Kalbos kultūros klaidų taisymas

KALBOS KULTŪROS SAVARANKIŠKAS
DARBAS

Įmonių ir įstaigų
administravimo specialybės
2VV4nm grupės studentas:

M. Liaskovskij
J. Ivanauskis

Docentė R. Trubienė
2005 -06-17

Vilnius, 2005

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………1
Leksikos ir sintaksės klaidos……………………………………………………………………………….2
Morfologijos klaidos………………………………………………………………………………………….3
Kitos klaidos……………………………………………………………………………………………………..4
Išvados……………………………………………………………………………………………………………..5
Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………..6

Įvadas

Šio darbo tikslas buvo rasti klaidas studentų darbuose, jas sugrupuoti, ištaisyti ir nustatyti kokių klaidų studentai savo darbuose daroma daugiausia. Klaidos buvo surinktos iš studentų darbų. Jos grupuojamos į: leksikos, sintaksės, morfologijos ir kitas klaidas. Jos buvo taisomos naudojantis literatūra. Šį darbą pasiskirstėme taip: Rasa rinko ir atspausdino klaidas, o Ilona jas taisė ir grupavo.

Kalbos kultūros klaidų taisymas
Leksikos klaidos

1) Dėkoju už sugaištą laiką ( =sutrugdytą ). Barbarizmas.
2) Integruojančios funkcijos ( =įeinančios ). Semantizmas.
3) UAB Akritas yra sukaupęs ženklią patirtį ( =didelę ). Semantizmas.
4) Kiaulienos karbonadas ( =kepsnys ). Barbarizmas.
5) Čipsų rinkinys ( =traškučių ). Barbarizmas.
6) Bulviniai blynai ( =sklindžiai ). Barbarizmas.
7) Bulvės fri ( =gruzdintos bulvytės ). Barbarizmas.
8) Laikraštyje “Lietuvos rytas” paskaičiau skelbimą, kad Jūsų bendrovei reikia prekybos skyriaus vadovo ( =bendrovė ieško ).Semantizmas.
9) Antai vienos šalys turistus skaičiuoja pagal tarptautinių lankytojų atvykimus, kitos gi … ( =o kitos ). Dalelytė gi nevartojama jungtukui o reikšti.
10) Į lankytojo sąvoką neįjungiami išvykstantys į užsienį dirbti piliečiai ( =neįtraukiami ). Įjungti nevartotinas reikšme įtraukti
11) Lankytojus, jų tarpe turistus ir akskursantus … ( =tarp jų ). Vietininkas nevart.ne vietai reikšti, taip galima nurodyti tik tikslią vietą tarp kažko ( pvz. Tarp medžių ).
12) Todėl paslaugų verslo požiūriu būtų tikslinga visus apjungti į vieną keliautojų grupę ( =sujungti ). Apjungti nevart.rekšme jungti, sujungti, suvienyti, suburti.
13) Kelionės oro transportu gali būti skirstomos į atkarpas tarp įvairių sustojimų ( =stotelių ). Sustojimas vietos reikšme geriau rašyti stotelė.
14) Jų daug aerouostuose, autobusų stotyse ( =oro uostuose ). Tarptautiniai žodžiai nevartojami, kai turime savų lietuviškų žodžių.
15) Mes darysime viską, kad klientas vėk ir vėl sugrįžtų į patikimą turizmo įmonę ( =kaskart ). Jungtukas ir nevart.tarp dviejų tos pačios reikšmės žodžių.
16) Atitinka sanitarinei higieninei reikalavimo būklei (sanitarinę higieninę būklę ). Atitikti kam nevartotinas.
17) Atitinka sanitarinei higieninei reikalavimo būklei ( =reikalavimų ). Vns.iškreipia žodžio reikšmę.
18) Iššaukianti ir ryški bižuterija ( =provokuojanti, akį rėžianti ). Iššaukianti nevartojama reikšme sukelti.

Sitaksės klaidos
1) Turiu patirties bendraujant su klientais ( =bendrauti ). Nevartotinas padalyvis, reikia bendraties.
2) Išvados ir pasiūlymai ( =siūlymai ). Bereikalingas prieždėlio vartojimas.
3) UAB „KoLiz“ atsižvekgiant į visus teigiamus verslui faktorius Vilniaus Naujamiesčio rajone ( =atsižvelgdama ). Padalyvisnevart. šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose ( vietoj pusdalyvio ar dalyvio ).
4) Sėkmės ieškantis darbo ( =ieškant ). Prie padalyvio pridėta nereikalinga galūnė, kuri nekeičia esmės.
5) Mnau, jog man visai neblogai pavyko įgyvendinti dar referato prdžioje iškeltą tikslą, t.y. gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško rašymo ypatumai ( =ypatumus ). Klaidingai pavartotas vard.l., reikia galininko linksnio.
6) a)Minėtų tikslų buvo pasiekta b)atliekant praktiką UAB „Netidėja“. ( =minėtus tikslus pasiekiau ) a) Kilmininko l. nevart. visumai reikšti, čia reikia galininko l.) b) Padalyvisnevart. šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose (vietoj pusdalyvio ar dalyvio ).
7) Netoliese yra įsikūrusios įvairaus tipo įmonių ( =įmonės ). Žodžių derinimas, abu derinamieji žodžiai turi būti vienodo linksnio(t.y.atsakyti į tą patį klausimą).
8) Turizmas – ryžtinga veiklos sfera, galinti duoti pelną, o taip pat ir nuostolius ( =pelno, nuostolių ). Galininko l. netinka neapibrėžtam daiktų kiekiui reikšti.
9) Tokiu būdu esantys prie jūros miestai, tapo … ( =taigi ). Tokiu būdu vengtinas išvadai reikšti.
10) Baro prie universiteto virtuvė į Didžiosios Britanijos … ( =Baro “Prie universiteto” ). Simbolinius vardus galima daryti iš junginių, turinčiųžodį, rodantį ne įmonės bendrinį vardą, o šiaip veiklos objektą ar rezultatą.
11) Prie jūros miestai ir, ypač turintys mininmalius gydymo šaltinius, tapo pirmaisiais kurortais ( =pirmieji kurortai ). Tapti tokiu netinka būviui reikšti, kai jis nusakomas būdvardžiu ar būdvardiškuoju žodžiu asmeniniuose sakiniuose.
12) Kai kurie iš jų priklauso įvairioms draugijoms, asociacijoms, kaip pavyzdžiui, Amerikos keliaujanti žurnalistų asociacija ( =pavyzdžiui ). Kaip – netinka įterptiems priedėliams jungti.
13) … nors konfliktinės situacijos, nesėkmės ar finansinė krizė jau seniai yra praėję,… ( =praėjusios ). Moteriškosios g. formą atitinkantis veikiamųjų dalyvių mot. g. forma su mot.g. daiktavardžiais.
14) Jeigu vis dėlto nuo interviu buvo atsisakyta… ( =interviu ). Nuo ko – nevartojamas objektui reikšti.
15) Norint įkurti kavinę, privalau susipažinti su LR įstatymais… ( =norėdamas ). Padalyvis nevart.šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti.
16) Kad galėčiau įsteigti savo įmonę, privalau sukaupti žinias apir įmonių rūšis… ( =žinių ). Galininko l. nevart. neapibrėžtam daiktų kiekiui reikšti
17) Mano steigiamoje arbatinėje lankysis, kaip ir jaunimas, taip ir vyresni žmonės… ( =tiek jaunimas, tiek ir vyresni žmonės ). Kaip taip nevartojamas požymių skirstymui reikšti.
18) Pastebimas žingsnis pirmyn išsilavinimo lygyje ( =lygio ). Vietininko l. nevart. būdui kokybei reikšti.
19) Šiame praktiniame darbe, kurio tikslas yra ištirti Vilniaus maitinimo įmones, atlikti pirminių duomenų analizę ir gautos informacijos pagrindu pateikti išvadas ( =šio darbo tikslas – … ir

Morfologijos klaidos
1) Sūrio rinkinys ( =sūrių ). Skaičiaus klaida.
2) Šiame darbe panagrinėsiu vieną iš jų – reklamos agentūrų. ( =Išbandysiu ). Netinkamai pavartotas priešdėlis.
3) Susidariau nuomonę, kad su a) darbuotoju b) elgiamasi labai nepagarbiai, kartais b) kalbama pakeltu tonu, b) priekabiaujama, ne visada laiku b) mokama atlyginimai ( =darbuotojais elgiasi kalba priekabiauja moka ). a) skaičiaus klaida, reikia dgs. b) neteisingai pavartota tariamoji nuosaka, galūnė –ma.
4) Manau savininkė turėtų sukurti geresnes darbo sąlygas ( =savininkas ). Vyriškosios giminės daiktavardžių formos vartotinos moterų profesijai, pareigoms, titulams nusakyti, jei nenurodyta jos pavardė.
5) Labai mėgiamas studentų ( =mėgstamas ). Veiksmažodžių priesagos, mėgiamas – vengtinas žodis, jį reikia keisti mėgstamas.
6) Atvykusieji į Lietuvą asmenys pagal šalis ( =į Lietuvą atvykę asmenys pagal šalis ). Įvardžiuotinė forma netinka, reikalinga neįvardžiuotinė forma dalyvių, kurie įeina į išskirtinį pažyminį.

Kitos klaidos

1) Aš dar domiuosi ir administrtoriaus pareigomis ir darbu ( =administrtoriaus darbu ). Bereikalingai pavartota pareigų nuoroda, (reikia rašyti arba :administratoriaus pareigomis, arba: administratoriaus darbu ).
2) Jūsų bendrovė garsėja savo veikla ir todėl aš norėčiau joje dirbti ( =… veikla, todėl… ). Netinkamai pavartotas jungtukas, ( prieš todėl nerašomas jungtukas ).
3) „Lietuvos ryto“ laikraštyje… ( =laikraštyje “Lietuvos rytas” ). Netinkamai pavartotas kilmininko l.nusakantis oficialų laikraščio pavadinimą.
4) Laikraštyje “Lietuvos rytas” paskaičiau skelbimą, kad… ( =perskaičiau ). Netinkamas prišdėlio vartojimas (skelbimo neįmanoma šiek tiek paskaityti, nes nebūtų galima gauti informacijos jei tik šiek tiek paskaitytume ).
5) UAB „Akritas“ leidžia savo periodinius leidinius „Mūsų Lietuva“, „Lietuvos Auto“ ir eilę kitų ( =daug;daugelį ).Eilė – nevartojamas nusakant neapibrėžtą skaičių.
6) Nuosavybės pasikeitimo galimumas ( =galimybė ). Tokio žodžio kaip galimumas liet.k. nėra.
7) Pagrindiniai praktikos tikslai – susipažinti su įmone ( =įmonės veikla ).Įmonė ne konkretus asmuo, todėl su ja susipažinti negalima, galima tik su jos veikla.
8) Salotos: krabų lazdelės, sūris, pora, pomidoras ( =poras ).Pora tokio žodžio liet.k.nėra.

Išvados

Stengėmės įvykdyti įvade iškeltus tikslus. Rašydamos šį darbą pastebėjome, kad studentai daugiausia daro sintaksės klaidų, jų yra net devyniolika iš penkiasdešimt.Dar yra aštuoniolika leksikos, šešios morfologijos ir aštuonios kitos klaidos. Mes manome, kad iškeltus tikslus pasiekėme.

Literatūros sąrašas
1. Lietuvių kalbos komisijos nutarimai1977-1998.V., 1998.
2. Kalbos patarimai.V., 2002-2004 (keturios knygelės)
3. Kalbos praktikos patarimai.V., 1985.
Internetas: www.vlkk.lt