Santrauka Hamleto (su video)

Hamletas

HAMLETAS mirusios karalaius sūnus ir dabartinis sūnėnas.

HORATIO Hamleto draugas.

POLONIJUS, karaliaus šambelionas.

LAERTAS, Polonijaus sūnus.

MARCELAS ir BERNARDO, karininkai.

GERTRŪDA, Danijos karalienė, Hamleto motina.

OFELIJA, Polonijaus duktė

 

1 Veiksmas

I scena

Norvegijos karalius pradėjo ruoštis karui kurias užkariavo Hamleto tėvas mirusysis Danijos karalius.Danijos sargybiniems pradėjo vaidentis jų karalius kuris buvo užkovojęs Norvegijos žemės kuria nori atsiimti. Visi nutaria pasakyti Hamletui, kad jo tėvas vaidenasi.

IIscena

Mirus Danijos karaliui Danijos karalius skubiai ištekėjo už mirusiojo karaliaus brolio. Hamletas nepatenkintas motinos sprendimu ir jis nori išvykti mokytis į Vokietija. Susitinka savo draugus Marcela ir Bernarda kurie pasako Hamletui, kad tėvo Dvasia vaidenasi.

IIIscena

Larentas pataria Ofelijai, kad jinai su Hamletu elgtusi atsargiai, bet kad neiskaudintu. Loerta išlydi tėvas į kelione ir pataria kaip negalima elgtis, kad jį kiti gerbtu.

IVscena

Hamletas eina į sargybą ir pamato tėvo šmėklą. Tėvas pasikviečia jį toliau, kad niekas negirdėtu ką jie šneka.

Vscena

Tėvas papasakoja, kad ji nužudė jo brolis or vedė jo žmoną. Tėvas paprašo Hamleto, kad atkeršytu Hamletas už tėvo mirtį. Hamletas sutinka. Ką tėvas papasakojo Hamletui, Hamletas papasakoja tai savo draugams. Horacio ir Marcelai liepia prisiekti, kad neišduos niekam kas nužudė Hamlėto tėvą.

2 Veiksmas

I scena

Polonijus issiuncia savo tarna sekti savo sūnų Laerta ,Oufelija ateina papasakoti apie labai pasikeitusi Hamleto elgesi, o Plonijus tuja pat nubega pas karalių.

IIscena

Karalius gauna žinių iš Norvegijos, kad karas nebus vykdomas prieš Daniją.Karalius su Karaliene pakviečia senus draugus Hamleto, kad šie padėtu išsiaiškinti kodėl jam aptemo protas,o Polonijus savo ruožtu irgi aiškinasi ar tai neatsitiko dėl meilės Oufelijai.

Hamletas skundžiasi savo draugams, kad gyvenimas Danijoje tai tolygu kalejimui.

Pakviesti aktoriai, kad Halmetui pakeltu nuotaika,bet Hamletas susitaria su jai, kad būtu suvaidintas jo tėvo Karaliaus nužudymas.

3 Veiksmas

I scena

Oufelija nori sužinoti ar Hamletui ne dėl jos aptemo protas, bet susiduria su jo panieka ir pykčiu. Pasislepė besiklausantys ju pokalbio Karalius ir Karalienė ir Polonijus supranta, kad Hamletas piktas dėl kitos priežasties ir ruošiasi jį išsiuti į Angliją.

II scena

Atvyke aktoriai suvaidina Hamleto pataisyta pjese ir Karalius išsiunta , o karalienė reikalauja su juo pasikalbėti, kad jis pasakytu savo išprotėjimo priežastį, nes kitaip jam gresia kalejimas.

III scena

Karalius liepia ruoštis Hamleto išsiuntimui į Angliją, o pats melsdamasis prisipažysta nužudęs savo brolį.

4 Veiksmas

Hamletas pasako motinai, kad žino kas nužudė jos vyrą ir smerkia jos poelgį, kad ji gyvena su tėvo žudyku ir prašo, kad ji pripažintu savo nuodemę.

I scena

Karalius su karaliene nusprendžia, kad Hamletui pasimaišė protas ir todėl jis nužudė Poloniju, o dabar atgailauja prie jo kūno .Todel skubiai nori ji išsiuti.

II scena

Karaliaus pasiuntiniai nori išsiaiškinti kur Hamletas paslepė Polonijaus lavoną, bet atsakinėja jiems nesupratamai.

III scena

Karalius prašo pasakyti Hamleto kur paslepe Polonijau lavona bet jis nesako ir karalius jam pareiškia, kad jis bus išsiusta į Angliją su draugais kurie turi užanstspauduotą laišką kuriame nurodyta nužudyti Hamletą.

IV scena

Hamletas eidamas į laivą sutinka kapitona kuris papasakoja apie Norvego sunėno žygį per Danijos žeme į Lenkija užkariauti žemiu ir Hamletas susimasto kodėl jis paklūsta karaliaus valiai.

V scena

Oufelija ateina pas karaliene jai iš sielvarto aptemo protas netrukus lydimas kariu ir liaudies pas karaliu išsiveržia Laertas ir reikalauja jam atiduoti karaliaus sosta už tėvo nužudymą, bet karaliui pavyksta ji perkalbėti, kad jis nekaltas.

VI scena

Jurininkas iteikia Haratijui laišką.

VII scena

Karalius pasako Laertui, kad Hamletas nužudė jo tėva ir šis nori jam atkešyti. ir tuo metu atneša jurininkas laišką, kad Hamletas neišplaukė. Karalius sugalvoja plana kaip Laertas iškvieties Hamleta į varžybas su špagomis ji nužudys.Karalienė praneša baisia žinia, kad nuskendo Oufelija.

5 Veiksmas

I scena

Hamletas su Haatijumi ateina i kapines kur duobkasys kasa duobę ir dainuoja. Hamletas pradeda klausinėti duobkasi kam šį duobė ir jiems besikalbant ateina laidotuviu procesija nešina Ofelijos karstu.

II scena

Hamletas papasakoja savo draugui Horatio kaip jis išsigelbėjo iš savo pražuties Anglijoje ,kap jis atrado karaliaus siusta laišką kuriame buvo isakymas ji nužūdyti ,bet jis ji pakeitė ir įrašė išdaviku vardus, kad butu nužudyti. Karalius išprovokuoja Loerto dvikova su Hametus, bet prieš tai paruošdamas užnuodytas spagas ir užnuodyta gerimą. Besikaudami Hamletas su Loertu sužeidžia vienas kita ko pasakoje juos ištinka mirtis, bet prieš mirti Loertas pasako Hamletui, kad tai karaliaus nuodai juos nužudė,o apie tai papasakoja savo draugui Horacijui, kad šis pasakytu Danijos gyventojams kas kaltas dėl jų mirties.Karalienė miršta išgerusi užnuodyto gerimo kuris buvo skirtas Hamletui,o Hamletas sužinojas, kad spaga užnuodyta ja nuduria Karaliu.