kalbos kulturos testas

Ar taisyklingi šie sakiniai? Tokį didelį nervinį sukrėtimą pergyvenu pirmąsyk. Įstatymdaviai patys ne visada vykdo įstatymus. Kanklininkai dažniausiai būna moterys. Ne visų žmonių senatvės vienodos. Knygoje aprašyti ketverių šimtmečių senumo įvykiai. Gaisro priežastis – trumpasis elektros jungimas. Vaikas sugebėjo suskaičiuotiiki tūkstančio trijų šimtų dvidešimt devynių. Radau kieno tai pamestą litą. Jeigu prisisegtų saugos diržus, per avariją būtų mažiau nukentėjęs. Per žiemą trys litrai medaus susivalgė. Nustatyta besimokančiojo bendrojo lavinimo mokykloje finansų krepšelio suma. Įkirtau pušies kamieną ir pradėjo tekėti kvapni smala. Ruuošdamasis kontroliniam darbui, peržiūrinėju savo ir sesers kontrolinius darbus. Aš jį laikau moraliniai patikimu žmogumi. Scenos apšvietėju įsidarbino toks guvus vaikinukas. Mėsos produktai geriau iškepa įvynioti į foliją. Keletoje knygų radau skirtingų samprotavimų apie ozono skyles.

Leave a Comment