zmogus

Būk žmogus Būk žmogus. Visur ir visada Humanizmas(lot. humanus – žmoniškas) pažiūrų sistema, žmogų laikanti pagrindinę vertybę, žmogiškumą – trokštamais žmonių santykių principais. Svarstau, ką reiškia būti žmogumi? Gal tūrėti tam tikrą vietą visuomenėje. Būti jos pilnaverte nare. Žmogui atsitinka taip, kad jis atsiduria įvairiausiuose situacijose, ir pasielgia vienaip ar kitaip. Žmonės yra skirtingi, ir kiekvienas žmogus gali pasielgti savaip. Jam atrodis kad pasielgia teisingai, žmogiškai, o kitiems atrodis kad toks poelgis jo blogas, netoleruos tokio poelgio. Būti žmogumi? Man atrodo dažnai žmmogui kyla klausymas. Kaip elgtis vienu atveju, kaip pasielgti vienoje situacijoje ar kitoje. Kai pradedama svarstyti tai, kas mums patinka ar nepatinka, kam mes pritariame, ką atmetame, ką mes laikome baustinu, o ką vertu pagirimo ar apdovanojimo įsitraukiame į mąstymą apie vertybęs. Skirtinos dvi žmogaus siekimo rūšys: tai vertybės ir gėrybės. Gėrybės yra sunaudojamos, o vertybės nėra išsiamiamos. Verybės yra tai, kas žmogui yra išskirtinai svarbu, kas daro jį žmogumi. Kiekvienas žmogus turi vertybių jam svarbių. Tai viena iš jų būtų žmmogiškumas. Manyčiau aš, kad ne visi žmonės supranta kas tai yra žmogikumas. Plačiau pažiūrint į žmogiškumo sąvoką, į ją telpa visos vertybės – pagarba, savigarba, atsakomybė, pareiga, meilė, tolerancija, supratingumas, sąžiningumas, nuširdumas,gerumas, doro.

-Šis klausimas kartu yra ir atsakymas! Žmogus – tai besiblaškanti būtybė, kuri vi

iską analizuoja, stebi, visą laiką kažko ieško ir vis neranda. Bet čia tik juokais! Žiūrint iš labai aukštai, didžiulės visatos akimis – žmogus yra niekas. Maža niekinga dulkelė, pasiklydusi begalybėje, tačiau turinti dievišką kibirkštį. Todėl žmogus dažnai pranoksta save: nenuilsdamas ieško, rizikuoja, tyrinėja, bando įspėti pasaulio paslaptis, daro stulbinančius atradimus. Jis jau ryžosi savo žvilgsnį nukreipti į dangų ir nebijo mesti jam iššukio. Atmink! Po 200 metų žmogus užmegs kontaktą su proto broliais kituose pasauliuose. Vengrų aparatūra pagaus pirmuosius signalus iš kosmos. O tiesos apie kosmosą reikia ieškoti senose šventose knygose. O kas įvyks iki tol? -Iki to žmonija išgyvens labai daug kataklizmų ir audingų įvykių. Pasikeis žmonių samoningumas. Bus sunkūs laikai. Žmonės pagal tikėjimą suskils į grupes. Pasaulyje atgis pats seniausias mokslas. Manęs kllausia “ar tas laikas greit ateis?” Ne, negreitai. Dar negriuvo Sirija! (1980) Yra sena alegorija: buvo metas, kai vienas kupranugaris kainavo 18 grašių ir buvo labai vertinamas. Paskui atsirado daugiau kupranugarių, ir vienas jų kanavo tik vieną asparą. Tačiau jau nebuvo pirkėjų. Pamąstykite, nes ateis diena, kai žmogus turės visko, bet negalės nusipirkti neįkainojamų turtų – draugystės, meilės, gerumo ir užuojautos.

Leave a Comment