Kalbos klaidų sąrašas

Untitled

0x08 graphicApiforminti

0x08 graphicĮforminti

Apimtys (didelės darbų apimtys)

Apimtis (didelė darbų apimtis)

Aplamai

Apskritai

Apšildymas

Šildymas

Atsidarė nauja parduotuvė

Atidaryta nauja parduotuvė

Atstovauti kolegiją

Atstovauti kolegijai

Dalinai

Iš dalies

Daugiau (uždirbau daugiau tūkstančio)

Daugiau kaip (uždirbau daugiau kaip tūkstantis)

Dizainerės specialybė

Dizainerio specialybė

Du tūkstančius

Du tūkstančiai

Erdviame fojė

Erdvioje fojė

Gavosi

Pavyko

Gera būti sveiku ir laimingu

Gera būti sveikam ir laimingam

Ir prie geriausių norų

Ir geriausių norų turėdamas

Išpildyti planą

Įvykdyti planą

Išplanavimas

Planavimas

Iššaukiančiai

Įžūliai, provokuojančiai

Iššaukti ligą

Sukelti ligą

Išsinešimui (maistas išsinešimui)

Išsinešti (maistas išsinešti)

Išsireikšti

Pasakyti

Jam pačiam prašant

Jo paties prašymu

Kaip nebūtų keista

Kaip keista

Kalbas (reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas)

Kalbų (reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbų / 3 užsienio kalbas)

Kame reikalas?

Kas atsitiko? Kas yra?

Kartą į mėnesį

Kartą per mėnesį

Kažkam tai jau skundėsi

Kažkam skundėsi

Labiau pelningas

Pelningesnis

Labiausiai artima

Artimiausia

Maksimaliausias greitis

Maksimalus greitis

Matomai, regimai

Matyt, turbūt

Menas daro žmogų kilnesniu

Menas daro žmogų kilnesnį

Metodikos (taikomos įvairios metodikos)

Metodika (taikoma įvairi metodika)

Minimalesnės sąnaudos

Minimalios sąnaudos

Ne visi gali būti laimingais

Ne visi gali būti laimingi

Nepergyveno

Nesisielojo

Nepraėjo konkurso

Nelaimėjo konkurso

Nežinai taisyklių

Nemoki taisyklių

Nežiūrint į nepalankias sąlygas

Nepaisant nepalankių sąlygų

Nuimti priedus

Neskirti priedų

Nusimano ir mene ir ekonomikoje

Nusimano apie meną ir ekonomiką

O taip pat

Ir

Objektyvi žiuri

Objektyvus žiuri

Padengti nuostolius

Atlyginti žalą

Padidintais reikalavimais

Padidėjusiais, per dideliais reikalavimais

Pagrinde, visumoje, daugumoje

Daugiausia, iš esmės

Pajungti dujas, vandenį

Privesti / įjungti dujas, vandenį

Pakrovėjas

Kroviklis

Pašalinis vaistų veikimas

Šalutinis vaistų poveikis

Paskaičiuoti

Tiksliai apskaičiuoti

Pašvęstas

Skirtas

Patalpinti laikraštyje

Spausdinti, dėti į laikraštį

Pavesti

Apgauti, netesėti, apvilti

Pernešti

Ištverti, iškęsti, iškentėti

Pervesti į kitą grupę

Perkelti į kitą grupę

Praeiti į priekį

Paeiti į priekį

Praeiti kursą

Išeiti kursą

Prailgintojas

Ilginamasis laidas

Prakeliavome 300km.

Nukeliavome 300km.

Pravedami paviršiuje (laidai)

Nuvedami paviršiuje (laidai)

Prie ko čia aš?

Kuo aš dėtas?

Priėjo išvados

Priėjo prie išvados, priėjo išvadą

Projektuojant šį pastatą, architektai…

Projektuodami šį pastatą, architektai…

Randasi (mūsų būstinė randasi)

Yra (Mūsų būstinė yra)

Randiesi (Kur tu randiesi?)

Esi (Kur tu esi?)

Remontai (buvo padaryti trys remontai)

Remontas (remontas atliktas tris kartus)

Remontus baigsime rytoj

Remontą baigsime rytoj

Rozetė

Kištukinis lizdas

Sekantiems darbuotojams

Šiems darbuotojams

Šiai dienai (darbus atnešti šiai dienai)

Šiandieną, šiuo metu (darbus atnešti šiandieną)

Skalbimo milteliai

Saklbiamieji milteliai

Statyti protokolą

Surašyti protokolą

Stovis (pastato)

Būklė (pastato)

Suveriamos durys

Suveriamosios durys

Tame tarpe

Tarp jų, iš jų

Tris

Trejus

Trūkumai (mūsų darbe pasitaiko trūkumai)

Trūkumų (mūsų darbe pasitaiko trūkumų)

Trumpų bangų siųstuvas

Trumpųjų bangų siųstuvas

Uždaryti kartoteką

Baigti pildyti kartoteką

Uždaryti skėtį

Suglausti skėtį

Užkrauti akumuliatorių

Įkrauti akumuliatorių

Užmetinėti

Priekaištauti

Užnešti tinko

Užkrėsti tinko

Užsipilti benzino

Įsipilti benzino

Vedantysis

Vadovaujantis

Viso

Iš viso

Želės nestumėgstu

Želė nemėg

Žinau (prastai žinau anglų kalbą)

Moku (prastai moku anglų kalbą)

Žinoti (vadovai turi žinoti savo pavaldinius)

Pažinti (vadovai turi gerai pažinti savo pavaldinius)

klaidinga

Taisomeį