Skolinių biznis, biznierius, biznesmenas analizė dabartinėje lietuvių kalboje

1168 0

Turinys

Įvadas..............................3

1.Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius................. ..4

1.1. Internete.............................. .4

1.1.1. Internetiniuose straipsniuose......... .......5

1.1.2. Komentaruose..........................6

1.2. Sakytinėje kalboje............................7

1.3. Radijuje, televizijoje..........................8

Išvados..............................9

Literatūra..............................10Įvadas

Skoliniai lietuvių kalboje yra nevienalytis leksikos sluoksnis: vienas iš jų yra svetimybės, turinčios lietuviškų bruožų bei kalbininkų taisomi jau seniai, kiti – atėję į mūsų kalbą kaip tarptautiniai žodiai.

Mano tiriamasis darbo objektas yra skoliniai biznis, biznesmenas, biznirius. Tai svetimybės (kitaip barbarizmai), kurios neatitinka lietuvių kalbos normų ir lieka už jos ribų. Biznis, biznesmenas, biznierius turi adekvačius pakaitalus, t.y. verslas, verslininkas. Dėl to dabartinėje lietuvių bendrinėje kalboje barbarizmų vartojimo sfera yra labai ribota. Beet šnekamojoje kalboje jų vartojama dar gana daug.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, ar šie skoliniai yra vartojami lietuvių kalboje: straipsniuose, komentaruose, sakytinėje kalboje, televizijoje. Todėl mano pagrindiniai uždaviniai buvo: 1. surinkti medžiagą, 2. remiantis teorine literatūra išanalizuoti skolinių vartojimą, 3. padaryti apibendrinimus.

Darbo tiriamoji medžiaga/ šaltiniai – knygos, tokias kaip D. Mikulėnienės „Kalbos patarimai 4“; Leksika: skolinių vartojimas, 2005 ; A. Pupkio „Kalbos kultūros pagrindai“ 1980; www.vlkk.lt; www.donelaitis.vdu.lt ir internetiniai puslapiai, kurie padėjo išanalizuoti mano tiriamąjį darbą.1. Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius

Skoliniai – svetimų kalbų sulietuvinti elementai (žodžiai), kurie pastaraisiais dešimtmečiais įvairias būūdais pateko į lietuvių leksiką iš daugelio kitų šalių kalbų (anglų, lenkų, suomių, prūsų ir kt.). Lietuvių kalbos skoliniai gali būti analizuojami pagal kilmę ir pagal asimiliavimosi laipsnį. Pagal pastarajį skoliniai yra skirstomi į tris grupes: tikruosius skolinius, svetimybes (barbarizmus), tarptautinius žodžius.

Svetimybės (a

arba barbarizmai). Tai už bendrinės kalbos normų ribų išeinantys senesni ir naujieji skoliniai, vietoj kurių turime arba pasidarome tinkamų savų žodžių. Šių žodžių patariama visai nevartoti arba bent vengti. .Neteiktina svetimybė biznis (taip pat ir biznierius) yra angliškas atitikmuo, kuris kai kur yra įgavęs neigiamą reikšmę kaip „įtartinas, nešvarus verslas“. Tad dažnai pavartotas paprasto verslo reikšme, biznis suteikia tekstui nepageidaujamų atspalvių. Ir dar keisčiau atrodo, kai tame pačiame tekste šie žodžiai vartojami pramaišiui.

Biznis, biznesmenas, biznierius ntk. reikšme = versla, verslininkas1.1. Internete

Kompiuteris yra vienas iš informatyviausių priemonių XXI a. Kiekvienas žmogus, turintis internetą, gali skaityti straipsnius ir juos komentuoti., tačiau čia neišvengiama leksikos klaidų. Daugelyje straipsnių yra vartojami nelietuviški žodžiai – skoliniai, o ypač straipsnių komentaruose.1.1.1. Internetiniuose straipsniuose

Pimajame Giedrės Gorienės 2006 12 22 dienraštyje „Karštas komentaras“ irr kituose straipsniuose yra vartojami nelietuviški žodžiai – svetimybės. Tai įrodo, kad skolinius vartoja ne tik paprasti Lietuvos žmonės, bet ir patys žurnalistai. Kodėl? Galbūt žurnalistai nėra visiškai kompetentingi savo darbui, tačiau jie privalo žinoti , kad biznis, biznesmenas, biznierius – tai skoliniai, kurį vertėtų keisti į verslas, verslininkas.

Valdas Adamkus verčia lietuvius saugoti JAV narkotikų biznį Afganistane

„Kaip sekasi jūsų biznis?” – paklausė Darja Aslamova Mirvaiso – smulkaus narkotikų prekeivio, apsilankiusi jo namuose Afganistane.

„Sunkiai”, – atsakė jis. – “Aš, matote, tik smulkus narkotikų prekeivis. Dabar visą

narkotikų biznį perėmė am

merikiečiai [.]

„Jūs norite pasakyti, kad NATO dalyvauja narkotikų biznyje?” – paklausė Mirvaiso žurnalistė.

„[.] Tai didelis biznis.[.], jūs greičiausiai užmuš – ir užmuš greičiausiai ne afganistaniečiai, o amerikiečiai, kurie kalnuose saugo tą biznį.[.] Talibų laikais heroino biznį šiaurėje kontroliavo čečėnai ir uzbekai, o pietuose – pakistaniečiai ir arabai. O dabar heroino biznį kontroliuoja amerikiečiai. [.] Darykite išvadas!”. 1

[.] žymus USA kovotojas su vaikų pornografija Internete biznesmenas T. Mc Lellan (USA}, [.] 2

[.] Biznierius esu nuo prigimties. Būdamas penkerių pardavinėdavau kramtomos gumos lipdukus, vėliau kitokių būdų užsidirbti sugalvojau [.]3

________________________________________

2. Alina Sauliuskienė, PASAULIO NAUJIENOS, „Tėvystė:likimas ar pasirinkimas?”. Prieiga per internetą

http://www.gyvybe.lt/uzgyvybe/199904/uzg04_11.html (žiūrėta 2007-12-07)

3. Orijus Gasanovas, 2007 09 24, „Biznierius – parduodu žmones ir kebabus”. Prieiga per internetą: http://gatve.delfi.lt/archive/article.php?id=14494625 (žiūrėta 2007-12-07)1.1.2. Komentaruose

Šie sakiniai gramatiškai, leksiškai nėra ištaisyti, tad tai yra Lietuvos žmonių komentarai. Todėl čia itin tikėtika surasti daug svetimybių, turinčių lietuviškų atitikmenų, nes komentarus, manau, rašo įvairaus išsilavinimo lygio žmonės. Kalbos mokslo jie traktuojami kaip normos priešybė, t. y. kalbos klaidos.

Vardas: Čia

Komentaras: bandoma prastumti naują biznio sistemą – užgrobti eilę metų mokesčių mokėtojų pinigus. Lietuvos architektas jau pateikė tai kauniečiams, ko nesugebėjo prancūzai. Ačiu Jam.1

Vardas: albertas

Komentaras: Prie ko čia gazpromas. Pasistatykime perdavimo tinklus ir baigsis biznis su atomine.Veršių tauta.O aplamai: kas jaučia kaltę, kad mes iki šiol neturime perdavimo tinklų. Juk turi toks bū

ūti.2

Vardas: ATE

Komentaras: Man atrodo, kad atkatas ir yra liuks biznis net uz 5 cent. Nes Ciubaisas parduoda rusams ar lenkams, ar gudams po 40-50 CNT, O GAL IR brangiau. [.]3

Vardas: XXL

Komentaras: Nieko nuostabaus ir nieko blogo, kad jis biznierius. Daug Anglijos zvaigzdziu irgi uzsiima bizniu.[.]4

Vardas: r7kyc82k

Komentaras: tik nepersibizniauk biznesmenas 5

________________________________________

1.Gediminas Stanišauskas, 2007-11-24, „Kauno diena“ , „Išvaryti prancūzai atkuto”. Prieiga per internetą:

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=7&aid=52820&action=comments (žiūrėta 2007-12-07)

2. ten pat (žiūrėta 2007-12-07)

3. Tomas Čyvas, 2007-10-20, „Tomas Čyvas: Ačiū lenkams”. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/68722/DESC/1 (žiūrėta 2007-12-07)

4. Aurimas Račiukaitis, 2007-07-21, „S.Povilaitis – dainuojantis pajūrio verslininkas (video)”. Prieiga per internetą:

http://www.lrytas.lt/?id=11850217741183660729&view=9&p=3 (žiūrėta 2007-12-07)

5. 2006-08-10. Prieiga per internetą http://www.ladaklubas.lt/forum_viewtopic.php?6.3771.30 (žiūrėta 2007-12-07)

Vardas: Antanas Skrajūnas

Komentaras: Komentarus skaitau daugiau nei du metus iš eilės.Skaičiau aš juos ir tada, kai ubagų karalius tapęs miesto meru, pirmuoju savo potavarkiu įkūrė pirmąją Gylių kavos plantaciją, vienintelę pasaulyje, toje aikštėje, kur vienas biznierius norėjo įkurti biznio, paslaugų ir pramogų centrą. Skaičiau ir tuos komentarus, kai garsaus universiteto profesorius taranavo policininką.6

Vardas: Graph

Komentaras: [.]Davai ir tu prekyb centrį susiveik, galėsi būt biznesmenas, k

. . .

Literatūra:

„Kalbos kultūros pagrindai“ (A.Pupkis), 1980

„Kalbos patarimai 4“; Leksika: skolinių vartojimas (autorė ir sudarytoja D. Mikulėnienė), 2005

http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/68722/DESC/1

http://www.diskusijos.lt/viewtopic.php?t=27918&start=0

www.donelaitis.vdu.lt

http://gatve.delfi.lt/archive/article.php?id=14494625

http://www.gyvybe.lt/uzgyvybe/199904/uzg04_11.html

http://www.hotcommentary.com/index.php?id=419

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=7&aid=52820&action=comments

http://www.ladaklubas.lt/forum_viewtopic.php?6.3771.30

http://www.lrytas.lt/?id=11850217741183660729&view=9&p=3

http://www.veidas.lt/lt/leidinys.AllComments/3fd978c84bf97

www.vlkk.lt

http://ualgiman.dtiltas.lt/skoliniai.html

Join the Conversation

×
×