Jonas -Maciulis- Maironis

Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932)

Kontekstai

Kultūrinis:
1. Maironį veikė XIX amžiaus antroje pusėje carinės valdžios

įvestas lietuviško spausdinto žodžio draudimas.
2. Daug įtakos turėjo garsieji laisvės šaukliai S. Daukantas, A. Baranauskas, ir kiti.
Istorinis:
J. Mačiulio parašyta knyga “Apsakymai apie Lietuvos praeigą”, buvo pirmoji ištisinė Lietuvos istorija parašyta lietuvių kalba.
Biografinis:
Jis gimė didelių socialinių ir politinių sukrėtų epochoje, savo kilme susijęs su ta lietuvių valstietijos dalimi, kuri baudžiavos ir pirmųjų poreforminių dešmtmečių laikotarpiu buvo ekonominio ir kultūrinio progreso nešėja.
Kūrybos bruožai:
Maironio kūryboje raasime visas tris literatūros rūšis:
1. Lyrika (“Pavasario balsai”)
2. Epika ( Lietuvos istorija, bladės ir poemos)
3. Drama ( “Kęstučio mirtis”, “Vytautas pas kryžiuočius”)
Kryptis:
Priskiriamas romantizmui
Žandrai:
• Eilėraštis (odė, elegija, sonetas, oratorija,.)
• Poema ( “Jaunoji Lietuva”, Baladės)
• Satyra
• Drama
• Libretas
• Istorinis veikalas

Kūrinių tipai:
• Romantiški kūriniai
• Dainiškieji
• Peizažiniai
• Patriotiniai
• Meditacinio pobūdžio eilėraščiai
• Oratoriniai
Lyrinis subjektas:
• Labai dažnai artimas pačiam autoriui
• Maksimalistas
• Lyrinio subjekto pagrindinis požiųris: “ Tarp aukojimosi ir gyvenimo sau”.
• Satyrose lyrinis subjektas yra labai pašaipus
• Lyrinio subjekto situacija: stengiasi aprėpti visumą.
Kūrinių nuotaika:
Pakili, iškilminga, verčianti suusimąstyti, nuliūsti.

Laikas:
• Tikima ateitimi
• Istorinis laikas
• Mitologinų dalykų
• Gana skaudi dabarties kritika
• Biografinis laikas

Meninė kalba:
Gausu metaforų, simbolių, epitetų, personifikacijų, metodimijų, palyginimų.
Temos:
• Tėvynės temos
• Draugystės, vienatvės, nusivylimo.
Problemos:
Rūpi krašto problemos.
Vertybės:
Patriotizmas, meilė tėvyniai, tikėjimas, draugystė, ištikimybė.

Kūryba:

br />Poemos: “Jaunoji Lietuva”, “Raseinių Magdė”, “Mūsų vargai”.Libretai “Kame išganymas”, “Nelaimingas Danutės vestuves”. Didelę istorinę trilogiją: “Kęstučio mirtis”, “Vytautas pas kryžiuočius”, “Didysis Vytautas-Karalius”. Taip pat drama apie Barborą Radvilaitę. Po to parašė dar viena poemą “Tarp skausmų į garbę”. Ir dar keletas jo kūrinių: “Juratė ir Kastytis”, “Čičinskas”, “Medvėgalio kalnas”, “Šatrijos kalnas”, “Nuo Punios kalno”, “Užkeiktas Skapiškio varpas”, “Dyvitis”, eilėraščių rinkinys “Pavasario balsai”.

Leave a Comment