Lapino paveikslas V. Krėvės ,,Skerdžiuje”

Lapino paveikslas V. Krėvės ,,Skerdžiuje”

V. Krėvė – garsus XIX a. pabaigos – XX a. lietuvių rašytojas, tautosakininkas, dramaturgas, prozininkas, literatūtos mokslininkas. Kūrinyje ,,Skerdžius” pagrindinį veikėją Lapiną jis parodo kaip senovės žmogų, kuris gerbia ir myli gamtą.

Lapinas, nors ir senas būdamas, vis vien buvo kaimo skerdžius ir ganė ūkininkų gyvulius. Skerdžius buvo seniausias kaimo žmogus, ir niekas neprisiminė jo jaunystės.

Lapinas gyveno lūšnelėje ir jam ne kiek nerūpėjo turtai, ne taip kaip kitiems kaimiečiams kurie vis skųsdavosi, kad nieko neužgyveną.

Skerdžius buvo didelis pasakorius ir

r
r melagis, bet savo žodžiais per daug neužgaudavo kaimo gyventojų. Sugebėdavo jis apgauti ne tik vaikus, bet ir rimtus vyrus. Dėl tokio jo linksmumo daug kas jį laikė kvaileliu ir dažnai išjuokdavo.

Ganydamas gyvulius Lapinas vaikams padarydavo įvairių švilpynių, moterims šluotų, vantų, vaistažolių pririnkdavo, dėl to jį labai mylėjo vaikai, o moterys kuo nors skanesniu pavaišindavo. Vaikams jis ne tik švilpynių pridarydavo, bet ir ragan duodavo padumti, botagu papliauškinti bei pasakų pripasakodavom kad vaikai net į lauką išeit bijodavo.

Kai skerdžius mirė visi jo
o
o gailėjosi: ūkininkai dėl to, kad skerdžiaus nebeturėjo, moterys todėl, kad nebebuvo vantų ir šluotų rišėjo, vaistažolių rinkėjo, o vaikai liūdėjo, kad draugo ir pasakoriaus neteko.

Lapinas nebuvo tikras krikščionis, jis nelabai suprato krikščioniškąjį Dievą, nei tikėjo į jį. Jam atrodė, kad Di
i
ievas yra visur, kiekvienoje gamtos dalelėje, todėl jis labai pyko, kad žmonės naikina miškus ir manė, kad: ,,Be miško žmogus suskursta”. Net jis pats tikėjo, kad mirs tada, kai Grainio liepa nustos žaliavusi.

Kaip Lapinas tikėjo, taip ir atsitiko – vos tik jis sužinojo, kad Grainius liepą nukirto, tuoj pasiligojo. Nežinia ar dėl gilaus tikėjimo, kad jo gyvenimas susietas su liepa ar dėl senatvės jis mirė.

Lapinas priklauso ,,išeinančio” žmogaus tipui, jis yra kaip pavyzdys senojo pasaulio žmogaus, kurie dabar tikriausiai jau išmirę. Tokio žmogaus mirtis lyg galutinai užbaigia senojo pasaulio etapą.

Simonas D. 8 kl.