Moters tema lietuvių prozoje

Moters tema lietuvių prozoje

1) Dvi moterys rašytojosÞemaitæ ir Ðatrijos Raganą jungia Povilas Višinskis, atvedęs abi į literatūrą. Jas jungia ir tai, kad jų kūrinių herojai dažniausiai moterys.Žemaitė – realizmo srovės atstovė. Šatrijos Ragana – psichologinio realizmo krypties rašytoja. Žemaitė galėjo didžiuotis tik savo kilme, mokytis būsimajai rašytojai neteko. Šatrijos Ragana tėvų namuose guvernančių lavinta prancūziškai ir vokiškai, energingai siekdama išsimokslinimo, studijavo Ciuriche ir Friburge. Klauso pedagogikos, estetikos, filosofijos, literatūros paskaitų.

Šatrijos Raganos kūrinių moterys – plataus akiračio, išsilavinusios, intelektualios, jose ryškus sudėtingas vidinis pasaulis.a)Rašytojos ,,Viktutė“ herojės išgyvenimai analogiški pačios autorės išgyvenimams: ją jaudina gyvenimo prasmės problema, jos vaidmuo visuomenėje.b)Mamatė ,,Sename dvare“ – dvasinga, inteligentiška, besiilginti grožio, besidominti poezija, puikiai skambinanti (iki užsimiršimo) moteris. Tai šeimai atsidavusi motina, rūpestinga šeimininkė, pareigos žmogus.

Žemaitės kūrinių moterys :a)tvarkingos, darbščios, bet giliai išgyvenančios šeimyninio gyvenimo nesklandumus (Katrė ,,Marčioje“, Zosikė ,,Topylyje“)b)apsileidėlės, tinginės, rėksnės, bet taip pat su vidiniais išgyvenimais (Marcelė ,,Petre Kurmelyje“, Vingienė ,,Marčioje“)Tai paprastos, neišsilavinę, riboto intelekto moterys2) Vaižganto ,,Severiutė“ – meniškos prigimties, subtili mergina. Visa tai mes galime pajusti pažvelgę į jos klėtelę (pasikabinusi grafikos paveikslą)3) I.Simonaitytės romano ,,Vilius Karalius” moterys:a) Grėtė – valdinga, bet kokiomis priemonėmis siekianti tikslo.b) motina Karalienė – darbšti, dora, sąžininga; geroji senųjų laikų dvasia.c) Ilžė – išdidi, savarankiška, pati sugebanti tvarkyti savo gyvenimą.d) Barbė – dėl mylimo žmogaus nesivaržanti jokių priemonių. 4)J.Biliūno Juozapota iš apysakos ,,Liūdna pasaka“ įkūnija savyje visus gražiausius lietuvės moters bruožus.

5)A.Vienuolio Veronika (apsakyme ,,Paskenduolė“) : prieštaringaa) iki ,,bėdos“ (buvo linksma, jos juokas skambėjo visose vakaruškose)b) atsitikus ,,bėdai“ (atstumta viso kaimo ir savo tėvo, ji nemato kitos išeities kaip nusižudyti.6)Liucė, Auksė ir baronienė Rainakienė V.M.Putino romane ,,Altorių šešėly“Liucė siekė turėti sau Vasarį, baronienė atvedė kunigą į pažinimo kelią, supažindino su biblioteka, bet jai Vasaris buvo tik ,,nuotykis“. Auksė rūpinosi Vasariu ir jo likimu. Ji padėjo apsispręsti ir mesti kunigystę. Auksė siekė padėti surasti Vasariui tikrąjį kelią.7)R.Granausko ,,Gyvenimas po klevu“a)senoji Kairienė – namų ramstis, mylinti motina, gera žmona. Visiems troško tik gero, tačiau jos likimas tragiškas.b) Antosė – jau kitos kartos atstovė, neištikima vyrui, kuris dėl to pradeda gerti, nesuprantanti senosios kartos jausmų.c) anūkienė Birutė – prasta šeimininkė ir bloga motinaIII) Tai, ką vaizdavo rašytojas, priklausė nuo paties autoriaus išsilavinimo, socialinės padėties, laikmečio, požiūrio į moters padėtį visuomenėje ir t.t.Be moters nieko nebūtų pasaulyje: nei rašytojo, nei kunigo, nei gydytojo, nei poeto…