Salomeja Neris

Salomėja Nėris(1904-1945)

Salomėja Nėris (tikroji pavardė Bačinskaitė) gimė 1904 metais lapkričio 17 dieną Kiršų kaime, Alvito valsčiuje, dabartiniame Vilkaviškio rajone.Vargu ar sutiksime skaitytoją, kuris neatsimintų S. Nėries eilėraščio ar daina virtusio posmo. Virš 40 kompozitorių sukūrė dainų S. Nėries žodžiais. Lyrikos tyrinėtojai poetės kūryboje įžvelgia nepaprastai turtingą bei genialumu pažymėtą meistriškumą. Kurdama eilėraščius, ji kartu sukūrė ir savo, kaip poetės biografiją. Savo lyriniuose eilėraščiuose ji išreiškė visus vidinius savo išgyvenimus. 1927m. poetė išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį „Anksti rytą”. Nors čia tik pirmoji poezijos knyga, bet joje jau matyti ryškus lyrinis S. Nėries talentas. Šiame rinkinyje grakščiais, plastiškais vaizdais, skambia daininga forma poetė reiškė nerūpestingą jaunystės džiaugsmą, romantiškas svajones ir polėkius, meilės ir gamtos pergyvenimus. Rinkinyje „Anksti rytą“ nesudėtingas jausmų pasaulis — meilė ir nusivylimai, jaunystės svajonės apie meilę, grožį ir teisingumą. Daugelyje eilėraščių stebima romanso tradicija, kurią poetė priartino prie lietuvių liaudies dainų. Jos eilėraščių rinkinys „Anksti rytą” kupinas optimizmo, šviesios mergautinės nuotaikos. Jau pats rinkinio pavadinimas vykusiai simbolizuoja poetės požiūrį į pasaulį: visas pasaulis ir visi jo reiškiniai jai tada atrodė labai skaidrūs lyg ankstų rytą nušviesti saulės. Šis rinkinys tai jaunatviška poezija, kurią dengia lengvas liūdesio šešėlis.Šiame pirmajame poetes eilėraščių rinkinyje yra 36 eilėraščiai. Visuose juose atsispindi jaunystės jausmai ir džiaugsmai, tačiau daugelyje eilėraščių džiaugsmai ir jausmai yra apgaubiami ir rūpesčiu, nerimu. Čia gausu ir mums visiems jau gerai žinomų eilėraščių, virtusių dainomis. Vienas tokių — eilėraštis „Jaunystė”. Jame apsakomas paprastos, kuklios piemenaitės grožis. Eilėraščių rinkinys „Anksti rytą” suskirstytas ir į smulkesnes dalis kurios turi savus pavadinimus. I-oji vadinasi „Anksti rytą” , II-oji dalis pavadinta „Vakaro smuikas”, III-osios pavadinimas „Geltonos vėliavos”, IV-oji pavadinta „Sidabrinė vienuma”, V rinkinio dalis vadinasi „Žemė dega”, o VI-oji, paskutinioji rinkinio dalis, pavadinta „Be ašarų”.

Pirmasis eilėraščių rinkinys „Anksti rytą” — pats romantiškiausias jos kūryboje. Rinkinio eilėraščiuose tokios temos, kurios jaudina kiekvieną jauną žmogų. Svajonės perkėlė poetę į pasaulį, kur nebuvo jokios kasdienybės, čia viskas atrodė kitaip: amžinai žydėjo sodai, baltavo aukšti kalnai, mėlynavo jūros. Pasaulis atrodė tarsi nesibaigiantis stebuklas, o kiekviename žingsnyje nepatirtos laimės pažadai. Tai tikrai puikus S.Nėries eilėraščių rinkinys, kuriame vyrauja jaunatviška nuotaika ir labai retai susiduriama su kasdienybės rūpesčiais ir vargais. Tai vienas romantiškiausių lietuvių literatūros klasikės rinkinių, kurį Jums tikrai siūlyčiau perskaityti.