanoma)

Teleskopinis taikiklis susideda iš taikiklio su lęšių apsaugomis ir laikiklio. Nors ir uždėjus teleskopinį taikiklį, šaulys gali naudotis mechaniniu taikymosi įrenginiu.

Dėkle te

eleskopiniam taikikliui turi būti pats taikiklis, buožės padas bei valdymo priemonės.
Taikiklį sudaro: korpusas su lęšių sistema, tinklelis, rateliai nuotoliui, koregavimui į šoną ir ryškumui nustatyti.

Teleskopinis taikiklis didina kartus. Matymo laukas yra 100 tūkstantųjų.

Atstumų nustatymo ratelis turi šešias padėtis, kurios reiškia šaudymo nuotolius nuo 100 iki 600 metrų. Ratelį kiekvienoje padėtyje užfiksuoja fiksavimo spyruoklė. Kai pasukamas atstumų nustatymo ratelis, tinklelis automatiškai pasikelia arba nusileidžia. Kai pasukamas koregavimo į šoną ratelis, tinklelis pasistumia arba į kairę, arba į dešinę.
Laikiklį sudaro: priekinė ir galinė atramos, ašis, fiksavimo svirtis, užrakinimo svirtis, fiksavimo kulneliai.

Ant viršutinio uokso prieš taikiklį yra dvi vietos priekinei ir galinei atramoms. Ant uokso šonų yra iškyšuliai, už kurių užsikabina fiksavimo kulneliai. Laikiklio apačioje yra rodyklė, kuri turi būti nukreipta į priekį uždedant teleskopinį taikiklį ant ginklo.

Jeigu reikia tu gali pakeisti buožės padą, naudodamas specialų raktą. Po to pritvirtink ir žandų apsaugą. Ją galima pasigaminti iš medžio (storis 3-4 cm) ar plastmasės ir prie buožės pritvirtinti lipnia juosta.

Dėtuvė

Pagrindinės dėtuvės dalys yra šios: dėtuvės korpusas, dėtuvės dangtelis, dėtuvės spyruoklė, padaviklis, atraminė plokštelė.

Išardymas
1. Įspausk atraminės plokštelės fiksatorių su universaliuoju raktu ir nuimk dėtuvės dangtelį taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Pirštais prilaikyk atraminę plokštelę, kad ši neiššoktų iš dėtuvės korpuso.
2. Išimk dėtuvės spyruoklę su padavikliu ir atramine plokštele.

Pastaba: negalima atskirti padaviklį ir atraminę plokštelę nuo spyruoklės.
Surinkimas
1. Įdėk dėtuvės sp

pyruoklę su padavikliu ir atramine plokštele į dėtuvės korpusą.
2. Paspausk atraminę plokštelę ir uždėk dėtuvės dangtelį taip, kad atraminės plokštelės fiksatorius įeitų į savo vietą.

Durklas-peilis

Durklas peilis yra išduodamas tik mobilizacijos metu. Durklas –peilis yra uždedamas taip: ginklo ugnies slopintuvas įkišamas į durklo-peilio žiedą, o durklo-peilio galas įstatomas fiksavimo įrenginį, esantį prie ginklo kryptuko. Norint nuimti durklą-peilį, reikia paspausti fiksatorių, esantį durklo-peilio gale.

Tūtų surinktuvas

Tūtų surinktuve telpa 40 tūtų ir jis yra naudojamas tik taikos metu. Jis susideda iš laikiklio, tūtų kreiptuvo, tūtų maišelio ir fiksatoriaus. Kad ginklas veiktų, tūtų atmušiklis turi būti nepažeistas.

Uždėjimas
1. Patikrink, kad tūtų atmušiklis yra nepažeistas ir gerai uždėtas.
2. Užkabink ir spausk laikiklį žemyn tol, kol jis užsikabins už viršutinio uokso apačios ( žiūrėti paveikslėlį ).
3. Patikrink, ar laikiklis įėjo į išėmą, esančią viršutinio uokso priekinėje dalyje.
4. Spausk tūtų kreiptuvą paįstrižai prie ginklo taip, kad fiksatorius užsifiksuotų.
5. Patikrink, ar tūtų surinktuvas yra gerai pritvirtintas ir ar tūtų maišelis laisvai kabo. Jei tūtų surinktuvas blogai užsidėjo, tai reiškia, kad jis yra deformuotas, todėl ginklas gali užsikirsti šaudymo metu.

Nuėmimas
1. Patraukdamas už tūtų surinktuvo galinės dalies, atlaisvink fiksatorių.
2. Atlenk tūtų kreiptuvą su maišeliu ir trauk juos į viršų, kad laikiklis atsilaisvintų.
Įvorė šaudymui imitaciniais šoviniais

Šaudant imitaciniais šoviniais, visada turi būti naudojama įvorė. Pirmiausia yra nuimamas ugnies slopintuvas, o po to su universaliu raktu užsukama įvorė šaudymui imitaciniais šoviniais. Reikia vengti didelio šaudymo tempo, t.y. kad greitai iššovus apie 60 šovinių, reikia palaukti, kol įvorė atvės, o po to vėl tęsti šaudymą.

Pavienių šūvių keitiklis

Šis keitiklis naudojamas taikos metu, t.y. pratybų metu, norint išvengti šaudymo automatine ugnimi, arba sargyboje.

Keitiklio įdėjimas
1. Ištaisyk ginklą ir atlik kontrolinį šūvį – gaidukas turi būti priekinėje padėtyje.
2. Nuimk ginklo buožę ir apatinį uoksą.
3. Pastumk keitiklį į viršų ( kad jis būtų paraleliai nuleistukui ) ir išimk jį.
4. Įdėk pavienių šūvių keitiklį į apatinį uoksą.
5. Patikrink, ar šūvis gali įvykti, kai pavienių šūvių keitiklis yra ir P, ir A padėtyse, tai reiškia:

– Užlenk gaiduką tiek, kiek eina;

– Paspausk paleidimo svirtį į priekį. Gaidukas truputėlį atsilenks.

– Kad sumažinti gaiduko dėvėjimąsi, pridėk kairį delną šalia gaiduko ir nuspausk nuleistuką. Jei jis atšoka, tai paleidžiamasis- smogiamasis mechanizmas veikia.
6. Pervesk keitiklį į saugos padėtį.
7. Apatinį uoksą ir buožę pritvirtink prie ginklo.
Saugos plokštelė

Saugos plokštelė su pavienių šūvių keitikliu naudojama sargybos metu. Ji užfiksuoja keitiklį saugos padėtyje. Ji uždedama už nuleistuko ir spaudžiama prie apatinio uokso tol, kol kyšulys įeina į skylę, esančią ant saugos plokštelės. Norint nuimti saugos plokštelę, paprasčiausia reikia spausti jos viršutinę dalį žemyn tol, kol ji nukris.

Ginklo užtaisymas
Stovint ginklas yra užtaisomas taip:
1. Ginklo vamzdis yra nukreiptas paįstrižai į viršų. Anga dėtuvei nukreipta į kairę. Buožė užkišta už amunicijos diržo. Dešine ranka laikome už pistoletinės rankenos.
2. Keitiklis pervedamas į saugos padėtį.
3. Patrauk užtaisymo rankenėlę atgal, kad ši užsifiksuotų galinėje padėtyje.

4. Įdėk dėtuvę ir patikrink, ar ji gerai laikosi.
5. Išmušk užtaisymo rankenėlę iš galinės padėties.
6. Uždaryk dėtuvių maišelį.
7. Nuleisk ginklą.
SVARBU:Ginklo ištaisymas
Stovint ginklas yra ištaisomas taip:
1. Ginklo vamzdis yra nukreiptas paįstrižai į viršų. Anga dėtuvei yra nukreipta į kairę. Buožė užkišta už amunicijos diržo. Dešine ranka laikome už pistoletinės rankenos.
2. Keitiklis pervedamas į saugos padėtį.
3. Nuimamas tūtų surinktuvas.
4. Dešine ranka paimk už tūtų išmetimo angos, o kaire patrauk užtaisymo rankenėlę atgal, kad ji užsifiksuotų galinėje padėtyje. Iškritusį šovinį įsidėk į kelnių kišenę.
5. Dešine ranka paimk už pistoletinės rankenos, o kaire paimk už dėtuvės. Nykščiu paspausk dėtuvės spragtuką ir išimk dėtuvę.
6. Dėtuvę įsidėk į kairę kelnių kišenę.
7. Per tūtų išmetimo angą pažiūrėk, kad nebūtų šovinio šovinio lizde, kartu tai patikrink, įkišdamas kairės rankos nykštį pro dėtuvės angą.
8. Išmušk užtaisymo rankenėlę iš galinės padėties.
9. Nuimk keitiklį nuo saugos padėties, nuspausk nuleistuką, pervesk keitiklį į saugos padėtį.
10. Uždėk tūtų surinktuvą.
Dėtuvės pakeitimas
Gulint dėtuvė pakeičiama taip:
1. Keitiklis pervedamas į saugos padėtį (karo metu keitiklis gali ir nebūti saugos padėtyje).
2. Nuleisk ir pasuk ginklą taip, kad dėtuvė būtų nukreipta į kairę. O vamzdis – į šaudymo kryptį.
3. Dešine ranka laikyk už pistoletinės rankenos.
4. Kaire ranka patrauk užtaisymo rankenėlę atgal, kad ji užsifiksuotų galinėje padėtyje.
5. Kaire ranka paimk už dėtuvės, nykščiu paspausk dėtuvės spragtuką ir išimk dėtuvę.
6. Įdėk naują dėtuvę ir patikrink, ar ji gerai laikosi.
7. Išmušk užtaisymo rankenėlę iš galinės padėties.
8. Nusitaikyk, nuimk keitiklį nuo saugos padėties ir tęsk šaudymą
Pastaba: nutraukus ugnį, tuščia dėtuvė turi būti įdedama į kišenę, o dėtuvių maišelis uždaromas.
ČIA YRA SVARBIAUSIA: Ginklo dalinis išardymas ( kasdieninė priežiūra )
1. Ištaisyk ginklą.
2. Išstumk buožės kaiščius ir iš kairės pusės įdėk juos į buožės angas.

3. Ištrauk buožę su grąžinamuoju mechanizmu iš viršutinio uokso.

4. Išstumk apatinio uokso kaištį ir, traukdamas pistoletinę rankeną žemyn, atskirk apatinį uoksą nuo viršutinio. Po to, kad kaištis nepasimestų, įkišk jį į jam skirtą skylę.

5. Viršutinio uokso galą nuleisk žemyn ir delnu paimk už jo.
6. Trauk užtaisymo rankenėlę atgal ir išimk spynos rėmą su spyna.
7. Išmušk užtaisymo rankenėlę iš galinės padėties.

8. Paimk spynos rėmą su spyna taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Universalų raktą įstatyk į išpjovą išmetikliui. Spynos kovinę dalį pasuk ¼ apsukimo taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištrauk ją.
9. Pasuk spynos kovinės dalies užsklendimo detalę ½ apsukimo ir ištrauk ją. Po to spynos rėmą nuleisk žemyn taip, kad užsklendimo detalė su daužikliu ir jo spyruokle iškristų.

10. Atskirk daužiklį ir jo spyruoklę nuo spynos kovinės dalies užsklendimo detalės.

Ginklo surinkimas
1. Uždėk daužiklio spyruoklę ant daužiklio, o po to jį įstumk į spynos kovinės dalies užsklendimo detalės gale esančią skylę.
2. Įstatyk užsklendimo detalę į spynos rėmą taip, kad ant jos esantis kulnelis įeitų į savo vietą spynos rėme, ir pasuk ją ½ apsukimo.
3. Paimk spynos kovinę dalį, uždėk ją ant užsklendimo detalės ir spausk ją tol, kol jos galinė dalis atsirems į spynos rėmą.
4. Pasuk spynos kovinę dalį 1/8 apsukimo taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei reikia, naudok universalų raktą, įstatydamas jį į išpjovą išmetikliui.
5. Paimk už spynos kovinės dalies rutuliukų ir trauk kovinę dalį į priekį tol, kol rutuliukai įsistums į spynos kovinę dalį.

6. Spynos kovinę dalį dar pasuk 1/8 apsukimo.
7. Patikrink, kad užtaisymo rankenėlė nebūtų galinėje padėtyje.
8. Patikrink, ar rutulėliai yra įsistūmę į spynos kovinę dalį. Jei taip, tai įstumk spynos rėmą į viršutinį uoksą. Jei ne, tai spynos kovinę dalį reikia nuimti ir vėl atlikti 3, 4, 5, 6 punktus.
9. Pritvirtink apatinį uoksą prie viršutinio uokso ( atsimink, kad uokso kaištis įkišamas iš kairės pusės ).
10. Įdėk buožę su grąžinamuoju mechanizmu ir įkišk jos kaiščius iš kairės pusės ( iš kairės pusės įkišami todėl, kad jie gali išsispausti, nešiojant ginklą už nugaros ).
11. Užtrauk ginklo mechanizmą.
12. Nuimk keitiklį nuo saugos padėties, nuspausk nuleistuką, pervesk keitiklį į saigos padėtį.
Visiškas išardymas ( speciali priežiūra )

Pirmiausia ginklas išardomas pagal visus dalinio išardymo punktus. Po to nuimami ar išardomi:
1. Vamzdžio apdanga.
2. Traukiklis.
3. Tūtų atmušiklis.
4. Paleidžiamasis-smogiamasis mechanizmas.
5. Dėtuvė.
6. Ugnies slopintuvas.
Vamzdžio apdanga
Ji nuimama taip:
1. Išstumk kaištį ( toks pats kaištis kaip ir apatinio uokso ).
2. Priekinę vamzdžio apdangos dalį pakelk į viršų ir nuimk pačią apdangą.
Ji uždedama atvirkštine tvarka, tik reikia atsiminti, jog kaištis įkišamas iš kairės pusės, nes jis gali išsispausti, nešiojant ginklą už nugaros.

Traukiklis

Traukiklio spyruoklė išimama naudojant traukiklio raktą, kuris uždedamas taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kai spyruoklė išimta, traukiklis lengvai išsiima iš spynos kovinės dalies.

Įstatant traukiklį, jo spyruoklė turi būti įspaudžiama tiek, kad jos kilpa įsikabintų į išpjovą traukikliui.

Tūtų atmušiklis

Tūtų atmušiklis naudojamas taikos metu. Jis yra naudojamas tam, kad tuščios tūtos, išmetamos iš ginklo, nesusilankstytų, nes jos naudojamos imitacinių šovinių gamyboje. Be to, tai ir apsaugos priemonė, kad išlekianti tūta nepataikytų į šalia gulintį draugą.
Tūtų atmušiklis su laikikliu

Tūtų atmušiklis nuimamas taip:
1. Universalaus rakto galas ( panašus į atsuktuvą ) iš kairės pusės užkišamas už tūtų atmušiklio laikiklio vidurio.
2. Universalaus rakto pagalba laikiklis keliamas į viršų tol, kol nusiima nuo viršutinio uokso.
Tūtų atmušiklis uždedamas taip:
1. Uždėk tūtų atmušiklį ant viršutinio uokso taip, kaip parodyta paveikslėlyje ( atmušiklio priekinė dalis turi būti per tūtų išmetimo angos vidurį ).
2. Paspausk tūtų atmušiklį taip, kad jo laikiklio dešinėje pusėje esatis užlenktas kantelis užsikabintų už tūtų išmetimo angos krašto.

Yra labai svarbu, kad tūtų atmušiklis nėra pažeistas, nes tada tuščios tūtos bus sulankstomos. Be to, ginklas gali pastoviai užsikirtinėti, nes tūta įstrigs tarp tūtų atmušiklio ir tūtų angos dangtelio.
Paleidžiamasis-smogiamasis mechanizmas
Paleidžiamasis-smogiamasis mechanizmas išardomas taip:
1. Patikrink, kad gaidukas būtų savo priekinėje padėtyje.
2. Pastumk keitiklį į viršų ( kad jis būtų paraleliai nuleistukui ) ir išimk jį.
3. Ištrauk paleidžiamojo-smogiamojo mechanizmo lizdą iš apatinio uokso.

Kai apatinis uoksas yra atskirtas nuo viršutinio uokso, draudžiama spaudinėti nuleistuką, nes gaidukas gali būti pažeistas bei kovinė spyruoklė su strypu gali atsilaisvinti. Turi būti patikrinamas keitiklis, t.y. ar jis užsifiksuoja padėtyse S, P ir A. Jei jis neužsifiksuoja, reikia pranešti artimiausiam savo vadui.
Surinkimas yra atliekamas atvirkštine tvarka.
Ginklo veikimas

Kai ginklas yra užtaisytas, tai šovinys yra lizde, spynos kovinė dalis įsiremia į tūtos dugną, o užsklendimo detalė laiko rutuliukus uokso išpjovose. Atlaužtą gaiduką laiko nuleistuko griebtuvas. Spaudžiant nuleistuką žemyn, griebtuvas išeina iš gaiduko išpjovos (išlaisvina gaiduką). Gaidukas greitai juda į priekį, smogia į daužiklį. Daužiklis slysdamas užsklendimo detalės anga pramuša šovinio padegamąją kapsulę.

Po šūvio parako dujų slėgis stumia tūtą atgal, kuri savo ruožtu veikia spynos kovinės dalies veidrodį. Kovinė dalis negali judėti atgal, kol rutulėliai išeis iš uokso išpjovų ir sugrįš į pradinę padėtį (prieš vamzdžio užsklendimą). Rutulėliai judėdami atgal priverčia užsklendimo detalę kartu su rėmu judėti atgal. Užsklendimo detalės paviršiaus nuolydžio kampas toks, kad santykis tarp rėmo judėjimo ir kovinės dalies greičio yra 4:1. Tokiu būdu, kol rutulėliai sugrįš į pradinę padėtį, rėmas nuslinks 4 kartus didesnį atstumą nei kovinė dalis. Rėmui judant atgal, prispaudžiamoji svirtis išlaisvina kovinę dalį. Spynos veidrodžiui atėjus atgal truputį daugiau kaip 1 mm, rutulėliai visiškai išeina iš uokso išpjovų. Po to likusi slėgio jėga spyną atmeta atgal, lieka 5 mm tarpas tapr spynos užsklendimo detalės ir rėmo.

Rėmas atlaužia gaiduką ir suspaudžia grąžinamąją spyruoklę. Tūta, laikoma traukiklio atsiremia į atmuštuvą ir išmetama į dešinę pusę. Spynos rėmas įsiremia į amortizatorių ir veikiamas spyruoklės grįžta į pradinę padėtį. Kovinė spynos dalis išstumia iš dėtuvės šovinį ir įstumia jį į vamzdžio lizdą. Ekstraktorius iššoka į tūtos žiedinę išpjovą ir kovinė dalis sustoja. 5 mm tarpas tarp užsklendimo detalės ir spynos rėmo išnyksta, o rutulėliai įeina į uokso išpjovas. Prispaudžiamoji svirtis fiksuoja kovinę dalį. Ginklas paruoštas kitam šūviui.

Paleidžiamasis – smogiamasis mechanizmas, pritaikytas šaudyti pavieniais šūviais ir šūvių serijomis, neleidžia iššauti, kol spynos rėmas užims kraštutinę priekinę padėtį.

Šaudant pavieniais šūviais iš naujo iššauti galima tik iki galo atleidus nuleistuką ir vėl jį nuspaudus.

1-vamzdis; 2-šovinys; 3-viršutinis uoksas; 4-kovinė spynos dalis; 5-du rutulėliai; 6-kovinės dalies užsklendimo detalė; 7-daužiklis; 8-daužiklio spyruoklė; 9-spynos rėmas.
Veiksmai, ginklus užsikirtus
1. Laikyti ginklą nukreiptą į šaudymo kryptį.
2. Pervesk keitiklį į saugos padėtį.
3. Patikrink, ar dėtuvė yra gerai įdėta.
4. Trauk užtaisymo rankenėlę ir užfiksuok ją galinėje padėtyje.
5. Patikrink, ar šovinio nėra lizde.
6. Išmušk užtaisymo rankenėlę iš galinės padėties.
7. Tęsk šaudymą.
Jei išmušant užtaisymo rankenėlę iš galinės padėties, spyna su spynos rėmu nepilnai užsidaro, tai:

– Ginklas užtaisomas neteisingai, t.y. negalima ranka laikyti už užtaisymo rankenėlės tol, kol ji grįžta į pradinę padėtį.

– Spynos rėmas su spyna bei šovinio lizdas yra nešvarūs – išvalyk juos, patikrink šovinio lizdą.

– Grąžinamasis mechanizmas prarado savo savybes – jį pakeičia ginklų meistras.
Jei ginklas pakartotinai užsikirto:

– ištaisyk ginklą;

– paimk išmestą šovinį ar tūtą ir atlik šiuos veiksmus:
1. Tūta įstrigo tūtų išmetimo angoje:

– tūta atsimuša į tūtų surinktuvą. Paleisk arba nuimk tūtų surinktuvą;

– defektuota traukiklio spyruoklė;

– defektuotas išmetiklis arba spyruoklė.
2. Ar tūta buvo išmesta?

– jei ant tūtos nematyti jokių poveikio žymių, reikia išvalyti šovinio lizdą ir traukiklio išpjovę;

– jei tūta pasiliko šovinio lizde, tai yra defektuotas traukiklis. Pakeisk patį traukiklį arba jo spyruoklę. Jei tūta su spynos kovine dalimi juda atgal, bet neišlekia per tūtų išmetimo angą, tai yra defektuotas išmetiklis arba yra pažeistas tūtų atmušiklis. Tūtų atmušiklis arba išmetiklis yra pakeičiamas ginklų meistro.
3. Ar šovinys įstumiamas į šovinio lizdą?
– tai patikrinama, atlikus 5 punktą (veiksmai ginklui užsikirtus). Po to, ginklas yra ištaisomas. Jei šovinys neįstumiamas į šovinio lizdą, šovinys neišlekia per tūtų išmetimo angą, reikia ištaisyti ginklą.
4. Šovinys gali būti neįstumiamas į šovinio lizdą dėl šių priežasčių:

– dėtuvė atsilaisvino iš dėtuvės spragtuko – gerai įdėk dėtuvę;

– šoviniai užsikerta dėtuvėje – patikrink, ar dėtuvė gerai surinkta bei ją išvalyk;

– dėtuvės korpusas arba skliauteliai yra deformuoti;

– dėtuvės spyruoklė yra pažeista.
5. Ar ant šovinio matyti, kad daužiklis trenkė į šovinį? Jei matyti tai šoviniai yra seni.

– patikrink, kad šovinio nėra lizde;

– tęsk šaudymą.
6. Jei nematyti, kad daužiklis trenkė į šovinį arba žymė yra labai neryški:

– patikrink daužiklį;

– patikrink paleidžiamojo – smogiamojo mechanizmo lizdą (spyruokles);

– išvalyk ginklą.
Amunicija
Automatiniam ginklui AK4 naudojamas 7,62 x 51 mm šovinys.
Šovinių tipai:

– koviniai šoviniai;

– trasuojantys šoviniai;

– imitaciniai šoviniai.

Šoviniai pakuojami į popierines dėžutes po 20 vnt., o šios į dėžes (760 kovinių + 40 trasuojančių = 800).
Ginklo valymas ir priežiūra

Kasdieninė priežiūra: ji visada atliekama prieš šaudymą, šaudymo metu ir po šaudymo. Svarbiausia, kad ginklas veikia, yra švarus ir nėra pažeistų ginklo dalių. Jei yra pažeistos ginklo dalys, kurių negali pakeisti arba kurias gali pakeisti tik ginklų meistras, tu turi pranešti artimiausiam vadui.
Ginklas yra dalinai išardomas ir kiekviena detalė yra gerai išvaloma.
Speciali priežiūra. Ji atliekama gavus įsakymą iš būrio ar kuopos vado . Svarbiausia tu turi patikrinti:

– kad taikymosi įrenginys nėra pažeistas;

– kad nuspaudus ir atleidus nuleistuką, jis grįžta į savo pradinę padėtį;

– kad daužiklio spyruoklė nėra sulankstyta ir kad tarpai tarp jos vijų yra vienodi;

– kad uokso išpjovos nėra pažeistos;

– kad numeris ant spynos rėmo su spyna sutaptų su trim paskutiniais ginklo numerio skaičiais.

Leave a Comment