Skolinių biznis, biznierius, biznesmenas analizė dabartinėje lietuvių kalboje

Turinys

Įvadas..............................3
1.Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius................. ..4
1.1. Internete.............................. .4
1.1.1. Internetiniuose straipsniuose......... .......5
1.1.2. Komentaruose..........................6
1.2. Sakytinėje kalboje............................7
1.3. Radijuje, televizijoje..........................8
Išvados..............................9
Literatūra..............................10Įvadas
Skoliniai lietuvių kalboje yra nevienalytis leksikos sluoksnis: vienas iš jų yra svetimybės, turinčios lietuviškų bruožų bei kalbininkų taisomi jau seniai, kiti – atėję į mūsų kalbą kaip tarptautiniai žodiai.

Mano tiriamasis darbo objektas yra skoliniai biznis, biznesmenas, biznirius. Tai svetimybės (kitaip barbarizmai), kurios neatitinka lietuvių kalbos normų ir lieka už jos ribų. Biznis, biznesmenas, biznierius turi adekvačius pakaitalus, t.y. verslas, verslininkas. Dėl to dabartinėje lietuvių bendrinėje kalboje barbarizmų vartojimo sfera yra labai ribota. Beet šnekamojoje kalboje jų vartojama dar gana daug.
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, ar šie skoliniai yra vartojami lietuvių kalboje: straipsniuose, komentaruose, sakytinėje kalboje, televizijoje. Todėl mano pagrindiniai uždaviniai buvo: 1. surinkti medžiagą, 2. remiantis teorine literatūra išanalizuoti skolinių vartojimą, 3. padaryti apibendrinimus.

Darbo tiriamoji medžiaga/ šaltiniai – knygos, tokias kaip D. Mikulėnienės „Kalbos patarimai 4“; Leksika: skolinių vartojimas, 2005 ; A. Pupkio „Kalbos kultūros pagrindai“ 1980; www.vlkk.lt; www.donelaitis.vdu.lt ir internetiniai puslapiai, kurie padėjo išanalizuoti mano tiriamąjį darbą.1. Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius
Skoliniai – svetimų kalbų sulietuvinti elementai (žodžiai), kurie pastaraisiais dešimtmečiais įvairias būūdais pateko į lietuvių leksiką iš daugelio kitų šalių kalbų (anglų, lenkų, suomių, prūsų ir kt.). Lietuvių kalbos skoliniai gali būti analizuojami pagal kilmę ir pagal asimiliavimosi laipsnį. Pagal pastarajį skoliniai yra skirstomi į tris grupes: tikruosius skolinius, svetimybes (barbarizmus), tarptautinius žodžius.

Svetimybės (a

arba barbarizmai). Tai už bendrinės kalbos normų ribų išeinantys senesni ir naujieji skoliniai, vietoj kurių turime arba pasidarome tinkamų savų žodžių. Šių žodžių patariama visai nevartoti arba bent vengti. .Neteiktina svetimybė biznis (taip pat ir biznierius) yra angliškas atitikmuo, kuris kai kur yra įgavęs neigiamą reikšmę kaip „įtartinas, nešvarus verslas“. Tad dažnai pavartotas paprasto verslo reikšme, biznis suteikia tekstui nepageidaujamų atspalvių. Ir dar keisčiau atrodo, kai tame pačiame tekste šie žodžiai vartojami pramaišiui.

Biznis, biznesmenas, biznierius ntk. reikšme = versla, verslininkas1.1. Internete
Kompiuteris yra vienas iš informatyviausių priemonių XXI a. Kiekvienas žmogus, turintis internetą, gali skaityti straipsnius ir juos komentuoti., tačiau čia neišvengiama leksikos klaidų. Daugelyje straipsnių yra vartojami nelietuviški žodžiai – skoliniai, o ypač straipsnių komentaruose.1.1.1. Internetiniuose straipsniuose
Pimajame Giedrės Gorienės 2006 12 22 dienraštyje „Karštas komentaras“ irr kituose straipsniuose yra vartojami nelietuviški žodžiai – svetimybės. Tai įrodo, kad skolinius vartoja ne tik paprasti Lietuvos žmonės, bet ir patys žurnalistai. Kodėl? Galbūt žurnalistai nėra visiškai kompetentingi savo darbui, tačiau jie privalo žinoti , kad biznis, biznesmenas, biznierius – tai skoliniai, kurį vertėtų keisti į verslas, verslininkas.

Valdas Adamkus verčia lietuvius saugoti JAV narkotikų biznį Afganistane

„Kaip sekasi jūsų biznis?” – paklausė Darja Aslamova Mirvaiso – smulkaus narkotikų prekeivio, apsilankiusi jo namuose Afganistane.

„Sunkiai”, – atsakė jis. – “Aš, matote, tik smulkus narkotikų prekeivis. Dabar visą
narkotikų biznį perėmė am

merikiečiai [.]

„Jūs norite pasakyti, kad NATO dalyvauja narkotikų biznyje?” – paklausė Mirvaiso žurnalistė.

„[.] Tai didelis biznis.[.], jūs greičiausiai užmuš – ir užmuš greičiausiai ne afganistaniečiai, o amerikiečiai, kurie kalnuose saugo tą biznį.[.] Talibų laikais heroino biznį šiaurėje kontroliavo čečėnai ir uzbekai, o pietuose – pakistaniečiai ir arabai. O dabar heroino biznį kontroliuoja amerikiečiai. [.] Darykite išvadas!”. 1

[.] žymus USA kovotojas su vaikų pornografija Internete biznesmenas T. Mc Lellan (USA}, [.] 2

[.] Biznierius esu nuo prigimties. Būdamas penkerių pardavinėdavau kramtomos gumos lipdukus, vėliau kitokių būdų užsidirbti sugalvojau [.]3

________________________________________
2. Alina Sauliuskienė, PASAULIO NAUJIENOS, „Tėvystė:likimas ar pasirinkimas?”. Prieiga per internetą
http://www.gyvybe.lt/uzgyvybe/199904/uzg04_11.html (žiūrėta 2007-12-07)
3. Orijus Gasanovas, 2007 09 24, „Biznierius – parduodu žmones ir kebabus”. Prieiga per internetą: http://gatve.delfi.lt/archive/article.php?id=14494625 (žiūrėta 2007-12-07)1.1.2. Komentaruose
Šie sakiniai gramatiškai, leksiškai nėra ištaisyti, tad tai yra Lietuvos žmonių komentarai. Todėl čia itin tikėtika surasti daug svetimybių, turinčių lietuviškų atitikmenų, nes komentarus, manau, rašo įvairaus išsilavinimo lygio žmonės. Kalbos mokslo jie traktuojami kaip normos priešybė, t. y. kalbos klaidos.

Vardas: Čia

Komentaras: bandoma prastumti naują biznio sistemą – užgrobti eilę metų mokesčių mokėtojų pinigus. Lietuvos architektas jau pateikė tai kauniečiams, ko nesugebėjo prancūzai. Ačiu Jam.1

Vardas: albertas

Komentaras: Prie ko čia gazpromas. Pasistatykime perdavimo tinklus ir baigsis biznis su atomine.Veršių tauta.O aplamai: kas jaučia kaltę, kad mes iki šiol neturime perdavimo tinklų. Juk turi toks bū

ūti.2

Vardas: ATE

Komentaras: Man atrodo, kad atkatas ir yra liuks biznis net uz 5 cent. Nes Ciubaisas parduoda rusams ar lenkams, ar gudams po 40-50 CNT, O GAL IR brangiau. [.]3

Vardas: XXL

Komentaras: Nieko nuostabaus ir nieko blogo, kad jis biznierius. Daug Anglijos zvaigzdziu irgi uzsiima bizniu.[.]4

Vardas: r7kyc82k

Komentaras: tik nepersibizniauk biznesmenas 5

________________________________________
1.Gediminas Stanišauskas, 2007-11-24, „Kauno diena“ , „Išvaryti prancūzai atkuto”. Prieiga per internetą:
http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=7&aid=52820&action=comments (žiūrėta 2007-12-07)
2. ten pat (žiūrėta 2007-12-07)
3. Tomas Čyvas, 2007-10-20, „Tomas Čyvas: Ačiū lenkams”. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/68722/DESC/1 (žiūrėta 2007-12-07)

4. Aurimas Račiukaitis, 2007-07-21, „S.Povilaitis – dainuojantis pajūrio verslininkas (video)”. Prieiga per internetą:

http://www.lrytas.lt/?id=11850217741183660729&view=9&p=3 (žiūrėta 2007-12-07)

5. 2006-08-10. Prieiga per internetą http://www.ladaklubas.lt/forum_viewtopic.php?6.3771.30 (žiūrėta 2007-12-07)

Vardas: Antanas Skrajūnas

Komentaras: Komentarus skaitau daugiau nei du metus iš eilės.Skaičiau aš juos ir tada, kai ubagų karalius tapęs miesto meru, pirmuoju savo potavarkiu įkūrė pirmąją Gylių kavos plantaciją, vienintelę pasaulyje, toje aikštėje, kur vienas biznierius norėjo įkurti biznio, paslaugų ir pramogų centrą. Skaičiau ir tuos komentarus, kai garsaus universiteto profesorius taranavo policininką.6

Vardas: Graph

Komentaras: [.]Davai ir tu prekyb centrį susiveik, galėsi būt biznesmenas, keliausi po visas afrikas, kietas galėsi būt, pinigais gryčia kūrensi [.]. 71.2. Sakytinėje kalboje
Sakytinėje kalboje taip pat galime išgirsti daug neteiktinų svetimybių, atėjusių iš kitų kalbų. Biznis, kilęs iš anglų kalbos business. Įstojus į ES lietuviai vis dažniau mokinasi anglų, todėl šis tarptautinis žodis yra lengvai įsimenamas. Tačiau kartais biznis su

uteikia nepageidaujamą atspalvį. Taip pat kartais žodžiai gali būti vartojami viena ar kita reikšme.

Gatvėje ar kitoje vietoje esu girdėjusi keleta kartų vartojant žodį biznis, pvz:

„Šiandien reikės nueiti į „Biznio valdymo centrą“, pasiteirauti [.]“;

„Gal norėtumėt įsigyti biznio paskolą? Smulkaus biznio paskolos: sunkvežimiams, biznio įrangai pirkti [.] “

„Čia negalima statyti automobilio, nes tai skirta žmonėms, atvykusiems biznio reikalais“

„ Mano biznio veikla kasmet pasiekia vis geresnius rezultatus“

________________________________________

6.Artūrass rožėnas, 2003-12 -01, “Dar dvi Lietuvos”. Prieiga per internetą: http://www.veidas.lt/lt/leidinys.AllComments/3fd978c84bf97

(žiūrėta 2007-12-07)
7. 2007-11-13. Prieiga per internetą: http://www.diskusijos.lt/viewtopic.php?t=27918&start=0 (žiūrėta 2007-12-07)1.3. Radijuje, televizijoje
Lietuvių kalba yra viena iš sudėtingiausių pasaulio kalbų, todėl mums lengviau įsisavinti kitų kalbų žodžius. Televizijos bei radijos vedėjai labai dažnai tuos žodžius vartoja savo kalboje, galbūt todėl, kad kartais, verčiant kokį nors tekstą iš anglų ar kitos kalbos, jų skaitomi tekstai nėra redaguojami kvalifikuoto specialisto.Tačiau tai yra viena iš keletos galimybių. Kitu atveju, radijuje arba televizijoje kalba ne tik vedėjai, bet ir paprasti Lietuvos žmonės, kurių kalba dažnai yra „išdarkyta“. Pvz:

„[.] iš šito paveikslo mes galime pasidaryti gerą biznį [.]“. – kalbėjo laidos „TV detektyvai“ vienas iš herojų.

„[.] prie parduotuvių ar kito biznio vietų dažniausiai yra užrašas apie draudimą ne šios parduotuvės lankytojams [.] statytis automobilį.“1

„[.] ponas Vladimieras nenoriai kalbėjo apie savo biznio reikalus [.].“2

________________________________________
1. 2007 12 08, radijas „ Extra fm“
2. 2007 12 10, radijas „Kauno fonas“Išvados
Šiame tiriamąjame darbe bandžiau ištirti ir išsiaiškinti, ar svetimybės – biznis, biznesmenas, biznierius yra vartojami mūsų kalboje. Mano tikslas buvo pasiektas, nes įrodžiau, kad žmonės savo kalboje, tekste ar komentaruose kalba ir rašo netaisyklingai bei vartoja daugšių neteiktinų žodžių. Tačiau, kaip bebūtų gaila, tai stumia lietuviškus žodžius iš mūsų žodyno.

Norint pasiekti savo tikslą, kad nebūtų mūsų kalboje skolinių – svetimybių, pirmiausiai mokyklose galėtų daugiau mokyti apie skolinių vartoseną, taip pat tūrėtų būti vis daugiau tokių laidų kaip „Žodis – ne žvirblis“, kur yra aiškinama, kaip reikėtų kalbėti taisyklingai ir kokių žodžių negalima vartoti mūsų kalboje.

Mano darbo rezultatais galėtų pasinaudoti moksleiviai, studentai ar kiti žmonės, besidomintys lietuvių kalba. Tačiau šis darbas galėtų būti tęsiamas, galbūt reikėtų padaryti tyrimą ar paklausėlę ir išsiaiškinti, kiek per mėnesį galime išgirsti skolinių televizijoje, radijuje, mūsų kalboje, straipsniuose ir kitur.

Literatūra:

„Kalbos kultūros pagrindai“ (A.Pupkis), 1980
„Kalbos patarimai 4“; Leksika: skolinių vartojimas (autorė ir sudarytoja D. Mikulėnienė), 2005
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/68722/DESC/1
http://www.diskusijos.lt/viewtopic.php?t=27918&start=0
www.donelaitis.vdu.lt
http://gatve.delfi.lt/archive/article.php?id=14494625
http://www.gyvybe.lt/uzgyvybe/199904/uzg04_11.html
http://www.hotcommentary.com/index.php?id=419
http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=7&aid=52820&action=comments
http://www.ladaklubas.lt/forum_viewtopic.php?6.3771.30
http://www.lrytas.lt/?id=11850217741183660729&view=9&p=3
http://www.veidas.lt/lt/leidinys.AllComments/3fd978c84bf97
www.vlkk.lt
http://ualgiman.dtiltas.lt/skoliniai.html

Leave a Comment