Skyrybos paaiškinimas

2002 03 05 Mindaugo Švobos 10m

Tekstas

Ištrauka iš Juozo Baltušio knygos PARDUOTOS VASAROS II kūrinio Virto ąžuolai*

Senasis Alaušas ne sykį kalbėjo,1 kad ilga nosis rodo gerą žmogaus būdą. Gal ir teisybę kalbėjo,2 bet reikia dar pažiūrėti. Paurukas irgi turėjo ilgą nosį,3 o ar geras buvo? Stanislovas visada nelinksmas. Jeigu geras,4 tai ko nelinksmas? Alaušas aiškino,5 kad geri žmonės visada linksmi,6 o blogi —7 nelinksmi. Taigi reikia dar pažiūrėti. Veidą Stanislovas turėjo šviesų,8 skruostus raudonus kaip šermukšnio uoga po pirmųjų šalnų. Ir sveikatos tiek,9 kad,10 rodos,10 vienu gūstelėjimu sieną išliūliuos,11 kumščiai kaip šlėgos,12 kur klyną varo skeliaman rąstan… 0 nelinksmas. Lyg jam kas negero atsitiko arba tuoj gali atsitikti,13 ir jis dabar laukia,14 kaip atsitiks. Stovi vakare troboj ir žiūri į tamsų langą. Dienos metu eina kiemu,15 žiūrėk,15 vėl sustojo,16 atsisuko į laukus ir stovi. Vis laukia. 0 ko tu sulauksi? Laukuose taigi nieko dora:17 dirvos nusnigtos šiurpso,18 sušalę alksniapalaikiai styro,19 varnos rėkia. Bet Stanislovas stovi,20 žiūri,21 žiūri ir žiūri…
Kitoniškas buvo Bataičių vidurinėlis,22 Laurynas. Ne tiktai mažesnio ūgio ir siauresnių pečių,23 o kad nestoviniavo,24 nežiūrėjo nei į tamsų langą troboj,25 nei į laukus iš kiemo. Ir barėsi jis ant kiekvieno žingsnio. Pamatys šiaudagalį nukritusį,26 tuoj rėkia,27 kad namus pustėjam,28 nieko nesaugom,29 vėjais gera leidžiam. Net už pralietą vandenį prie šulinio,30 už neišgertą kaušą šaukė:31
¾ Žinai gi,32 varvanosi,32 kiek išlaksi,33 kuriam velniui semi tiek,34 kiek neišlaki?
Ir už degtukus pyko,35 kad ugnį kuria ne perskeltu,36 o visu degtuku. O jeigu Stanislovas nusileisdavo ir kurdavo perskeltu,37 tai šaukė,38 kodėl skeltas tiktai į dvi,39 o ne į keturias dalis. Senoji Bataitienė neatsidžiaugė savo Laurynu,40 vis pranašavo nuo lovos:41
¾ Šitas neprapuls,42 nevaikščios pakiemiais su krepšiu ant pečių.

*Pastaba: šios ištraukos tekstas buvo truputėlį redaguotas.
2002 03 05 Mindaugo Švobos 10m

Paaiškinimai

1 – kableliu skiriamas šalutinis papildinio sakinys
2 – kableliu skiriamas sudėtinis priešinamojo sujungimo sakinys
3 – kableliu skiriamas sudėtinis priešinamojo sujungimo sakinys
4 – kableliu skiriamas šalutinis sąlygos aplinkybės sakinys
5 – kableliu skiriamas šalutinis papildinio sakinys
6 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio ir pažyminio sakinio dalys
7 – praleista sudurtinio tarinio jungtis
8 – kableliu skiriamos vienarūšės papildinio ir pažyminio sakinio dalys
9 – 11 – kableliais išskirtas šalutinis kiekybės aplinkybės sakinys
10 – kableliais išskirtas įterpinys
11 – kableliu skiriamos vienarūšės veiksnio sakinio dalys
12 – kableliu skiriamas šalutinis vietos aplinkybės sakinys
13 – kableliu skiriamas sudėtinis sudedamojo sujungimo sakinys
14 – kableliu skiriamas šalutinis papildinio sakinys
15 – kableliais išskirtas įterpinys
16 – kablelis skiria vienarūšes tarinio sakinio dalis
17 – po apibendrinamojo žodžio dedamas dvitaškis
18 – 19 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio ir veiksnio sakinio dalys
20 – 21 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio sakinio dalys
22 – kableliu išskirtas priedėlis
23 – kableliu skiriamas sudėtinis priešinamojo sujungimo sakinys
24 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio sakinio dalys
25 – kableliu skiriamos vienarūšės papildinio sakinio dalys
26 – kableliu skiriami du sakinio dėmenys. Tai bejungtukis sakinys
27 – kableliu skiriamas šalutinis priežasties aplinkybės sakinys
28 – 29 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio sakinio dalys
30 – kableliu skiriamos vienarūšės papildinio ir pažyminio sakinio dalys
31 – dvitaškis dedamas prieš tiesioginę kalbą
32 – kableliais išskirtas kreipinys
33 – kableliu skiriamas vientisinis sakinys nuo sudėtinio prijungiamojo sakinio
34 – kableliu skiriamas šalutinis kiekybės aplinkybės sakinys
35 – kableliu skiriamas šalutinis tarinio sakinys
36 – kableliu skiriamos vienarūšės pažyminio sakinio dalys
37 – kableliu skiriamas šalutinis sąlygos aplinkybės sakinys
38 – kableliu skiriamas šalutinis priežasties aplinkybės sakinys
39 – kableliu skiriamos vienarūšės pažyminio sakinio dalys
40 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio sakinio dalys
41 – dvitaškis dedamas prieš tiesioginę kalbą
42 – kableliu skiriamos vienarūšės tarinio sakinio dalys