“Reikia išmokti nuolat gyventi dvasios, o ne materijos šalyje.” Vydūnas

“Reikia išmokti nuolat gyventi dvasios, o ne materijos šalyje” Vydūnas

Šiuolaikinis pasaulis sukasi apie pinigus. Svarbūs turtai. Neturi pinigų, negali keliauti, nueiti į prašmatnų restoraną ir panašiai. Bet pagaliau reikia išmokti gyventi dvasios, o ne materijos pasaulyje.
Ar pinigų stygius atima gyvenimo malonumą? Ne! Dievas mums neteikė tokio malonumo kaip kelionės, restoranai ir taip toliau. Jis suteikė mums kitą malonumą, kurį baigiame pamiršti. Tai dvasinis pasaulis. Jis skatina analizuoti save. Dvasinis pasaulis – tai savęs tobulinimas. Jame nėra pinigų, jame vyrauja mintys, svajonės, apmąstymai, jaausmai. Išsižadėdami dvasinio pasaulio išsižadate savęs, žmogiškumo. Žmogiškumas yra antroji dvasinio pasaulio dalis, žemesnės jėgos – aistra, norai, siekiai. Nepajėgdami savyje išlaikyti žmogiškumą, mes tampame materialistais.
Ką mums suteikia materijos pasaulis? Technologijas, patogumą, pasaulio pažinimą keliaujant, problemas, stygių, nepasitenkinimą, pyktį, karą. Matome, kad tokiame pasaulyje išgyventi sunku. Nuolat kamuoja problemos, susijusios su pinigais, vyksta dideli karai mūsų pasamonėje.
Dvasinis pasaulis suteikia galimybę pažinti ir tobulinti save, duoda aukščiausius egzistencijos dalykus: savimonę, sąžinę, išmintį, teisingumą, meilę, jausmus, aistrą, siekius.
Norint, kad pasklistų gėris ir pajaustume maalonumą gyvenime, reikia išmokti gyventi dvasios šalyje, galų gale dvasią išsaugoti savyje. Kad žmogus galėtų pasiekti absoliutų pasitenkinimą, suvokdamas būtinumą iškelti dvasią virš materijos, pasaulyje yra du keliai: dvasinio tobulėjimo ir kančių kelias.
Iš kur atsirado kančių kelias? Kai atsirado materialus pe

erteklius , mūsų karta ima jausti dvasios trūkumą. Žmogus pradeda ieškoti pasitenkinimo šaltinio. Bet tai virsta kančia, kuri pagaliau kažkada vis tiek priveda iki dvasinio pasaulio.
“Reikia išmokti nuolat gyventi dvasios, o ne materijos šalyje” – pasakė Vydūnas. Tačiau yra valios laisvė, kuri gali mus kreipti bloga linkme. Galima tik palinkėti žmonėms laiku “pasirinkti gyvenimą” ir neiti kančių keliu, kuriuo ne kartą ėjome praeityje.

Leave a Comment