kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai

Kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai
Daiktavardis
1. Pradinė daiktavardžio forma (vns. vard.).
2. Kalbos dalis (daiktavardis).
3. Skyrius (bendrinis ar tikrinis).
4. Giminė (mot. ar vyr.).
5. Linksniuotė, skaičius, linksnis.
6. Kuo eina sakinyje.

Būdvardis
1. Pradinė forma (vns. vard.).
2. Kalbos dalis (būdvardis).
3. Paprastasis ar Įvardžiuotinis.
4. Linksniuotė.
5. Laipsnis.
6. Giminė, skaičius, linksnis.
7. Kuo eina sakinyje.

Skaitvardis
1. Pradinė forma.
2. Kalbos dalis (skaitvardis).
3. Skyrius, jei kiekinis, tai nurodomas poskyris (kiekinis pagrindinis,

kiekinis kuopinis).
4. Jei kaitomas, tai nurodoma giminė, skaičius, linksnis.
5. Kuo eina sakynyje.

Įvardis
1. Pradinė forma.
2. Kalbos dalis (įvardis).
3. Skyrius (asmeninis, savybinis, sangrąžinis, parodomasis,

pažimimasis, klausiamasis, santikinis, nežimimasis).
4. Giminė, skaičius, linksnis (jei turi).
5. Kuo eina sakinyje.

Veiksmažodis
1. Pagrindinės formos.
2. Kalbos dalis (veiksmažodis).
3. Asmenuotė.
4. Nuosaka, laikas, skaičius, asmuo.
5. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei veiksmažodis sangrąžinis arr beasmenis, šitai nurodoma prieš asmenuotę.

Bendratis, kaip neasmenuojama forma, smulkiau nenagrinėjama.

Dalyvis
1. Pradinė forma.
2. Veiksmažodžio forma (dalyvis).
3. Rušis.
4. Laikas.
5. Giminė, skaičius, linksnis.
6. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei dalyvis turi sangrąžinę ar įvardžiuotinę formą, tai nurodoma po rušies.

Pusdalyvis
1. Pradinė forma.
2. Veiksmažodžio forma.
3. Giminė.
4. Skaičius.
5. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei pusdalyvis yra sangrąžinis, tai nurodoma prieš giminę.

Padalyvis
1. Veiksmažodžio forma.
2. Laikas.
3. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei dalyvis turi sangrąžinę formą, tai ji nurodoma prieš laiką.

Prieveiksmis
1. Kalbos dalis.
2. Skyrius (pagal reikšmę ir pagal kilmę).
3. Laipsnis (jei laipsniuojamas).
4. Kuo eina sakinyje.asKalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai
Daiktavardis
1. Pradinė daiktavardžio forma (vns. vard.).
2. Kalbos dalis (daiktavardis).
3. Skyrius (bendrinis ar tikrinis).
4. Giminė (mot. ar vyyr.).
5. Linksniuotė, skaičius, linksnis.
6. Kuo eina sakinyje.

Būdvardis
1. Pradinė forma (vns. vard.).
2. Kalbos dalis (būdvardis).
3. Paprastasis ar Įvardžiuotinis.
4. Linksniuotė.
5. Laipsnis.
6. Giminė, skaičius, linksnis.
7. Kuo eina sakinyje.

Skaitvardis
1. Pradinė forma.
2. Kalbos dalis (skaitvardis).
3. Skyrius, jei kiekinis, tai nurodomas poskyris (kiekinis pagrindinis,

kiekinis kuopinis).
4. Jei kaitomas, tai nurodoma giminė, skaičius, linksnis.
5. Kuo eina sakynyje.

Įvardis
1. Pradinė forma.
2. Kalbos dalis (įvardis).
3. Skyrius (asmeninis, sa

avybinis, sangrąžinis, parodomasis,

pažimimasis, klausiamasis, santikinis, nežimimasis).
4. Giminė, skaičius, linksnis (jei turi).
5. Kuo eina sakinyje.

Veiksmažodis
1. Pagrindinės formos.
2. Kalbos dalis (veiksmažodis).
3. Asmenuotė.
4. Nuosaka, laikas, skaičius, asmuo.
5. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei veiksmažodis sangrąžinis ar beasmenis, šitai nurodoma prieš asmenuotę.

Bendratis, kaip neasmenuojama forma, smulkiau nenagrinėjama.

Dalyvis
1. Pradinė forma.
2. Veiksmažodžio forma (dalyvis).
3. Rušis.
4. Laikas.
5. Giminė, skaičius, linksnis.
6. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei dalyvis turi sangrąžinę ar įvardžiuotinę formą, tai nurodoma po rušies.

Pusdalyvis
1. Pradinė forma.
2. Veiksmažodžio forma.
3. Giminė.
4. Skaičius.
5. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei pusdalyvis yra sangrąžinis, tai nurodoma prieš giminę.

Padalyvis
1. Veiksmažodžio forma.
2. Laikas.
3. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei dalyvis turi sangrąžinę formą, tai ji nurodoma prieš laiką.

Prieveiksmis
1. Kalbos dalis.
2. Skyrius (pagal reikšmę ir pagal kilmę).
3. Laipsnis (jei laipsniuojamas).
4. Kuo eina sakinyje.

Leave a Comment