Formulės

Veiksmas:
Sudėtis a + b = c
a, b — dėmenys
c — suma a + b = b + a
a + (b + c) = (a + b) + c
a + 0 = a
a + (-a) = 0
Atimtis a – b = c
a —turinys
b — atėminys
c — skirtumas a – b = a + (-b)
a – 0 = a
0 – a = -a
a – a = 0
Daugyba a b = c
a, b — dauginamieji
c — sandauga a × b = b × a
a × (b × c) = (a × b) × c
a × (b c) = a × b a × c
a × 1 = a
a × 0 = 0
a ×
(-a) × b = a × (-b) = -(a × b)
(-a) × (-b) = a × b
Dalyba a b = c (b 0)
a — dalinys
b — daliklis
c — dalmuo a (

Laipsnis
a — laipsnio pagrindas
n — laipsnio rodiklis

, kai

,

, m, n

, =

Kvadratinė šaknis
a —pašaknis , kai ,

,

,

,

Kubinė šaknis
a — pošaknis , kai b3 = a

n-tojo laipsnio šaknys , kai bn = a;

;

(b ≠ 0);

;

;

.

Veiksmai su paprastosiomis trupmenomis

, , , ,

, kai a = 0, , ,

, ,

, , , ,

jei , tai ad = bc

Greitosios daugybos formulės

,

,

,

,

Skaidymas dauginamaisiais

— bendrojo dauginamojo iškėlimas,

,

— kvadratų skirtumas,

; čia x1 ir x2 kvadratinio trinario ax2 + bx + c šaknys (kvadratinės lygties ax2 + bx + c = 0 sprendiniai).
Kvadratinį trinarį ax2 + bx + c galima išskaidyti dauginamaisiais, kai .
Kita:
(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca,
a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca) Jeigu tapatybėje a + b + c = 0, tada a3 + b3 + c3 &##8211; 3abc = 0 ir a3 + b3 + c3 = 3abc.

Skaičių palyginimas

a < b, kai a – b < 0

a b

a > b, kai a – b > 0

b a
a = b, kai a – b = 0 a

b

Aritmetinė progresija d- skirtumas (pastovus skaičius) a1, a2, ., an- skaičių seka , . Geometrinė progresija q- ,

Leave a Comment