Tautinė savimonė

Tautinė savimonė

Ar kada nors susimastėte apie Lietuvos tautinę savimonę? Ar laikote save savo šalies patriotu? Sovietiniais laikais patriotų buvo begalės, dauguma Lietuvių stojo į kovą prieš rusų armiją sausio 13 dieną, prie Vilniaus televizijos bokšto. Visi tą dieną buvę prie bokšto rodė savo ištikimybę Lietuvai, patriotizmą ir ryžtą.
Praėjus lygiai 18 metų po rusų okupacijos, Lietuvių patriotizmas labai sumažėjo. Dabar jau mažai kas stotų į kovą už Lietuvą, nes Lietuvos jaunoji karta nežino ką reiškia būti patriotu, jie to nėra patyrę „savo kailiu“, todėl Lietuvoje tautinė savimonė šiais laikais yra labai prislopinta.
Lietuvos tautinė savimonė slypi žmonių mintyse, širdyse bei žinoma istoriniuose, kultūriniuose paminkluose, mokslo bei literatūros veikaluose, religijoje. Sovietiniais laikais tai buvo slopinama: deginamos knygos, griaunami paminklai, uždarinėjamos bažnyčios. Skaudžiausias tautinės savimonės žlugdymas buvo fizinis genocidas-buvo naikinama tauta.
Šie įvykiai kurie liko žmonių mintyse, širdyse, ir pasąmonėje, žlugdo šiuolaikinį požiūrį į patriotizmą. Tikėtina, kad šis požiūris su laiku pasikeis, ir Lietuva vėl taps patriotų šalimi.