Veronikos tragedijos priežastys

Didziausią, brangiausią ir gražiausią dovaną, kurią tik gali turėti žmogus – yra jo gyvybė. Ir nesvarbu kokiomis saligomis žmogus begyventų, baugu ir sunku jos netekti, o tuo labiau pačiam nutraukti. Bet mūsų žiayriame pasaulyje dėl žmonių abejingumo ir nesupratingumo kartis atsitinka taip, kad net dvasiškai ir fiziškai stiprus žmogus būna priverstas atsisakyti jam Dievo duotos dovanos ir tapti savižudžiu. Ši problėma yra nagrinėjama A. Vienuolio apsakyme ,, Paskenduolė,,. Čia aprašomos pagrindinės veikėjos, gražios ir jaunos merginos Veronikos, tragedijos priežastys.
Sakoma, kad žmogus yra saavo likimo kalvis, nors labai dažnai likimas priklauso ne nuo paties žmogaus norų ir troškimų, bet ir nuo susiklosčiusių aplinkybių ir, žinoma, nuo jo socilinės padėties. Sunku pasakyti kaip būtų susiklostęs Veronikos likimas, jei ji būtų gymusi turtingoje šeimoje, bet pinigų stygius privertė merginą pačiai kovoti už vietą visuomenėje, neleido jai atsiriboti arba ištrukti iš tamsios, žiaurios ir nepsišvietusios kaimo bendruomenės, kuri nėštumą be vestuvių laikė didžiausią nedorybę ir nuodėmę. Bet socialinė padėtis buvo tik viena iš Veronikos tragėdijos priežasčių.
Kiekvienoje beendruomenėje egzistuoja savo autoritetai ir lyderiai, pripažinti ir garbinami tos bendruomenės narių. Autoritetų nuomonė yra be galo svari ir svarbi. Tamsiame, neapsišvietusiame, fanatiškaireligingame kaime, kuriame gyveno pagrindinė apsaymo heroje Veronika, tokiu autoritetu būvo kunigas, žiaurus, piktas, nesupratingas žmogus. Jis nesuprato Ve

eronikos bėdos, pniekino, pažemino ir atstūmė ją žmonių akivaizdoje. Sekdami Kunigo pavizdžiu, taip pat pasiilgė kaimo gyventojai. Savo žiaurumu ir patyčiomis jie sugniuždė merginos sielą ir tokiu būdu pastūmėjo prie savižudybės.
Bendruomenės formuoja savo narių nuostatas ir pasaulėžiūrą, ir jos pripažinimas yra labai svarbus kiekvienam tos bendruomenės nariui, bet vis gi svarbiausią įtaką žmogaus gyvenimui ir jo sprendimams turi šeima. Veronika, atstumta kaimo gyventojų ir draugų, nesulaukė ir arimiausio žmogaus – tėvo pagalbos, užuojautos, supratimo ir paramos. Po susitikimo su juo Veronika buvo visiškai dvasiškai, morališkai ir fiziškai palaužta ir sugniuždyta. Tėvo žiaurumas buvo paskutinis postūmis Veronikai bedūgnės link, privertęs jauną merginą atsisakyti gyvenimo ir nutraukti ne tik savo, bet ir nekalto, dar negymusio kūdikio gyvybes.
Žmonės sako, kad kiekvienas iš mūsų yrra savo gyvenimo šeimininkas, bet kaip dažnai mesj tampame tik bejėgiu likimo žaisliuku, žiauriame ir negailestingame atsitiktinumų pasaulyje. Socialinė padėtis, kunigo nusistatymas, tėvo žiaurumas, bendruomenės nusistatymas – visa tai ir dar dugybė faktorių tapo Veronikos tragedijos priežastimi ir lėmė jos sprendimą pasiduoti ir nutraukti savo ir savo vaiko gyvybes.

Leave a Comment