Vanda Juknaitė. Biografija ir kūrybos bruožai.

Vanda Juknaitė gimė 1949m Papiliuose, Rokiškio rajone. Mokėsi VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Dėsto VPU. 1983m.išleido pirmą apsakymų rinkinį. 1990m.išėjo romanas “Šermenys”. 1995m. apysaka “Stiklo šalis”.

Kūrybos Bruožai:

1.Romanas “Šermenys” apie sovietinio laikotarpio kaimą, todėl panašus į Granausko “Gyvenimas po klevu”. Kūrinys realistinis (net natūralistinis, su daugybe etnokultūros elementų).2.Apysaka “Stiklo šalis” apie moters padėtį šeimoje ir moters (mamos, žmonos) problemas, apie jos vienatvę.3.Apysakoje dominuoja uždara erdvė (namai, ligoninė) net tada, kai veiksmas vyksta lauke, ta erdvė yra labai ribota (kiemas, čiuožykla). Šalia namų, kuriuose gyvena moteris vienoj pusėj greitkelis, kitoj geležinkelis.4.Apysakos veikėjai neturi vardų, visi vadinami bendriniais žodžiais, nepasakojama vientisa istorija, todėl pasakojimas fragmentiškas, pasakojimą sudaro trumpi epizodai. Toks pasakojimo būdas pabrėžia, sustiprina moters vienišumą.5.Vyrai apysakoje vaizduojami tik tiek, kiek reikia atskleisti moters pasaulį. Akcentuojamos skirtingos vyrų ir moterų vertybės.6.Apysakoje atskiras veikėjas yra šuo (kalė). Ji tartum pagrindinės veikėjos prototipas. Tas šuo toks pat bejėgis ir nelaimingas, kaip pagrindinė veikėja. Tokį įspūdį sukuria moters veiksmams įvardyti pavartoti veiksmažodžiai, kurie yra būdingi šuns veiksmams įvardyti.7.Vandos Juknaitės stiliui būdingas tikslumas, daug nutylėjimų, daug dėmesio skiriama jausmams, pasakojama trečiuoju asmeniu. Į viską žiūrima moters akimis.