Lietuviu kalbos normu pazeidimai TV3 kanalo informacinese laidose

Stebėti pasirinktas kanalo TV 3 transliuojamas informacines laidas („Be tabu“, „TV 3 žinios“, „Lietuvos ryto televizija“ ir „Farai“), pastebėti jas vedančių, taip pat jose dalyvaujančių, asmenų daromas klaidas ir jas pateikti šiame referate.

1. Remiantis Lietuvių kalbos vadovėliu vienuoliktai klasei ir „Lietuvių kalbos žinynu“ nustatyti kokio tipo yra padarytoji klaida;2. Sugrupuoti klaidas pagal nustatytus tipus;3. Padaryti ir pateikti diagramą vaizduojančią kuriose iš pasirinktų TV 3 kanalo informacinių laidų klaidų daroma daugiausiai;4. Padaryti ir pateikti diagramą vaizduojančią kokio tipo klaidų pasirinktose TV 3 kanalo informacinėse laidose daroma daugiausiai;5. Remiantis diagramomis parašyti darbo išvadas.

Lietuvių kalbos kultūra yra labai svarbi kiekvieno iš mūsų gyvenime. Bendraudami su sau artimais žmonėmis mes dažnai nepastebime jų daromų klaidų, o jie – mūsų. Bet daug kas apie nepąžįstamą žmogų sprendžia iš jo kalbėsenos. Tad kuo anksčiau išmoksime taisyklingai kalbėti, tuo geresnį savo įvaizdį galėsime sudaryti. Tikriausiai nėra tokio civilizuoto žmogaus, kuris nors retkarčiais neįsijungtų pažiūrėti televizoriaus, bet daugelis net neatkreipia dėmesio į laidos vedėjų ir laidose dalyvaujančių žmonių daromas klaidas. Šiame referate yra sugrupuotos ir pateiktos kai kurios per TV 3 kanalo informacines laidas daromos klaidos. Belieka iš šių klaidų pasimokyti ir stengtis patiem jų nedaryti.

Be tabuPramoginė, informacinė, publicistinė, šviečiamoji ir auklėjamoji kultinė laida pasakoja apie nekasdieniškas piliečių iniciatyvas. Ypač daug dėmesio skiriama tautos išrinktiesiems. Juos visur ir visada stebi budri „Be tabu” kamera – svarbiausių, keisčiausių bei kurioziškiausių Lietuvos ir pasaulio įvykių metraštininkė. Laidos vedėjos Ramunė Pečiulienė ir Greta Šapkaitė. Laidą kuria prodiuserinė firma UAB „Be tabu” ir Ko. Laidos prodiuseriai Saulius Bartkus ir Virginijus Gaivenis.

Transliuojamas: Kartojamas: Pirmadieniais – Trečiadieniais 19.10 VAL. Antradieniais – Penktadieniais 7.25 VAL.Ketvirtadieniais 19.15 VAL.

Leksikos klaidos: „Estijos ministras pirmininkas apsistojo Vilniaus hotelyje

(turėtų būti: viešbutyje); „Taip, aš pripažįstu, mano ofisas gan prabangus“ (turėtų būti: kontora); „Aš neišpasakytai apsidžiaugiau“ (turėtų būti: neapsakomai arba labai); „Seimo nariai neskaito mūsų žmonėmis“ (turėtų būti: nelaiko).

Žodžių darybos klaidos: „Jis betiksliai vaikščiojo iš vieno kambario kampo į kitą“ (turėtų būti: be tikslo); „Mums išjungė telefoną, nes mes neapmokėjome sąskaitos už balandžio mėnesį“ (turėtų būti: nesumokėjome arba neužmokėjome); „Mes atidirbom visą savo gyvenimą, o jie net nesugeba mums nustatyti padorią penciją“ (turėtų būti: išdirbę).Sintaksės klaidos: „Grupė „Biplan“ išvažiavo gastrolėms į Rusiją“ (turėtų būti: į gastroles, gastroliuoti arba gastrolių); „Jie sakė, kad kompensaciją turėčiau gauti mėnesio bėgyje“ (turėtų būti: per mėnesį); „Aš mėgstu vaikščioti ant aukštų kulnų“ (turėtų būti: aukštais kulnais); „Sunku dirbti prie tokių sąlygų“ (turėtų būti: tokiomis sąlygomis); „Spėjama, kad nuo trankios muzikos įvyksta pokyčiai smegenyse“ (turėtų būti: pokyčių).

TV3 žiniosPraėjusio sezono informacinių TV laidų lyderė. Operatyvias, tikslias ir nešališkas naujienas iš Lietuvos bei pasaulio rengia profesionalūs, įvairiuose žiniasklaidos konkursuose apdovanoti korespondentai. Laidą veda patyręs ir žiūrovų pripažinimo sulaukęs vedėjas Marius Veselis ir Aurelija Razmarataitė.

Transliuojamas: Pirmadieniais – Sekmadieniais 18.45 VAL. Pirmadieniais 22.20 VAL. Antradieniais 22.30 VAL. Trečiadieniais – Penktadieniais 22.15 VAL.

Leksikos klaidos: „Apart to juk nežais Robertas Javtokas (turėtų būti: be); „Nekurie iš mūsų partijos narių retai kada pasirodo posėdžiuose“ (turėtų būti: kai kurie); „Neužilgo bus išleistas naujas įstatymų papildymų rinkinys“ (turėtų būti: netrukus, tuoj arba greitai); „Eilinį kartą Šustauskas mus pavedė“ (turėtų būti: apvylė).

Žodžių darybos klaidos: „Barselona pralaiminėja prieš Mančesterį rezultatu 2:1“ (turėtų būti: pralaimi).Sintaksės klaidos: „Prezidentas išvyko oficialiam vizitui į Angliją“ (turėtų būti: su oficialiu vizitu arba oficialaus vizito); „Robertas Javtokas vis dar ne formoje“ (turėtų būti: prastos arba blogos formos); „Mes žadame skirti daugiau dėmesio į ligų profilaktiką“ (turėtų būti: ligų profilaktikai); „Šiais metais mes pralaimėjome tik prieš vieną komandą“ (turėtų būti: vienai komandai).

Lietuvos Ryto televizijaJau penktąjį sezoną publicistinė žurnalo tipo laida nagrinėja visus mūsų visuomenės gyvenimo aspektus. Laidos žurnalistų profesionaliai parengti reportažai iš Lietuvos ir net tolimų šalių padėjo laidai pelnyti populiariausios Lietuvoje publicistinės laidos vardą. Laidos vedėjai Bimas Bružas ir Henrikas Vaitekūnas. Laidą kuria prodiuserinė firma „Spaudos televizija”. Laidos prodiuseris Romualdas Mironas.

Transliuojamas: Kartojamas:Antradieniais 21.10 VAL. Penktadieniais 11.10 VAL.

Leksikos klaidos: „Ar galima taip išsireikšti?“ (turėtų būti: pasakyti); „Minėtoji pirtis randasi Klaipėdos rajone.“ (turėtų būti: yra).

Žodžių darybos klaidos: Tą kart prailgintojas buvo panaudotas ne savo paskirtimi (turėtų būti: ilgintuvas arba ilginamasis laidas); „Kaimynka gali patvirtinti mano žodžius, ji viską matė“ (turėtų būti: kaimynė).

Sintaksės klaidos: „Nelaimė privertė Neringą būti atsargesne“ (turėtų būti: atsargesnę); „Teko skolintis pinigų pas kaimynę“ (turėtų būti: iš kaimynės).

FaraiDokumentinėje dramoje – tikrasis policijos darbas dieną ir naktį Lietuvos miestuose bei miesteliuose. Tikri įvykiai nekomentuojami – visą jų eigą fiksuoja policijos ekipažą lydinčio laidos operatoriaus kamera. Žiūrovui leidžiama būti liudininku ir viską vertinti pačiam. Laidą kuria prodiuserinė firma „J&G”. Laidos prodiuseris Justinas Milušauskas.

Transliuojamas: Kartojamas:Antradieniais 19.45 VAL. Trečiadieniais 11.40 VAL.Ketvirtadieniais 0.55 VAL.

Leksikos klaidos: „Mano nuomone šniūras neatlaikys“ (turėtų būti: virvė);

 „Matomai vagis pabėgo pro langą“ (turėtų būti: matyt arba turbūt).

Žodžių darybos klaidos: Pakrovėją tai paliko, bet mobilų išsinešė“ (turėtų būti: krautuvą); „Mašina partrenkė jį pereidinėjant gatvę“ (turėtų būti: einant per); „Aš nemanau, kad jie gerai paskaičiavo padarytą žalą“ (turėtų būti: apskaičiavo); „Pro ten pravažiuoti draudžiama“ (turėtų būti: važiuoti).

Sintaksės klaidos: „Nuvažiavo atsiimti dokumentus“ (turėtų būti: dokumentų); „Butas yra apgailėtinoje būklėje“ (turėtų būti: apgailėtinos būklės).

TV 3 kanalo informacinėse laidose rastų klaidų kiekio palyginimas

TV 3 kanalo informacinėse laidose rastų klaidų tipų palyginimas

Rezultatai šiek tiek pradžiugino, bet šiek tiek ir nuliūdino. Pradžiugino dėl to, kad mūsų stebėtų laidų vedėjai, kuriems privalu kalbėti taisyklingai, padarė mažai iš mūsų pastebėtų klaidų, o nuliūdino, nes mūsų tautos išrinktieji ir pareigūnai tų klaidų darė daugiau nei norėtųsi.