Kalbos kultūra

Kalbos kultūros namų kontrolinis darbas

1 klausimas.

Iš administracinės kalbos tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos pasirinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus.

Leksikos klaidos

1. Vakar vakare buvo atėjęs Tomas ir atnešė didelį bukietą tulpių.
( =Vakar vakare buvo atėjęs Tomas ir atnešė didelę puokštę tulpių.)
2. Labai svarbu teisingai maitintis.
( =Labai svarbu tinkamai maitintis.)
3. Nemaišyk man dirbti
( =Netrukdyk man dirbti.)
4. Senelė iškepė krustų.
(=Senelė iškepė žagarėlių.)
5. Kambaryje reikia prikalti plintusus.
( =Kambaryje reikia prikalti grindjuostes.)
6. Dina gerai žino anglų kalbą.
( =Dina gerai moka anglų kalbą.)
7. Nusipirkau pomidorų rasotos.
( =Nusipirkau pomidorų sodinukų.)
8. Mano sesuo labai mėgsta čipsus.
( =Mano sesuo labai mė

ė
ėgsta traškučius.)
9. Vakar mano kompas nusprogo.
( =Vakar mano kompiuteris sugedo.)
10. Mūsų sode auga čerešnės, slyvos ir obelys.
( =Mūsų sode auga trešnės, slyvos ir obelys.)

Žodžių darybos klaidos

1. Parduotuvėje mačiau gražų ružavą megztuką.

(= Parduotuvėje mačiau gražų rožinį megztuką.)
2. Senelė nedavalgė pietus.
(= Senelė nebaigė valgyti.)
3. Draugai baliavojo visą naktį.
( =Draugai puotavo visą naktį.)
4. Ligoninėje tėvui padėdavo medsesuo.
(= Ligoninėje tėvui padėdavo medicinos sesuo.)
5. Šitas tortas buvo nedakepęs.
( =Šitas tortas buvo neiškepęs.)
6. Mama nusipirko dėmių valytoją.
(=Mama nusipirko dėmių valiklį.)
7. Dadėk dar saldainių, kad visiems vaikams užtektų.
( =Įdėk dar saldainių, kad visiems vaikams užtektų.)
8. Kiekvieną mėnesį išmokamos stipendijos.
( =Kiekvieną mėnesį mokamos stipendijos.)
9. Sutuoktiniai gyveno nedatekliuje, be

e
et laimingai.
( =Sutuoktiniai gyveno nepritekliuje, bet laimingai.)
10. Taip mes ir nedaėjome iki parduotuvės.
( =Taip mes ir nenuėjome iki parduotuvės.)

Morfologijos klaidos

1. Architektas Žilienė vakar buvo atleista iš pareigų.
( =Architektė Žilienė vakar buvo atleista iš pareigų.)
2. Koks įdomus katies muziejus.
( =Koks įdomus kačių muziejus.)
3. Ar mes važiuosime lapkričio antro į parodą?
( =Ar me

e
es važiuosime lapkričio antrą į parodą?)
4. Viskas išaiškėjo praėjus keletai dienų.
( =Viskas išaiškėjo praėjus keletui dienų.)
5. Dabar svarstoma, kiek dar šalių ateityje taps ES nariais.
( =Dabar svarstoma kiek dar šalių ateityje taps ES narėmis.)
6. Jau praėjo penkeri mėnesiai ir dvėjos savaitės.
( =Jau praėjo penki mėnesiai ir dvi savaitės.)
7. Mano mamai trisdešimt aštuoni metai.
( =Mano mamai trisdešimt aštuoneri metai.)
8. Ji keliais metais jaunesnė.
( =Ji keleriais metais jaunesnė.)
9. Ar tas pastatas parsiduoda?
( =Ar tas pastatas parduodamas?)
10. Romanas labai ilgas ir sunkiai skaitosi.
( =Romanas labai ilgas ir sunkiai skaitomas.)

Linksnių vartojimo klaidos

1. Dabar Lietuvoje susirgimai gripu vis daugėja.
(= Dabar Lietuvoje susirgimų gripu vis daugėja.)
2. Pirkėja paklausė, ar yra pienas.
( =Pirkėja paklausė, ar yra pieno.)
3. Kiekvienoje šeimoje yra problemos.
( =Kiekvienoje šeimoje yra problemų.)
4. Gyvenime pasitaiko įvairūs nesusipratimai.
( =Gyvenime pasitaiko įvairių nesusipratimų.)
5. Per atostogas reikia perskaityti ne mažiau penkių knygų.
( =Per atostogas reikia perskaityti ne mažiau kaip penkias knygas.)
6. Sužinojusi egzaminų re

e
ezultatus, priėjau išvados, kad nepakankamai mokausi.
( =Sužinojusi egzaminų rezultatus, priėjau išvadą, kad nepakankamai mokausi.)
7. Referatas neatitiko raštvedybos reikalavimus .
( =Referatas neatitiko raštvedybos reikalavimų.)
8. Vairuotojas, atidarykit duris.
(=Vairuotojau, atidarykit duris.)
9. Ataskaitą turiu parašyti savaitės bėgyje.
( =Ataskaitą turiu parašyti šią savaitę.)
10. Galėtumei man užjausti.
( =Galėtumei mane užjausti.)

Prielinksnių vartojimo klaidos

1. Muzikos mokykloje mokiausi skambinti ant pianino.
(=Muzikos mokykloje mokiausi skambinti pianinu.)
2. Pas mane yra kompiuteris.
( =Aš turiu kompiuterį.)
3. Pirkau pas jį dviratį.
( =Pirkau iš jo dviratį.)
4. Dokumentai išduodami po parašu.
(=Dokumentai išduodami su parašu.)
5. Ginkis prieš visus kaltinimus.
( =Ginkis nuo visų kaltinimų.)
6. Visi daiktai yra po spyną.
( =Visi daiktai užrakinti.)
7. Į Palangą važiavome ant ma

a
ašinos.
(=Į Palangą važiavome mašina.)
8. Prie progos aplankykite šią parodą.
( =Progai pasitaikius aplankykite šią parodą.)
9. Prie anginos negalima gerti karštų gėrimų.
( =Sergant angina negalima gerti karštų gėrimų.)
10. Jis ilgai jautė neapykantą prieš tikrą brolį.
( =Jis ilgai jautė neapykantą tikram broliui.)

Sakinių sudarymo klaidos

1. Mano tėvai buvo labai ir labai pavargę.
( =Mano tėvai buvo nepaprastai pavargę.)
2. Turėjome peržiūrėti tūkstančiai ir tūkstančiai bylų.
( =Turėjome peržiūrėti tūkstančių tūkstančius bylų.
3. Mes negalime nusipirkti naujų kompiuterių, gi seni jau beveik visi sugedę.
(=Mes negalime nusipirkti naujų kompiuterių, o seni jau beveik visi sugedę.)
4. Sykį susitikome, turime pasišnekėti.
(= Jei jau susitikome, turime pasišnekėti.)
5. Šią žiemą iškrito marios ir marios sniego.
(= Šią žiemą iškrito be galo daug sniego.)
6. Tai ir važiuok, sykį jau nutarei.
(=Tai ir važiuok, jeigu jau nutarei.)
7. Vietoj to, kad paaiškinti, Vidas dar labiau viską supainiojo.
( =Užuot paaiškinęs, Vidas dar labiau viską supainiojo.)
8. Vietoj to, kad ugdyti savus restauruotojus, švaistėme lėšas kitur.
( =Užuot ugdę savus restauruotojus, švaistėme lėšas kitur.)
9. Vietoj to, kad prisipažintų, Agnė dar gilyn grimzdo į melo liūną.
( =Užuot prisipažinusi, Agnė dar gilyn grimzdo į melo liūną.)
10. Vietoj to, kad skaityti knygas, berniukas nubėgo į kiemą.
( =Užuot skaitęs knygas, berniukas nubėgo į kiemą.)

Neteiktina žodžių tvarka

1. Vakar parduotuvėje nusipirkau silkės rūkytos.
( =Vakar parduotuvėje nusipirkau rūkytos silkės.)
2. Šiandien valgiau kiaušinius virtus.
( =Šiandien valgiau virtus kiaušinius.)
3. Draugė nusipirko megztuką žieminį.
( =Draugė nusipirko žieminį megztuką.)
4. Man patinka spalva rožinė.
( =Man patinka rožinė spalva.)
5. Duok man prie suknelės nagų laką rudą.
( =Duok man prie suknelės rudą nagų laką.)
6. Prieš įeinant reikia paspausti skambutį durų.
( =Prieš įeinant reikia paspausti durų skambutį.)
7. Mama skaito eilėraščius Bairono.
(=Mama skaito Bairono eilėraščius.)
8. Kai atvažiuosi, galėsi valgyti dešreles pieniškas.
( =Kai atvažiuosi, galėsi valgyti pieniškas dešreles.)
9. Dariau, nepamiršk telefono mobiliojo.
( =Dariau, nepamiršk mobiliojo telefono.)
10. Studentui reikalingas kompiuteris personalinis.
( =Studentui reikalingas personalinis kompiuteris.)

2 klausimus.
Pasirinkite 10 specialybės žodžių (pirmosios kirčiuotės – 2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2.) Ir sukirčiuokite: vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko formas.

1 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Laisve , Plentu
Vietininkas Kur? Laisvėje, Plente

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Laisvių, Plentų
Galininkas Ką? Laisves, Plentus
Įnagininkas Kuo? Laisvėmis, Plentais
Vietininkas Kur? Laisvėse, Plentuose

2 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Raštu, Knyga, Fakultetu
Vietininkas Kur? Rašte, Knygoje, Fakultete

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Raštų, Knygų, Fakultetų
Galininkas Ką? Raštus, Knygas, Fakultetus
Įnagininkas Kuo? Raštais, Knygomis, Fakultetais
Vietininkas Kur? Raštuose, Knygose, Fakultetuose

3 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Žmona, Beržu, Dovana
Vietininkas Kur? Žmonoje, Berže, Dovanoje

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Žmonų, Beržų, Dovanų
Galininkas Ką? Žmonas, Beržus, Dovanas
Įnagininkas Kuo? Žmonomis, Beržais, Dovanomis
Vietininkas Kur? Žmonose, Beržuose, Dovanose
4 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Mada, Seimu
Vietininkas Kur? Madoje, Seime

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Madų, Seimų
Galininkas Ką? Madas, Seimus
Įnagininkas Kuo? Madomis, Seimais
Vietininkas Kur? Madose, Seimuose.

3 klausimas.
Pasirinkite 10 vietovardžių ( pirmosios kirčiuotės -2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2). Ir sukirčiuokite: Vienaskaitos įnagininko ir vietininko, ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko.

1 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Klaipėda, Kartena
Vietininkas Kur? Klaipėdoje, Kartenoje

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Prienų, Šalčininkų
Galininkas Ką? Prienus, Šalčininkus
Įnagininkas Kuo? Prienais, Šalčininkais
Vietininkas Kur? Prienuose, Šalčininkuose

2 Kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Šilute, Nemenčine, Kelme

Vietininkas Kur? Šilutėje, Nemenčinėje, Kelmėje

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Daugų, Trakų, Kirtimų
Galininkas Ką? Daugus, Trakus, Kirtimus
Įnagininkas Kuo? Daugais, Trakais, Kirtimais
Vietininkas Kur? Dauguose, Trakuose, Kirtimuose

3 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Utena, Palanga, Neringa
Vietininkas Kur? Utenoje, Palangoje, Neringoje

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Anykščių, Telšių, Širvintų
Galininkas Ką? Anykščius, Telšius, Širvintas
Įnagininkas Kuo? Anykščiais, Telšiais, Širvintomis
Vietininkas Kur? Anykščiuose, Telšiuose, Širvintose

4 kirčiuotė

Vienaskaita
Įnagininkas Kuo? Kaunu, Alytumi
Vietininkas Kur? Kaune, Alytuje

Daugiskaita
Kilmininkas Ko? Šeštokų, Girulių
Galininkas Ką? Šeštokus, Girulius
Įnagininkas Kuo? Šeštokais, Giruliais
Vietininkas Kur? Šeštokuose, Giruliuose.

Literatūra

1. ,,Kalbos praktikos pratimai“, Aldona Paulauskienė, Vitas Labutis, Aldonas Pupkis, Jonas Šukys, Aleksandras Vanagas, Jonas Žemaitis
2. Kalbos kultūros pagrindai, Jonas Šukys
3. Prielinksnių vartojimo klaidos, Jonas Šukys
4. Mokomasis liet