LAIDOS “AČIŪ, KAD ATĖJOTE”KALBOS KLAIDŲ ANALIZĖ

Analizavau radijo laidą „Ačiū, kad atėjote“

LAIDOS “AČIŪ, KAD ATĖJOTE”KALBOS KLAIDŲ ANALIZĖ

Vilnius, 2015

Įvadas

Analizavau radijo laidą „Ačiū, kad atėjote“. Ji transliuojama per „Žinių radiją“. Tai laida, į kurią kviečiami garsūs Lietuvos žmonės, aptariamos įvairaus pobūdžio aktualijos. Šią laidą rengia ir veda Andrius Užkalnis. Laidos, kuri buvo transliuojama 2015 metais liepos 15 dieną 12 val. 10 min, svečias Nerijus Mačiulis, ,,Swedbank“ vyriausias ekonomistas ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas. Bendra laidos trukmė 41 min 50 s. Laidos įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=b-chd9i_UE0

Klaidų analizė

Laidos vedėjas ir svečias darė daug klaidų, dėl šios prriežasties analizavau tik 14 min 27 s šios laidos. Visas darytas klaidas suskirsčiau pagal pobūdį į skyrius. Šioje laidoje daugiausiai pastebėjau stiliaus klaidų, kitų klaidų buvo žymiai mažiau. Laidos dalyviai dažnai kartojo tuos pačius žodžius kelis kartus iš eiles, manau tokiu būdu norėjo vilkinti laiką ir aiškiau suformuluoti, norimas išsakyti minti, bet deja ir tai ne visada padėkojo.

Tarties klaidos

Sakytinei kalbai svarbu gera tartis. Laidos dalyviai skubėdami dažnai netaisyklingai tarė balses, dažniausiai per trumpai ištaria y, į, ū, ų, ą, ę, ė ar o.

Universitet (=universitete) – per skubėjimą neištarė žodžio galūnės.

Žinių raadija (= radijas).

Inai (= jinai) – neištarta pirmoji žodžio raidė.

Dyrbi (= dirbi) – per ilgai tarė i ir ji virto y.

Kirčiavimo klaidos

tėvas inžinierius (= inžinierius) – pirmoji kirčiuotė.

krepšinio (= krepšinio) – pirmoji kirčiuotė.

programavimo (= programavimo) – pirmoji kirčiuotė.

gerbiama (= gerbiama) profesija – pirmoji kirčiuotė.

valandų (= valandų) – pirmoji kirčiuotė.

Nėra (= nėra) – antroji kirčiuotė.

Nuolat (= nuolat) – pirmoji kirčiuotė.

Leksikos kl

laidos

Leksikos klaidos – tai kalbos normų neatitinkantys žodžiai. Jų atsiranda dėl žodžių reikšmės ir vartosenos iškraipymų, dėl kitų kalbų poveikio. Leksikos klaidos: svetimybės, žodžių darybos klaidos, semantizmai, tarptautiniai žodžiai.

3.1. Svetimybės

Svetimybės – tai svetimos kalbos žodžiai, nevartotini lietuvių kalboje, turintys lietuviškus atitikmenis.

Berots – tikriausiai –tai nevartotina svetimybė.

Junginiai

Leksikoje yra tokių žodžių junginių, kuriuos žmonės dažnai vartoja, nors jie neatitinka lietuvių kalbos normų. Laidos vedėjo dažnai daro klaidą su junginių vartojimu:

Kažkada tai (= kažkada) būsit.

Kažkokiu tai (= kažkokiu) būdu.

Semantizmai

Semantizmai – lietuvių kalbos žodžiai, vartojami jiems neįprasta reikšme, pavyzdžiui:

nuo žmogaus, ta prasme (= nuo žmogaus), ne nuo darbovietės – žodis, prasmė, dažnai yra vartojamas ne pagal paskirtį.

vidutinis moksleivis – vidutiniškas moksleivis.

Tarptautinių žodžių vartojimas

Šioje laidoje tarptautinių žodžių buvo pavartota nedaug, jie kartojosi, didžioji dalis buvo pavartoti taisyklingai ir neturi tikslaus lietuviško atitikmens. Keletą paastebėjau:

Vienas iš geriausiai žinomų, populiariausių (= vienas iš geriausiai žinomų) ekonomistų.- Žodžiui populiarus lietuviškas atitikmuo yra – geriausiai žinomas, dėl to jo čia vartoti nebereikia.

Aš esu intravertas (= abejingas aplinkiniams, daugiau dėmesio skiriu sau).

Ekstravertas (= mažiau dėmesio skiriantis sau, o daugiau aplinkiniams).

Komunikuoti (= suteikti žinias) žiniasklaidos pagalba.

Gramatinių formų klaidos

Sakoma apie kunigas (= kunigą), gydytojas (= gydytoją) ir mokytojas (= mokytoją) – pasirinktas neteisingas linksnis.

Jis (= jie) labiausiai gerbiami – vietoje žodžio daugiskaitos buvo pasirinkta vienaskaita.

Nestudijevusiam (= nestudijavusiam)

Stiliaus klaidos

Stiliaus klaida – tai žodžio ar jo formos netaisyklingas pavartojimas, kuris daro pasakymą netikslų, neaiškų, iš

štęstą, nesklandų. Šioje laidoje pastebėjau daug stiliaus klaidų, tokių kaip ne aiškiai išdėstytos mintys, įterpti nereikalingi žodžiai, daug kalbos pataisymų, minčių šuoliai ir kita.

Nuo nuo žmogaus – nuo žmogaus.

Ne ne nuo darbovietės – ne nuo darbovietes.

Aš aš manyčiau – aš manyčiau.

Gerbemi gerbemi žmonės – gerbemi žmonės

Mokykloj kur kur nieko gero – mokykloj kur nieko gero.

Mano mano, amžiną atelsį, senelis – mano, amžiną atelsį, senelis.

Labiausiai gerbemi žmonės, nežinau kaip nežinau kaip mo, o kaip, jūs pats gi dėstote ar ne? – Labiausiai gerbemi žmonės. Jūs dėstote ar ne?

Tokios karjeros mano šeip, aš esu intravertas – tokios karjeros, nes aš esu intravertas.

Nebus geras ekonomistas joks, kuris gali – nebus geras ekonomistas joks žmogus, kuris gali.

Dielis Kaunas yra miestas – Kaunas yra didelis miestas.

Buvo ant tos pačios, tokio pačio svorio pasirinkimai – buvo tokios pat svarbos pasirimkimai.

Labai svar, rimtai svarsčiau – labai rimtai svarsčiau.

Mano dėdė, Vidas ,,Krepšinio pasaulyje” Mačiulis – mano dėdė, Vidas Mačiulis, ,,Krepšinio pasaulyje”.

Mus visus, visa klasę nuvedė – mūsų visa klasę nuvedė.

Ir ir labai netikslus – ir labai netikslus.

Ar ar nelabai – ar nelabai.

Buvo toksai, toksai juokas – buvo toks anekdotas.

Tu esi tu esi gimęs – tu esi gimęs.

Kad kad tokie – kad tokie.

Kaip kaip čia atsitiko – kaip tai atsitiko

Jeigu jeigu tavo – jeigu tavo.

Ir ir dėl to – ir dėl to

Dėl to rikia ieškoti tų, tų. – neužbaigta mintis,nu kartus pavartota ,,

,tų“.

Apie apie jo darbą – apie jo darbą.

Ir inai ir inai jūsų klausosi – ir jinai jūsų klausosi.

Ir apie ir apie visuomenės įsivaizdavimą – ir apie visuomenės įsivaizdavimą.

Tai ką ką žmonės apie jus įsivaizduoja – tai ką žmonės apie jus įsivaizduoja?

Ir ir viešoje erdvėje – ir viešoje erdvėje.

Greta jūsų jūsų darbo, jūsų tos funkcijos kaip ją išdėstėte – greta jūsų darbo,to funkcijos kaip ją išdėstėte.

Komunikuodamas viešai tuos, analizuodamas makroekonominius rodiklius – komunikuodamas viešai ir analizuodamas ir analizuodamas tuos makroekonominiu rodikius.

Komunikacija per žiniasklaidą, yra daug didesnė auditorija –komunikacija per žiniasklaidą, tai yra komunikacija daug didesniai auditorijai.

Ir aš, man dare ir jie, man padarė didelį įspudį ir kaip, na tenbuvo kažkas tokio prezidentinio – tai buvo panašu į kažką prezidentinio.

Taip, aš, mano pirmas turbūt rimtas darbas – taip, mano pirmas rimtas darbas.

Turėjau galimybių, labai išvykti – turėjau daug galimybių išvykti.

Bet vėl gi,ne tik, ne piniguose aišku visada ir ne tik pinigai išreiškia darbo svarbą – bet ne tik piniguose yra visa esmė ir ne tik pinigai išreiškia darbo svarbą.

Ir kartais aš, kai esu pavadinamas bankininku, aš pasakau pavizdį – ir kartais aš, kai esu pavadinamas bankininku, pasakau pavizdį.

Ši sritis pastatyta ant kiekybės, mes turimia daug universitetų – šioje srityje yra daug institucijų, mes turimia daug universitetų.

Ne, aš, vienas iš mano – ne, vienas iš mano.

Neturiu omenyje artimiausios gi

iminės,bet tų kurie mažiau gyvena – neturiu omenyje artimiausios giminės, bet tuos kurie gyvena toliau nuo jūsų.

Gimęs aštuonesdešimtaisiais ir truputį seniau – gimęs aštuonesdešimtaisiais ar anksčiau.

Tokie žmonės, kuriems atrodo,nu, kurie nėra pratę domėtis – tokie žmonės, kurie nėra pratę domėtis.

Apibendrinimas

Daugiau klaidų darė abu laidos dalyviai. Laidos vedėjas, Andrius Užkalnis, man atrodė tinkamai nepasiruošiąs pokalbiui, jis ne visada lengvai suformuluodavo klausimą, leisdavo laiką vilkinančius garsus. Nors laidos vedėjas kalbėjo mažiau už svečia, padarė panašų skaičių klaidų. Laidos svečias, Nerijus Mačiulis, mažiau klaidų darė kalbėdamas su savo profesija susijusiomis temomis, į klausimus nesusijusius su darbu atsakinėjo kebliau. Abu, mano analizuotos, laidos dalyviai dažnai kalbėdami skubėdavo ir kartais netaisyklingai tardavo žodžius. A. Užkalnis kartais trukdydavo pašnekovui baigti sakinį ir pradėdavo kalbėti. Kaip jau minėjau šioje laidoje buvo daugiausia stiliaus klaidų, bet taip pat atradau tarties, kirčiavimo, leksikos bei gramatikos klaidų. Mano nuomone laidų vedėjas turėtu kruopščiau ruošti klausimus pašnekovui. Šie abu laidos dalyviai turėtų daryti mažiau kalbos kultūros klaidų ir aiškiai dėstyti mintis nuo pradžių iki galo.

Leave a Comment