S.Neris “Ankstu ryta”

Jaunystės polėkis (“Anksti rytą”)

“Anksti rytą” buvo pirmasis išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių ciklas, parašytas poetei dar esant studente. Poetė buvo pilna stipraus gyvenimo džiaugsmo ir gyveno jaunystės pojūčiais. S. Nėris norėjo paprastai, nuoširdžiai ir dainingai perteikti jaunystės polėkį. Ji norėjo aplinkinius įtikinti, koks laimingas yra jaunas žmogus ir parodyti, kokių stebuklingų galių suteikia jaunystė.

Eilėraščiuose “Anksti rytą” Salomėja Nėris išskyrė 9 svarbiausias jaunystės savybes:

• Jaunystė niekada nesibaigia:
“…man žadėjo žvaigždė jaunystė
Niekad negesti.” /”Žvaigždė jaunystė”/

• Jaunystė valdo žmogų:
“Širdį ugniniais sparnais suvystė,
Užliejo kraują.” /”Žvaigždė jaunystė”/

• Viskas skirta jaunam žmogui:
“Sužydėjo visos gėlės
Man jaunai”.
“Skamba skamba mano dainos
Tau jaunam”. /”Tau jaunam”/

• Jauni žmonės – laimingi:
“Anksti rytą baltos laumės
Laimę lėmė man jaunai” /”Anksti rytą”/

• Širdyje jaunu galima būti amžinai:
“Ir išbūrė ir nulėmė
Jauna būti amžinai”. /”Anksti rytą”/

• Žemė tarnauja jaunam žmogui:
“Žemė kryžkelėm žegnojas –
Ji keleiviam be sparnų “. /”Anksti rytą”/

• Jaunas žmogus turi šviesią ateitį:
“Už tų marių kyla bokštai
Ateities. –
Šviesūs šviesūs tavo rūmai –
Be nakties” /”Tau jaunam”/

• Jaunos dienos – džiaugsmo dienos:
“Ir jų kaip vėjų – vėjų pavasario
Nesuvaikysi ! ” /”Žvaigždė jaunystė”/

• Jauno žmogaus gyvenimas susideda iš auksinių valandų:
“Saulė žeria anksti rytą
Daug auksinių valandų.
Rytą auksu parašytą
Savo vardą aš randu!” /”Anksti rytą”/