Lietuvių kalbos pratybos užduotys

1 praktinis darbas1. Sukirčiuokite žodžius. Literatūra:Tarptautinių žodžių žodynas. – V., 2001.Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. – V., 2000.Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. – K., 1991Anekdotas — kompotas, despotas, bet robotas.Baletas — alfabetas, biudžetas, bufetas, dekretas, kabinetas, kotletas, komitetas, magnetas, portretas, bet debetas.Diplomas — agronomas, astronomas, atomas, simptomas, bet slalomas.Ekspresas — kompresas, kongresas, interesas, procesas, progresas.Intelektas — architektas, aspektas, defektas, efektas, komplektas, konspektas, objektas, projektas, prospektas.Kilometras — ampermetras, barometras, centimetras, chronometras, mikrometras, milimetras, spidometras, termometras, bet hegzametras, parametras.Manekenas — džentelmenas, fenomenas, bet rentgenas.Monologas — dialogas, katalogas, nekrologas, pedagogas, technologas.Prokuroras — motoras, soboras, teroras, bet donoras, fosforas, humoras, taboras, tenoras.Stadionas — cinamonas, fasonas, telefonas, sezonas, vagonas, vazonas, bet badmintonas, demonas, patronas („globėjas“) ir patronas („šovinio tūtelė“)Studentas — akcentas, argumentas, brezentas, cementas, departamentas, docentas, dokumentas, instrumentas, medikamentas, momentas, ornamentas, parlamentas, pergamentas, prezidentas, reglamentas, sakramentas, temperamentas, testamentas, bet agentas („asmuo“) ir agentas („priežastis“), patentas, procentas, talentas, tangentas.Telegrafas — autografas, bibliografas, biografas, choreografas, fotografas, geografas, paragrafas.

2. Ištaisykite barbarizmus šalia parašydami bendrinės lietuvių kalbos norminį žodį; (pvz.: buterbrodas – sumuštinis).Literatūra: Kalbos praktikos patarimai. – V., 1985.Lietuvių kalbos komisijos nutarimai. – V., 1998. P. 124-173.Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. – V., 2000.

Adijalas, tašė, sklepas, papkė, knopkė, kaldra, kurtkė, grafkė, šniūras, dekis, paduška, čecholas, plėmas, bantas, dratas, lastai, sasiskos, pončka, baronka, koliotis, biednas, fanaras, bankuchenas, kūdas, durnius, tomatai, biškis (biskis, biskutis), basanoškės, ploščius, tapkės, maikė, britva, cibulis, duchovkė, prūdas, čerešnė, bulka, šlanga, ženytis, špaklis, šlipsas, mazolis, čainikas, sloikas, bliūdas, fortkė, čierka, bonka, fužeras, šmutkės, bagotas, blūdyti, budilnikas, kudlos, leika, bajeris, bachuras.

3. Ištaisykite svetimybes šalia parašydami bendrinės lietuvių kalbos norminį žodį; (pvz.: tosteris – skrudintuvas).Literatūra:Lietuvių kalbos komisijos nutarimai. – V., 1998. P. 124-173.Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. – V., 2000.

Rudaitienė V., Vitkauskas V. Vakarų kalbų naujieji skoliniai. – V., 1998.

Popkornai, vykendas, steipleris, biznesmenas, rolikai, fanas, hotelis, kalkuliatorius, peidžeris, krosvordas, pabas, (automobilių) parkavimas, parkuoti (automobilį), čipsai, printeris, kartridžas, hamburgeris, hotdogas, imeilas, imidžas, miusliai, ofisas, pampersai, puzlė, šrederis, slaidas.

4. Parašykite po atitikmenį šiems barbarizmams, apibudinantiems žmogų; (pvz.: nabagas – vargšas). Žulikas, glušius, falšyvas, blatnas, nachalas, nedakepėlis, nūda, stiliaga, pijokas, bajeristas, fainas, chebrovas, zubryla, mandras, tūpas

5. Sugalvokite su kiekvienu žodžių junginiu po trumpą sakinį; šalia hibrido skliaustuose jį pataisydami taisyklingos darybos žodžiu, pvz.: Reikėtų dadėti (=pridėti) kelis kilogramus.Literatūra:Lietuvių kalbos komisijos nutarimai. – V., 1998. P. 124-173.Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. – V., 2000.

a) Dadėti svorio, dabaigti darbą, damokėti pinigų, daeiti namą, nedakepusi duona, man daėjo, dapilti vandens, dakrauti dėžių. b) Bordavas megztinis, vyšniava spalva, ružavas maišelis.

6. Perrašydami tekstą raskite ir ištaisykite ne savo reikšme pavartotus žodžius (semantizmus), pvz., Užsidėk (=užsimauk) žiedą, nes pamirši.Literatūra:Paulauskienė A., Tarvydaitė D. Žodyno normos ir dabartinė vartosena. – K., 1998.Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. – V., 2000.

Užsidėk megztinį ir einam. Atbėgo neužsidėjęs batų. Eilėje mokyklų klesti nusirašinėjimas. Šis aktorius yra parašęs eilę knygų. Eilėje įstaigų mažinamas darbuotojų skaičius. Suskaičiavus gavosi geri rezultatai. Gaunasi, kad aš čia kalčiausias. Tai mums padeda giliai suprasti nūdienos idėjas. Papasakok, jei tai nėra giliai asmeniška. Sesijos rezultatai nebuvo blizgantys. Aplankius parodą kilo blizgančių minčių Negalvok, kad taip lengvai tau išeis. Ligonis galvojo greit pasveiksiąs. Kaimynas buvo grubus žmogus. Pirkėja skundėsi, kad ją grubiai aptarnavo. Tiksliai išsireikšti ne visada lengva. Kanceliarinei kalbai netinka vaizdingi išsireiškimai. Keistas buvo jausmas, nežinau net kaip išsireikšti. Ilgai naudojau šias tabletes. Mokykimės tinkamai naudoti terminus. Ne tą žodį panaudojai. Skaičiavimus galime atlikti kompiuterio pagalba. Kvalifikacija nustatoma testų pagalba. Vilnius randasi prie Neries. Kur tu dabar randiesi? Neverta taip pergyventi. Brolis dėl vagystės labai pergyvena. Prieš varžybas reikalinga pilnos ramybės būsena. Pranešėjas pilnai atsakė į mano klausimą. Merginos dažnai jaudinasi dėl savo pilnumo. Jis gerai žino anglų kalbą. Ataskaitoje pateikti sekantys duomenys. Po patobulinimo mechanizmas įgijo sekančias charakteristikas. Skaitau, kad jis nesąžiningai pasielgė. Jo neskaitė geru specialistu. Pasimokę kalbos kultūros kalbėsime teisingai. Tik kaime gali nusipirkti teisingo medaus. Neteisinga laikysena yra daugelio ligų priežastis.