Kalbos problema šiuolaikiniame informacinių technologijų pasaulyje

Šiuolaikinis pasaulis nuolat kinta. Kasdien vis didesnę svarbą įgauna informacinės technologijos. Jos mūsų gyvenime daug ką lemia. Nenuginčijama yra ir informacinių technologijų nauda. Tačiau ne kiekvienas yra susimąstęs, kokią žalą teikia įvairios technologijos, pvz. televizorius, kompiuteris ar telefonas. Informacinės technologijos ne tik kenkia žmonių sveikatai, bet ir trukdo jų mąstymui. Be to, yra dar vienas informacinių technologijų pritaikymo trūkumas – tai kalbos problema.Ši problema dažniausiai iškyla naudojant kompiuterį ar mobilųjį telefoną. Tiksliau tariant, taisyklingos kalbos trūkumas išryškėja Internete bei bendraujant trumposiomis žinutėmis. Kalbos problema dažniausiai pasitaiko jaunimo ir vaikų tarpe, nes būtent jie užaugo ir vis dar auga kartu su informacinėmis technologijomis, būtent jie vaikystėje dažniausiai rinkosi televizorių ar kompiuterį, o ne knygą. Nors dabar daugelis suvokia, kad knyga labiau vysto vaiko vaizduotę, tobulina jo mąstymą ir pasaulio suvokimą. Be to, knygoje tokio dalyko kaip kalbos problema nėra. Visiškai priešingai yra informacinių technologijų pasaulyje, tiksliau Internete. Čia viskas konkretu, supaprastinta. Tačiau kartais pateikiama informacija yra klaidinga, o dažniausiai ji pateikiama netaisyklinga kalba. Labai dažnas reiškinys yra stiliaus klaidos, be to, Interneto tekstuose galima rasti daugybę išgalvotų žodžių, netaisyklingai išverstų iš kitų kalbų. Labai dažnai tai būna pagrindinis netaisyklingos kalbos šaltinis. Nors dažniausiai netaisyklingos kalbos išmokstama bendraujant virtualiuose pokalbiuose Internetu arba trumposiomis žinutėmis. Kadangi informacinės technologijos – skubančių žmonių pasaulis, tai ir tokiuose pokalbiuose yra stengiamasi sutaupyti kuo daugiau laiko, todėl bendraujama trumpais sakiniais, kartais sutrumpinami net paprasčiausi žodžiai, o apie naudojamus skyrybos ženklus ar lietuviškos abėcėlės raides net nepagalvojama. Žinoma, pasitaiko daugybė stiliaus klaidų, kalbama žargonu – ne tik gimtosios kalbos, bet ir užsienio kalbų. Štai šitokio bendravimo ir mokosi šiuolaikiniai vaikai.

Nors šiuolaikinės informacinės technologijos yra neabejotinai reikalingos ir naudingos žmonių tobulėjimui, žinių kaupimui, vis dėlto jos po truputį ardo gimtosios kalbos grožį, kenkia žmonių tiesioginiam bendravimui bei ugdo jaunimą, nemokantį išreikšti kilusių minčių. Ši problema tikrai yra labai svarbi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, todėl reikia kuo skubiau rasti sprendimo būdą šiai problemai įveikti. Galbūt į šią problemą turėtų atsakingiau žvelgti naujai augančios kartos tėvai, be to, visa tai turėtų įdėmiau išnagrinėti valstybinė kalbos komisija ar kitos valstybinės institucijos.O dabar mums belieka tik tikėti šviesesne ateitimi ir viltis, kad ši problema bus greitai išspręsta.