Salomėja Nėris

2448 0

Salomėja Nėris – rykiausia nepriklausmybės laikais iaugusi poetė, pasiekusi meno auktumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti laktingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti irdies atvirumu. Tačiau S.Nėries įsipainiojimas į bolevikų pinkles ir duoklės komunizmo propagandai atidavimas meta dėmę jos asmeniui ir kūrybai.

Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) gimė 1904mBaigusi gimnaziją, 1924m. S.Nėris įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos filosofijos fakultetą, kur studijavo lietuvių literatūrąS.Nėries eilėračių būdingiausios savybės yra lyrizmas, paprastumas, aikumas, odio tikslumas ir melodinis lakumas. Nors i paiūros jos eilėračiai atrodo paprasti, taačiau eiliavime yra daug iradingumo1940m. okupacija S.Nėries gyvenime reikė gyvenimo dramos kulminaciją. Ji buvo paskirta vadinamojo Liaudies Seimo atstove, taip pat buvo irinkta į delegaciją vykti į Sovietų Sąjungos Aukčiausiąją tarybą prayti, kad okupuota Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungos sudėtį. Jai buvo pavesta parayti poemą Stalino garbei. Poetė tokią poemą paraė. Be to, ji raė ir daugiau eilėračių partinėmis temomis. Ligi iol yra daug į

. . .

Join the Conversation

×
×