Kalbos kultūra

Kalbos kultūros namų kontrolinis darbas

1 klausimas. Iš administracinės kalbos tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos pasirinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus.

Leksikos klaidos

1. Vakar vakare buvo atėjęs Tomas ir atnešė didelį bukietą tulpių. ( =Vakar vakare buvo atėjęs Tomas ir atnešė didelę puokštę tulpių.)2. Labai svarbu teisingai maitintis.( =Labai svarbu tinkamai maitintis.)3. Nemaišyk man dirbti ( =Netrukdyk man dirbti.)4. Senelė iškepė krustų.(=Senelė iškepė žagarėlių.)5. Kambaryje reikia prikalti plintusus.( =Kambaryje reikia prikalti grindjuostes.)6. Dina gerai žino anglų kalbą.( =Dina gerai moka anglų kalbą.)7. Nusipirkau pomidorų rasotos.( =Nusipirkau pomidorų sodinukų.)8. Mano sesuo labai mėgsta čipsus.( =Mano sesuo labai mėgsta traškučius.)9. Vakar mano kompas nusprogo.( =Vakar mano kompiuteris sugedo.)10. Mūsų sode auga čerešnės, slyvos ir obelys.( =Mūsų sode auga trešnės, slyvos ir obelys.)

Žodžių darybos klaidos

1. Parduotuvėje mačiau gražų ružavą megztuką. (= Parduotuvėje mačiau gražų rožinį megztuką.)2. Senelė nedavalgė pietus.(= Senelė nebaigė valgyti.)3. Draugai baliavojo visą naktį.( =Draugai puotavo visą naktį.)4. Ligoninėje tėvui padėdavo medsesuo.(= Ligoninėje tėvui padėdavo medicinos sesuo.)5. Šitas tortas buvo nedakepęs.( =Šitas tortas buvo neiškepęs.)6. Mama nusipirko dėmių valytoją. (=Mama nusipirko dėmių valiklį.)7. Dadėk dar saldainių, kad visiems vaikams užtektų.( =Įdėk dar saldainių, kad visiems vaikams užtektų.)8. Kiekvieną mėnesį išmokamos stipendijos.( =Kiekvieną mėnesį mokamos stipendijos.)9. Sutuoktiniai gyveno nedatekliuje, bet laimingai.( =Sutuoktiniai gyveno nepritekliuje, bet laimingai.)10. Taip mes ir nedaėjome iki parduotuvės.( =Taip mes ir nenuėjome iki parduotuvės.)

Morfologijos klaidos

1. Architektas Žilienė vakar buvo atleista iš pareigų.( =Architektė Žilienė vakar buvo atleista iš pareigų.)2. Koks įdomus katies muziejus.( =Koks įdomus kačių muziejus.)3. Ar mes važiuosime lapkričio antro į parodą?( =Ar mes važiuosime lapkričio antrą į parodą?)

4. Viskas išaiškėjo praėjus keletai dienų.( =Viskas išaiškėjo praėjus keletui dienų.)5. Dabar svarstoma, kiek dar šalių ateityje taps ES nariais. ( =Dabar svarstoma kiek dar šalių ateityje taps ES narėmis.)6. Jau praėjo penkeri mėnesiai ir dvėjos savaitės.( =Jau praėjo penki mėnesiai ir dvi savaitės.)7. Mano mamai trisdešimt aštuoni metai.( =Mano mamai trisdešimt aštuoneri metai.)8. Ji keliais metais jaunesnė.( =Ji keleriais metais jaunesnė.)9. Ar tas pastatas parsiduoda?( =Ar tas pastatas parduodamas?)10. Romanas labai ilgas ir sunkiai skaitosi.( =Romanas labai ilgas ir sunkiai skaitomas.)

Linksnių vartojimo klaidos

1. Dabar Lietuvoje susirgimai gripu vis daugėja.(= Dabar Lietuvoje susirgimų gripu vis daugėja.)2. Pirkėja paklausė, ar yra pienas.( =Pirkėja paklausė, ar yra pieno.)3. Kiekvienoje šeimoje yra problemos.( =Kiekvienoje šeimoje yra problemų.)4. Gyvenime pasitaiko įvairūs nesusipratimai.( =Gyvenime pasitaiko įvairių nesusipratimų.)5. Per atostogas reikia perskaityti ne mažiau penkių knygų.( =Per atostogas reikia perskaityti ne mažiau kaip penkias knygas.)6. Sužinojusi egzaminų rezultatus, priėjau išvados, kad nepakankamai mokausi.( =Sužinojusi egzaminų rezultatus, priėjau išvadą, kad nepakankamai mokausi.)7. Referatas neatitiko raštvedybos reikalavimus .( =Referatas neatitiko raštvedybos reikalavimų.)8. Vairuotojas, atidarykit duris. (=Vairuotojau, atidarykit duris.)9. Ataskaitą turiu parašyti savaitės bėgyje.( =Ataskaitą turiu parašyti šią savaitę.)10. Galėtumei man užjausti.( =Galėtumei mane užjausti.)

Prielinksnių vartojimo klaidos

1. Muzikos mokykloje mokiausi skambinti ant pianino.(=Muzikos mokykloje mokiausi skambinti pianinu.)2. Pas mane yra kompiuteris.( =Aš turiu kompiuterį.)3. Pirkau pas jį dviratį.( =Pirkau iš jo dviratį.)4. Dokumentai išduodami po parašu.(=Dokumentai išduodami su parašu.)5. Ginkis prieš visus kaltinimus. ( =Ginkis nuo visų kaltinimų.)6. Visi daiktai yra po spyną.( =Visi daiktai užrakinti.)7. Į Palangą važiavome ant mašinos. (=Į Palangą važiavome mašina.)8. Prie progos aplankykite šią parodą.

( =Progai pasitaikius aplankykite šią parodą.)9. Prie anginos negalima gerti karštų gėrimų. ( =Sergant angina negalima gerti karštų gėrimų.)10. Jis ilgai jautė neapykantą prieš tikrą brolį.( =Jis ilgai jautė neapykantą tikram broliui.)

Sakinių sudarymo klaidos

1. Mano tėvai buvo labai ir labai pavargę.( =Mano tėvai buvo nepaprastai pavargę.)2. Turėjome peržiūrėti tūkstančiai ir tūkstančiai bylų.( =Turėjome peržiūrėti tūkstančių tūkstančius bylų.3. Mes negalime nusipirkti naujų kompiuterių, gi seni jau beveik visi sugedę.(=Mes negalime nusipirkti naujų kompiuterių, o seni jau beveik visi sugedę.)4. Sykį susitikome, turime pasišnekėti.(= Jei jau susitikome, turime pasišnekėti.)5. Šią žiemą iškrito marios ir marios sniego.(= Šią žiemą iškrito be galo daug sniego.)6. Tai ir važiuok, sykį jau nutarei.(=Tai ir važiuok, jeigu jau nutarei.)7. Vietoj to, kad paaiškinti, Vidas dar labiau viską supainiojo.( =Užuot paaiškinęs, Vidas dar labiau viską supainiojo.)8. Vietoj to, kad ugdyti savus restauruotojus, švaistėme lėšas kitur.( =Užuot ugdę savus restauruotojus, švaistėme lėšas kitur.)9. Vietoj to, kad prisipažintų, Agnė dar gilyn grimzdo į melo liūną.( =Užuot prisipažinusi, Agnė dar gilyn grimzdo į melo liūną.)10. Vietoj to, kad skaityti knygas, berniukas nubėgo į kiemą.( =Užuot skaitęs knygas, berniukas nubėgo į kiemą.)

Neteiktina žodžių tvarka

1. Vakar parduotuvėje nusipirkau silkės rūkytos.( =Vakar parduotuvėje nusipirkau rūkytos silkės.)2. Šiandien valgiau kiaušinius virtus.( =Šiandien valgiau virtus kiaušinius.)3. Draugė nusipirko megztuką žieminį.( =Draugė nusipirko žieminį megztuką.)4. Man patinka spalva rožinė.( =Man patinka rožinė spalva.)5. Duok man prie suknelės nagų laką rudą.( =Duok man prie suknelės rudą nagų laką.)6. Prieš įeinant reikia paspausti skambutį durų.( =Prieš įeinant reikia paspausti durų skambutį.)

7. Mama skaito eilėraščius Bairono.(=Mama skaito Bairono eilėraščius.)8. Kai atvažiuosi, galėsi valgyti dešreles pieniškas.( =Kai atvažiuosi, galėsi valgyti pieniškas dešreles.)9. Dariau, nepamiršk telefono mobiliojo.( =Dariau, nepamiršk mobiliojo telefono.)10. Studentui reikalingas kompiuteris personalinis.( =Studentui reikalingas personalinis kompiuteris.)

2 klausimus. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (pirmosios kirčiuotės – 2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2.) Ir sukirčiuokite: vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko formas.

1 kirčiuotė

VienaskaitaĮnagininkas Kuo? Laisve , PlentuVietininkas Kur? Laisvėje, Plente

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Laisvių, PlentųGalininkas Ką? Laisves, PlentusĮnagininkas Kuo? Laisvėmis, PlentaisVietininkas Kur? Laisvėse, Plentuose

2 kirčiuotė

VienaskaitaĮnagininkas Kuo? Raštu, Knyga, FakultetuVietininkas Kur? Rašte, Knygoje, Fakultete

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Raštų, Knygų, FakultetųGalininkas Ką? Raštus, Knygas, FakultetusĮnagininkas Kuo? Raštais, Knygomis, FakultetaisVietininkas Kur? Raštuose, Knygose, Fakultetuose

3 kirčiuotė

VienaskaitaĮnagininkas Kuo? Žmona, Beržu, DovanaVietininkas Kur? Žmonoje, Berže, Dovanoje

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Žmonų, Beržų, DovanųGalininkas Ką? Žmonas, Beržus, DovanasĮnagininkas Kuo? Žmonomis, Beržais, DovanomisVietininkas Kur? Žmonose, Beržuose, Dovanose4 kirčiuotė

Vienaskaita Įnagininkas Kuo? Mada, SeimuVietininkas Kur? Madoje, Seime

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Madų, SeimųGalininkas Ką? Madas, SeimusĮnagininkas Kuo? Madomis, SeimaisVietininkas Kur? Madose, Seimuose.

3 klausimas.Pasirinkite 10 vietovardžių ( pirmosios kirčiuotės -2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2). Ir sukirčiuokite: Vienaskaitos įnagininko ir vietininko, ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko.

1 kirčiuotė

VienaskaitaĮnagininkas Kuo? Klaipėda, KartenaVietininkas Kur? Klaipėdoje, Kartenoje

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Prienų, Šalčininkų Galininkas Ką? Prienus, ŠalčininkusĮnagininkas Kuo? Prienais, ŠalčininkaisVietininkas Kur? Prienuose, Šalčininkuose

2 Kirčiuotė

VienaskaitaĮnagininkas Kuo? Šilute, Nemenčine, Kelme Vietininkas Kur? Šilutėje, Nemenčinėje, Kelmėje

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Daugų, Trakų, KirtimųGalininkas Ką? Daugus, Trakus, Kirtimus Įnagininkas Kuo? Daugais, Trakais, KirtimaisVietininkas Kur? Dauguose, Trakuose, Kirtimuose

3 kirčiuotė

Vienaskaita Įnagininkas Kuo? Utena, Palanga, NeringaVietininkas Kur? Utenoje, Palangoje, Neringoje

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Anykščių, Telšių, ŠirvintųGalininkas Ką? Anykščius, Telšius, ŠirvintasĮnagininkas Kuo? Anykščiais, Telšiais, Širvintomis Vietininkas Kur? Anykščiuose, Telšiuose, Širvintose

4 kirčiuotė

Vienaskaita Įnagininkas Kuo? Kaunu, AlytumiVietininkas Kur? Kaune, Alytuje

DaugiskaitaKilmininkas Ko? Šeštokų, Girulių Galininkas Ką? Šeštokus, GiruliusĮnagininkas Kuo? Šeštokais, Giruliais Vietininkas Kur? Šeštokuose, Giruliuose.

Literatūra

1. ,,Kalbos praktikos pratimai“, Aldona Paulauskienė, Vitas Labutis, Aldonas Pupkis, Jonas Šukys, Aleksandras Vanagas, Jonas Žemaitis2. Kalbos kultūros pagrindai, Jonas Šukys3. Prielinksnių vartojimo klaidos, Jonas Šukys4. Mokomasis liet