Jono Biliūno kūryba

Jono Biliūno kūryba

Visas kūrybinis Jono Biliūno palikimas sudaro du jo __ Raštų __ tomus. Jis parašė daugiau kaip trisdešimt apsakymų , keliolika eilėraščių , straipsnių literatūros klausimais , politinių ar mokslo populiarizacijos brošiūrų , paliko plačią korespondenciją – laiškus draugams. Kiekviena J. Biliūno literatūrinio darbo sritis savotiškai įdomi ,tačiau didžiausių laimėjimų jis pasiekė prozoje.Eilėraščiai.Daugiausia eilėraščių J.Biliūnas parašė savo kūrybinio kelio pradžioje – 1900-1902 m. Juose iškyla darbožmonių kovos dėl laisvės vaizdai (“O saule, saulute “, “Kalinys “), naujai sprendžiama meilės tema – meilė padeda kovotojui nugalėti ir su mylimąja jis eina ” pirmyn keliu atgaivntos žmonijos __(__Mano lelija _ __Esmu tau dėkingas __).Iš ankstivųjų J. Biliūno eilėraščių reikšmingiausias – __Draugams__ . Čia autorius kreipiasi į draugus – kovotojus dėl socializmo, šaukia juos ginti vargdienių teises , visą jaunatvišką jėgą atiduoti gyvenimo kūrimui:

Draugai ! Juk da jauni mes esam visi,Da dega mūs širdys krūtinėj,Da rankos mūsų tiprios, mintis da drąsi,Da trokštam tarnaut mes žmonijai.Tad ženkim iš vieno mes drąsiai pirmyn,Raudoną vėlia iškelkimIr,pančius nelaisvės numetę tolyn,Ant amžių vergiją prakeikim.

Toks entuzijastingas, jaunatviškai veržlus poeto kreipimasis į kovos draugus naujai nuskambėjo ano meto revoliucinėje Lietuvių poezijoje.Prie poezijos J. Bilūnas dar kartą grįžo 1905 m. sukurdamas eilėraščius __Kalnuose_ __Kad numirsiu, man_ pakaskit__ ir keturis sonetus (__Kūdikystės aidas__iltis__). Vieniems jiems būdingos antikarinės nuotaikos, kitiems – nuoširūs kūdikystės prisiminimai, tretiems – šviesūs kalnų vaizdai.Proletarinės tematikos apsakymai. Jau pirmiesiems J. Biliūno apsakymas (__Klebonas__Per sapną__) būdingos demokratinės antiklerikalinės idėjos. Juose rašytojas, nors ir naivokai, jau kėlė svarbius išsivadavimo iš socialinės ir dvasinės priespaudosklausimus.

Naujas žingsnis jo kūrybiniame kelyje buvo apsakymai __Pirmutinis streikas__Be darbo__.Tai kūriniai proletarijatogyvenimą ir kovą.__Pirmutinis streikas__ prasideda šviesiu džiugiu akordu : žinia apie streiką maloniai sujaudina ir pavasariškai nuteikia pasakotoją ir Rokų – du jaunus moksleivius, kurie savo akimis pirmąkartpamato darbininkų klasęs jėgą.Darbininkų demonstraciją rašytojas vaizduoja jaunuolio akimis, reikšdamas jo susižavėjimą ir nustebimą. J. Biliūno nupiešta darbininkų masė – tai jėga, prieš kurią dreba fabrikantai, pirkliai, visokie ponai, kuriai nieko negali padaryti nė policija.__Pirmutinis streikas__ – labai šiltas, emocingas kūrinys. Mes čia į viską žiūrime jautriomis pasakotojo akimis,visur jaučiame jo reagavimą, ir mus pagauna ta revoliucinė nuotaika, neapykanta smurtui ir išnaudojimui.
Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 441 žodžiai iš 836 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?