Lietuvių gramatikos ir žodynai (špera)

1-ma gramatika – D.Kleino „Grammatica Litvanca“;
1-ma mokslinė – Šleicherio „Litauische Grammatic“ Vokietija 1856;
Prūsas, Lietuvių kalbos gramatikas – Frydrichas Kuršaitis;
1911 Sankt Peterburge K. Jauniaus išleista „Lietuvių Kalbos Gramatika“;
1-ma norminė gramatika – J. Jablonskis „Lietuviškos kalbos gramatika“;
—————————————————————————-
1-mas žodynas – Konstantino Sirvydo 1620m;
Dvikalbis žodynas – F. Kuršaičio LT-Germanų, Germanų –LT;
Lenku – LT žodyno autorius S. Daukantas;
25m. Leisto žodyno autorius Antanas Juška;
Reikšmingiausio žodyno autorius K. Būga;
—————————————————————————-
Gyvosios kalbos tyrėjai: Šleicheris, Kuršaitis,A. ir J. Juškos, Baranauskas,
K. Jaunius;
Naujieji kalbininkai: Skardžius, A. Salys, Jurgis Gerulis, Juozas Balčikonis;
Moksliniai veikalai: LT kalbos istorija; LT dialektologija; LT kalbos
leksika; LT T kalbos morfologija;
Kalbos kultūros leidiniai: Baltistica; Gimtoji kalba; Kalbos kultūra; Lituanistica; Gimtasis žodis.

Leave a Comment