Robertas Liuisas Stivensonas “Lobių sala” apibendrinimas

Lobių salos pagrindinis veikėjas yra Džimas.Ši knyga yra nuotykių.Lobių saloje rašoma, kaip į ramią „Admirolo Benbou“ užeigą užsuko visai nepažįstamas žmogus ir pareiškė , kad nori išsinuomuoti vieną kambarį. Su savimi jis atsitempė jūreivio skrynią.Jūreivis mėgdavo išgerti.Ir jis vieną kartą tiek prisigėrė, kad teko kviesti daktarą Livsį.Tačiau, net jis negalėjo išgelbėti kapitono. Jis mirė ir paliko savo skrynią. Džimas su mama nuėmė spyną nuo skrynios ir ten rado:kelis gabalėlius aukso, įvairių monetų ir žemėlapį. Jie pasiėmė dalį pinigų ir seną žemėlapį.Ten buvo pažymėta trys kryžiukai ir, prie vieno iš jų parašyta „didžioji lobio dalis čia“. Džimo mama išgirdo atjojančius ,greičiausiai kapitono priešus,kurie ketino pasisavinti žemėlapį.Džimas su mama pasileido bėgti.Jie nubėgo į gretimą miestelį ir atidavė žemėlapį Skvairui. Jis suorganizavo laivą ir įgulą.Jie rengėsi išplaukti ieškoti lobio.Kelionės metu paaiškėjo, kad ne visa įgula yra ištikima.Laivas atplaukė į salą ir vos tik spėjus išsilaipinti, kilo maištas.Daktaras , Skvairas, Džimas ir dar keli jūreiviai susirado saugią tvirtovę.Kitą rytą prasidėjo mūšis.Beveik visi priešai buvo nukauti.Tik Silveris ir dar keli liko gyvi.Daktaras Livsis netoli tvirtovės susitiko Beną Ganą, jau ilgą laiką gyvenantį šioje saloje.Jis pasakė, kad jau atrado lobį ir laiko jį saugiai paslėpęs.Tada geroji įgula apleido tvirtovę ir perdavė ją Silverijui, taip pat atidavė ir žemėlapį.Džimas tuo metu buvo išėjęs ir dabar grįžęs į tvirtovę, pateko Silveriui į nelaisvę.Tačiau Silveris buvo pasikeitęs, jis nesuskubo nužudyti Džimo ir dėl to įgula labai įniršo.Silveris su įgula išėjo ieškoti lobio.O priėję tą vietą, kur turėjo būti lobis, jie visi išsigando, nes ten buvo iškasta duobė ir mėtėsi kelios monetos.Įgula dar labiau įniršo ir norėjo pašalinti Silverį.Tik staiga pasigirdo keli šūviai ir dalis įgulos jau gulėjo ant žemės, o kiti pabėgo.Silveris, Džimas, kapitonas, daktaras ir Benas susinešę pinigus išplaukė į artimiausią salą .Ten pasiėmė naują įgulą ir išplaukė namo.O Silveris jau buvo pasiėmęs truputį pinigų ir pabėgęs.

Štai čia yra trumpas knygos „Lobių sala“apibendrinimas.