Lietuvių gramatikos ir žodynai (špera)

1-ma gramatika – D.Kleino „Grammatica Litvanca“;1-ma mokslinė – Šleicherio „Litauische Grammatic“ Vokietija 1856;Prūsas, Lietuvių kalbos gramatikas – Frydrichas Kuršaitis;1911 Sankt Peterburge K. Jauniaus išleista „Lietuvių Kalbos Gramatika“;1-ma norminė gramatika – J. Jablonskis „Lietuviškos kalbos gramatika“;—————————————————————————-1-mas žodynas – Konstantino Sirvydo 1620m;Dvikalbis žodynas – F. Kuršaičio LT-Germanų, Germanų –LT;Lenku – LT žodyno autorius S. Daukantas;25m. Leisto žodyno autorius Antanas Juška;Reikšmingiausio žodyno autorius K. Būga;—————————————————————————-Gyvosios kalbos tyrėjai: Šleicheris, Kuršaitis,A. ir J. Juškos, Baranauskas,K. Jaunius;Naujieji kalbininkai: Skardžius, A. Salys, Jurgis Gerulis, Juozas Balčikonis;Moksliniai veikalai: LT kalbos istorija; LT dialektologija; LT kalbos leksika; LT kalbos morfologija;Kalbos kultūros leidiniai: Baltistica; Gimtoji kalba; Kalbos kultūra; Lituanistica; Gimtasis žodis.