Houldenas – nevykėlis, cinikas, pasipūtėlis

Untitled

5. Sukurkite vienos pastraipos atsakymą į klausimą, kas yra romano veikėjas. Pirmą pastraipos sakinį suformuluokite kaip teiginį, pasirinkę vieną iš siūlomų variantų: 5.1. Houldenas – ieškantis jaunas žmogus. 5.2. Houldenas – nevykėlis, cinikas, pasipūtėlis.

Pastraipa

Džeromo Selindžerio romane „Rugiuose prie bedugnės“ yra aprašoma istoriją apie nepatenkintą paauglį, vardu Houldenas Kolfildas. Kūrinyje jis yra vaizduojamas kaip nevykėlis, cinikas ir pasipūtelis, dėl jo charakterio ir gyvenimo būdo. Nevykėlis jis dėl to, nes kūrinyje, į kiekvieną mokyklą kurią jis tik įstoja, po kurio laiko vistiek būna išmestas. Romane pasakojami įvykiai vyksta tuoj po to, kai jis priešpat Kalėdas išmetamas iš Pensio mokyklos Pensilvanijoje. Tai ketvirta Houldeno mokykla, iš kurios jis yra nušalinamas. Taip pat, jam nesiseka su panelėmis – pasakojime jis bando susisiekti su įvairiomis savo draugėmis, kad galėtų jas įkalbinti „pasismaginti“ arba pabėgti kartu su jomis kuo toliau nuo namų, bet jis neįstengia to įgyvendinti ir lieka kvailio vietoje. Houldeno ciniškumas atsiskleidžia jo požiūryje į Pensio mokyklą – „Nepažinojau aš Pensy nė vieno puikaus ar sveikai protaujančio ar panašiai” – jis galvoja, jog yra viršesnis už visus toje mokykloje esančius žmones, ir į ją žiūrį su panieka. Cinizmą galima pastebėti ir jo bendravime – su aplinkiniais jis nebūna savimi, maištauja, slepiasi po kauke kad paslėptų savo tikrajį veidą, kai iš tikrųjų, jis mėgsta skaityti, supranta poeziją ir yra jautri bei romantiška asmenybė. Pasipūtėlis jis todėl, nes yra savanaudis. Kai jis pasiūlė Selei pabėgti kartu ir apsigyventi namelyje ant ratų, jį nesutiko su ta idėja, todėl jis iš jos pasišaipė. Kitoje istorijos dalyje, jis bet kokiu atvėju norėjo pasimylėti su striptizo šokėja vardu Feite, todėl ją stengėsi visaip įtikinti kada nors susitikti, nors ir ji jam niekada nepatiko. Žinoma, jam nepasisekė. Taigi, iš kūrinio galima suprasti jog romano pagrindinis veikėjas Houldenas yra vaizduojamas neigiamai, su daug ydų jo asmenybėje.