sunkesnių žodžių rašyba

A
Ąžuolas , ąsa , atsipūtęs,
apytuštis, anądien, adjutantas,
asimiliacija, abiturientas,
amoniakas.

B
Briliantas, barjeras, bjaurus,
buljonas, batalionas.

D
Drėksti-eskia-ė, dukteriai,
dvejetas, dailyraštis, drįso,
daugianacionalinė, degsite,
draskėsi, duslus, dūmai,
dylanti, džiūvo, didvyris,
diferenciacija.

G
Gęsta-geso, grįsti-grindžia,
grėsti-gresia, galąsti, gryčia,
grąžinti skolą, gražinti klasę,
gąsdinti, garsiakalbis, grasina,
gydymas , grįžta, graso, gręšti,
gūdžiai, grūdintas, genialus.

I
Įgrysta, įgriso ,indėlis,
ypatingas, ypatybė, iš tikrųjų,
ieškinys, ištęsi, išsigąsta,
išgąstis, įniciatoriai, idėja,
išdverusi, įspūdžiai, idealas,
ieškovas, Jiznas, jubiliatas,
Jiesia, iniciatorius.

K
Kąsti kąsnį, kasti žemę, kristi,
kryžkelė, kūrenti, karžygys,
kūrinys, kažkoks, karjeristas.

L
Lįsti, lygus, lūpos, liūdyti,
lūkuriavo, lęšis, lentpjūvė.

M
Mokytųsi, mąsto, maudymąsi, megzti.

N
Nedrįsęs, neįlįsiąs, nusigręšk,
naujagimis, naujytėlaitis.

P
Pažįstamas, pasiryžimas,
patriotas, perkūnsargis,
pašiūrė, pėdsakai, plyšys,
pažįstu, pūstelėjus, pustyti,
pūkelis, pasiskųs,pacientas,
premjeras, pianinas, paviljonas,
patriotas, potencialas, pjede-
stalas, pensionas,porcelianas,
psichiatras, pjūvis.

R
Ręsti, ryžtis, rugiagėlė,
rūsčiai, rąstas, risčia,
rūpestis, rūūstus, rąžosi,
radiola.

S
Spręsk, skęsta, skylė, samanos,
spąstai, pasiųsti, spartakiada,
spragsi, sukrypęs, santūrus,
siūva, sūkurys, slastai,
skųstis, sąžinė, stadionas,
seserei, siusti klasėje,
subjektyvus.

Š
Šąla-šalo, šauniesiems,
šyla, šįmet, šešėlis.

T
Tesėti, tęsėsi, tręšti trąšomis,
tęsti, turbūt, tris syk,
tęsinys, tįso, tąsa,
tyko, tvyksteli, sutrešo.

V
Vykdyti, vąšas, vėjūkštis,
variantas, variacija.

Ž
Žūva, žūtbūt, žiebėsi,
žydėjusią, žiburys, žlugo.
šalti-šąla-šalo baigei,indėlis,duk- spąstai,narsūs,
balti-bąla-balo teriai,turbūt,ru- skųstis,sąžinė,
kąsti-kanda-kando giagėlė,rugiapjū- neįlįsiąs,
gęsti-gesta-geso tė,mokytųsi,mėlyn- vykdyti,kažkoks,
išsigąsti-ą-an žiedė,perkūnsargis grasina,rūsčiai,
tesėti-tesi-ėjo kąsnis,vąšas,ąžuo- gydymas,grįžtų,
gręsti-ndžia-ndė las,tąsa,mąstymas, tyla,siųsti,
grėsti-gresia-ėsė trąšos,pažįstamas, nedrįsęs,gresia,
kąsti-nda-ndo rąstas,sąžinė,bar- ypatingas,
galąsti-nda-ndo jeras,žūtbūt,pasi- kasdavo,graso,
kasti-kasa-kasė ryžimas,vardiklis, įgrysta,ištęsi,
grąžinti skolą ypatybė,piliakal- priežastis.
gražinti klasę nis,dvejetas,gar-
trešti-ę-e(pūti) siakalbis,iš tik-
tręšti-ę-ę(trąša) rųjų,stadionas,ly-
grįsti-ndžia-ndė giagretus,dailyra-
įgrysti-ysta-yso štis,lęšis,maudy-
ręsti-enčia-entė mąsi,jėga,bjaurus,
lįsti-en-in-lįs patriotas,ieškinys
ryžtis-tasi-žosi samanos,seserėlei,
tęsti-ę-ė tris syk,tęsinys,
drėksti-eskia-ė siusti klasėje,
gąsdinti-ą-ą tesėti-tesi-ėjo,

Leave a Comment