vaiku teises

Kiekvienas vaikas turi teisę į gyvenimą meilėje , šilumoje ir mylimų žmonių apsuptyje. Juk kiekvienas savo gyvenimą pradedame nuo kūdikystės .Suaugęs žmogus gali savimi pasirūpinti ,o kas padės bejėgiams vaikams?Tam juk sukurtos vaikų teisės . Tačiau jei paklausime bet kurio žmogaus, kokios yra tos teisės tikriausiai nedaugelis galės atsakyti. O jei nežino kokios jos yra, tai negali ir jų laikytis.O vaikų teisėse yra minimi tokie straipsniai , kurie daugeliui iš mūsų net nesukelia abejonių , kad galima jų nepaisyti, pavyzdžiui , kad kiekvienam vaikui privalo būti suuteikta medicinos pagalba, ar leidžiama lankyti mokyklą.Kiekvienas vaikas turi teisę gyventi su savo tėvais, ar būti įvaikintas jei tai jam naudinga .Taigi manau , kad tai žino visi , o jei žino , tai kodėl jų nesilaiko? Žinoma visi mes, bent jau mums taip atrodo ,kad visi lankome mokyklą, tačiau , toli gražu taip nėra .Gal mums reikėtų nusiimti rožinius akinius ir pažvelgti tiesai į akis.Juk nevisi gyvena taip gerai kaip mes . Gal reikėtų pamatyti tuos vaikus , kuriems nesiseka , kurių tėvai geria ,ar negali jų iššlaikyti dėl pinigų trūkumo,tuos vaikus ,kurie neturi namų ,gyvena gatvėje ,šiukšlynuose.
juk tai auga mūsų ateitis , jei nenorime rūpintis nuskriaustais vaikais, tai gal pagalvokime apie tolimesnę Lietuvos visuomenę.Taigi mes visą tai galime pamatyti, ir nereikia žiūrėti užsienietiškų filmų , kad suprastum ir pa

ajustum tą skausmą širdyje, ir nepriteklių buityje,nes lygiai tokia pati padėtis, o gal ir blogesnė vaikų atžvilgiu yra Lietuvoje. Tokia širdgėla ,siaubas ,nepasitikėjimas netgi artimiausiais žmonėmis smarkiai sužeidžia ir skaudžiai formuoja vaikų psichiką.Žinoma kaip ir kitose šalyse , taip ir Lietuvoje yra vaikus sauganti įstaiga , tai vaikų namai , tačiau daugelis vaikų geriau pasirenka gyvenimą gatvėje,šaltyje, nei gyvenimą vaikų namuose. Vyriausieji valstybės vadovai labiau suka galvas dėl politinių reikalų , negu kaip padėti Lietuvos vaikams. Juk našlaičiai nusipelnė gyenti geriau , ar ne ?Čia aš minėjau tuos vaikus kurie gyvena skurde , tačiau nereikai manyti , kad tų vaikų, kurie lanko mokyklą , gyvena pasiturinčiai teisės nėra pažeidinėjamos.Toli gražu ne.Gal būt jų teisės yra švelniau pažeidinėjamos, tačiau tai nereiškia,kad jos nėra tokios skaudžios kaip gyvenimas nepritekliuje. Vaikai eiina į mokyklą, ir ten jie susiduria su stresu , įtampa, kartais kitų vaikų pažeminimu tai labai skaudu ir turbūt daugeliui iš mūsų teko tai patirti.O jei grįžti namo,o ten laukia blogai nusiteikę tėvai , su daugeliu priekaištu.Lietuvoje neretas atvėjis, kai žudosi vaikai.Tai labai skaudi mūsų visuomenės problema, ir čia socialiniai darbuotojai nelabai gali padėti.Gal būt čia padėti gali naujas visuomenės požiūris į vaikus ir jų teises.Kaikuriems žmonėms reiktų įsisąmoninti , kad vaikai, tai nėra keistų gyvūnų rūšis, tai žmonės, labai jautrūs , taip pat protingi, i
ir kai kada geriau viską suprantantys nei jie patys, gal būt jie jau pamiršo, kad kadaise jie irgi buvo vaikai.Atsižvelgdama į tai, kad visiems žmonių giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės , teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas buvo sukurtos visus žmones ginančios teisės . Juk kiekvienas žmogus gali naudotis visomis teisėmis ir laisvėmis( nesvarbu ar jis suaugęs ar vaikas) paskelbtoje Deklarocijoje.
Tu turi teisę į apsaugą nuo bet kokio išnaudojimo.Valstybė Tave privalo saugoti nuo bet kokių išnaudojimo formų .Tai taip pat parašyta Vaikų teisėse, tačiau ar tikrai valstybė saugo vaikus nuo išnaudojimų. Ar vaikai dirbantys benzino kolonėlėse yra visiškai neišnaudojami?Kai namo grįžti purvinas, tepaluotas, pavargęs, o už tai gauni centus, ir dirbi šį darbą , nes žinai , kad valgyti namuose nėra kyla mintys apie savižudybę.Žinoma buvo pasakyta , kad ten vaikams dirbti negalima , tačiau nieko daugiau .Ten prietavęs vėl pribėga mažas berniukas suodinu veideliu ir paklausęs ar nereikia nuplauti automobilio, ir išgirdęs neigiamą atsakimą nubėga prie kito automobilio.Manau, kad reikėtų pasirūpinti tomis socialiai remtinomis šeimomis , kad vaikams nebereikėtų dirbti tokio pavojingo,ir labai blogai apmokamo darbo.Juk tėvai privalo aprūpinti savo vaikus maistu ir pastoge bent jau tol, kol jų vaikai netampa pilnamečiais.Lietuvoje yra nemažai gerų žmonių , kurie padeda , ar bent jau stengiasi padėti li
ikimo nuskriaustiems vaikams .Yra rengiami įvairūs labdaros koncertai, atkeliauja ir pagalba iš užsienio, kad vaikų teisės būtų mažiau pažeidinėjamos , ar būtų lengviau verstis globos namuose ,tačiau kas žino ,ar toji pagalba tikrai nukeliauja ten , kur jos labiausiai reikia .Tačiau jei mes tik matysime ,ir piktinsimės ,kaip vaikams yra blogai, keiksime įstatymus ir nei piršto nepajudinsime dėl viso to, kas mus piktina , dėl visuomenės požiūrio ir viso kito, tai nei teisės bus mažiau pažeidinėjamos , nei mums patiems širdyje bus geriau.Na žinoma kiekvienas iš mūsų galime pasakyti ,jog mes nieko negalime padaryti , kad tai ne mūsų ,o valstybės ir socialinių darbuotojų darbas, tačiau jei visi taip galvos , tai ir minėtieji darbuotojai nedaug kuo galės padėti . Juk kiekvienas žmogus yra nors ir nedidelė, tačiau visgi visos Lietuvos visuomenės dalis.Taigi aš manau ,kad pirmiausiai reikėtų pradėti nuo visuomenės nuomenės pakeitimo .Vaikų teisėse aiškiai, juodu ant balto parašyta, kad ‘’Tu turi teisę gyventi ir bręsti’’,
’’1.Kaip ir kiekvienas vaikas,Tu turi teisę gyventi.
2.ValstybėTau turi sudaryti sąlygas gyventi ir ugdyti savo gabumus’’.
Taigi vaikas turi teisę ‘’gyventi’’,o ne egzistuoti .O visgi kuogi skiriasi ‘’gyvenimas’’nuo ‘’egzistavimo’’?Ar tikrai visi Lietuvos vaikai gyvena patirdami gyvenimo džiaugsmą, tik meilę,šilumą ir gėrį?Toli gražu ne, bent jau aš taip manau .Taigi mes vėlgi susiduriame su va
aikų teisių pažeidimais.Valstybės pasirašiusios šią Vaikų teisių Konvenciją įsipareigoja jų nepažeisti ir jas ginti.Žinoma,aš tikiu ,kad Lietuvoje visi žmonės susiję su šia Konvencija tikrai stengiasi ,ne tik nepažeisti vaikų teisių ,tačiau ir ginti vaikus nuo žmonių pažeidinėjančių nepilnamečių teises.Tačiau gal tų žmonių yra permažai , gal reiktų paskirti daugiau lėšų ir pastangų šiam darbui?
Tu turi būti apsaugotas nuo blogo elgesio su tavimi .
1.Valstybė privalo tave apsaugoti nuo bet kokio fizinio ar psichinio smurto.Ji privalo tavimi rūpintis jei esi paliktas likimo valiai,neprižiūrimas,išnaudojamas ,jei su tavimi blogai elgiamasi,patiri prievartą;ir nesvarbu ,ar gyveni su tėvais ,ar su kitais asmenimis .
Tai vaikų teisės . Gal būt valstybė stengiasi tai padaryti ,tačiau viskas vėl atsimuša į ekonomikos nuosmūkį , lėšų trūkumą ir perdaug didelį dėmesio skyrimą sau .Tačiau mes čia kalbėjome apie sveikus, geriau ar blogiau gyvenančius vaikus,o juk mūsų visuomenėje yra ir neįgalieji , kurių kartais tėvai atsisako tik dėl fizinės ar psichinės negalios.Tada šie likimo nuskriausti ir tėvų atstumti vaikai atsiduria vaikų globos namuose, kur jie dažniausiai būna izoliuojami nuo išorinio juos supančio pasaulio .O juk tai yra tokie patys vaikai turintys tas pačias teises:gyventi pilnavertį gyvenimą ,būti nepriklausomi ir dalyvauti visuomenės gyvenime.Tačiau ar šie vaikai gauna tai , kas jiems teisėtai priklauso?Manau, kad ne.

Tagi viskas susiveda į vieną , kad visai mūsų visuomenei kuo labiau reikia stengtis dėl vaikų gerovės,dėl mūsų ateities,o valstybiai skirti daugiau lėšų ir pastangų dėl vaikų teisių pažeidinėjimo.

Leave a Comment