Skyryba

Skyrybos ženklas Vientisinis sakinys Sudėtinis sakinys
Kablelis
Atskiria:

• Kreipinį: saulele, motule,
užtekėk, užtekėk.

• Vienarūšes sakinio dalis: taip
kiškis su savim kalbėjo, uostė žemę, tyrinėjo.

• Išplėstinius dalyvinius ir
būdvardinius pažyminius po pažymimojo žodžio: įėjusi rado senutę , bulves beskutančią.

• Kelis derinamuosius
pažyminius po pažymimojo žodžio: buvo tuomet devynerių metų bamblys, greitas, drąsus.

• Įterpinius: matyt, pavasaris
bus lietingas.

• Priedėlius: lietuvių kalbos
abėcėlė, arba alfabetas, turi 32 raides.

• Tikslinamąsias aplinkybes:
ten, už gražaus pušyno, matėsi jūra.

Atskiria:

• Šalutinį sakinį nuo
pagrindinio: kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.

• Bejungtukio sakinio dėmenis:
saulutė nusileido, mėnulis patekėjo.

• Sudėtinio sujungiamojo
sakinio dėmenis: ei

i
ina vilkas, o genelis medį kala.

Brūkšnys

Atskiria:

• Veiksnį nuo tarinio, kai
sudurtinio tarinio vardinė dalis išreikšta daiktavardžio arba kiekinio skaitvardžio vardininku, o tarinio jungtis praleista: dukart du- keturi.

• Priedelį, esantį sakinio gale:
netoli Vilniaus yra aukščiausias Lietuvos kalnas- Juozapinė.

• Kelis derinamuosius
pažyminius sakinio gale: tai buvo varna- šluba, sušlapus, pavargus.

• Rašomas prieš apibendrinamąjį
žodį ( po vienarūšių sakinio dalių): Čiobreliai, kmynai, ramunėlės- visos šios vaistažolės auga mūsų pievose.

• Išskiria įterptinius sakinius:
auklėtoja- visa tai žinojo- labai įdomiai pasakoja.

Atskiria:

• Bejungtukio sakinio dėmenis,
kai antras dėmuo yra išvada, pa

a
adarinys, kai yra supriešinimas: Atsisuku- namų jau nematyti.
Jauniausioji žiūri- jos marškinių rankovėje begulįs žaltys.
Dvitaškis

Rašomas:

Po apibendrinamojo žodžio prieš vienarūšes sakinio dalis: visos šios vaistažolės: čiobreliai, kmynai, ramunėlės, auga mūsų pievose.

Atskiria:

Sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenis, kai antrasis aiškina pirmąjį: voras buvo atkaklus: ji

i
is pradėjo nert tinklus.
Kabliataškis
Rašomas:

Kai dėmenų mintys nutolusios viena nuo kitos: tu mano gyvenimas, aš tavo saulė; mudviejų abiejų gyvenimas drauge bus visada saulės nušviestas.