Praktikos ataskaita: Terapinė ir geriatrinė slauga

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

BIOMEDICINOS STUDIJŲ KATEDRA

 

Kolegijos praktikos vadovas Genė Dapkevičienė

 

Šiauliai, 2016

 

ĮVADAS

 

Kursas, grupė: 2 kursas, BPS14

 

Praktikos pavadinimas Terapinė ir geriatrinė slauga

 

Praktikos apimtis, kreditų skaičius, atlikimo laikas: Kreditų skaičius:6. Praktika prasidėjo nuo gegužės 23d. ir tęsėsi iki birželio 16d.

 

Sveikatos priežiūros institucijos apibūdinimas: Ligoninėje dirba vienuolika medicinos mokslo daktarų, dirba didelis būrys jaunimo, kurių entuziazmas, nuolatinis domėjimasis naujovėmis, skatina diegti modernias technologijas, skatina ieškoti būdų, kad į ligoninę atvykęs pacientas sulauktų modernaus gydymo. Ligoninės administracija, turintys teisę spręsti, kai gydytojai kelia idėjas pirkti modernią įrrangą, administracija nesako ne, nes žino, kad gydytojai prašo ne dėl garbės sau. Jų pagrindinis noras – prie kenčiančio žmogaus sveikatos ir laimės aukuro atnešti dalelę proto ir širdies, kam naujos medicinos technologijos suteikia daugiau pasitikėjimo. Ko verta būtų gydytojo užuojauta ir svetimo skausmo supratimas, jei nenugalėtų blaivus protas ir profesionalumas, kuris medikui – svarbiausias.

 

Naujos technologijos suteikia garantijų lygiuotis į pažangiausias šalies bei Europos gydymo įstaigas ir tai teikia medikui pasitikėjimo savo jėgomis, o pacientui – pasitikėjimo mediku, žinojimo, kad sulauks tikrai kvalifikuotos, mokslo paasiekimų pagristos pagalbos. Medicinos šviesuomenė, protai, širdžių potencialas, naujos technologijos – visa tai yra Respublikinėje Šiaulių ligoninėje ir mums nėra ko kuklintis.

 

Kiekvienais metais atliekamas pakartotinis auditas patvirtina, jog įvertinta ligoninės kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008Ligoninėje sukurta, įforminta dokumentais, pr

rižiūrima bei atnaujinama kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ bei Lietuvoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros veiklą, reikalavimus. Viešoji įstaiga LST Sert 2011 m. lapkričio 30 d. ligoninėje atliko antrąjį priežiūros auditą 20 skyrių ir pateikė išvadas: Ligoninės kokybės vadybos sistema pagal ISO reikalavimus įgyvendinta praktikoje.

 

Siektini praktikos rezultatai: studentai gebės bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, analizuoti ir vertinti gyvybinių funkcijų sutrikimus vidaus ir nervų ligų metu, analizuoti ir vertinti ligas sukeliančius bei sveikatą įtakojančius veiksnius, paciento slaugos problemas, jų sprendimo būdus bei slaugos efektyvumą, atlikti įvairias gydymo ir slaugos manipuliacijas.

 

ĮSTAIGOS (PRAKTIKOS VIETOS) STRUKTŪRA IR VEIKLOS.

 

Struktura:

 

Veikla:

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė tai – didžiausias ir moderniausias Šiaurės Lietuvos sveikatos paslaugų centras, kuriame gali būti teikiamos paslaugos visos Lietuvos, kartais 𕢓 ir užsienio šalių gyventojams.

 

Daugiaprofilinėje gydymo įstaigoje teikiamos nuo pirminės sveikatos priežiūros iki aukščiausio lygio specializuotų gydymo, diagnostikos paslaugų.

 

Ligoninė yra gydytojų ir slaugos specialistų rengimo bazė.

 

Vizija – Išlikti prestižine ligonine, teikiančia sveikatos priežiūros paslaugas pagal Tarptautinių ir Europos standartų reikalavimus bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, taikant pažangiausias moksliškai pagrįstas medicinos technologijas ir vaistus.

 

Misija – teikti kokybiškas, saugias, prieinamas savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas įstaigos veiklos licencijoje nurodytose srityse.

 

Ligoninėje – 1409 lovos, per metus gydoma per 53 tūkstančiai ligonių.

 

Dirba – 2493 darbuotojai, iš jų – 395 gydytojai, 1140 slaugos personalo specialistų.

 

Operacijų bloke veikia 23

operacinės, 8 – modernioje Moters ir vaiko klinikoje.

 

Ligoninėje atliekamos videoendoskopinės operacijos, intervencinės echoskopijos, lazerinės operacijos akių ligoms gydyti, retrogradinė cholangiopankreatografija bei kitos sudėtingos operacijos ir procedūros.

 

2012 metais pradėta įgyvendinti ar baigiama derinti 10 investicinių projektų, kurių vertė viršija 40 milijonų litų. Valstybės biudžeto ir ES fondų teikta parama suteikia galimybę lygiuotis į aukščiausio lygio šalies bei Europos gydymo įstaigas.

 

Pagal įstaigai suteiktą licenciją teikiamos II ir III lygio stacionarinės ir ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Įgyta licencija teikti III lygio paslaugas suteikta šiems ligų profiliams: suaugusiųjų neurologijos, nefrologijos, reumatologijos, gastroenterologijos, endokrinologijos, abdominalinės chirurgijos, urologijos, ortopedijos-traumatologijos, otorinolaringologijos (LOR), akių chirurgijos, neurochirurgijos, kardiologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, ginekologijos, dermatovenerologijos, vaikų – įgimtų ligų chirurgijos, nefrologijos, gastroenterologijos, pulmonologijos.

 

Ligoninės pacientai tiriami ir gydomi taikant pažangiausius, šiuolaikinius bei gydymo įstaigai prieinamus medicinos mokslo laimėjimus. Ligoninės stacionaro veikla intensyvėja: mažėja lovų skaičius, trumpėja vidutinė gulėjimo trukmė, didėja lovos apyvarta. Prioritetas skiriamas dienos stacionarams, kurie steigiami daugelyje skyrių.

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė turi gerą diagnostinę radiologijos įrangą – kompiuterinę ir branduolio magnetinio rezonanso tomografiją, angiografiją, atnaujintą rentgeno diagnostikos skyrių, echoskopijų bei endoskopijų tarnybą, hemodializės bei hemofiltracijos įrangą, akredituotą laboratorinės medicinos bazę. Šiuolaikinėmis technologijomis atliekamas įvairiapusis histologinių, citologinių tyrimų spektras, vėžio žymenų diagnostika.

 

PRAKTIKOS METU PASIEKTI REZULTATAI, JŲ ĮRODYMAS.

 

Eil.

Nr.

Studijų praktikos rezultatai  

Trumpas pasiektų rezultatų paaiškinimas/įrodymas

1. Žinos bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo principus slaugant vid
daus bei nervų ligomis sergančius pacientus.
Buvo bendradarbiauta su slaugytojomis ir daktare atliekant įvairias gydymo bei slaugos manipuliacijas. Kartu buvo tartasi kuri pacientui medicininė procedūra reikalinga ir kokie medikamentai turi būti suvartoti. Konkretus pvz:. Bendradarbiaujant su slaugytoja buvo iššemiamas intraveninis kateteris, išardoma lašelinė, padedama surinkti priemones.
2. Supras komandinio darbo svarbą terapinėje slaugoje. Atliekant praktiką gebėjau puikiai suprasti koks svarbus yra komandinis darbas. Būtent jis užgarantuoja visapusišką ir tikslingą paciento sveikatos gerinimą bei gydymą. Konkretus pvz:. Buvo tariamasi su slaugytoja dėl paciento šlapimo puslės kateterizavimo, kitam pacientui slaugytoja manęs paprašė pastatyti intraveninę infuziją, kol tuo tarpu ji pildė paciento dokumentus. Tad bendradarbiaujant pasiekiami rezultatai būna efektyvesni.
3. Gebės bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp komandos narių dirbant medicinos įstaigoje itin svarbus. Komunikuoti su slaugytojais bei daktarais dėl pacientų sveikatos gerinimo, problemų sprendimo bei profilaktikos sekėsi puikiai. Konkretus pvz:. Buvo aptariama su daktaru ir slaugytoja dėl kepenų biopsijos, daktaro prašymu matavau arterinį kraujo spaudimą bei pulsą ir stebėjau ar kraujospūdis nedidėja ir ar nepasireiškia tachikardija.
4. Analizuos ir vertins gyvybinių funkcijų sutrikimus vidaus ir nervų ligų metu. Vertinama pacientų sveikatos būklė ir savijauta esant vidaus ir nervų ligų metu. Konkretus pvz:. Buvo padedama atsikelti, apsirengti pacientui, jis buvo palydėtas iki tualeto, pacientas turi nervų ligos sukeltą koordinacijos sutrikimą, sut
trikusią motoriką. Vyrui labai skaudėjo galvą, buvo suduoti vaistai nuo skausmo, taip pat buvo kalbos, atminties, rijimo nukrypimai nuo normos.
5. Žinos vidaus ir nervų ligų rizikos veiksnius, slaugos problemas, jų sprendimo būdus, prevenciją. Ligas sukelia nutukimas, stresas, žąlingų įpročių turėjimas, įvairios bakterijos bei virusai, virusinės infekcijos, imuniteto pakitimai ir dar nemažai kitų rizikos faktorių. Pacientai jaučia įvairių kūno vietų skausmą, pasireiškia greitas nuovargis, depresija, galūnių jutimo sutrikimai, regėjimo, kalbos sutrikimai.. Buvo pildytas slaugos planas, sprendžiamos slaugos problemos. Prevencijai taikyti atskiroms nervų ir vidaus ligoms gali būti siūlomos pvz:. alzhaimerio ligai tai specifiškos dietos, protiniai pratimai, o reumatuiypatingai svarbu laiku diagnozuoti ir tinkamai gydyti streptokokinę ryklės infekciją.
6. Analizuos ir vertins ligas sukeliančius bei sveikatą įtakojančius veiksnius, pacientų slaugos problemas, jų sprendimo būdus bei slaugos efektyvumą Buvo pagal paciento sveikatos būklę ir tyrimais nustatytą patologiją vertinama paciento būklė nustatomos slaugos problemos, bei jų sprendimai. Didelę itaką turi nutukimas, žalingi įpročiai, stresas, įvairios virusinės infekcijos.
7. Žinos vidaus ir nervų ligų gydymo bei slaugos procedūrų atlikimo metodiką. Procedūros pacientams buvo atliekamos pagal paskirtus nurodymus, pacientui jas atliekant suteikiamas privatumas, slaugos manipuliacijos dokumentuojamos.
8. Gebės atlikti įvairias gydymo ir slaugos manipuliacijas. Buvo atliekamos įvairios manipuliacijos tokios kaip intraveninis kateterizavimas, arterinio spaudimo, pulso matavimas, vaistų leidimas į raumenį, lašelinės paruošimas ir t.t.

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

FAKULTETAS

 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA

 

TERAPINĖS IR GERIATRINĖS SLAUGOS ISTORIJA

 

Studento (ės)

Vardas Vardenis

Pavardė Pavardenis

Kursas BPS14 2 kursas

 

KOLEGIJOS PRAKTIKOS VADOVAS

Genė Dabkevičienė

 

Šiauliai, 2016

 

Ligoninė: VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė Skyrius: Gastroenterologijos-endokrinologijos skyrius

Palata: 4

Atvykimo į ligoninę data, laikas 2016-05-21 08.38

Pradinio vertinimo data: 2016-05-21 12.59

 

Išvykimo data, laikas pacientė dar neišrašyta.

Vertinimo pabaiga

 

Gulėta dienų

Slaugyta dienų:

 

 

BIOGRAFINIAI DUOMENYS

Palatos gydytojas: Olegas Stungys Slaugytoja: Tatjana Konovkina

Ligonio pavardė: Pavardenis Vardas: Vardenis

 

Pageidauja, kad butų kreipiamasi: vardu. Kalba: lietuviškai

 

Lyt:Mot.

 

Gimimo data: 1944-10-10

Amžius:71m.

AK: 4400000000

Šeimyninė padėtis: nepateikta.

Kiti dokumentai: nepateikti.

Draudimas: specifiško neturi.

Užsiėmimas(darbas) pencijos gavėjas.

Specialybė: nežinoma. Išsilavinimas: vidurinis.

Darbo aplinkybės pencijos gavėjas.

Gyvenamosios vietos adresas: Tilžės 000-00, Šiaulių m. Sav., miestas

Telefono Nr.: 860000000

Gyvenamosios vietos charakteristika: gyvena bute.

Kartu gyvenantys šeimos nariai: brolis

 

Artimi giminės Giminystės ryšys Adresas, tel.
  Brolis 860000000
     
     

Kas rūpinsis gulint ligoninėje (pavardė, adresas, tel.):

Brolis, 80000000

Kokios pagalbos tikimasi iš giminaičių: pacientė minėjo, kad norėtų, jog ją aplankytų.

Paramos tarnybos:nereikalinga.

Laisvalaikio pomėgiai: megzti.

Religiniai įsitikinimai:krikščionė

Patirti pergyvenimai: nežinoma.

 

Socialiniai ir kiti duomenys

Tautybė, religiniai įsitikinimai: Lietuvė, krikščionė.

Gyvenimo sąlygos ir pagalbinės priemonės namuose; sąlygos geros, pacientė minėjo, kad turi pora pagalbinių priemonių, tačiau jomis nelabai naudojasi.

Šeimos parama: parama iš brolio.

Rūkymas ir alkoholio vartojimas: žalingų įpročių neturi.

 

Sveikatos istorija

Patirti pergyvenimai, įvykiai šeimoje, kurie galėjo paveikti paciento būklę po pacientės miokardo infarkto, insulto

Paciento nurodomos paguldymo į ligoninę priežastys: kitas nepatikslintas pilvo skausmas, diagnozė hospitalizuojant: kitas ūminis gastritas.

Paciento patyrimas iš ankstesnio gulėjimo ligoninėse : miokardo infarktas, insultas, bronchitas, pneumonija, tuberkuliozė, hepatitas A,B, traumos, tonzilitas

Skausmai ir kiti pojūčiai: skausmas pilvo srityje

Ką pacientas sugeba atlikti savarankiškai atsisėsti lovoje, persiversti ant kito šono, gali lėtai savarankiškai maitintis

Ką pacientas nori atlikti savarankiškai: vartytis lovoje.

Ko pacientas tikisi iš slaugos: kompetentingos priežiūros bei skausmo pamažėjimo

Savęs įvertinimas: vertina vidutiniškai.

 

Tyrimų rezultatai:

 

Skrandžio biopsija: 3 gabaliukai iš skrandžioiš opėjimo nuo kardijos iki ½. Išvada: opėjimo dugno audiniai.

Pilvo srities radiologinis tyrimas: lokaliai išplitęs skrandžio navikas.

Apžvalginė krūtinės ląstos organų rentgenograma: plaučiuose infitracinių, židininių pakitimų nematyti.

Esofagofibrogastroduodenoskopija: Ca ventriculi exulcerans

Pilvo organų ir inkstų ultragarsinis tyrimas: kasos steanozė, lėtinis inkstų pakenkimas+cista

Tyrimas: padidėjusi gliukozė, C reaktyvaus baltymo padidėja.

Tyrimas: INR normalus, protrombino aktyvumas normalus.

 

Data: -* 2016-05-23 2016-05-24 2016-05-25 2016-05-26 2016-05-27
1. Sąmonės lygis: Pacientė sąmoninga Pacientė sąmoninga. Pacientė sąmoninga Pacientė labai mieguista, tačiau sąmoninga. Pacientė sąmoninga.
2. Kūno padėtis. Gulima. Gulima. Gulima. Gulima Gulima.
3. Kūno temperatūra: 38,1 °C 37,6 °C  37,2 °C  37,9 °C 38,3 °C
4. Kvėpa­vimas: Padažnėjęs 34 k/min Ritmiškas Ritmiškas Ritmiškas Padažnėjęs 32 k/min
5. Pulsas: 75 71 76 68 75
6. AKS 126/52 130/56 127/54 132/60 140/58
7. Svoris: 86 86 86 86 86
8. Ūgis: 162 162 162 162 162

Psichikos būklė: Stabili.

 

Psichikos būklė:

 

Leave a Comment