Vilnius – Lietuvos Respublikos sostinė.

Vilnius – Lietuvos Respublikos sostinė. Vilnius įsikūrė nuostabiame Neries ir Vilnelės upių slėnyje, išaugo Europos kultūrų ir religijų sandūroje. V-IXa. prie Pilies kalno jau buvo didelė gyvenvietė. Oficiali miesto paminėjimo data – 1323m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas perkėlė sostinę iš Trakų į Vilnių. 1579m. įsteigtas Vilniaus universitetas tapo kultūrinės traukos centru. XX a. pradžioje Vilnius – nacionalinio judėjimo centras. Dabar Vilniuje yra valstybės valdymo įstaigos, čia ir šalies mokslo, meno ir kultūros centras. Mieste gyvena 590 tūkst. žmonių.

Kristijonas Donelaitis (1714-1780) – pirmas didelis lietuvių poetas, poemoje “Metai” pavaizdavęs Mažosios Lietuvos baudžiauninkų – būrų gyvenimą, atskleidęs jų žmogiškąjį grožį, įrodęs lietuvių kalbos vertingumą. K.Donelaičio kūrinys yra “unikalus reiškinys XVIII a. Europos literatūroje, praaugęs savąjį laiką. Unikalus jis ne tik vaizduosena, bet ir pačia gyvenimo samprata, požiūriu į liaudies žmogų. XVIII amžiuje nebuvo įprasta žemiausią visuomenės sluoksnį vaizduoti rimtai, o Donelaitis būrų gyvenime įžvelgia egzistencinę žmogaus problematiką…” (V.Zaborskaitė. Trumpa lietuvių literatūros istorija. Baltos lankos, 2000)

“Kristijonas Donelaitis, apvalioji skulptūra, yra universiteto šiaurinio korpuso eksterjere, šiaurės vakarų kampo lodžijoje. Padaryta iš stiklaplasčio (aukštis – 3m). Poetas vaizduojamas sėdintis ramia, didinga poza, su atversta knyga ant kelių. Skulptūros siluetas aiškus, formos apibendrintos, faktūra ruplėta, tapybiška. Svarbūs poetą apibūdinantys akcentai yra raiškių bruožų veidas, rankos ir knyga. Postamente parašyta poeto pavardė, gyvenimo ir paminklo pastatymo datos. Skulptūra sukurta K.Bogdano, pastatyta tais pačiais metais, minint 250-ąsias K.Donelaičio metines.”